pečuj doma

APSS ČR: Nepodceňte přípravu na blackout

8.12.2022

Poskytovatelé sociálních služeb v České republice by měli být připraveni na rozsáhlý a déletrvající výpadek elektrické energie. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) proto zpracovala doporučený postup, jak by měli zaměstnanci v pobytových sociálních službách jednat v takovéto nouzové situaci, aby byly dopady na klienty co nejmenší. 

Úkol je to o to důležitější, protože je zřejmé, že již výpadek v řádu několika hodin začne postupně omezovat, či dokonce zcela zastavovat systémy, jejichž funkčnost považujeme často za samozřejmou.

Témata, jako je pandemie, válka a ekonomická krize, nám ukazují, že naše současná doba není tak stabilní, jak bychom si jistě přáli. Změny, které si neustále se zrychlující život lidské společnosti vynucuje, nás staví stále častěji před úkoly, jejichž řešení bylo donedávna předmětem knih z žánru vědeckofantastické literatury.

Pojmy jako přetížení energetické přenosové soustavy, blackout, náhlé změny počasí, extrémní sucha či bleskové povodně nebo energetická krize jsme tak museli zařadit do našeho běžného slovníku.

Akcent a upozorňování na tyto hrozby právě v souvislosti s poskytováním sociálních služeb (např. v Rakousku, Německu, Švédsku a dalších zemích) a pokyny, které poskytovatelům sociálních služeb doporučovaly, aby vypracovali vnitřní směrnice, připravili se na tyto hrozby, proškolili personál, jak postupovat v krizových situacích apod., odborníky z APSS ČR vedly k tomu, že po pečlivé analýze zahraničních zdrojů, pramenů a odborných textů vytvořili pro poskytovatele sociálních služeb v České republice vytvořili doporučený postup.

„Překvapilo mě, kolik evropských zemí již má připraveny postupy, jak se zachovat v případě rozsáhlých výpadků elektrické energie nebo tyto postupy připravuje. Samozřejmě si tento stav nikdo nepřeje a realizace těchto scénářů není pravděpodobná, ale bohužel je možná. A i minulé zkušenosti regionálních výpadků elektrické energie v Evropě nám dokazují, že v případě zejména dlouhodobé péče o seniory je nutné být na tuto variantu připraven. Proto po pečlivé analýze existujících dokumentů a v koordinaci a po konzultaci s odborníky vydáváme tyto postupy i pro české poskytovatele sociálních služeb,“ uvádí Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. 

Doporučený postup pro poskytovatele sociálních služeb pro případy rozsáhlých výpadků dodávek elektrické energie seznamuje poskytovatele sociálních služeb s pojmem blackout, s jeho následky, jaká omezení při péči o klienty mohou nastat a jaká opatření by poskytovatelé sociálních služeb měli přijmout, aby co nejméně zasahovala do práv klientů, ale také shrnuje, co je třeba při blackoutu podniknout v každé organizaci s ohledem na zajištění dalšího provozu a fungování.

„Současná nestabilita světa může přinést nejrůznější situace, výpadek energie je jednou z nich. Poučeni z předchozí pandemie, nenecháváme nic náhodě a bereme přípravu do vlastních rukou. Vytvořili jsme materiál, který pomůže pobytovým sociálním službám porozumět dopadům,“ doplnila Daniela Lusková, viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pro kvalitu sociálních služeb a ředitelka Domova U Biřičky.

Doporučený postup je volně ke stažení na webu APSS ČR.

Zdrtoj: APSS ČR

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Nový guru libertiánství a jeho metoda motorové pily

25.6.2024 Liberálové po celém světě jsou nadšeni „svobodným, ekonomickým a sociálně-politickým programem“ nového argentinského prezidenta Javiera Mileie. Tento guru libertiánství chce udělat svou zemi „fit“ tím, že potlačí sociální standardy pro většinu lidí. Milei své konání cynicky nazývá metodou motorové pily. Stále víc stoupenců získává i v Evropě. více...

PTÁTE SE: Vrácení listiny opatrovníka po úmrtí opatrované

24.6.2024 Byl jsem jako vnuk určen soudem opatrovníkem své babičky, u které se začala v rámci dlouhodobé těžké cukrovky začala rozvíjet stařecká demence a kvadruparéza. Obdržel jsem listinu opatrovníka. Babička zemřela v listopadu 2023, čímž mé opatrovnictví automaticky zaniklo. Teď v červnu mně do mé osobní datové schránky přišla žádost od soudu, více...

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.