pečuj doma

Chcete babičku v domově seniorů? Tak nejdřív 80 tisíc na ruku

7.6.2023

Dejte nejprve dar desítek tisíc korun v hotovosti, pak teprve můžete umístit příbuzného u nás, vzkazuje zájemcům ředitelka zlínského domova seniorů Hvězda Miroslava Kalivodová. Podle odborníků je taková praxe nejen neetická, ale i nezákonná. Tento domov nyní čelí kritice rodinných příslušníků, kteří do něj umístili své blízké.

Seznam zprávy přinesly svědectví řady lidí, kteří popisovali nedostatečnou péči o seniory, mizernou hygienu a personální podstav.

Další rodiny nyní hovoří o tom, že vedení domova chce za přijetí seniora desítky tisíc korun v hotovosti. „Vyrazilo mi dech, že tam je nepřímá povinnost zaplatit 80 tisíc formou darovací smlouvy, aby ho do Hvězdy vzali,“ vypráví muž, který před půl rokem v domově zařizoval pobyt svého rodinného příslušníka. Jméno kvůli obavám z odplaty zveřejnit nechtěl. Redakce však jeho identitu zná a má k dispozici i veškerou dokumentaci.

Vše začalo na podzim minulého roku, kdy zdravotní stav jeho rodinného příslušníka nedovoloval, aby dál bydlel sám bez dozoru. „V listopadu to vyvrcholilo tím, že ztratil rovnováhu, spadl a rozrazil si čelo o stůl,“ uvádí muž. Příbuzného odvezl k praktickému lékaři a ten mu Dům služeb seniorům Hvězda doporučil.

Rovnou prý zavolal ředitelce Miroslavě Kalivodové, která se osobně dostavila do ordinace a řekla, že místo by prý měla. Ale… „Na chodbě mi pak řekla podmínky. Platí se jeden celý důchod, takže nějakých 18 tisíc, dva tisíce na drobné výdaje a hlavně 80 tisíc korun formou darovací smlouvy. To vše chtěla v hotovosti. Bez toho by ho nepřijali, to byla podmínka,“ popisuje.

Protože ale jeho příbuzný dozor potřeboval, neměl moc na výběr. „Hned od lékaře jsme jeli do banky. Vybrali jsme na pokladně sto tisíc v hotovosti, jak to ředitelka chtěla. Moc jsem to nezkoumal, nebyl jsem v pozici, že bych si mohl vybírat,“ vysvětluje, proč se nepozastavil nad platbou tak vysoké částky v hotovosti.

Jako důkaz ukazuje Seznam Zprávám dokumenty: pokladní doklad na výběr stotisícové částky ve dvoutisícovkách, darovací smlouvu podepsanou Miroslavou Kalivodovou. A také tři příjmové pokladní doklady na částky: 80 tisíc jakožto „finanční dar“, 16 500 jakožto zálohu na měsíc listopad a dva tisíce na drobné výlohy. Vše s datem dvou po sobě jdoucích dnů.

„Bez těch osmdesáti tisíc by to nešlo. Řekla mi to dvakrát. Jednou před Hvězdou, podruhé na chodbě té ordinace. Říkala doslova: Kdybyste měl zájem dát ho k nám, reprezentuje to darovací smlouvu ve výši 80 tisíc,“ vzpomíná si na slova ředitelky.

Druhý den po zaplacení byl jeho příbuzný do Hvězdy přijat a pobyl v ní bezmála měsíc. „Volala nám vrchní sestra, že zemřel ve tři hodiny odpoledne ve spánku. Přijeli jsme si pro věci a ptal jsem se sestry, jak to bude dál. Řekla mi, že protože byl u nás méně než měsíc, máme nárok na vrácení alikvotní části z té darovací smlouvy,“ popisuje. Část peněz Hvězda opravdu vrátila. Mělo se jednat o 56 tisíc, ale přesnou částku si muž už nepamatuje.

