pečuj doma

Pacientské organizace pomáhají medikům naučit se komunikovat

26.3.2024

Na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy vznikl ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví nový předmět: Péče orientovaná na člověka. Přináší inovativní přístup ke vzdělávání budoucí generace lékařů tím, že se zaměřuje na rozvoj komunikačních dovedností a zdůrazňuje lidský aspekt lékařské profese. Má za sebou první úspěšný semestr a na podzim se do něj studenti mohou znovu přihlásit. Jedním z hlavních pilířů této péče je spolupráce mezi zdravotníky a pacienty, a to i prostřednictvím pacientských organizací. Tato interakce umožňuje lékařům a zdravotníkům získat hlubší porozumění potřebám pacientů, což v konečném důsledku vede k poskytování kvalitnější péče.

„Naším cílem bylo poskytnout studentům pohled na nemoc z perspektivy pacientů. Zatímco odborné znalosti lze získat z učebnic a odborných seminářů, pochopení, jak se s nemocí žije, přichází přímo od lidí, kteří s ní denně bojují,“ vysvětluje David Marx, proděkan 3. lékařské fakulty.

Předmět má za sebou první úspěšný semestr, během kterého měli studenti jedinečnou příležitost diskutovat přímo s pacienty s různými onemocněními. To jim umožnilo nahlédnout do jejich každodenního života. Kazuistiky prezentované lektory z pacientských organizací, které se věnují například duševním, vzácným i onkologickým onemocněním nebo poruchám či vadou sluchu, poskytly studentům konkrétní příklady života s nemocí.

„Na začátku byli studenti trochu nesmělí, možná i díky netradičnímu uspořádání učebny, ale s postupným předkládáním konkrétních příkladů z praxe se začali aktivněji zapojovat. Srovnávali jsme, jak se liší komunikace s rodiči, s teenagerem a s dospělým pacientem, a diskutovali jsme o tom, jaké drobnosti mohou motivovat pacienty k pozitivnímu přístupu k léčbě. Celkově považuji tento předmět za velmi prospěšný pro všechny zúčastněné strany,“ uvádí Jana Lacinová, ředitelka pacientské organizace Popálky, o.p.s., která pomáhá popáleným lidem.

Na kazuistiky pacientů navázal nemocniční ombudsman, který zprostředkoval pohled prostředníka mezi pacienty, jejich blízkými a zdravotníky a následně semestr uzavřely prakticky laděné semináře s mediátorkou, v průběhu kterých si studenti osvojili komunikační dovednosti a způsoby řešení konfliktů.

Také zpětná vazba od studentů byla velmi pozitivní. Dumitru Dutceac sdílel: „Po setkání s pacientkou s Alzheimerovou nemocí jsem si uvědomil, jak velký přínos pacientské organizace mohou mít ve zdravotnictví, hlavně u nemoci duševních a těch, kde velkou roli hraje duševní zdraví pacientů.“ Magdaléna Šrutová shrnuje: „Cítím opravdu velký přínos tohoto předmětu nejen pro mou budoucí kariéru lékařky, ale i pro můj osobní život. Jsem přesvědčena, že by podobnou edukací měl projít každý zdravotník, protože to může mít přímý vliv na zlidštění celého zdravotnického systému.“

První semestr tak potvrdil očekávání. Další plánování tohoto předmětu probíhá s důrazem na jeho neustálé zdokonalování. „Ministerstvo, fakulta i lektoři jsou pevně odhodláni přispět k posunu zdravotnictví směrem k větší empatii a lidskosti. Vzdělávání nové generace lékařů je jedním z klíčových kroků na této cestě,“ shrnuje Šárka Liolia z Ministerstva zdravotnictví, která vznik kurzu koordinovala. V rámci těchto snah ministerstvo podniká i další aktivity, jako je např. vydání komunikačních desater, propojování pacientských organizací a odborných lékařských společností nebo metodické vedení nemocničních ombudsmanů.

Více na: https://mzd.gov.cz/tiskove-centrum-mz/na-univerzite-karlove-vznikl-ve-spolupraci-s-ministerstvem-zdravotnictvi-novy-predmet-klade-duraz-na-komunikacni-dovednosti-a-zduraznuje-lidsky-aspekt-lekarske-profese/

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Významná konference "Stáří spojuje" bude začátkem června

23.4.2024 Již tradiční mezinárodní konference Stáří spojuje 2024 se koná od 3. do 4. června 2024 v Praze. Hlavními tématy konference letos budou: mezigenerační vztahy, umění stárnout, ageismus, postavení seniorů ve společnosti, týrání a zanedbávání seniorů a další. Pozvání přijala řada významných českých i zahraničních expertů. více...

INFO: Zdravotně postižení budou od dubna 2025 patřit pod ČSSZ

22.4.2024 MPSV připravilo návrh zákona, jehož cílem je systémové sjednocení všech sociálních dávek podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem pod hlavičku České správy sociálního zabezpečení. Namísto Úřadu práce ČR by tak nově o příspěvku na péči a dávkách pro osoby se zdravotním postižením rozhodovaly územní správy sociálního zabezpečení. více...

PTÁTE SE: Znovuposouzení příspěvku na péči v 18 letech u celiaka

21.4.2024 Dceři v listopadu 2023 skončil posudek (3. v pořadí) na příspěvek na péči v 1. stupni, dg. celiakie, skolióza (celotrupový korzet). Uznáno pokaždé d) stravování, e) oblékání, h) péče o zdraví. (Rozporovali jsme osobní aktivity, ale nedosáhli). Před dvě dny jsem byla na základě Vyrozumění z úřadu práce nahlédnout do spisu. Posudkový lékař popsal více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.