pečuj doma

I rodinní pečující potřebují dovolenou

6.7.2023

Organizace A DOMA radí, jak správně naplánovat péči o blízkého během dovolené či dnů relaxace. Rodinní pečující musí každý den čelit náročným úkolům a rozhodnutím, které péče o blízké přináší. Aby měli na tuto zátěž dostatek sil, nutně potřebují odpočinek. Než se však rozhodnou načas předat péči někomu jinému, obvykle řeší sami v sobě dilema.

Dokáže se někdo postarat o mého blízkého tak jako já? Nedojde v době našeho odloučení ke zhoršení jeho zdravotního stavu? Tyto a mnoho dalších otázek musí pečující překonat, než se vůbec začnou rozhlížet po službách, které by jim pomohly.

Zorientovat se v systému sociálních a zdravotních služeb není vůbec jednoduché, proto je v této situaci vhodné obrátit se na Rodinného průvodce, který pomůže nejdůležitější otázky zodpovědět.

Propracovanou metodou také nastavuje zrcadlo rodinným pečujícím a snaží se jim objasnit, co by se stalo, kdyby si oni sami od péče neodpočinuli. Vysvětlí pečujícím, že stres a úzkost, které z nové situace pociťují, může způsobit i jim zdravotní problémy, jako je chronická únava, zvýšený krevní tlak, psychické potíže apod. Nehledě k tomu, že podle statistik až 20 % rodinných pečujících končí na antidepresivech. Jestli je problém závažnějšího charakteru, doporučuje Rodinný průvodce konzultaci s psychoterapeutem. 

Jak správně naplánovat péči o blízkého během vaší dovolené či dnů relaxace?

1. Zamyslete se, zda budete hledat terénní sociální služby, jako je osobní asistence nebo pečovatelská služba, či se rozhodnete na dobu dovolené umístit opečovávaného do odlehčovacího pobytového zařízení.

2. V případě, že u opečovávaného je potřeba provádět zdravotní úkony, například převazy a ošetřování ran, může i do domácího prostředí docházet také domácí zdravotní služba. Předepisuje ji praktický lékař na základě zdravotních potřeb opečovávané osoby a jedná se o činnosti hrazené ze zdravotního pojištění na čas nezbytně nutný k provedení zdravotního úkonu. Všechny tyto terénní služby se mohou vhodně kombinovat. V případě terénních služeb je nutné sdělit, jaké činnosti a v jakém rozsahu se u opečovávaného mají provádět. Od počtu hodin odebraných od sociálních služeb se odvíjí také cena, která bude za hodinu 135 korun, pokud se služba poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně, nebo 155 korun, pokud se služba opečovávané osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně. Za odlehčovací pobytovou službu se měsíčně zaplatí od cca 22 000 do cca 32 000 korun.

3. Když se rodina domluvila, kde bude péče probíhat, je potřeba si sestavit finanční plán, kolik jste schopni za služby zaplatit a zda opečovávaný pobírá příspěvek na péči, který odpovídá jeho stupni nesoběstačnosti. Po zjištění, jaký je rozpočet, uvidíte, zda je vybraná terénní péče doma nebo v pobytovém zařízení ve vašich finančních možnostech.

„Český systém zdravotních a sociálních služeb je značně složitý, neexistují pouze tři nejčastěji zmiňované možnosti – osobní asistence, pečovatelská služba či odlehčovací zařízení, ale je jich mnohem více. Vše souvisí se vším a je potřeba věci řešit komplexně. V našem Středisku pro pečující jsme připraveni pomoci všem lidem, kteří o někoho pečují a najít pro ně adekvátní řešení,“ říká Jitka Zachariášová, ředitelka organizace A DOMA, která se věnuje pečujícím osobám.

„Péče o blízké je náročná práce a pečující si zaslouží dovolenou stejně jako ostatní. Nebojte se vyhledat podporu a služby, které vám pomohou udržet rovnováhu mezi péčí o blízkého a péčí o sebe. Pokud nebudete dostatečně pečovat o sebe, hrozí, že brzy budete pomoc potřebovat vy. Naše tělo a psychika mají jasné limity a je potřeba dopřát jim relaxaci a načerpat novou energii,“ říká prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. 

Tomáš Iľko

Zdroj: Helpnet

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na podpůrné skupiny pro pečující, které pořádáme od září v Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Kolizní opatrovník při užívání bytu opatrovaného

17.7.2024 Po dohodě s rodinou jsem se stal opatrovníkem mého dědy, který aktuálně žije delší dobu v domově důchodců. Po zhoršení zdravotního stavu se za ním do domova přestěhovala i má babička, kde spolu nyní žijí. Mají společně byt v osobním vlastnictví, který oba hradí svým důchodem, byt je ale nyní prázdný. Domluvil jsem se s babičkou více...

INFO: Nesouhlas s upozaděním sociálního šetření u příspěvků na péči

16.7.2024 V legislativním procesu se nachází zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslední úpravy se dělaly na konci června. více...

PTÁTE SE: Práce ve stavebnictví při invalidním důchodu třetího stupně

15.7.2024 Můj otec, onkologický pacient, by rád zažádal o přiznání invalidního důchodu. S ohledem na jeho diagnózu by mu byl s největší pravděpodobností přiznán 3. stupeň. Nicméně můj otec je zároveň stále zaměstnán u mezinárodní stavební firmy, přičemž se nejedná v jeho případě o kancelářskou činnost, a pro otce je velmi podstatné, aby i po přiznání více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.