Seznam Zprávy zjišťovaly, zda je opravdu ve Hvězdě vyžadován „vstupní poplatek“ za přijetí seniora. Redakce požádala figurantku, aby ředitelce Miroslavě Kalivodové zavolala s žádostí o umístění její fiktivní babičky do domova Hvězda.

Popsala ji jako 88letou ženu, která žije sama v rodinném domě nedaleko Zlína, nemá sice žádnou vážnou diagnózu, ale už je to s ní „trošičku problematické“. Po úvodních ředitelčiných otázkách, kde babička žije, zdali je vdova a kdo je jejím ošetřujícím lékařem, stočila Miroslava Kalivodová řeč na finance.

„My nejsme státní zařízení, my jsme soukromé, my jsme drazí jako blázen,“ řekla figurantce po půldruhé minutě hovoru. „U nás je 80 tisíc vstupní poplatek a pak každý měsíc 22 tisíc,“ vyjmenovala v telefonu Miroslava Kalivodová. Vzápětí přichází i s návodem, jak takový „vstupní poplatek“ zprocesovat.

„Podnikáte, nebo někdo u vás v rodině? Jestli ano, tak pak bychom to byli schopni dát tomu, co podniká, a platí-li daně, jako sponzorský dar,“ navrhla způsob, jak platbu legalizovat.

„A teď to nejdůležitější, my v této chvíli bereme jenom urgentní příjmy, kdo to opravdu potřebuje. Máme 61 lidí na pořadníku, čili jenom říkám, že ty podmínky jsou striktně dané. Jedná se o dvoulůžkové luxusní pokoje ve středu Zlína. Prostě tady je finanční stránka daná,“ zdůraznila ředitelka Kalivodová po telefonu.

Během telefonického hovoru ještě několikrát zopakuje, že 80 tisíc je podmínka. První platby jsou v hotovosti, platí se i zálohová platba měsíc dopředu. Pak už stačí, když budete mít trvalý příkaz,“ opět upřesňuje Miroslava Kalivodová a figurantku navádí k rychlému jednání.

„Já mám lidi na pořadníku. Já budu protivná, mně je jedno, jestli to bude Petr, nebo Františka. Já vím, že ta klientela tady je, prostě spousta těch lidí to potřebuje. Tady je ještě výhoda, že jste se dovolala mně, protože pode mě spadá i ta hospicová, paliativní péče, takže paní když se zhorší, tak se nikam nepřevádí, ale zůstane u nás v zařízení,“ podotýká.

„Smlouva se uzavírá vždycky na rok, pak si to vyhodnotíme a každý z nás řekne plusy a minusy,“ zmiňuje další nepříliš obvyklou praxi dočasných smluv Miroslava Kalivodová.

Reportér Seznam Zpráv posléze ředitelku Hvězdy konfrontoval. V obecné rovině odmítla, že by osmdesátitisícový dar byl podmínkou k přijetí jakéhokoliv seniora, včetně případu popsaného v úvodu článku.

„To není pravda. Finanční dar u nás není podmínkou, proto je to sponzorský dar. V mnohých případech, kdy někdo dar poskytl a pak si to rozmyslel, tak jsme dar vždy vrátili. Tohle vyšetřovala na jedno udání i kriminální policie ve Zlíně a nezaznamenala žádné pochybení z mé strany. Jinak by nás pozavírali,“ vysvětluje Miroslava Kalivodová.

Vše je podle ní v pořádku. „U nás je normální platba, normální ceník. Měsíční pobyt u nás stojí 21 000 a nějaké drobné a každý člověk má příspěvek na péči, která je hrazená ze státního rozpočtu,“ brání se ředitelka.

Hvězda, zapsaný ústav, je zaměřena na poskytování sociálních, zdravotních a doplňkových služeb neziskovým způsobem. Jako nestátní zdravotnické zařízení provozuje Středisko hospicové péče a Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem.

