pečuj doma

Jak stavět mosty mezi zdravotníky a pacienty

9.9.2023

Jak stavět mosty mezi zdravotníky a pacienty? Klíčová je správná komunikace, ve které často chybují nejen zdravotníci, ale i samotní pacienti. Podle dříve provedených studií v USA byla špatná komunikace v amerických nemocnicích zodpovědná za 44 až 98 tisíc úmrtí ročně, kterým by jinak bylo možné předejít.

Představená desatera komunikace však nesměřují primárně k odvrácení fatálních následků špatné komunikace, ale k prostému zpříjemnění poskytování a přijímání zdravotní péče bez zbytečných konfliktů a nedorozumění.

Mezi zdravotníky a pacienty by za každých okolností měl fungovat dialog, nikoliv boj. Empatická komunikace je totiž jedním ze základních kamenů úspěšné léčby. I proto je potřeba komunikaci mezi zdravotníky a pacienty kultivovat. To jsou jen některé z tezí, které zazněly na jarní konferenci Pacientského hubu na téma „Spolupráce mezi pacienty a zdravotníky aneb na lidskosti záleží“, jejímž výstupem jsou aktuálně zveřejněná desatera.

Komunikační doporučení pro zdravotníky

Samotní zdravotníci často uznávají, že špatná komunikace je jedním z nejčastějších problémů medicíny. Přitom podle Pacientského hubu stačí dodržovat jen několik drobných doporučení, jejichž následováním mohou zdravotníci zásadním způsobem zlepšit a zpříjemnit komunikaci s pacientem. Stejně jako v civilním životě, i v ordinaci lékaře záleží na prvním dojmu. Důležitá je tedy vhodná forma přivítání, kde nesmí chybět oční kontakt. Na pacienta je podle Pacientského hubu potřeba pohlížet jako na rovnocenného partnera, který má stejně jako zdravotníci své vlastní povinnosti a starosti. To samé pak ovšem platí i pro pacienty. Samotnou komunikaci je podle Pacientského hubu potřeba vnímat jako součást léčby. Pokud zdravotník potřebuje získat o pacientovi nějaké informace, vždy by měl klást otázky přímo svému pacientovi, nikoliv jeho doprovodu. A pochopitelně nepředjímat žádné závěry. Stejně jako pacient, i zdravotník by měl být dle doporučení Pacientského hubu vždy trpělivý a respektovat, že pacient potřebuje čas k přijetí nových informací. Jedno z doporučení pro zdravotníky, které pacienti často vnímají velmi pozitivně, se týká otevřenosti zdravotníků k otázkám pacienta. Pacientský hub v této souvislosti dokonce vybízí zdravotníky, aby aktivně pacienta podporovali v kladení otázek ohledně diagnózy a léčby a doporučili mu, aby si psal poznámky. Pacient by se měl také aktivně podílet na vytváření vlastního léčebného plánu, což pozitivně ovlivňuje compliance pacienta k léčbě. Další doporučení se týkají konstruktivní a klidné komunikace, respektu k pacientovi či vlastní péče o duševní hygienu.

Komunikační doporučení pro pacienty

Co tedy radí Pacientský hub pacientům? Pacienti by především měli znát cíl své návštěvy. Tedy proč k lékaři přišli a s čím chtějí odejít. Co chtějí při pobytu v ordinaci zjistit. Pacienti by lékaři měli v první řadě sdělit své příznaky, farmakologickou i rodinnou anamnézu a předat všechny potřebné výsledky dalších vyšetření. Vyžaduje-li pacient od zdravotníka respekt, musí toho být sám schopen i vůči zdravotníkovi. „Zdvořilé chování pomůže udržet komunikaci konstruktivní,“ upozorňuje Pacientský hub. Pacienti by také měli vždy odpovídat pravdivě, upřímně a se zdravotníky maximálně spolupracovat. Pokud má lékař neúplné nebo nesprávné informace, může to negativně ovlivnit průběh léčby. Pacientský hub prostřednictvím desatera také vybízí pacienty, aby se nebáli zeptat a aby si dělali poznámky, to přesto, že by je k tomu měl lékař aktivně vybízet. Pacientský hub také upozorňuje, že každý, včetně zdravotníka potřebuje zpětnou vazbu. Pokud je pacient spokojen, měl by lékaři nebo sestře poskytnout pozitivní zpětnou vazbu buď přímo v ordinaci, nebo později písemně. Další doporučení pro pacienty se týkají aktivního přístupu pacienta k volbě způsobu léčby, aktivitě při zjišťování informací od lékaře či navazování kontaktů s příslušnými pacientskými organizacemi.

Zdroj: Medical Tribune

Doporučení odborníků z MZČR k očkování proti covidu v sezoně 2023/24. Nepřehlédněte!
Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

ZPRÁVY: Představuje se Brno, jako partner neziskovek

3.10.2023 Dnes proběhl křest tramvaje a začátek kampaně „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“. Akce se odehrála na Komenského náměstí na odstavné koleji. Tramvaj, která bude informovat Brňany a Brňanky o neziskových organizacích věnujících se sociálním službám, pokřtila primátorka města Brna Markéta Vaňková. více...

PTÁTE SE: Dostal jsem výpověď z bytu pro sociálně slabší

2.10.2023 Bydlím v bytovce a mám dlouhodobé spory se sousedy. Celou situaci již řeší Policie ČR. Problémy narůstají, sousedka je matka starosty a ten se nyní mstí. Cizí odpad před bytovými dveřmi, k čemuž se mi starosta přiznal, přešel jsem to. Za dva dny večer starosta u dveří s okamžitou výpověď z bytu, kdy se mám do pěti dní vystěhovat. více...

INFO: Práce na dálku je dostupnější. Pomůže pečujícím

1.10.2023 Rodiče malých dětí snadněji skloubí pracovní a rodinný život. Úprava zákoníku práce jim ulehčí získání práce na dálku a rovněž podpoří flexibilní úvazky. Z lepších podmínek budou těžit i další znevýhodněné skupiny na trhu práce, jako jsou těhotné ženy či lidé, kteří pečují o blízké. Novelu schválila sněmovna v půli září. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.