pečuj doma

O prolomení bankovního tajemství u žadatelů o soc. dávky

15.12.2023

V médiích se poslední dobou diskutuje o prolomení bankovního tajemství u žadatelů o sociální dávky. V médiích se objevila řada zpráv, které se týkají údajného prolomení bankovního tajemství v souvislosti s vyřizováním sociálních dávek v návaznosti na novou legislativu. Kvůli tomu se objevuje řada domněnek, nejasností a teorií o tom, jak to bude.

Celou situaci se na svém webu pokouší vyjasnit Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Nahlížení do účtů žadatelů o dávky

V rámci novely je navržena úprava zákona o pomoci v hmotné nouzi, Lex Ukrajina (z. č. 66/2022 Sb.) a zákona o bankách. Dávky hmotné nouze u nás poskytuje Úřad práce ČR. Podle chystané změny zákona by pak měli mít pracovníci ÚP možnost operativně prověřit žadatelem tvrzené skutečnosti o jeho majetkových poměrech, které jsou podstatné pro přiznání dávky.

Díky této pravomoci by tak mělo být zajištěno nejen to, že dávka nebude přiznána neprávem a podvodníkům, ale i zrychlování vyřizování.

Marián Jurečka, ministr práce a sociálních věcí, návrh okomentoval takto: „Tento postup jsme navrhli hlavně proto, abychom výrazně zjednodušili a urychlili proces kontroly výplaty dávek. Navržená úprava umožňuje na dálku ověřit žadatelem tvrzené skutečnosti o jeho majetkových poměrech, tedy existenci účtů a finančních prostředků na nich.

V prohlášení ministra je podstatná právě věta, ve které hovoří o souhlasu. Podle jeho slov je dále podmínkou pro přiznání dávky právě souhlas žadatele, že úřad bude moci ověřit potřebné skutečnosti, a to např. nahlédnutím do účtu. Z toho by se pak tedy dalo usoudit, že člověk, který odmítne poskytnout ÚP informace, dávku zkrátka nedostane bez ohledu na to, zda na ni skutečně nárok má, či nikoliv.

Důležité je však vědět, že žadatel již nyní musí prokázat, že je v hmotné nouzi, a mimo jiné doložit výpis z účtu. Jedná se o základní podmínku poskytnutí této formy pomoci. Navrhovaná předloha podle MPSV tedy pouze vychází ze základního principu pomoci v hmotné nouzi, který je v příslušném předpisu již zakotven.

Navíc je třeba zmínit, že v minulosti Nejvyšší správní soud rozhodl, že Úřad práce je oprávněn vyžadovat výpisy z účtů vedených u bank, aniž by to bylo v rozporu se zákonem.

Poskytovanými informacemi podle návrhu budou pouze údaje o číslech účtů, o jejich stavu a změnách. Banky by tak měly Úřadu práce pouze odpovědět na konkrétní dotaz.

„Úřad rozhodně nebude mít možnost nahlížet do povahy platebních transakcí a třeba sledovat, co si žadatel zakoupil. I tyto informace se ve veřejném prostoru objevily a nezakládají se na pravdě,“ uzavírá Marián Jurečka.

Od kdy bude novela zákona platná?

Předpokládaná účinnost novely je plánována na 1. července 2024, a to i s ohledem na čas potřebný k zajištění technického řešení.

Jakých dávek se bude úprava zákona týkat?

Půjde pouze o humanitární dávky a dávky pomoci v hmotné nouzi. Mezi ty patří příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

Úřad práce pak ještě pro občany zajišťuje dávky státní sociální podpory, jako jsou rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné a pohřebné. Těch se novela týkat nebude.

Zdroj: Finance.cz

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Stala jsem se opatrovníkem. Kam je to nutné nahlásit?

1.3.2024 Dcera byla tedy omezena ve svéprávnosti, právní moci to nabylo v prosinci 2023, invalidní důchod 3. stupně ji přiznali od plnoletosti, čili od dubna. Výplata důchodu je zasílána na její účet, který v osmnácti přešel z dětského účtu na běžný. Kam všude vlastně to omezení svéprávnosti musím hlásit, že jsem opatrovník... do banky, na OSSZ, ČSSZ? více...

INFO: Pečující o nemocné příbuzné nemá kdo vystřídat

29.2.2024 Žena pečující o vážně nemocného manžela usiluje o to, aby pečovatelky a osobní asistenti mohli pomáhat i s péčí o děti. Ministerští úředníci slibují, že to s nimi projednají. Návrh novely zákona o sociálních službách nyní mají na stole poslanci. Lucie Ovsenáková z Libiše pečuje o manžela s amyotrofickou laterální sklerózou přes pět let. více...

PTÁTE SE: Souběh invalidního a sirotčího důchodu

28.2.2024 Chlapec je narozen v srpnu 2004, omezen na svéprávnosti, byl mu ustanoven opatrovník. Studuje na střední praktické škole. Od 2.9.2020 je mu vyplácen sirotčí důchod. V říjnu 2023 bylo požádáno o invalidní důchod a ČSSZ ho přiznala ID I. stupně od 2.9.2020. ČSSZ sdělila, že sirotčí důchod nemá vliv na invalidní důchod. Podle rozhodnutí z ČSSZ se ukázalo více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.