pečuj doma

Ticho před bouří aneb Ivermectin

18.7.2022

Snad nikdo už nepochybuje o tom, že nás covid-19 v nejbližších letech bude provázet tak, jako nás provázela a bude provázet chřipka. A každý soudný člověk jistě uzná, že ne všechny postihne covid bez příznaků, zvlášť když se nyní ukazuje, že některé mutace umí obcházet vakcíny.

Tedy mnohé z nás ještě postihne onemocnění covid-19 s mírnými až středně těžkými projevy, které bude třeba léčit doma a předcházet tím komplikacím, tedy jak říkají lékaři, předejít hospitalizaci. Neboť ne vždy covid probíhá asymptomaticky (bezpří­znakově) či spíše jako lehké, samoúzdravné onemocnění. Navíc se ukazuje, že i mírnější formy tohoto onemocnění mohou zvyšovat u některých lidí riziko postcovidového syndromu.

Kolem tohoto problému naši ministerští úředníci už dlouho našlapují, jak se u nás říká, po špičkách. Jediné, co můžeme podle nich udělat při nákaze, když nám nebude moc dobře, je zůstat v posteli pod duchnou, maximálně si můžeme tradičními prostředky ulevit od horečky a bolestí hlavy, nebo si vzít něco proti kašli, což ovšem není vlastní léčba covidu. Popravdě řečeno, naše zdravotnictví poslední dva roky jenom čeká na to, jak si imunitní systém toho kterého pacienta s virem SARS-CoV-2 poradí, namísto toho, aby nám umožnilo doma nákazu včas léčit.

Ne všude však v podobné situaci složili ruce do klína. Tak třeba Oxfordská univerzita 23. června 2021 oznámila, že hledá možnou léčbu covid-19 v rámci studie PRINCIPLE, podporované britskou vládou, jejímž cílem je v případě covidu napomáhat zotavení v mimonemocničním prostředí. Přičemž tato celobritská klinická studie pro­věřuje kromě antivirotika favipiraviru (o jehož dovoz z Japonska se u nás svého času zasazo­val Tomio Okamura) i antiparazitikum ivermectin. A jak se na webových stránkách PRINCIPLE uvádí, malé pilotní studie ukazují, že včasné podávání těchto léků může u ně­kterých pacientů s mírnou formou covid-19 snížit virovou zátěž a trvání symptomů. Ovšem i když se ivermectin v některých zemích používá k léčbě covid-19, existuje dosud jen málo důkazů z rozsáhlých randomizovaných kontrolovaných (RCT) studií, které by prokázaly, že může urychlit zotavení z nemoci nebo snížit počet hospitalizací.

Profesor primární péče Chris Butler z Health Sciences University v Oxfordu, hlavní řešitel studie PRINCIPLE, k tomu podotýká: „ Ivermectin je snadno dostupný po celém světě, je široce používán u mnoha dalších infekčních stavů, takže je to dobře známý lék s dobrým bezpečnostním profilem a vzhledem k slibným výsledkům v některých studiích se již v několika zemích široce používá k léčbě covid-19. Doufáme, že zařazením ivermectinu do rozsáhlé studie, jakou je PRINCIPLE, vytvoříme robustní důkazy, které určí, jak účinná je to léčba proti covid-19 a zda jsou s jejím používáním spojeny výhody nebo škody.“

Farmaceutický expert Dr. Penny Ward z King's College London k této studii podotkl, že lékařská komunita by uvítala důkaz, že ivermektin funguje: „Když se necítíte dobře, můžete si vzít účinné antivirotikum, které pomůže snížit závažnost, nebo pokud máte blízký kontakt, který má pozitivní výsledky, abyste zabránili vzniku infekce.“ K dosud probíhajícím diskusím o ivermectinu pak říká: „Tato debata se bude opakovat dokola, dokud řádně provedená klinická studie nepřinese výsledky, které nám dají odpověď, jestli ta zatracená věc funguje nebo ne." Objevují se totiž i studie, kde se hodnotí účinnost léků, včetně ivermectinu, prostřednictvím molekulárního dokování, užívaného jako nástroj pro virtuální návrh léčiv. Na internetu by se jich dalo nalézt několik, ale před nějakým časem byl zveřejněn zajímavý předtisk studie, kde ivermectin vykazuje nejlepší výsledek proti dnes nejvíce rozšířené variantě omicron. Jenže to je, jak říkají naši odborníci, „analýza in silico a tam může fungovat ledacos, ve skutečnosti to ale bývá o dost jiné“.

