pečuj doma

Konference paliativní péče v Brně se koná 10. listopadu

9.11.2022

Již pátá regionální konference paliativní péče v Brně proběhne ve čtvrtek 10. listopadu. Program na Nové radnici a zčásti také na radnici městské části Brno-střed nabídne přednášky a tematická diskusní setkání spojená s workshopy. Vše bude také možné sledovat online.

„Konferenci pořádá město Brno ve spolupráci s Jihomoravským krajem a je určena nejen profesionálům, ale i všem zájemcům o oblast paliativní péče. Jak už napovídá její letošní hlavní téma Hledání společných cest, zaměří se na spolupráci mezi poskytovateli zdravotní i sociální péče a na komunikaci pacienta, jeho blízkých a pracovníků v sociálních službách a zdravotnictví v rámci mezioborové spolupráce. Pozvání přijaly významné osobnosti celostátní i mezinárodní paliativní medicíny, vystoupí také odborníci, kteří aktivně rozvíjejí paliativní péči v Brně a Jihomoravském kraji,“ informovala primátorka města Brna Markéta Vaňková. Akce začíná v 9.00 hod., kompletní program je k dispozici na webové adrese https://zdravi.brno.cz/udalosti/regionalni-konference-paliativni-pece-v-brne-2022/. Tamtéž bude také vysílán online přenos z konference.

„Město Brno podporuje mobilní i lůžkovou hospicovou péči včetně jejího rozvoje v nemocnicích i fungování Centra paliativní péče Brno na Poliklinice Zahradníkova v rámci příspěvkové organizace Sdružení zdravotnických zařízení II. V létě také začalo budování prvního dětského hospice v České republice Dům pro Julii. Stavbu financuje město Brno, provoz pak bude následně zajišťovat nezisková organizace. V posledním roce se podařilo díky spolupráci odboru zdraví, odboru sociální péče a Centra paliativní péče Brno rozvinout program podpory rozvoje paliativní péče v brněnských domovech pro seniory,“ připomněla Dagmar Seidlová, neuvolněná zastupitelka města pro oblast zdravotnictví. V roce 2022 podpořilo statutární město Brno domácí a lůžkové hospice včetně vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím dotací celkovou částkou 5 470 000 korun.

V Jihomoravském kraji je zajištěna paliativní a hospicová péče ve všech podobách. Působí zde takzvané domácí hospice, k dispozici je i 22 lůžek v brněnském Hospici sv. Alžběty, dalších 50 má Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. Obě zařízení nabízí i odlehčovací služby pro pečující. V některých nemocnicích v kraji jsou také k dispozici ambulance paliativní péče.

„V letošním roce jsme spustili pilotní projekt na podporu paliativní péče v pobytových zařízeních, do kterého se zapojilo 9 zařízení napříč krajem. V podstatě nám tu vzniká síť propojených sociálních a zdravotních služeb, které budou odborně pracovat s lidmi v závěrečné etapě života, jejich blízkými, za podpory erudovaných odborníků. V následujících letech chceme v podpoře paliativní péče v sociálních službách pokračovat a důstojné odcházení ze života v kruhu blízkých lidí umožnit co největšímu počtu obyvatel pobytových služeb. Narůstající význam má i terénní hospicová péče, která se neustále zlepšuje a ukazuje, že jsme schopni udržet doma závažně nemocného člověka i s jeho rodinou takovým způsobem, aby mohl žít a zemřít důstojně, a to lidsky i medicínsky,“ uvedla Jana Leitnerová, radní pro sociální a rodinnou politiku Jihomoravského kraje.

Zmíněné aktivity Jihomoravského kraje jsou naplňováním Koncepce paliativní péče, kterou JMK v letošním roce přijal a jejímž prostřednictvím naplňuje svoje závazky v zajištění důstojné, bezpečné a odborné péče o občany v závěru života. V letošním roce vynaloží kraj na podporu hospicové péče včetně vzdělávání 21,5 milionů korun.

„Potřeba paliativní péče nevyhnutelně roste spolu s rozvojem medicíny jako takové. Integrace paliativních metod do systému zdravotních a sociálních služeb je nezbytnou podmínkou ke skutečně efektivnímu nastavení péče o nevyléčitelně nemocné – a to jak z hlediska kvality života nemocných a jejich blízkých či kvality péče, tak i z ekonomického pohledu. Od poslední konference jsme pak v Jihomoravském kraji navýšili finanční prostředky na odborný rozvoj a zvyšování kompetencí odborníků,“ řekl krajský radní pro zdravotnictví Jiří Kasala.

Zdroj: město Brno, JMK

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

ZPRÁVY: Duben je v Brně Měsícem bláznovství

28.3.2023 Již 21. ročník destigmatizační akce Měsíc bláznovství v Brně bude probíhat od 3. 4. do 26. 4. 2023. Návštěvníci se opět mohou těšit na bohatý vzdělávací a kulturní program, který se letos bude odehrávat nejen v kavárně Café Práh, ale například také v Kině Art, na Pedagogické fakultě a Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity nebo v Science centru VIDA. více...

PTÁTE SE: Nestihlo se rozhodnout o změně stupně závislosti

27.3.2023 Osm let jsem pečovala o svého tatínka ve věku 84 let, který byl po amputaci nohy. Pobíral příspěvek na péči 2. stupně. Vzhledem k zhoršujícímu se zdravotnímu stavu jsme v říjnu 2022 podali žádost o změnu stupně závislosti. Proběhlo šetření v domácnosti tatínka, lékař úřadu doložil zdravotní dokumentaci a čekali jsme na vyjádření. více...

ZPRÁVY: Vyjádření Fóra mobilních hospiců: Nikoho nezabíjíme

26.3.2023 Fórum mobilních hospiců reagovalo na článek iDNES Umři do měsíce, jinak nezaplatíme… „Smyslem paliativní a hospicové péče je důraz na kvalitu života pacienta. Opiáty jsou tedy aplikovány za účelem zmírnění bolestí a jiných nepříznivých projevů nemoci, které pacienta tíží, právě aby zlepšily celkové pohodlí a kvalitu pacientova života v závěru.“ více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.