pečuj doma

V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024

Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně.

Důvodová zpráva k zákonu je poměrně dlouhá, ale bez skutečně konkrétních údajů o dopadu navržených změn zákona. Chybí jakékoliv analýzy. Důvodová zpráva na více místech uvádí mírné zvýšení administrativy pro poskytovatele sociálních služeb, zdravotních služeb a další subjekty, ale bez jejich kvantifikace. Obdobně je tomu tak u tvrzení, že navrhovanými změnami dojde ke zlepšení dostupnosti služeb, kdy je obecně uváděno, že propojením sociálních a zdravotních služeb dojde ke zlepšení jejich dostupnosti, ale bez jakékoliv kvantifikace. Velmi závažnou otázkou je, jaký finanční dopad budou mít navržená opatření do veřejného zdravotního pojištění. Není zřejmé, zda bylo jednáno se zdravotními pojišťovnami a jaký je jejich pohled na předkládanou novelu zákona.

NRZP ČR má zásadní věcnou připomínku k návrhu zákona. Návrh zákona neosahuje úpravu, která by umožnila řešit situaci českých občanů, kteří se vrátili ze Slovenska a Slovensko jim, na základě rozhodnutí Soudního dvora v Haagu, odmítá posílat příspěvek na péči. Jedná se asi o 500 občanů. V tzv. „malé novele“, kterou MPSV ČR stáhlo z legislativního procesu, legislativní úprava byla. Tito lidé nemají možnost objednat si jakoukoliv sociální službu a mnohdy jde o velmi závažné situace. Návrh novely zákona, který v září 2023 MPSV ČR stáhlo z legislativního procesu, obsahoval stanovení, která tento závažný problém řešil.

Největší diskuse na jednání Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví byla kolem předloženého pozměňovacího návrhu, kdy v zákoně o sociálních službách má vzniknout výjimka pro soukromé pobytové služby, nebude pro ně stanovena maximální výše úhrady. Seniorům tak nemusí zbýt žádné peníze. Vzniká kontroverzní pravidlo, které stanovuje, že v soukromých domovech pro seniory by seniorům nemuselo povinně zůstávat alespoň 15 procent příjmů, jako je tomu dnes. Nově by tak v soukromých domovech mohli obyvatelé odevzdávat celý svůj příjem, tedy důchod, aby pobyt uhradili, a nezbylo by jim vůbec nic. Dosud bylo garantováno, že seniorům aspoň něco zbude, teď mu nezbude nic na vlastní útratu.

Konkrétně se jedná o soukromá pobytová zařízení, která nejsou zařazená do krajské ani nadregionální sítě služeb s podporou státu. Během projednávání na výboru v Poslanecké sněmovně toto sdělení odšpuntovalo emoce. NRZP ČR s tímto principem zásadně nesouhlasí a pokusí se to změnit, řekl V. Krása.

Zdroj: NRZP

 

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na podpůrné skupiny pro pečující, které pořádáme od září v Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Kolizní opatrovník při užívání bytu opatrovaného

17.7.2024 Po dohodě s rodinou jsem se stal opatrovníkem mého dědy, který aktuálně žije delší dobu v domově důchodců. Po zhoršení zdravotního stavu se za ním do domova přestěhovala i má babička, kde spolu nyní žijí. Mají společně byt v osobním vlastnictví, který oba hradí svým důchodem, byt je ale nyní prázdný. Domluvil jsem se s babičkou více...

INFO: Nesouhlas s upozaděním sociálního šetření u příspěvků na péči

16.7.2024 V legislativním procesu se nachází zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslední úpravy se dělaly na konci června. více...

PTÁTE SE: Práce ve stavebnictví při invalidním důchodu třetího stupně

15.7.2024 Můj otec, onkologický pacient, by rád zažádal o přiznání invalidního důchodu. S ohledem na jeho diagnózu by mu byl s největší pravděpodobností přiznán 3. stupeň. Nicméně můj otec je zároveň stále zaměstnán u mezinárodní stavební firmy, přičemž se nejedná v jeho případě o kancelářskou činnost, a pro otce je velmi podstatné, aby i po přiznání více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.