Ovšem 14. prosince 2021 se na MedPage Today objevila zpráva, že ivermectinová větev britské studie PRINCIPLE je pozastavena kvůli dočasným problémům s dodávkami tohoto léku, jak uváděly webové stránky studie. Výrobce ivermectinu firma Merck se přímo nevyjádřila k problémům s dodávkami ovlivňujícími britskou studii. V rámci širšího prohlášení o léku, poskytnutého MedPage Today, však společnost Merck uvedla, že došla k závěru, že „pravděpodobnost, že ivermektin poskytne potenciálně bezpečnou a účinnou možnost léčby infekce SARS-CoV-2 je nízká“ a tedy zaměřuje „interní úsilí směrem k vývoji alternativních kandidátů, kteří poskytují vyšší pravděpodobnost úspěchu při léčbě nemoci covid-19.“

Alternativním kandidátem firmy Merck je samozřejmě léčivý přípravek Lagevrio s účinnou látkou molnupiravir, který by pro tuto společnost měl být značně ziskový (dováží se i k nám) na rozdíl od ivermectinu, který je mimo patent. I když mezitím nejnovější studie ukázala, že molnupiravir v případě léčby covid-19 dosahuje jen třiceti procentní účinnosti, blížící se účinnosti placeba. Nicméně ve své odpovědi k ivermectinu společnost Merck ještě podotkla: „Pokud se objeví klinická data poskytující definitivní důkazy pro pozitivní hodnocení přínosů a rizik používání ivermectinu u covid-19, jsme připraveni poskytnout naše odborné znalosti a zdroje podle potřeby“. Tedy až výzkum za cizí peníze prokáže, že ivermectin při léčbě covid-19 není tak úplně na nic, teprve pak farmaceutická společnost Merck laskavě odkryje svoje karty. Ale zatím je kolem ivermectinu v řadách farmaceutické lobby (tzv. Big Pharma), jak se u nás říká, ticho po pěšině. I když řada investigativních novinářů míní, že může jít o ticho před bouří.

Ještě před tím, konkrétně 11. listopadu 2021, se však na stránkách University of Minnesota Medi­cal School objevilo oznámení, že probíhající klinická studie Covid out, zaměřená na am­bulantní léčbu covid-19 generickými léky, úspěšně pokračuje. Klinická studie s předpokládanou registrací 1350 účastníků, vedená lékařskou fakultou University of Minne­sota, totiž dostala po první časné analýze od Rady pro monitorování bezpečnosti dat (DSMB) pokyn, aby pokračovala v registraci dalších účastníků studie. Bezpečnostní údaje ze studie jsou analyzovány každé dva týdny a nyní první zpráva DSMB o rané účinnosti uvedla, že žádná z větví studie nebyla marná a registrace by měla pokračovat.

"To je důležité, protože pokud by data ukázala, že jeden nebo více léků nechrání dobrovolníky vůbec, DSMB by tuto část studie zastavila," řekla k tomu odborná asistentka vnitřního lékařství Carolyn Bramante, MD, hlavní řešitelka studie. "Aktivně nabíráme další účastníky, aby dokončili tuto studii a poskytli odpovědi na to, zda tyto léky spolu s očkováním proti covid-19 mohou být důležitým nástrojem v prevenci hospitalizace, snížení virové zátěže, nebo snížení rizika dlouhodobého covidu. Některé nové kmeny viru mohou uniknout imunitě z některých vakcín, přičemž celosvětová dostupnost vakcíny bude navíc nějakou dobu trvat a ne všichni jednotlivci mohou vakcínu dostat. Proto se domníváme, že bychom měli co nejdříve prostudovat bezpečné, dostupné a levné možnosti ambulantní léčby,“ říká doktorka Bramantová.

