pečuj doma

Další novela zákona o sociálních službách

9.1.2024

V Poslanecké sněmovně je tisk 605, který podal jako poslanec pan ministr M. Jurečka a je to již třetí novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tím, že byl tento návrh podán jako poslanecký návrh, obešel ministr standardní připomínkové řízení a my jsme neměli možnost se k návrhu nijak vyjádřit, říká předseda NRZP V. Krása.

Vláda přijala neutrální stanovisko, protože zásadně proti návrhu pana M. Jurečky vystoupilo Ministerstvo financí ČR. Překvapila stanoviska Unie zaměstnavatelských svazů a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, které vyslovili souhlasné stanovisko. U návrhu je několik věcí velmi zajímavých. Především, že návrh byl podán těsně před vánočními svátky ve stejný den, kdy MPSV ČR dalo do připomínkového řízení novelu zákona o sociálních službách, která se týká příspěvku na péči. Dále, že ačkoliv má Vláda na svoje stanovisko k poslaneckému návrhu 30 dní, tak již 27. 12. 2023 byla na Vládě již doručena stanoviska výše zmíněných institucí. V otázce zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tak vzniká obrovský zmatek, kdy MPSV ČR vyprodukovalo během tří dnů vlastně tři návrhy zákona o sociálních službách.

Dovolíme si citovat ze stanoviska ministerstva financí:

„Zásadně nesouhlasíme s účelovým jednáním MPSV. Původní plán na komplexní novelu zákona o sociálních službách, který měl přinést i tolik potřebnou změnu způsobu financování, nebylo MPSV schopno dosud připravit, a to i přes zapojení mnoha expertů do navzájem se prolínajících pracovních skupin, jednajících téměř dva roky. Namísto toho nyní MPSV rozdělilo původní návrh do části věnující se samostatně příspěvku na péči a na tuto část, která obsahuje rozšíření okruhu osob, které mají nárok na čerpání služeb a rozšíření okruhu samotných služeb. Na druhou stranu MPSV zcela upustilo od zásadních systémových změn financování, což je požadováno jak ze strany odborné veřejnosti, tak ze strany samotných poskytovatelů sociálních služeb a především jejich klientů, v neposlední řadě také ze strany Ministerstva financí. Již několik let požadujeme po MPSV zajištění systémových změn, které povedou ke zvýšení dlouhodobé finanční udržitelnosti při respektování potřeb klientů.“

Jak se situace v nejbhližší době vyvine budeme sledovat a informovat.

Zdroj: NRZP, red

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Stala jsem se opatrovníkem. Kam je to nutné nahlásit?

1.3.2024 Dcera byla tedy omezena ve svéprávnosti, právní moci to nabylo v prosinci 2023, invalidní důchod 3. stupně ji přiznali od plnoletosti, čili od dubna. Výplata důchodu je zasílána na její účet, který v osmnácti přešel z dětského účtu na běžný. Kam všude vlastně to omezení svéprávnosti musím hlásit, že jsem opatrovník... do banky, na OSSZ, ČSSZ? více...

INFO: Pečující o nemocné příbuzné nemá kdo vystřídat

29.2.2024 Žena pečující o vážně nemocného manžela usiluje o to, aby pečovatelky a osobní asistenti mohli pomáhat i s péčí o děti. Ministerští úředníci slibují, že to s nimi projednají. Návrh novely zákona o sociálních službách nyní mají na stole poslanci. Lucie Ovsenáková z Libiše pečuje o manžela s amyotrofickou laterální sklerózou přes pět let. více...

PTÁTE SE: Souběh invalidního a sirotčího důchodu

28.2.2024 Chlapec je narozen v srpnu 2004, omezen na svéprávnosti, byl mu ustanoven opatrovník. Studuje na střední praktické škole. Od 2.9.2020 je mu vyplácen sirotčí důchod. V říjnu 2023 bylo požádáno o invalidní důchod a ČSSZ ho přiznala ID I. stupně od 2.9.2020. ČSSZ sdělila, že sirotčí důchod nemá vliv na invalidní důchod. Podle rozhodnutí z ČSSZ se ukázalo více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.