pečuj doma

Významné zneužívání příspěvku na péči se nepotvrzuje

31.7.2023

Na základě informací zveřejněných Generálním ředitelstvím Úřadu práce České republiky je zřejmé, že jednotlivé Úřady práce využívají již nyní zákonnou možnost kontroly využití příspěvku na péči dle § 29 zákona o sociálních službách a není tak třeba měnit zásadně systém kontroly, když dosavadní systém se jeví využívaný a funkční.

Jen v roce 2020 bylo provedeno 12 250 kontrol, v roce 2021 to bylo již 17 011 kontrol a v roce 2022 bylo provedeno dokonce 27 364 kontrol. Přes tuto zvýšenou kontrolní činnost vyplývá ze statistiky i tvrzení Generálního ředitelství, „že závažná pochybení při využívání příspěvku na péči, kdy bylo následně zahájeno správní řízení z moci úřední, byla v letech 2020 až 2022 zjištěna v necelém 1 % provedených kontrol. Úřad práce ČR nezpracoval žádný materiál o zneužívání příspěvku na péči ani mu není známo, že by takový materiál zpracoval jiný správní orgán.“

Lze tedy shrnout, že mediálně prezentovaná tvrzení o významném zneužívání příspěvku na péči se zdaleka nepotvrzují a nejde tak o relevantní informaci. I nadále je 99 % kontrolovaných opečovávaných a jejich pečujících vyhodnoceno jako dostatečná péče. Lze sice předpokládat, že nedostatky budou i mezi nekontrolovanými, ale nelze statisticky dovozovat, že by procento pochybení mělo významně narůstat pouhým počtem dalších provedených kontrol.

Musíme proto podpořit další organizace a samotné pečující, kteří se proti prohlášení ministerských představitelů o významném zneužívání příspěvku na péči v rámci domácí péče ohrazují. Považujeme tato prohlášení za nepodložená a bohužel velmi nešťastná, jakkoliv uznáváme ojedinělá jednotlivá selhání, která je však nutné řešit individuálně, nikoliv paušalizací a dehonestováním celé skupiny pečujících.

MS kruh a Pečujeme doma

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

PTÁTE SE: Započítání doby péče nebo evidence na úřadu práce do důchodu

22.6.2024 Pečuji o matku, do 31.5.2020 jsem byl zaměstnán, od 1.6.2020 jsem byl veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, podpora mi byla poskytnuta od 1.6. do 31.10.2020. Z důvodu covidu a odsouvání návštěv úřadu práce jsem byl vyřazen z evidence až 10.5.2021. V květnu 2020 jsme zažádali o příspěvek na péči, tento se vyřídil více...

INFO: Ženský vzdělávací spolek Vesna bude slavit svátek

21.6.2024 Ve středu 26. 6. 2024 budeme už potřetí slavit svátek Vesny! Zveme všechny účastnice a účastníky našich aktivit i ty, kdo zatím jen zvědavě obhlížejí nástěnky Vesny na Údolní či přinášejí věci do Šatníku na Pellicově 2c - ale i ty, které a kteří prošli v minulosti vesními školami, kurzy a kroužky. Program začíná v 15 hodin a končí ve 20 hodin. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.