pečuj doma

Do sociálních služeb může prakticky kdokoli. Chystá se změna

29.5.2023

Česká republika má jedna z nejnižších kvalifikačních kritérií pro práci v sociálních službách v Evropě. Nastoupit může prakticky kdokoli, stačí když má čistý trestní rejstřík a do roku a půl od nástupu do zaměstnání absolvuje kvalifikační kurs. Z pohledu nedostatku pracovníků v sociálních službách to může být jistá výhoda.

Naopak z hlediska udržitelnosti stavů zaměstnanců, ale zejména pak klientů těchto služeb to může být problematické. Vyšší kompetence i kvalitu pracovníků v sociálních službách by mělo přinést zpřísnění kvalifikačních kritérií, které navrhuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace je téměř 16 procent osob starších 60 let vystaveno projevům násilného chování. Případy takového chování v pobytových sociálních službách byly v nedávné době medializovány i v České republice. Podle Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS) se však s podobnými případy můžeme setkat v řadě evropských zemí. Jednou z cest, jak takovému nežádoucímu chování v sociálních službách předcházet, je vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

Aktuálně platí, že zájemce o práci v sociálních službách musí po nástupu do služby absolvovat do 18 měsíců kvalifikační kurs, a to v souladu s § 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a § 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb. Dokud tak neučiní, může vykonávat činnost pracovníka v sociálních službách jen pod dohledem. Podle APSS však poskytovatelé sociálních služeb často otálejí, než nového zaměstnance pošlou na zaškolení. „Zkušenosti z praxe ukazují, že poskytovatelé vysílají své zaměstnance na kvalifikační kurs deset až patnáct měsíců po nástupu do zaměstnání,“ upozorňuje asociace s tím, že chce urychlit tak proces celoživotního vzdělávání těchto pracovníků.

Podle návrhu APSS by vzdělávání pracovníků v sociálních službách po nástupu do zaměstnání mělo probíhat nově ve třech stupních. První úroveň počítá s 24 výukovými hodinami a noví zaměstnanci by ji museli splnit už za tři měsíce od nástupu do zaměstnání. Do 12 měsíců od nástupu by pak měli absolvovat druhou úroveň, tzv. univerzální kurs, který čítá 120 hodin. Poslední úroveň pak dle návrhu představuje tzv. specializační kurs v rozsahu 48 hodin, který by měli pracovníci dokončit do 18 měsíců od nástupu. Tento koncept specializačního kursu počítá s celkem pěti moduly, jejichž výběr by měl být dle APSS závislý na rozhodnutí vedení daného zařízení podle převažující cílové skupiny v zařízení sociálních služeb. Zohledňuje se tak, zda se má zaměstnanec v poslední fázi svého vzdělávání soustředit například více na cílovou skupinu seniorů a osob s demencí, s tělesným, smyslovým či duševním postižením, osoby s mentálním postižením, kombinovaným postižením či poruchami autistického spektra, děti, rodiny v krizi nebo ohrožené sociálním vyloučením atd. Jeden z modulů se pak věnuje také práci s lidmi v komunitních službách.

Podle APSS by se však kvalifikační kurs také plnohodnotně věnoval problematice násilí, kterou se dnes v průběhu vzdělávání zaměstnanci příliš nezabývají. Pokud jde o zvládání násilného chování v prostředí sociálních služeb, APSS chce zavést také manažerský monitorovací nástroj, který by měl být založen na sebehodnocení a souboru pravidel, jak postupovat při zjištění násilného chování v zařízení.

„Boj proti násilí v sociálních službách nikdy neskončí, protože stále bude určité malé procento potenciálních násilníků, patologických osobností apod. Je však nutné výskyt násilí a zneužívání co nejvíce eliminovat, vytvořit kontrolní mechanismy, zvyšovat kompetence a vzdělávání pracovníků, ale také mít jasně nastavená pravidla a postupy, jak násilí předcházet a jak je řešit,“ uzavřel prezident APSS Jiří Horecký.

Zdroj: Medical Tribune

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Nový guru libertiánství a jeho metoda motorové pily

25.6.2024 Liberálové po celém světě jsou nadšeni „svobodným, ekonomickým a sociálně-politickým programem“ nového argentinského prezidenta Javiera Mileie. Tento guru libertiánství chce udělat svou zemi „fit“ tím, že potlačí sociální standardy pro většinu lidí. Milei své konání cynicky nazývá metodou motorové pily. Stále víc stoupenců získává i v Evropě. více...

PTÁTE SE: Vrácení listiny opatrovníka po úmrtí opatrované

24.6.2024 Byl jsem jako vnuk určen soudem opatrovníkem své babičky, u které se začala v rámci dlouhodobé těžké cukrovky začala rozvíjet stařecká demence a kvadruparéza. Obdržel jsem listinu opatrovníka. Babička zemřela v listopadu 2023, čímž mé opatrovnictví automaticky zaniklo. Teď v červnu mně do mé osobní datové schránky přišla žádost od soudu, více...

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.