Studie byla první, která v zemi začala zkoumat zda metformin, lék na diabetes 2. typu, antidepresivum fluvoxamin a antiparazitikum ivermektin, nebo jejich kombinace by mohly sloužit jako možnosti léčby, k prevenci hospitalizace a dlouhého covidu. Studie byla zahájena poté, co vědci z University of Medical School pomocí počítačového modelování a vlastních testů zjistili, že ambulantní užívání metforminu může snížit pravděpodobnost úmrtí nebo hospitalizace na covid-19 (a není bez zajímavosti, že evropské přehodnocení všech léčivých přípravků obsahujících metformin dospělo k závěru, že lze tyto přípravky předepisovat i pacientům se středně sníženou funkcí ledvin).

Jejich výzkum byl publikován v Journal of Medical Virology a v The Lancet Healthy Longevity ve spolupráci s OptumLabs UnitedHealth Group. Tato zjištění, spolu s dalšími prospektivními studiemi podporujícími použití fluvoxaminu a ivermectinu, pomohla poskytnout dostatek důkazů pro rozšíření randomizované klinické studie tak, aby obsahovala všechny tři léky a také kombinovaná ramena. Bramantové tým za datum primárního dokončení odhadl únor 2022 a za datum zakončení celé studie únor 2023.

Druhá velká studie, probíhající v USA, pojmenovaná Activ 6 byla zahájena  v dubnu 2021, přičemž v srpnu do studie bylo zahrnuto i léčivo ivermectin. Do studie jsou zapisováni účastníci, kterým je alespoň 30 let, mají pozitivní test na SARS-CoV-2 během posledních 10 dnů a mají alespoň dva příznaky. Dvojitě zaslepená randomizovaná studie fáze 3, vedená Duke Clinical Research Institute, hodnotí použití antiparazitika ivermectinu, fluvoxaminu jenž patří mezi antidepresiva a flutikasonu coby inhalačního steroidu používaného k léčbě astmatu, ke zmírnění příznaků nehospitalizovaných dobrovolníků s mírným až středně těžkým covid-19.

Očekává se, že studie bude zahrnovat až 15 000 dospělých a bude trvat dva roky s odhadovaným datem dokončení v roce 2023. "Nezávislá komise pro monitorování dat a bezpečnosti monitoruje průběžné výsledky ACTIV-6 a bude poskytovat doporučení na základě interních a externích dat," říká Dr. Adrian Hernandez, hlavní řešitel studie, proděkan a výkonný ředitel Duke Clinical Research Institute (DCRI) v Durhamu. K tomu Hernandez dodává, že „jedním z cílů studie je důsledně vyhodnotit, jak bezpečný a účinný je ivermectin a další testované léky, aby lidé měli snadný přístup k dostupné domácí léčbě mírného až středně těžkého onemocnění covid-19“. A o to by v případě covidu, který nás bude v příštích letech provázet lepšími i horšími časy, mělo jít i kormidelníkům našeho zdravotnictví.

Tedy aby i u nás měli všichni přístup k levné ambulantní léčbě mírného až středně těžkého onemocnění covid-19. Kdy namísto toho, že bychom doma při prvních potížích jen bezmocně polehávali, nákazu včas začneme léčit.

POZNÁMKA NA OKRAJ

Je pravda, že americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) uváděl, že obdržel více zpráv „o lidech vyžadujících lékařskou péči, včetně hospitalizace, po požití ivermectinu určeného pro hospodářská zvířata“, který je zvířatům zpravidla podáván ve vysokých dávkách, přičemž některé složky přidávané do takovýchto přípravků mohou být pro člověka škodlivé. Ale i zde platí výrok Alberta Einsteina: „Pouze dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská hloupost.“

I když muchomůrka zelená způsobuje nejvíce smrtelných otrav a všichni, kdo chodí do lesa, jsou dlouhá léta před jejím požitím varováni, najde se u nás každým rokem vždy nějaký ten „houbař“, co se touto muchomůrkou otráví. Stejně tak se najdou lidé, co se přes všechna varování mohou nějakým veterinární přípravkem s ivermectinem nakonec předávkovat. Přitom člověk nemusí být zrovna farmakolog na to aby pochopil, že ivermectin v tabletách, užívaný v humánní medicíně, nelze zaměňovat za veterinární přípravky v podobě pasty či dokonce injekcí, látku ivermectinum obsahující, jak o tom hovoří české přísloví „hodinky jako holinky, jen když se to natahuje“.

