pečuj doma

Schválen plán přechodu sociálních služeb na komunitní péči

23.10.2023

Vláda schválila Akční plán k přechodu sociálních služeb k péči poskytované na komunitní bázi a k větší individualizaci péče a k podpoře deinstitucionalizace sociálních služeb pro období 2023–2025 (zkráceně Akční plán pro DI), který předložil ministr práce a sociálních věcí České republiky Marian Jurečka.

Deinstitucionalizace je proces, během kterého dochází k transformaci institucionální péče o osoby se zdravotním postižením směrem k péči komunitní.

„Naším hlavním úkolem je zkvalitnění života lidem s některým typem zdravotního postižení. Vždy je prvořadné umožnit jim žít běžný život, který bude srovnatelný s životem jejich vrstevníků,“ přiblížil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Díky tomuto materiálu se v praxi rychleji zlepší kvalita péče v sociálních službách. To je ostatně náš dlouhodobý cíl. Chceme lidem zajišťovat stále kvalitnější péči, a to nejen pokud jde o prostředí, ale i přístup pečujících v těchto službách,“ dodal ministr Jurečka.

Struktura Akčního plánu vychází z následující logiky: analýza současného stavu, stanovení strategických cílů, formulace specifických cílů, navržení opatření, definování způsobu implementace a následné hodnocení výstupů a výsledků. Celý plán je postaven na potřebě transformace sociálních služeb, zahrnující změny v řízení, financování, vzdělávání a formách poskytování služeb. Péče tak bude poskytována zejména v přirozeném prostředí klienta a zároveň se sníží počet lůžek v zařízeních s nekomunitním charakterem.

„Je třeba legislativně zakotvit zásadu, ze které vyplývá, že u seniorů a osob se zdravotním postižením má vždy přednost zajištění sociálních služeb umožňujících jejich setrvání doma v domácím prostředí, před zajištěním služeb v pobytovém zařízení. To je jeden ze strategických cílů materiálu. V tomto bodě vycházíme z analýzy stávajících zákonných úprav,“ zdůvodnil ministr Jurečka.

Schválení plánu je zároveň předpokladem pro splnění tzv. Základní podmínky pro oblast sociálního začleňování na programové období 2021–2027 ze strany Evropské komise. Na jejím plnění je navázáno čerpání finančních prostředků EU na investiční i neinvestiční projekty v oblasti sociálních služeb z programů v gesci MPSV a MMR.

Materiál byl konzultován s Evropskou komisí, která k němu již neuplatňuje žádné připomínky. Celý text schváleného Akčního plánu je přílohou této tiskové zprávy.

Zdroj: MPSV

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Letošní týden pro rodinu začíná 13. května

15.4.2024 Rodinný svaz ČR vyhlašuje pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje 16. ročník týdne rodiny s mottem: „ŠTĚSTÍ RODINY NEJSOU OSAMOCENÉ ŠEDINY“. Proběhne od 13. do 19. května a chce poukázat na důležitost blízkosti a bolestný nárůst osamělosti, především seniorů, vedoucí často k vyloučení, pádu do izolace až ubližování si. více...

ZPRÁVY: Pečující roku 2024. Nominace do 30. dubna

14.4.2024 Ministerstvo práce a sociálních věcí znovu otevírá nominace na ocenění Pečující roku, které si klade za cíl ocenit a veřejně uznat náročnou práci neformálních pečujících po celé České republice. Slavnostní předávání cen se uskuteční 6. června 2024 v rámci 7. ročníku konference Fórum rodinné politiky, která tento rok zamíří do Jihlavy. více...

PTÁTE SE: Lze dokládat nové lékařské zprávy k námitce u příspěvku na péči?

13.4.2024 Dceři snížili příspěvek na péči ze 4. na 3. stupeň, podali jsme námitku. V ní jsme podle rady rané péče a v podstatě logiky nedodali žádné další/nové lékařské zprávy, jenom zdůvodnili, proč nesouhlasíme. Z úřadu práce nám došlo rozhodnutí, že vzhledem k tomu, že jsme k námitce nepřiložili žádné lékařské zprávy či jiné důkazové prostředky, více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.