pečuj doma

Přibývá nakažených, dál noste respirátory, radí experti

18.3.2022

Českem se znovu šíří covid. Roli hraje varianta BA.2, rozvolnění i vyprchávání ochrany, říká sedmička našich expertů , které oslovil web irozhlas.cz. Co o BA.2 zatím víme? Je sice nakažlivější, hospitalizovaných ale pravděpodobně nepřibude, protože očkování proti ní funguje.

V anketě odpovídali také na otázky, zda by lidé měli dál nosit respirátory nebo proč počty nakažených v Česku mírně rostou.

Omikronová varianta BA.2 se objevila začátkem roku v Dánsku, odkud se začala šířit do dalších zemí, včetně Velké Británie, Německa a také Česka.

Výskyt subvarianty BA.2 podle hlášení Státního zdravotního ústavu už celé jedné čtvrtiny všech případů,“ popisuje biochemik a virolog Libor Grubhoffer.

Nový omikron je přitom nakažlivější. „Víme, že je nakažlivější, přibližně 1,5krát více než klasická varianta omikronu,“ upřesňuje epidemiolog Petr Smejkal. Podle Grubhoffera může být i více než třikrát nakažlivější.

Zatím se ale zdá, že by pacienti v nemocnicích měli výrazně přibývat.

„Varianta BA.2 by neměla způsobovat těžší průběh nemoci, zvláště u jedinců s postinfekční či postvakcinační imunitou,“ doplňuje imunolog a biochemik Zdeněk Hel. Proti BA.2 navíc dobře chrání stávající vakcíny. „Dobrou zprávou je, že stále dostupné mRNA vakcíny s třetí posilovací dávkou snižují riziko nákazy subvariantou BA.2 dokonce více (74 %) než je to mu při infekci subvariantou BA.1 (65 %),“ doplňuje Grubhoffer.

Nicméně kvůli nakažlivější omikronové variantě rostl podle odborníků v posledních dnech počet odhalených případů covidu. Nebyl to ale jediný důvod.

„Pravděpodobně je to kombinovaný efekt předešlého rozvolnění, šíření ještě infekčnější varianty BA.2 a asi hlavně postupně klesajícího ochranného efektu očkování a prodělání nemoci,“ vyjmenovává imunolog, mikrobiolog a biochemik Václav Hořejší.

Lidé na většině míst odložili respirátory. Povinné zůstaly už jen v hromadné dopravě, zdravotnictví a sociálních službách.

Podle viroložky Ruth Tachezy ale bylo na takový krok příliš brzy. Epidemická situace v Česku není teď ideální, upozorňuje i epidemiolog Roman Prymula. A podobně to vidí i epidemiolog Jan Kynčl. „Pokud by k tomu (rozvolnění) došlo například o dva týdny později, situace by mohla být příznivější,“ upozorňuje.

Také Grubhoffer by počkal nejméně do konce března. Rozvolnění kvůli nevoli veřejnosti označuje za předčasný ústupek vlády a doporučuje lidem respirátory nosit. „Ve vlastním zájmu bych doporučil lidem ještě vydržet a nosit respirátory či roušky v uzavřených prostorách,“ radí.

Ochranu úst a nosu by neměli podceňovat podle odborníků zejména lidé z rizikových skupin, tedy například nemocní nebo senioři. „Pokud jsem třeba vážně nemocný, určitě bych na místech větší koncentrace osob respirátor nosil i nadále. Pokud mám obavy z nákazy, jistě také. Je to i proto, že strach a stres oslabuje imunitu,“ konstatuje Kynčl.

Server iROZHLAS.cz se v anketě odborníků ptal:

1. Co zatím víme o subvariantě omikronu označované jako BA.2? Je nakažlivější, způsobuje stále lehčí průběh onemocnění?

2. Česko rozvolnilo opatření ohledně respirátorů. Je to podle vás v pořádku? A doporučil/a byste lidem skutečně respirátory odložit, nebo by je měli dál nosit?

3. Počty nakažených v Česku v mezitýdenním srovnání zhruba od začátku února klesaly, od minulého týdne ale začaly opět růst. Můžete stručně vysvětlit důvody?

