pečuj doma

Konference paliativní péče v Brně se koná 10. listopadu

9.11.2022

Již pátá regionální konference paliativní péče v Brně proběhne ve čtvrtek 10. listopadu. Program na Nové radnici a zčásti také na radnici městské části Brno-střed nabídne přednášky a tematická diskusní setkání spojená s workshopy. Vše bude také možné sledovat online.

„Konferenci pořádá město Brno ve spolupráci s Jihomoravským krajem a je určena nejen profesionálům, ale i všem zájemcům o oblast paliativní péče. Jak už napovídá její letošní hlavní téma Hledání společných cest, zaměří se na spolupráci mezi poskytovateli zdravotní i sociální péče a na komunikaci pacienta, jeho blízkých a pracovníků v sociálních službách a zdravotnictví v rámci mezioborové spolupráce. Pozvání přijaly významné osobnosti celostátní i mezinárodní paliativní medicíny, vystoupí také odborníci, kteří aktivně rozvíjejí paliativní péči v Brně a Jihomoravském kraji,“ informovala primátorka města Brna Markéta Vaňková. Akce začíná v 9.00 hod., kompletní program je k dispozici na webové adrese https://zdravi.brno.cz/udalosti/regionalni-konference-paliativni-pece-v-brne-2022/. Tamtéž bude také vysílán online přenos z konference.

„Město Brno podporuje mobilní i lůžkovou hospicovou péči včetně jejího rozvoje v nemocnicích i fungování Centra paliativní péče Brno na Poliklinice Zahradníkova v rámci příspěvkové organizace Sdružení zdravotnických zařízení II. V létě také začalo budování prvního dětského hospice v České republice Dům pro Julii. Stavbu financuje město Brno, provoz pak bude následně zajišťovat nezisková organizace. V posledním roce se podařilo díky spolupráci odboru zdraví, odboru sociální péče a Centra paliativní péče Brno rozvinout program podpory rozvoje paliativní péče v brněnských domovech pro seniory,“ připomněla Dagmar Seidlová, neuvolněná zastupitelka města pro oblast zdravotnictví. V roce 2022 podpořilo statutární město Brno domácí a lůžkové hospice včetně vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím dotací celkovou částkou 5 470 000 korun.

V Jihomoravském kraji je zajištěna paliativní a hospicová péče ve všech podobách. Působí zde takzvané domácí hospice, k dispozici je i 22 lůžek v brněnském Hospici sv. Alžběty, dalších 50 má Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. Obě zařízení nabízí i odlehčovací služby pro pečující. V některých nemocnicích v kraji jsou také k dispozici ambulance paliativní péče.

„V letošním roce jsme spustili pilotní projekt na podporu paliativní péče v pobytových zařízeních, do kterého se zapojilo 9 zařízení napříč krajem. V podstatě nám tu vzniká síť propojených sociálních a zdravotních služeb, které budou odborně pracovat s lidmi v závěrečné etapě života, jejich blízkými, za podpory erudovaných odborníků. V následujících letech chceme v podpoře paliativní péče v sociálních službách pokračovat a důstojné odcházení ze života v kruhu blízkých lidí umožnit co největšímu počtu obyvatel pobytových služeb. Narůstající význam má i terénní hospicová péče, která se neustále zlepšuje a ukazuje, že jsme schopni udržet doma závažně nemocného člověka i s jeho rodinou takovým způsobem, aby mohl žít a zemřít důstojně, a to lidsky i medicínsky,“ uvedla Jana Leitnerová, radní pro sociální a rodinnou politiku Jihomoravského kraje.

Zmíněné aktivity Jihomoravského kraje jsou naplňováním Koncepce paliativní péče, kterou JMK v letošním roce přijal a jejímž prostřednictvím naplňuje svoje závazky v zajištění důstojné, bezpečné a odborné péče o občany v závěru života. V letošním roce vynaloží kraj na podporu hospicové péče včetně vzdělávání 21,5 milionů korun.

„Potřeba paliativní péče nevyhnutelně roste spolu s rozvojem medicíny jako takové. Integrace paliativních metod do systému zdravotních a sociálních služeb je nezbytnou podmínkou ke skutečně efektivnímu nastavení péče o nevyléčitelně nemocné – a to jak z hlediska kvality života nemocných a jejich blízkých či kvality péče, tak i z ekonomického pohledu. Od poslední konference jsme pak v Jihomoravském kraji navýšili finanční prostředky na odborný rozvoj a zvyšování kompetencí odborníků,“ řekl krajský radní pro zdravotnictví Jiří Kasala.

Zdroj: město Brno, JMK

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Významná konference "Stáří spojuje" bude začátkem června

23.4.2024 Již tradiční mezinárodní konference Stáří spojuje 2024 se koná od 3. do 4. června 2024 v Praze. Hlavními tématy konference letos budou: mezigenerační vztahy, umění stárnout, ageismus, postavení seniorů ve společnosti, týrání a zanedbávání seniorů a další. Pozvání přijala řada významných českých i zahraničních expertů. více...

INFO: Zdravotně postižení budou od dubna 2025 patřit pod ČSSZ

22.4.2024 MPSV připravilo návrh zákona, jehož cílem je systémové sjednocení všech sociálních dávek podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem pod hlavičku České správy sociálního zabezpečení. Namísto Úřadu práce ČR by tak nově o příspěvku na péči a dávkách pro osoby se zdravotním postižením rozhodovaly územní správy sociálního zabezpečení. více...

PTÁTE SE: Znovuposouzení příspěvku na péči v 18 letech u celiaka

21.4.2024 Dceři v listopadu 2023 skončil posudek (3. v pořadí) na příspěvek na péči v 1. stupni, dg. celiakie, skolióza (celotrupový korzet). Uznáno pokaždé d) stravování, e) oblékání, h) péče o zdraví. (Rozporovali jsme osobní aktivity, ale nedosáhli). Před dvě dny jsem byla na základě Vyrozumění z úřadu práce nahlédnout do spisu. Posudkový lékař popsal více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.