pečuj doma

O prolomení bankovního tajemství u žadatelů o soc. dávky

15.12.2023

V médiích se poslední dobou diskutuje o prolomení bankovního tajemství u žadatelů o sociální dávky. V médiích se objevila řada zpráv, které se týkají údajného prolomení bankovního tajemství v souvislosti s vyřizováním sociálních dávek v návaznosti na novou legislativu. Kvůli tomu se objevuje řada domněnek, nejasností a teorií o tom, jak to bude.

Celou situaci se na svém webu pokouší vyjasnit Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Nahlížení do účtů žadatelů o dávky

V rámci novely je navržena úprava zákona o pomoci v hmotné nouzi, Lex Ukrajina (z. č. 66/2022 Sb.) a zákona o bankách. Dávky hmotné nouze u nás poskytuje Úřad práce ČR. Podle chystané změny zákona by pak měli mít pracovníci ÚP možnost operativně prověřit žadatelem tvrzené skutečnosti o jeho majetkových poměrech, které jsou podstatné pro přiznání dávky.

Díky této pravomoci by tak mělo být zajištěno nejen to, že dávka nebude přiznána neprávem a podvodníkům, ale i zrychlování vyřizování.

Marián Jurečka, ministr práce a sociálních věcí, návrh okomentoval takto: „Tento postup jsme navrhli hlavně proto, abychom výrazně zjednodušili a urychlili proces kontroly výplaty dávek. Navržená úprava umožňuje na dálku ověřit žadatelem tvrzené skutečnosti o jeho majetkových poměrech, tedy existenci účtů a finančních prostředků na nich.

V prohlášení ministra je podstatná právě věta, ve které hovoří o souhlasu. Podle jeho slov je dále podmínkou pro přiznání dávky právě souhlas žadatele, že úřad bude moci ověřit potřebné skutečnosti, a to např. nahlédnutím do účtu. Z toho by se pak tedy dalo usoudit, že člověk, který odmítne poskytnout ÚP informace, dávku zkrátka nedostane bez ohledu na to, zda na ni skutečně nárok má, či nikoliv.

Důležité je však vědět, že žadatel již nyní musí prokázat, že je v hmotné nouzi, a mimo jiné doložit výpis z účtu. Jedná se o základní podmínku poskytnutí této formy pomoci. Navrhovaná předloha podle MPSV tedy pouze vychází ze základního principu pomoci v hmotné nouzi, který je v příslušném předpisu již zakotven.

Navíc je třeba zmínit, že v minulosti Nejvyšší správní soud rozhodl, že Úřad práce je oprávněn vyžadovat výpisy z účtů vedených u bank, aniž by to bylo v rozporu se zákonem.

Poskytovanými informacemi podle návrhu budou pouze údaje o číslech účtů, o jejich stavu a změnách. Banky by tak měly Úřadu práce pouze odpovědět na konkrétní dotaz.

„Úřad rozhodně nebude mít možnost nahlížet do povahy platebních transakcí a třeba sledovat, co si žadatel zakoupil. I tyto informace se ve veřejném prostoru objevily a nezakládají se na pravdě,“ uzavírá Marián Jurečka.

Od kdy bude novela zákona platná?

Předpokládaná účinnost novely je plánována na 1. července 2024, a to i s ohledem na čas potřebný k zajištění technického řešení.

Jakých dávek se bude úprava zákona týkat?

Půjde pouze o humanitární dávky a dávky pomoci v hmotné nouzi. Mezi ty patří příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

Úřad práce pak ještě pro občany zajišťuje dávky státní sociální podpory, jako jsou rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné a pohřebné. Těch se novela týkat nebude.

Zdroj: Finance.cz

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na podpůrné skupiny pro pečující, které pořádáme od září v Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Kolizní opatrovník při užívání bytu opatrovaného

17.7.2024 Po dohodě s rodinou jsem se stal opatrovníkem mého dědy, který aktuálně žije delší dobu v domově důchodců. Po zhoršení zdravotního stavu se za ním do domova přestěhovala i má babička, kde spolu nyní žijí. Mají společně byt v osobním vlastnictví, který oba hradí svým důchodem, byt je ale nyní prázdný. Domluvil jsem se s babičkou více...

INFO: Nesouhlas s upozaděním sociálního šetření u příspěvků na péči

16.7.2024 V legislativním procesu se nachází zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslední úpravy se dělaly na konci června. více...

PTÁTE SE: Práce ve stavebnictví při invalidním důchodu třetího stupně

15.7.2024 Můj otec, onkologický pacient, by rád zažádal o přiznání invalidního důchodu. S ohledem na jeho diagnózu by mu byl s největší pravděpodobností přiznán 3. stupeň. Nicméně můj otec je zároveň stále zaměstnán u mezinárodní stavební firmy, přičemž se nejedná v jeho případě o kancelářskou činnost, a pro otce je velmi podstatné, aby i po přiznání více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.