Libor Grubhoffer

biochemik, virolog

1. Subvarianta BA.2 varianty omikron koronaviru SARS-CoV-2 byla poprvé zaznamenána v Dánsku na začátku letošního roku a od té doby se stačila výrazným způsobem rozšířit na územích původně ovládaných variantou delta a následně i částečně variantou omikron BA.1.

Dosavadní poznatky potvrzují, že subvarianta BA.2 je více než 3x nakažlivější než BA.1. Experimentální studie na myším modelu covidu-19 publikovaná japonskými vědci varuje před větší virulencí a patogenitou subvarianty BA.2, míra poškození plicní tkáně připomíná vážností poškození plicní tkáně srovnatelné s projevy varianty delta.

Dosavadní klinické zkušenosti však nic takového nepotvrzují v případě infekce člověka. Zdá se tedy, že v nakaženém lidském organismu se subvarianta BA.2 chová mírněji, srovnatelně se subvariantou BA.1. Počet hospitalizovaných jedinců stonajících subvariantou BA.2 spíše klesá, stejně jako počet těžkých případů vyžadujících intenzivní péči. Pokud to bude platit i v dalším průběhu pandemie covidu-19, bude to mít příznivé důsledky.

Subvariana BA.2 získala proti BA.1 další mutace ve spiku S, začíná se dokonce uvažovat o jejím „povýšení“ na novou variantu s dosud nepřiřazeným označením novým písmenem řecké abecedy.

Momentálně je tato nakažlivější varianta příčinou nových vzedmutí pandemické křivky v celé řadě zemí světa, včetně sousedního Německa. Na našem území dosáhl výskyt subvarianty BA.2 podle hlášení Státního zdravotního ústavu už celé jedné čtvrtiny všech případů.

Dobrou zprávou je, že stále dostupné mRNA vakcíny s třetí posilovací dávkou snižují riziko nákazy subvariantou BA.2 dokonce více (74 %) než je to mu při infekci subvariantou BA.1 (65 %).

2. Osobně bych byl s tímto opatřením opatrnější, ještě bych počkal do konce března a nadále se řídil incidenčním číslem počtu nakažených jedinců za posledních sedm dnů na 100 tisíc obyvatel. To je totiž napříč jednotlivými kraji stále příliš vysoké a v průměru se pohybuje kolem hodnoty 500.

Naráží to bohužel na velkou nevoli v široké veřejnosti, a tak předčasné upuštění od povinnosti nosit ochranu úst a nosu také na pracovištích, v obchodech a dalších místech setkávání lidí byl z mého pohledu předčasný ústupek vlády.

Ve vlastním zájmu bych doporučil lidem ještě vydržet a nosit respirátory či rousky v uzavřených prostorách.

3. Nárůst počtu nemocných včetně reinfekcí je důsledek postupného rušení protiepidemických opatření, se kterým vláda začala před třemi týdny. Dalo se očekávat, že to usnadní kontakt vnímavé části naší populace se subvariantou omikronu BA.2, a projeví se to jako určitý vzestup aktuálně zaznamenávaných počtů onemocnění na jinak pozvolna klesající pandemické křivce.

V těchto dnech by neměla naše hygienická a epidemiologická služba zanedbat kontrolu zdravotního stavu a testování na covid-19 běženců prchajících před genocidou páchanou putinovským Ruskem na ukrajinském lidu.

Zdeněk Hel

imunolog, biochemik

Denní nové případy infekce rostou ve více než polovině států Evropy. Jen ve Velké Británii eviduji přibližně 55 000 nových případů denně. Vzrůstající tendence se dá očekávat i v České republice.

Důvodem je především síření varianty SARS-CoV-2 BA.2, která je více transmisibilní (přenosná, pozn. red.). Dalšími důvody jsou rozvolnění opatření, nárůst sociálních kontaktů a vyprchávání imunitní ochrany po předchozí imunizaci či prodělané nemoci.

Varianta BA.2 by ale neměla způsobovat těžší průběh nemoci, zvláště u jedinců s postinfekční či postvakcinační imunitou.

Roušky zajisté nechceme nosit věčně. Budeme je moci odložit, tedy alespoň na několik měsíců přestat vyžadovat jejich povinné nošení. Musíme být ale připraveni na to, že je možná budeme muset znovu nasadit v případě nové, vážnější vlny epidemie.

