pečuj doma

INFO: Projekt úřadů práce Šance na práci pomůže až 4 tisícům lidí

13.11.2023

Prostřednictvím 13 regionálních projektů „Šance na práci“ nabízí Úřad práce ČR pomoc s pracovním uplatněním těm, kteří ztratili zaměstnání a nedaří se jim delší dobu najít nové. Pomůže i klientům po rodičovské dovolené, lidem ve vyšším věku, osobám se zdravotním postižením, absolventům bez praxe nebo třeba těm, kteří si potřebují zvýšit kvalifikaci.

Celkem má Úřad práce ČR k dispozici na podporu zvýšení zaměstnanosti těchto cílových skupin přes 373 mil. Kč z Operačního programu Zaměstnanost plus. 

Už během prvních měsíců do projektů vstoupilo celkem 773 lidí. Přes polovinu z nich tvoří ti, kteří jsou dlouhodobě bez práce, zhruba stovka je pak navíc ve věku 55 let a starší.

Úřad práce ČR počítá s tím, že do projektů zařadí na čtyři tisícovky klientů a více než 3 500 lidí projde některou z forem poradenství.

Klientům ÚP ČR nabízí mj. rekvalifikační kurzy, proškolení ve finanční gramotnosti, sestavení plánu osobnostního rozvoje i poradenství v oblasti přípravy na pracovní pohovor. Účastníci rekvalifikačních a motivačně-vzdělávacích programů mohou získat také finanční příspěvek na úhradu jízdného, stravného či ubytovaní.

„Jsme největší pomáhající organizace v ČR. Prostřednictvím projektu Šance na práci se zaměřujeme na skupiny uchazečů, kde je vyšší riziko dlouhodobé nezaměstnanosti. Jsou to zejména mladí lidé do 29 let bez praxe nebo naopak uchazeči nad 55 let, osoby se zdravotním postižením, rodiče malých dětí, nezaměstnaní s nízkou kvalifikací, národnostní menšiny, pečující osoby nebo třeba žáci a studenti posledních ročníků škol,“ shrnuje generální ředitel ÚP ČR Daniel Krištof.

Základem projektů je individuální nebo skupinové poradenství. Úřad práce ČR nejdříve pečlivě projde konkrétní situaci daného účastníka. Na základě toho zjistí, jaké jsou jeho silné a slabé stránky. Pak společně s klientem vytvoří individuální plán, který mu pomůže zvýšit jeho atraktivitu na pracovním trhu.

V rámci poradenství se naučí, jak efektivně hledat práci či správně napsat životopis a motivační dopis. Projde tzv. testem zájmů, který mu pomůže zvolit pro něj nejvhodnější profesi. Tedy, zda je založením například spíše technický nebo třeba vůdčí typ. V neposlední řadě absolvuje přípravu na pohovor u zaměstnavatele, při němž může klienta, pokud je to třeba, doprovázet i zástupce ÚP ČR.

V případě, že se daný účastník potýká např. s finančními problémy, nasměruje ho ÚP ČR na neziskové organizace, jako jsou třeba dluhové poradny.

Jednou z klíčových aktivit, které pomáhají v pracovním uplatnění, je celoživotní vzdělávání. Proto ÚP ČR pomáhá klientům vybrat a následně financovat nejvhodnější rekvalifikaci. A to zejména takovou, co je zaměřena na získání odborných znalostí a dovedností podle aktuálních požadavků zaměstnavatelů.

Jednou z cílových skupin projektů jsou i mladiství. Důležitou aktivitou je proto tzv. „Návrat do vzdělávání“. Tento nástroj motivuje mladé lidi k návratu do školy, což zvyšuje jejich šance na získání práce.

Účastníci absolvují „Přípravný program“, tedy dlouhodobou skupinovou poradenskou a edukační aktivitu, jež účastníka připraví ke vstupu do vzdělávání. ÚP ČR může přispět i na školní pomůcky, cestovné, stravné a ubytování.

Úřad práce ČR v rámci projektů nabízí příspěvky i zaměstnavatelům, kteří přijmou účastníka projektu. A to až po dobu 12 měsíců na společensky účelné pracovní místo.

Zaměstnavatelé mohou využít též možnosti vytvoření sdíleného pracovního místa pro dva nebo více pracovníků s flexibilním pracovním časem. Díky tomu mohou současně poskytnout více pracovních příležitostí, aniž by překročili stanovený týdenní limit pracovní doby (standardně 40 hodin).

Další možností finanční pomoci je pak příspěvek na zapracování, jenž pomáhá pokrýt náklady na nového zaměstnance. Týká se případů, kdy zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému ÚP ČR věnuje zvýšenou péči. Úřad jej může vyplácet až 3 měsíce ve výši až do poloviny minimální mzdy.

V případě zájmu se zájemci jak ze strany klientů, tak zaměstnavatelů, mohou obracet na nejbližší pracoviště ÚP ČR.

Zdroj: Úřad práce ČR

 

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Problémy s duševním zdravím můžete řešit z domova

22.5.2024 Pokud potřebujete pomoc specialisty na duševní zdraví, nemusíte se spoléhat pouze na klasické ambulance psychiatrů a psychologů, které jsou v dnešních dnech přeplněné a je těžké zde dostat termín. Zkuste využít digitální terapie, které nabízí péči online, tedy doslova odkudkoli, kde máte připojení k internetu. Jednou z možností je digitální platforma Mindwell. více...

PTÁTE SE: Musí banka kontrolovat kroky opatrovníka, když to dělá soud?

21.5.2024 Pro sestru chceme zřídit spořicí účet, ať její peníze nejsou ničeny inflací. Banka podmiňuje zřízení spořicího účtu tím, že omezí výběr peněz na 15 000 Kč měsíčně a my pak musíme bance vysvětlovat, nač chceme realizovat, přestože mají listiny opatrovníka i o zbavení svéprávnosti (tělesné i mentální postižení od narození). Má banka právo to dělat více...

PTÁTE SE: Jak napsat vyjádření do řízení o příspěvku na péči

20.5.2024 Chci podat odvolání ohledně přiznání výše příspěvku na péči pro syna s poruchou autistického spektra. Připravuji podklady pro vyjádření k rozhodnutí. Díky článku od p. Pešlové na vašich stránkách jsem podala žádost o prodloužení vyjádření. Budu upozorňovat na procesní nesrovnalosti v řízení. Zjišťuji, že při posuzování situace syna nebyly více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.