pečuj doma

Pacientské organizace pomáhají medikům naučit se komunikovat

26.3.2024

Na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy vznikl ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví nový předmět: Péče orientovaná na člověka. Přináší inovativní přístup ke vzdělávání budoucí generace lékařů tím, že se zaměřuje na rozvoj komunikačních dovedností a zdůrazňuje lidský aspekt lékařské profese. Má za sebou první úspěšný semestr a na podzim se do něj studenti mohou znovu přihlásit. Jedním z hlavních pilířů této péče je spolupráce mezi zdravotníky a pacienty, a to i prostřednictvím pacientských organizací. Tato interakce umožňuje lékařům a zdravotníkům získat hlubší porozumění potřebám pacientů, což v konečném důsledku vede k poskytování kvalitnější péče.

„Naším cílem bylo poskytnout studentům pohled na nemoc z perspektivy pacientů. Zatímco odborné znalosti lze získat z učebnic a odborných seminářů, pochopení, jak se s nemocí žije, přichází přímo od lidí, kteří s ní denně bojují,“ vysvětluje David Marx, proděkan 3. lékařské fakulty.

Předmět má za sebou první úspěšný semestr, během kterého měli studenti jedinečnou příležitost diskutovat přímo s pacienty s různými onemocněními. To jim umožnilo nahlédnout do jejich každodenního života. Kazuistiky prezentované lektory z pacientských organizací, které se věnují například duševním, vzácným i onkologickým onemocněním nebo poruchám či vadou sluchu, poskytly studentům konkrétní příklady života s nemocí.

„Na začátku byli studenti trochu nesmělí, možná i díky netradičnímu uspořádání učebny, ale s postupným předkládáním konkrétních příkladů z praxe se začali aktivněji zapojovat. Srovnávali jsme, jak se liší komunikace s rodiči, s teenagerem a s dospělým pacientem, a diskutovali jsme o tom, jaké drobnosti mohou motivovat pacienty k pozitivnímu přístupu k léčbě. Celkově považuji tento předmět za velmi prospěšný pro všechny zúčastněné strany,“ uvádí Jana Lacinová, ředitelka pacientské organizace Popálky, o.p.s., která pomáhá popáleným lidem.

Na kazuistiky pacientů navázal nemocniční ombudsman, který zprostředkoval pohled prostředníka mezi pacienty, jejich blízkými a zdravotníky a následně semestr uzavřely prakticky laděné semináře s mediátorkou, v průběhu kterých si studenti osvojili komunikační dovednosti a způsoby řešení konfliktů.

Také zpětná vazba od studentů byla velmi pozitivní. Dumitru Dutceac sdílel: „Po setkání s pacientkou s Alzheimerovou nemocí jsem si uvědomil, jak velký přínos pacientské organizace mohou mít ve zdravotnictví, hlavně u nemoci duševních a těch, kde velkou roli hraje duševní zdraví pacientů.“ Magdaléna Šrutová shrnuje: „Cítím opravdu velký přínos tohoto předmětu nejen pro mou budoucí kariéru lékařky, ale i pro můj osobní život. Jsem přesvědčena, že by podobnou edukací měl projít každý zdravotník, protože to může mít přímý vliv na zlidštění celého zdravotnického systému.“

První semestr tak potvrdil očekávání. Další plánování tohoto předmětu probíhá s důrazem na jeho neustálé zdokonalování. „Ministerstvo, fakulta i lektoři jsou pevně odhodláni přispět k posunu zdravotnictví směrem k větší empatii a lidskosti. Vzdělávání nové generace lékařů je jedním z klíčových kroků na této cestě,“ shrnuje Šárka Liolia z Ministerstva zdravotnictví, která vznik kurzu koordinovala. V rámci těchto snah ministerstvo podniká i další aktivity, jako je např. vydání komunikačních desater, propojování pacientských organizací a odborných lékařských společností nebo metodické vedení nemocničních ombudsmanů.

Více na: https://mzd.gov.cz/tiskove-centrum-mz/na-univerzite-karlove-vznikl-ve-spolupraci-s-ministerstvem-zdravotnictvi-novy-predmet-klade-duraz-na-komunikacni-dovednosti-a-zduraznuje-lidsky-aspekt-lekarske-profese/

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na podpůrné skupiny pro pečující, které pořádáme od září v Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Kolizní opatrovník při užívání bytu opatrovaného

17.7.2024 Po dohodě s rodinou jsem se stal opatrovníkem mého dědy, který aktuálně žije delší dobu v domově důchodců. Po zhoršení zdravotního stavu se za ním do domova přestěhovala i má babička, kde spolu nyní žijí. Mají společně byt v osobním vlastnictví, který oba hradí svým důchodem, byt je ale nyní prázdný. Domluvil jsem se s babičkou více...

INFO: Nesouhlas s upozaděním sociálního šetření u příspěvků na péči

16.7.2024 V legislativním procesu se nachází zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslední úpravy se dělaly na konci června. více...

PTÁTE SE: Práce ve stavebnictví při invalidním důchodu třetího stupně

15.7.2024 Můj otec, onkologický pacient, by rád zažádal o přiznání invalidního důchodu. S ohledem na jeho diagnózu by mu byl s největší pravděpodobností přiznán 3. stupeň. Nicméně můj otec je zároveň stále zaměstnán u mezinárodní stavební firmy, přičemž se nejedná v jeho případě o kancelářskou činnost, a pro otce je velmi podstatné, aby i po přiznání více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.