V mezičase by nošení ochranných roušek mělo být ponecháno na svobodné vůli občanů. Každý, kdo chce tímto způsobem chránit své zdraví, tak může činit dál. Používání roušek části občanů se u nás stane běžnou součástí života, zvláště v období sezonních infekcí, tak jako tomu bylo již před pandemií covidu-19 u východoasijských národů.

Václav Hořejší

imunolog, mikrobiolog, biochemik

1. Je o něco nakažlivější a způsobuje velmi pravděpodobně stejně závažné onemocnění jako ty předcházející varianty (dojem, že omikron způsobuje lehčí onemocnění, je pravděpodobně mylný - jen teď koluje v odolnější populaci (očkovaní, prodělání nemoci), takže počet vážnějších případů je nižší než u té „naivní“ (neočkované) populace.

2. Toto rozvolnění se určitě projeví zvýšením počtu případů (doufejme, že jen malým). Rozhodně by se mělo dodržovat to, co stále platí (respirátory dopravních prostředcích a zdravotnických zařízeních). Lidé z rizikových skupin by respirátory měli ve vlastním zájmu používat i nadále na rizikových místech (shromažďování lidí v uzavřených prostorech).

3. Pravděpodobně kombinovaný efekt předešlého rozvolnění, šíření ještě infekčnější varianty BA.2 a (asi hlavně) postupně klesajícího ochranného efektu očkování a prodělání nemoci.

Jan Kynčl

epidemiolog

1. BA.2 vykazuje větší schopnost se šířit v porovnání s BA.1 (BA.1.1). Není zatím prokázáno, že po infekci BA.1 nemůže dojít k reinfekci, i když pravděpodobnost reinfekce je malá. BA.2 sice vyvolává v experimentálním modelu na laboratorních zvířatech (křečci) závažnější onemocnění, ale v praxi tento nález není doposud jednoznačně zdokumentován.

2. Rozvolňuje celá Evropa, jistě je to na místě, pouze vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je to trochu předčasné. Pokud by k tomu došlo například o dva týdny později, situace by mohla být příznivější. Je ovšem třeba zdůraznit, že na některých místech jsou respirátory nadále povinné (např. hromadná doprava a zdravotnictví), přitom vidíme, že i zde jsou lidé, kteří ani tuto povinnost nedodržují.

Pokud se ptáte na doporučení, ponechal bych to na rozhodnutí jednotlivce. Neměli bychom uvažovat jen ve stylu černá nebo bílá, tj. nic nebo povinnost. To, že něco není povinné, automaticky neznamená, že pokud sám chci, již nesmím chránit sebe nebo ostatní.

Pokud jsem třeba vážně nemocný (bez ohledu na věk), určitě bych na místech větší koncentrace osob respirátor nosil i nadále. Pokud mám obavy z nákazy, jistě také. Je to i proto, že strach a stres oslabuje imunitu.

3. Důvodů je asi více, částečně to může souviset s poněkud překotným rozvolněním. Dalším důvodem může být výskyt subvarianty omikronu. Důležité je, že nedochází k přetížení nemocnic velkým množstvím nemocných se závažným průběhem.

Roman Prymula

epidemiolog

1. Víme o ní ze situace, která se vyvíjela zejména v Dánsku. Tam šlo o dominantní mutaci, která víceméně vedla k tomu, že pokles v Dánsku byl podstatně pomalejší než v okolních zemích. Mutace se dostala i do jiných zemí a začíná se šířit. Na druhou stranu se dramaticky neliší od původní varianty omikronu. Nejcharakterističtější je na ní v tuto chvíli to, že se dokáže šířit ještě více než ta klasická omikronová varianta.

2. Jsme v situaci, kdy je celospolečensky očekáváno, že opatření budou postupně kompletně rozvolněna. Na druhou stranu epidemiologická situace, která tady je, není úplně optimální. Pokles, který tady byl řadu týdnů, se v podstatě zastavil. A po mnoha týdnech došlo i k určitému nárůstu, byť ten nárůst je spíše matematický než reálný. Každopádně reprodukční číslo se dostalo mírně nad jedna, to znamená, že pokles tady není. Jsou instituce, které se snaží spontánně bránit případnému šíření, protože se dohodly, že uvnitř budou respirátory stále nosit, přestože to plošné opatření už to nenařizuje.

