pečuj doma

Další novela zákona o sociálních službách

9.1.2024

V Poslanecké sněmovně je tisk 605, který podal jako poslanec pan ministr M. Jurečka a je to již třetí novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tím, že byl tento návrh podán jako poslanecký návrh, obešel ministr standardní připomínkové řízení a my jsme neměli možnost se k návrhu nijak vyjádřit, říká předseda NRZP V. Krása.

Vláda přijala neutrální stanovisko, protože zásadně proti návrhu pana M. Jurečky vystoupilo Ministerstvo financí ČR. Překvapila stanoviska Unie zaměstnavatelských svazů a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, které vyslovili souhlasné stanovisko. U návrhu je několik věcí velmi zajímavých. Především, že návrh byl podán těsně před vánočními svátky ve stejný den, kdy MPSV ČR dalo do připomínkového řízení novelu zákona o sociálních službách, která se týká příspěvku na péči. Dále, že ačkoliv má Vláda na svoje stanovisko k poslaneckému návrhu 30 dní, tak již 27. 12. 2023 byla na Vládě již doručena stanoviska výše zmíněných institucí. V otázce zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tak vzniká obrovský zmatek, kdy MPSV ČR vyprodukovalo během tří dnů vlastně tři návrhy zákona o sociálních službách.

Dovolíme si citovat ze stanoviska ministerstva financí:

„Zásadně nesouhlasíme s účelovým jednáním MPSV. Původní plán na komplexní novelu zákona o sociálních službách, který měl přinést i tolik potřebnou změnu způsobu financování, nebylo MPSV schopno dosud připravit, a to i přes zapojení mnoha expertů do navzájem se prolínajících pracovních skupin, jednajících téměř dva roky. Namísto toho nyní MPSV rozdělilo původní návrh do části věnující se samostatně příspěvku na péči a na tuto část, která obsahuje rozšíření okruhu osob, které mají nárok na čerpání služeb a rozšíření okruhu samotných služeb. Na druhou stranu MPSV zcela upustilo od zásadních systémových změn financování, což je požadováno jak ze strany odborné veřejnosti, tak ze strany samotných poskytovatelů sociálních služeb a především jejich klientů, v neposlední řadě také ze strany Ministerstva financí. Již několik let požadujeme po MPSV zajištění systémových změn, které povedou ke zvýšení dlouhodobé finanční udržitelnosti při respektování potřeb klientů.“

Jak se situace v nejbhližší době vyvine budeme sledovat a informovat.

Zdroj: NRZP, red

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na podpůrné skupiny pro pečující, které pořádáme od září v Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Kolizní opatrovník při užívání bytu opatrovaného

17.7.2024 Po dohodě s rodinou jsem se stal opatrovníkem mého dědy, který aktuálně žije delší dobu v domově důchodců. Po zhoršení zdravotního stavu se za ním do domova přestěhovala i má babička, kde spolu nyní žijí. Mají společně byt v osobním vlastnictví, který oba hradí svým důchodem, byt je ale nyní prázdný. Domluvil jsem se s babičkou více...

INFO: Nesouhlas s upozaděním sociálního šetření u příspěvků na péči

16.7.2024 V legislativním procesu se nachází zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslední úpravy se dělaly na konci června. více...

PTÁTE SE: Práce ve stavebnictví při invalidním důchodu třetího stupně

15.7.2024 Můj otec, onkologický pacient, by rád zažádal o přiznání invalidního důchodu. S ohledem na jeho diagnózu by mu byl s největší pravděpodobností přiznán 3. stupeň. Nicméně můj otec je zároveň stále zaměstnán u mezinárodní stavební firmy, přičemž se nejedná v jeho případě o kancelářskou činnost, a pro otce je velmi podstatné, aby i po přiznání více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.