pečuj doma

Mobilní hospic začíná provozovat nemocnice u sv. Anny

7.9.2023

Teprve jako druhá nemocnice v Česku začala od září Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně provozovat mobilní paliativní tým, který navštěvuje pacienty u nich doma. Desetičlenná skupina odborníků tak umožní umírajícím prožít poslední dny s jejich blízkými.

„Nevyléčitelně nemocným nemá bohužel akutní medicína co nabídnout, potřebují spíš klid, pohlazení a pohodu ke svému odchodu, než aby je někdo ‚léčil‘ a denně do nich píchal injekce,“ popisuje vrchní sestra týmu Hana Kaštan.

Nová služba funguje na principu domácího hospice, který v kraji jinak zajišťuje hlavně charita či neziskové organizace. „Každý pacient dostane svou kmenovou sestru, která mu bude denně k dispozici. Je důležité, aby to byl jeden člověk, protože se stává tak trochu členem rodiny – pro všechny je příjemnější si k sobě domů pouštět důvěrnou osobu. Sestra se o pacienta stará do konce jeho dnů,“ vysvětluje Kaštan.

Jak často sestra za pacientem přijde, závisí na jeho potřebách a možnostech rodiny. Po směně kmenové sestry se pacienti mohou obrátit na službu konající sestru, je dostupná nepřetržitě. Součástí týmu jsou také lékař, sociální pracovnice a psycholog. Zhruba sedmdesát procent nákladů hradí zdravotní pojišťovny, rodinu služba vyjde přibližně na 150 korun denně.

Podle krajské radní pro sociální oblast a rodinnou politiku Jany Leitnerové je právě domácí péče o umírající směr, který hejtmanství podporuje. „Není totiž jen efektivní z pohledu ekonomiky, ale zvyšuje se po ní i poptávka ze strany rodin. Není to pro ně totiž jednoduchá situace, takže pomoc proškoleného týmu se rozhodně hodí,“ uvádí Leitnerová s tím, že aby byl v kraji mobilních hospiců dostatek, podpořil je kraj letos částkou 15 milionů.

Vyšší zájem o tyto služby potvrzuje i Josef Drbal, ředitel brněnského Hospice sv. Alžběty, jehož mobilní tým může v jednu chvíli pečovat přibližně o 25 nemocných.

„Letos jich máme už více než za pololetí loňského roku. Naší výhodou je, že jsme vybudovali komplexní hospic – kromě domácího máme i lůžkový, disponujeme odborným sociálním poradenstvím, terénní i pobytovou odlehčovací službou a půjčovnou pomůcek,“ jmenuje Drbal s tím, že mobilní hospicovou péči je třeba garantovat 24 hodin denně sedm dní v týdnu, proto je pro jeden tým kapacita i dojezdová vzdálenost limitována.

Na Blanensku se o nevyléčitelně nemocné starají pracovníci Mobilního hospice sv. Martina spadajícího pod charitu. I oni vnímají rok od roku větší zájem. Zatímco před deseti lety pečovali o 35 klientů ročně, loni jich bylo 150.

Kromě mobilních týmů kraj podporuje také paliativní péči v domovech pro seniory a podporuje vznik paliativních ambulancí při nemocnicích.

Více na:

https://www.fnusa.cz/ve-fnusa-vznika-mobilni-tym-paliativni-pece/

https://www.idnes.cz/brno/zpravy/nemocnicni-tym-u-svate-anny-paliativni-pece-doziti-doma-hospic.A230904_746487_brno-zpravy_krut

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

PTÁTE SE: Započítání doby péče nebo evidence na úřadu práce do důchodu

22.6.2024 Pečuji o matku, do 31.5.2020 jsem byl zaměstnán, od 1.6.2020 jsem byl veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, podpora mi byla poskytnuta od 1.6. do 31.10.2020. Z důvodu covidu a odsouvání návštěv úřadu práce jsem byl vyřazen z evidence až 10.5.2021. V květnu 2020 jsme zažádali o příspěvek na péči, tento se vyřídil více...

INFO: Ženský vzdělávací spolek Vesna bude slavit svátek

21.6.2024 Ve středu 26. 6. 2024 budeme už potřetí slavit svátek Vesny! Zveme všechny účastnice a účastníky našich aktivit i ty, kdo zatím jen zvědavě obhlížejí nástěnky Vesny na Údolní či přinášejí věci do Šatníku na Pellicově 2c - ale i ty, které a kteří prošli v minulosti vesními školami, kurzy a kroužky. Program začíná v 15 hodin a končí ve 20 hodin. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.