pečuj doma

I rodinní pečující potřebují dovolenou

6.7.2023

Organizace A DOMA radí, jak správně naplánovat péči o blízkého během dovolené či dnů relaxace. Rodinní pečující musí každý den čelit náročným úkolům a rozhodnutím, které péče o blízké přináší. Aby měli na tuto zátěž dostatek sil, nutně potřebují odpočinek. Než se však rozhodnou načas předat péči někomu jinému, obvykle řeší sami v sobě dilema.

Dokáže se někdo postarat o mého blízkého tak jako já? Nedojde v době našeho odloučení ke zhoršení jeho zdravotního stavu? Tyto a mnoho dalších otázek musí pečující překonat, než se vůbec začnou rozhlížet po službách, které by jim pomohly.

Zorientovat se v systému sociálních a zdravotních služeb není vůbec jednoduché, proto je v této situaci vhodné obrátit se na Rodinného průvodce, který pomůže nejdůležitější otázky zodpovědět.

Propracovanou metodou také nastavuje zrcadlo rodinným pečujícím a snaží se jim objasnit, co by se stalo, kdyby si oni sami od péče neodpočinuli. Vysvětlí pečujícím, že stres a úzkost, které z nové situace pociťují, může způsobit i jim zdravotní problémy, jako je chronická únava, zvýšený krevní tlak, psychické potíže apod. Nehledě k tomu, že podle statistik až 20 % rodinných pečujících končí na antidepresivech. Jestli je problém závažnějšího charakteru, doporučuje Rodinný průvodce konzultaci s psychoterapeutem. 

Jak správně naplánovat péči o blízkého během vaší dovolené či dnů relaxace?

1. Zamyslete se, zda budete hledat terénní sociální služby, jako je osobní asistence nebo pečovatelská služba, či se rozhodnete na dobu dovolené umístit opečovávaného do odlehčovacího pobytového zařízení.

2. V případě, že u opečovávaného je potřeba provádět zdravotní úkony, například převazy a ošetřování ran, může i do domácího prostředí docházet také domácí zdravotní služba. Předepisuje ji praktický lékař na základě zdravotních potřeb opečovávané osoby a jedná se o činnosti hrazené ze zdravotního pojištění na čas nezbytně nutný k provedení zdravotního úkonu. Všechny tyto terénní služby se mohou vhodně kombinovat. V případě terénních služeb je nutné sdělit, jaké činnosti a v jakém rozsahu se u opečovávaného mají provádět. Od počtu hodin odebraných od sociálních služeb se odvíjí také cena, která bude za hodinu 135 korun, pokud se služba poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně, nebo 155 korun, pokud se služba opečovávané osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně. Za odlehčovací pobytovou službu se měsíčně zaplatí od cca 22 000 do cca 32 000 korun.

3. Když se rodina domluvila, kde bude péče probíhat, je potřeba si sestavit finanční plán, kolik jste schopni za služby zaplatit a zda opečovávaný pobírá příspěvek na péči, který odpovídá jeho stupni nesoběstačnosti. Po zjištění, jaký je rozpočet, uvidíte, zda je vybraná terénní péče doma nebo v pobytovém zařízení ve vašich finančních možnostech.

„Český systém zdravotních a sociálních služeb je značně složitý, neexistují pouze tři nejčastěji zmiňované možnosti – osobní asistence, pečovatelská služba či odlehčovací zařízení, ale je jich mnohem více. Vše souvisí se vším a je potřeba věci řešit komplexně. V našem Středisku pro pečující jsme připraveni pomoci všem lidem, kteří o někoho pečují a najít pro ně adekvátní řešení,“ říká Jitka Zachariášová, ředitelka organizace A DOMA, která se věnuje pečujícím osobám.

„Péče o blízké je náročná práce a pečující si zaslouží dovolenou stejně jako ostatní. Nebojte se vyhledat podporu a služby, které vám pomohou udržet rovnováhu mezi péčí o blízkého a péčí o sebe. Pokud nebudete dostatečně pečovat o sebe, hrozí, že brzy budete pomoc potřebovat vy. Naše tělo a psychika mají jasné limity a je potřeba dopřát jim relaxaci a načerpat novou energii,“ říká prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. 

Tomáš Iľko

Zdroj: Helpnet

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Není žádoucí rušit nemocnice, ale transformovat

4.3.2024 Nedostatek personálu, tlak na větší efektivitu, ale i vývoj medicíny a požadavky na kvalitu. To je jen několik důvodů, proč se změnám na mapě nemocnic nevyhneme. Podle expertů by ale neměla být výsledkem koncentrace i základní péče do krajských měst a zhoršení dostupnosti v odlehlých regionech. Píše o tom Medical Tribune. více...

PTÁTE SE: Exekuce ze jmění manželů vůči osobě omezené ve svéprávnosti

3.3.2024 Jsem opatrovníkem dámy, která byla před lety omezena ve svéprávnosti. Už dlouho probíhá rozvodové řízení s jejím manželem. Sňatek byl už dávno znám za neplatný, bohužel soud ani bývalá opatrovnice nezasáhli, aby byl sňatek anulován. Dnes jsem obdržel oznámení o dvou exekucich, které má její manžel, ale exekutor to chce vymáhat po nemocné více...

ZPRÁVY: Hlavním posláním Kociánky je ucelená rehabilitace

2.3.2024 "Narodil jsem se v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze, kousek od Jedličkova ústavu, nejstaršího českého zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením. Ten byl založen v roce 1913, pouhých šest let před Kociánkou, sociálně-zdravotnickým zařízením stejného typu. A moje první zaměstnání bylo v Jedličkově ústavu," vypočítává Tomáš Komárek. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.