3. Je to kombinace řady vlivů, které se začínají projevovat. Tím asi nejzásadnějším je, že opatření byla zrušena a v populaci je stále poměrně vysoká nálož. Tím, že opatření nejsou, tak lidé, kteří se potkávají, se mohou nakazit. Stále vidíme, že u indikovaných z hlediska klinického stavu, kteří jdou na vyšetření, je až 36 procent testovaných pozitivní. A tam, kde je epidemiologická indikace, to znamená kontakt, tak tam je pozitivních přes 20 procent. To jsou stále vysoká čísla. Potřebovali bychom se dostat k pěti procentům, abychom mohli říci, že to kontrolujeme. Zatím to je stále poměrně spontánní vývoj.

Petr Smejkal

epidemiolog

1. Víme o ní, že je nakažlivější, přibližně 1,5krát více než klasická varianta omikronu BA.1. Zatím to vypadá, že způsobuje podobný průběh onemocnění jako omikron, ale tady ještě počkejme. Dobrá zpráva je, že vakcíny proti BA.2 chrání stejně jako proti omikronu. Čekám stagnaci současné situace a nárůst případů. Vidíme to již ve Velké Británii, v Nizozemí a u nás to bude podobné.

2. Nedoporučoval bych lidem respirátory odkládat.. Důležitý je stále apel na imunosupromované (lidi se sníženou imunitou, pozn. red.), neočkované, ty ve styku s dětmi a seniory.

3. Důvody jsou dva zásadní - rozvolnění a šíření varianty BA.2. A šíření zpráv, že „COVID skončil“.

Ruth Tachezy

viroložka

1. Jedná se o sublinii varianty omikron označované i jako 21L a i tato sublinie je řazena jako VOC (varianta hodna pozornosti). Nadále probíhá bedlivé sledování jejího výskytu v populaci. Ve srovnání s dosud převažující sublinií omikronu BA.1 obsahuje dalších 10 unikátních změn proteinu S i jiných.

První data naznačují, že jeho přenosnost by mohla být o něco vyšší, než u ostatních sublinií omikronu. Účinnost stávajících vakcín ale je u obou sublinií srovnatelná a zdá se též, že infekce sublinií omikronu BA.1 chrání relativně dobře před reinfekcí sublinií BA.2. Ohledně závažnosti onemocnění vyvolaného BA.2 se spíše zdá, že nebude vyšší.

2. Dle mého je to ještě brzy. Podívejme se na čísla nakažených. Stále je mnoho viru v populaci a při rezignaci na všechna nefarmakologická opatření a nezájmu o vakcinaci se virus dostane ke všem jedincům dosud citlivým k infekci. U těch neočkovaných, částečně očkovaných a rizikových může dojít k vážnému průběhu, hospitalizaci, úmrtí či dlouhodobým následkům. Nezbývá tedy, než aby se ti, kterých se to týká, pečlivě chránili nadále. Nemusí to ale vždy plně dostačovat, pokud se ostatní lidé chránit nebudou.

3. Myslím, že je to především důsledek rozvolnění, zrušení všech opatření. I když u nás sublinie BA.2 koluje, zatím její množství neroste závratně a tedy bych jejímu výskytu zatím nepřičítala majoritní podíl na šíření infekce v populaci.

Autorka: Anna Kottová

Zdroj: irozhlas

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Vrácení listiny opatrovníka po úmrtí opatrované

24.6.2024 Byl jsem jako vnuk určen soudem opatrovníkem své babičky, u které se začala v rámci dlouhodobé těžké cukrovky začala rozvíjet stařecká demence a kvadruparéza. Obdržel jsem listinu opatrovníka. Babička zemřela v listopadu 2023, čímž mé opatrovnictví automaticky zaniklo. Teď v červnu mně do mé osobní datové schránky přišla žádost od soudu, více...

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

PTÁTE SE: Započítání doby péče nebo evidence na úřadu práce do důchodu

22.6.2024 Pečuji o matku, do 31.5.2020 jsem byl zaměstnán, od 1.6.2020 jsem byl veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, podpora mi byla poskytnuta od 1.6. do 31.10.2020. Z důvodu covidu a odsouvání návštěv úřadu práce jsem byl vyřazen z evidence až 10.5.2021. V květnu 2020 jsme zažádali o příspěvek na péči, tento se vyřídil více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.