pečuj doma

Hlavním posláním Kociánky je ucelená rehabilitace

2.3.2024

"Narodil jsem se v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze, kousek od Jedličkova ústavu, nejstaršího českého zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením. Ten byl založen v roce 1913, pouhých šest let před Kociánkou, sociálně-zdravotnickým zařízením stejného typu. A moje první zaměstnání bylo v Jedličkově ústavu," vypočítává Tomáš Komárek.

"Rodiče jsou zdravotníci, otec dětský neurolog a maminka laborantka na kardiologii, oba pracovali v nemocnici v Motole (nachází se poblíž Jedličkova ústavu). Často jsem se tam proto pohyboval a pamatuji si, že měli v suterénu rehabilitaci, kam mě to táhlo nejvíc. Specificky, příjemně tam voněly různé esence a masážní emulze. A tak si myslím, že v mém následném profesním zaměření měly prsty i sudičky."  
Mgr. et Mgr. Tomáš Komárek, Dis., ředitel Centra Kociánka Brno-Královo Pole se narodil v roce 1975 v Praze. Od dětství se věnoval sportu, byl také členem turistického oddílu mládeže, kterým prošla řada osobností, mj. Petr Sýkora, zakladatel a předseda Správní rady nadace Dobrý anděl. Vystudoval Střední zdravotnickou školu v Praze, obor zdravotní laborant, a Vyšší zdravotní školu v Praze, kterou ukončil jako diplomovaný fyzioterapeut. Absolvoval studium Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doplněné praxí v Arpidě, centru pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, a dálkově Tělesnou a pracovní výchovu na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.  
Od vychovatele k řediteli Pracovní dráhu započal jako metodik plavání v Jedličkově ústavu, pokračoval ve funkci pedagoga volného času na Obchodní akademii pro tělesně postižené v Janských lázních a cenné zkušenosti získal na pozici ředitele střediska Světlo Diakonie Českobratrské církve evangelické ve Vrchlabí. V roce 2008 odešel za manželkou do Brna a přijal zaměstnání v Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež (dnes Centrum Kociánka) Brno; zpočátku jako vychovatel, posléze jako vedoucí služby chráněného bydlení a v roce 2013 se na základě výběrového řízení stal jeho ředitelem.  
Centrum Kociánka je státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Svým uživatelům s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3 do 55 let nabízí pobytové služby (domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služby, týdenní stacionáře) i ambulantní služby (denní stacionáře, sociálně terapeutické dílny). Též jim zajišťuje zdravotní služby (ošetřovatelskou péči, ergoterapii, fyzioterapii, klinickou logopedii, animoterapii).  
Má také odloučené pracoviště v Březejci na Vysočině, kde se nachází škola, rehabilitace, modelové dílny, bezbariérový bazén a během prázdnin pak slouží jako letní tábor. V rámci areálu v Brně funguje i Sportovní klub Kociánka řadou sportovních aktivit a touto úplnou škálou služeb a ve spolupráci s Mateřskou a Základní školou pro tělesně postižené Brno, Střední školou F. D. Roosevelta pro tělesně postižené a Základní a střední školou Březejc, Sviny 13, zajišťuje tzv. ucelenou rehabilitaci, která je základním posláním zařízení. A konečně, tak jako každý živý organismus, má Centrum Kociánka, toto jedinečné zařízení usazené v krásném rozlehlém letitém lesoparku, také své výhledy. Hledají bydlení v běžné zástavbě "Naší prioritou pro rok 2024 je především dořešit zázemí pro pobytové služby, aby odpovídalo současným trendům. Tj. hledáme pro službu chráněné bydlení zázemí mimo náš hlavní areál," uvádí v rozhovoru Tomáš Komárek. "Například v Králově Poli bychom rádi provozovali byty, které bychom mohli využít pro nácvik samostatného bydlení uživatelů této služby. Rovněž pro některé uživatele služby domovy pro osoby se zdravotním postižením bychom rádi našli bydlení v běžné zástavbě. Co se týká služby týdenních stacionářů, tak pro ně musíme zajistit zázemí, které odpovídá moderním standardům. Díky tomu tak budeme moci naplňovat naše poslání, tj. prostřednictvím moderního pojetí odborných sociálních a zdravotních služeb pokračovat v tradici ucelené rehabilitace dětí i dospělých se zdravotním postižením – v jejich podpoře ve vzdělávání a zapojení se do společnosti," uzavírá.  
Ve volném čase zůstává Tomáš Komárek věrný sportu. V zimě jsou to běžky, které preferuje, a v posledních letech i zimní plavání; v létě pak hlavně plavání, běh a cyklistika. Rád si však přečte i dobrou knihu, poslechne hudbu a navštíví některé z divadel, která máme v Brně na vynikající úrovni, jak připomíná. Největší zálibou však pro něj zůstává rodina – manželka Petra a tři děti, dvanáctiletý Tobiáš, desetiletá Mína a osmiletá Mája. Všichni společně se pak s oblibou věnují cestování, turistice a pobytům v přírodě, a to zejména na chalupě, kterou si pořídili na Vysočině. "Manželka sice vystudovala matematiku a IT," doplňuje ještě Tomáš Komárek s úsměvem, "ale založila mateřskou a základní školu, kterým se věnuje, a tak si my dva, ona výukou a já fyzioterapií, i v rodině připomínáme svorně Kociánku – s některými jejími pilíři ucelené rehabilitace."  

Jana Novotná

Zdroj: Královopolské listy a Helpnet

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Významná konference "Stáří spojuje" bude začátkem června

23.4.2024 Již tradiční mezinárodní konference Stáří spojuje 2024 se koná od 3. do 4. června 2024 v Praze. Hlavními tématy konference letos budou: mezigenerační vztahy, umění stárnout, ageismus, postavení seniorů ve společnosti, týrání a zanedbávání seniorů a další. Pozvání přijala řada významných českých i zahraničních expertů. více...

INFO: Zdravotně postižení budou od dubna 2025 patřit pod ČSSZ

22.4.2024 MPSV připravilo návrh zákona, jehož cílem je systémové sjednocení všech sociálních dávek podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem pod hlavičku České správy sociálního zabezpečení. Namísto Úřadu práce ČR by tak nově o příspěvku na péči a dávkách pro osoby se zdravotním postižením rozhodovaly územní správy sociálního zabezpečení. více...

PTÁTE SE: Znovuposouzení příspěvku na péči v 18 letech u celiaka

21.4.2024 Dceři v listopadu 2023 skončil posudek (3. v pořadí) na příspěvek na péči v 1. stupni, dg. celiakie, skolióza (celotrupový korzet). Uznáno pokaždé d) stravování, e) oblékání, h) péče o zdraví. (Rozporovali jsme osobní aktivity, ale nedosáhli). Před dvě dny jsem byla na základě Vyrozumění z úřadu práce nahlédnout do spisu. Posudkový lékař popsal více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.