Ivermectin v tabletách není licencován pro těhotné a kojící ženy, nebo děti s hmotností nižší než 15 kg, což je obecně známo. Zpravidla se však u nás už zapomíná na to, co uvádí ve své metaanalýze randomizovaných studií (často zmiňované) i vůči ivermectinu jako antivirotiku skeptický Dr. Andrew Hill, PhD : „ Nedávná metaanalýza nezjistila žádný významný rozdíl v nežádoucích účincích u těch, kteří dostávali vyšší dávky ivermectinu a těch co dostávali delší kúry, ve srovnání s těmi, kteří dostávali standardní dávky.“ Přičemž ke své metaanalýze podotýká, že „v konečném důsledku existují různé potenciální mechanismy působení ivermectinu proti covid-19 a procházejí dalším výzkumem.“

Tedy představa, že ivermectin je pro člověka značně toxický, a tudíž se jím při léčbě covid-19 otrávíme, je pouhý mýtus. Stejně jako některými diskutéry na sociálních sítích omílané nepravdivé tvrzení, že lidem, kteří ivermectin při experimentální léčbě covid-19 užívali, poškodil játra. Možnosti předávkování ivermectinem a jeho toxicita se totiž testovaly už dlouho před tím, než se vůbec s experimentální léčbou covid-19 tímto antiparazitikem začalo.

Například studie bezpečnosti a snášenlivosti eskalujících dávek ivermectinu u zdravých lidí (má 108 citací) v roce 2002 ukázala, že jednotlivá dávka 120 mg, která je 10krát větší než ta ve Spojených státech klinicky doporučená (u nás maximální denní dávka 24 mg), byla dobře snášena a poskytla maximální plazmatickou koncentraci ekvivalentní 248 ng/ml s poločasem eliminace 19 hodin.

Případně si každý může prostudovat i další bezpečnostní studii se závěrem, že ivermectin byl obecně dobře tolerován, bez známek související toxicity pro CNS v dávkách až 10násobku dávky schválené Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Nežádoucí účinky byly u ivermectinu a placeba podobné a nezvyšovaly se s dávkou.

Vždyť nakonec i Andrew Hill, který dříve patřil k propagátorům ivermectinu a dnes v případě antivirotických účinků tohoto léku patří k často citovaným skeptikům, si stále trvá na tom, že má ivermectin dobrý bezpečnostní profil, což potvrzuje i fakt, že byl distribuován miliardám pacientů po celém světě v programech hromadného podávání léků.

Zdroj:https://karelwagner.blog.idnes.cz

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Vrácení listiny opatrovníka po úmrtí opatrované

24.6.2024 Byl jsem jako vnuk určen soudem opatrovníkem své babičky, u které se začala v rámci dlouhodobé těžké cukrovky začala rozvíjet stařecká demence a kvadruparéza. Obdržel jsem listinu opatrovníka. Babička zemřela v listopadu 2023, čímž mé opatrovnictví automaticky zaniklo. Teď v červnu mně do mé osobní datové schránky přišla žádost od soudu, více...

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

PTÁTE SE: Započítání doby péče nebo evidence na úřadu práce do důchodu

22.6.2024 Pečuji o matku, do 31.5.2020 jsem byl zaměstnán, od 1.6.2020 jsem byl veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, podpora mi byla poskytnuta od 1.6. do 31.10.2020. Z důvodu covidu a odsouvání návštěv úřadu práce jsem byl vyřazen z evidence až 10.5.2021. V květnu 2020 jsme zažádali o příspěvek na péči, tento se vyřídil více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.