Kapacita Hvězdy je 59 lůžek. Klienty jsou senioři s chronickým duševním onemocněním (osoby trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí) a osoby s jiným zdravotním postižením. Právní forma „zapsaný ústav“ znamená, že zisk z činnosti může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro kterou byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Rozporuje i to, že by po figurantce chtěla peníze jako vstupní poplatek. „Paní se mnou mluvila o přijetí babičky, ptala se mě na možnosti domova a hospicové péče. Já jsem jí na to řekla, že jsou dvě platby dopředu, čili 22 000 za měsíc plus příspěvek na péči 20 140. Takže to je 40 000 a 40 000, dohromady 80 000. Řekla jsem jí, že jestli chce některé finanční prostředky dát sponzorským darem, že může. Mně je jedno, jaká platba přijde,“ tvrdí Kalivodová.

Opak je ale pravdou, ředitelka sama mluvila o vstupním poplatku (telefonát si můžete poslechnout v přehrávači nahoře) i o hospicu. Figurantka nezmínila, že babiččin zdravotní stav vyžaduje hospicovou péči, a několikrát se dotazovala, jestli je částka osmdesát tisíc podmínkou přijetí.

Reportér následně ředitelce řekl, že celý hovor s figurantkou má redakce nahraný, tudíž je zjevné, že probíhal jinak. „Tak asi nemám pravdu, protože já jsem říkala paní, že jí to bude stát v tom začátku tyhle peníze,“ odpověděla pouze ředitelka Kalivodová.

Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký má za to, že ředitelka Miroslava Kalivodová porušila zákon. „Podmiňovat přijetí do domova pro seniory odevzdáním daru je nepřijatelné nejen z morálního a etického pohledu, ale je to v přímém rozporu se zákonem o sociálních službách,“ tvrdí Horecký. A je prý jedno, jestli se jedná o příspěvkovou organizaci města, kraje nebo soukromý subjekt.

Uvedl také na pravou míru prohlášení Miroslavy Kalivodové v článku na Seznamu, že Hvězda získala získala od asociace dvakrát pět hvězd Značky kvality.

„Hvězda Zlín byla certifikována začátkem roku 2016. Následně v roce 2020 proběhla recertifikace, během které bylo zjištěno významné snížení kvalitativních kritérií. Zařízení odmítlo akceptovat toto hodnocení, a tudíž hvězdy nezískalo,“ vysvětluje Horecký s tím, že platnost certifikace vypršela a Hvězda by se oceněním již neměla chlubit.

Zdroj: Seznam Zprávy

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Letošní týden pro rodinu začíná 13. května

15.4.2024 Rodinný svaz ČR vyhlašuje pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje 16. ročník týdne rodiny s mottem: „ŠTĚSTÍ RODINY NEJSOU OSAMOCENÉ ŠEDINY“. Proběhne od 13. do 19. května a chce poukázat na důležitost blízkosti a bolestný nárůst osamělosti, především seniorů, vedoucí často k vyloučení, pádu do izolace až ubližování si. více...

ZPRÁVY: Pečující roku 2024. Nominace do 30. dubna

14.4.2024 Ministerstvo práce a sociálních věcí znovu otevírá nominace na ocenění Pečující roku, které si klade za cíl ocenit a veřejně uznat náročnou práci neformálních pečujících po celé České republice. Slavnostní předávání cen se uskuteční 6. června 2024 v rámci 7. ročníku konference Fórum rodinné politiky, která tento rok zamíří do Jihlavy. více...

PTÁTE SE: Lze dokládat nové lékařské zprávy k námitce u příspěvku na péči?

13.4.2024 Dceři snížili příspěvek na péči ze 4. na 3. stupeň, podali jsme námitku. V ní jsme podle rady rané péče a v podstatě logiky nedodali žádné další/nové lékařské zprávy, jenom zdůvodnili, proč nesouhlasíme. Z úřadu práce nám došlo rozhodnutí, že vzhledem k tomu, že jsme k námitce nepřiložili žádné lékařské zprávy či jiné důkazové prostředky, více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.