pečuj doma

Zdravotně sociální péče: Přiblíží se skutečným potřebám?

4.11.2023

Lidi s postižením často potřebují sociální a zdravotní službu zároveň. Ty jsou však momentálně striktně oddělené a ani jedna z nich není schopna poskytnout člověku s postižením podporu, kterou by v domácím prostředí skutečně potřeboval. Tímto zásadním tématem se zabývá článek Soni Brunerové, otištěný na Helpnetu.

„Já potřebuji pomoct hlavně při odsávání. Prostě podat cévku na kraj tracheostomie, pak už se odsaju sám. Ale tím, že to není specifikované v zákoně o sociálních službách, tak oni to, po poradě s krajem, odmítají dělat,“ popisuje Petr Hájek, který se po pádu z výšky pohybuje na vozíku. Jedná se totiž o zdravotní úkon, který pracovníci pečovatelské služby, kterou pan Hájek využívá, podle zákona dělat nemohou. Když je takový úkon potřeba, musí přijet jeho manželka nebo se zavolá zdravotní péče, pokud je někde v dosahu. „Jinak musím volat rychlou,“ dodává.

Pracovníci v sociálních službách nesmí provádět ani jednoduché ošetřovatelské úkony jako je podávání léků. Zdravotníci zas odmítají vykonávat úkony sociální. Dobrotiví asistenti a pečovatelé občas zavřou oči a lék podají nelegálně, jindy musí lidé s postižením a jejich rodiny objednat oba druhy služeb současně. Tento systém je nejen obrovsky neefektivní, ale pro lidi s postižením a jejich rodinné pečující také velice nepružný. 

„Některé ty služby mají ve svém zaměstnaneckém poměru přímo zdravotníka, a to pokryje zdravotní úkony, ale některé služby to nemají, protože toho zdravotníka nezaplatí,“ vysvětluje Jarmila Neuwirthová. Její dcera trpí epilepsií a potřebuje medikaci třikrát denně. V případě epileptického záchvatu dceři musí být podán akutní lék. Některé děti si lék vzít samy neumí, některé s ohledem na své postižení si lék samy vzít nemohou, pracovníci sociálních služeb léky podat nemohou, proto i ve službách musí řešit podání léků rodiče a zajistit  zdravotní sestru, která přijde lék podat.

Rozšíření kompetencí pracovníků v sociálních službách, aby např. po doplnění zdravotnického kurzu byli oprávnění vedle samotného asistování vykonávat i jednoduché ošetřovatelské úkony by významně ulehčilo život lidem s postižením a jejich blízkým. Těm, kterým má systém zdravotní a sociální péče sloužit.

„Celá situace by se dala řešit po vzoru zahraničí, kde jsou třeba země, ve kterých pracovník v sociálních službách po nějakém školení nebo zaškolení může vybrané jednoduché zdravotní úkony poskytovat v rámci sociální služby,“ shrnuje Roman Mucha, ředitel společnosti Hornomlýnská, o.p.s.

Soňa Brunnerová
Aliance pro individualizovanou podpor​u

Zdroj: HELPNET

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na podpůrné skupiny pro pečující, které pořádáme od září v Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Kolizní opatrovník při užívání bytu opatrovaného

17.7.2024 Po dohodě s rodinou jsem se stal opatrovníkem mého dědy, který aktuálně žije delší dobu v domově důchodců. Po zhoršení zdravotního stavu se za ním do domova přestěhovala i má babička, kde spolu nyní žijí. Mají společně byt v osobním vlastnictví, který oba hradí svým důchodem, byt je ale nyní prázdný. Domluvil jsem se s babičkou více...

INFO: Nesouhlas s upozaděním sociálního šetření u příspěvků na péči

16.7.2024 V legislativním procesu se nachází zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslední úpravy se dělaly na konci června. více...

PTÁTE SE: Práce ve stavebnictví při invalidním důchodu třetího stupně

15.7.2024 Můj otec, onkologický pacient, by rád zažádal o přiznání invalidního důchodu. S ohledem na jeho diagnózu by mu byl s největší pravděpodobností přiznán 3. stupeň. Nicméně můj otec je zároveň stále zaměstnán u mezinárodní stavební firmy, přičemž se nejedná v jeho případě o kancelářskou činnost, a pro otce je velmi podstatné, aby i po přiznání více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.