pečuj doma

Konference paliativní péče v Brně se koná 10. listopadu

9.11.2022

Již pátá regionální konference paliativní péče v Brně proběhne ve čtvrtek 10. listopadu. Program na Nové radnici a zčásti také na radnici městské části Brno-střed nabídne přednášky a tematická diskusní setkání spojená s workshopy. Vše bude také možné sledovat online.

„Konferenci pořádá město Brno ve spolupráci s Jihomoravským krajem a je určena nejen profesionálům, ale i všem zájemcům o oblast paliativní péče. Jak už napovídá její letošní hlavní téma Hledání společných cest, zaměří se na spolupráci mezi poskytovateli zdravotní i sociální péče a na komunikaci pacienta, jeho blízkých a pracovníků v sociálních službách a zdravotnictví v rámci mezioborové spolupráce. Pozvání přijaly významné osobnosti celostátní i mezinárodní paliativní medicíny, vystoupí také odborníci, kteří aktivně rozvíjejí paliativní péči v Brně a Jihomoravském kraji,“ informovala primátorka města Brna Markéta Vaňková. Akce začíná v 9.00 hod., kompletní program je k dispozici na webové adrese https://zdravi.brno.cz/udalosti/regionalni-konference-paliativni-pece-v-brne-2022/. Tamtéž bude také vysílán online přenos z konference.

„Město Brno podporuje mobilní i lůžkovou hospicovou péči včetně jejího rozvoje v nemocnicích i fungování Centra paliativní péče Brno na Poliklinice Zahradníkova v rámci příspěvkové organizace Sdružení zdravotnických zařízení II. V létě také začalo budování prvního dětského hospice v České republice Dům pro Julii. Stavbu financuje město Brno, provoz pak bude následně zajišťovat nezisková organizace. V posledním roce se podařilo díky spolupráci odboru zdraví, odboru sociální péče a Centra paliativní péče Brno rozvinout program podpory rozvoje paliativní péče v brněnských domovech pro seniory,“ připomněla Dagmar Seidlová, neuvolněná zastupitelka města pro oblast zdravotnictví. V roce 2022 podpořilo statutární město Brno domácí a lůžkové hospice včetně vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím dotací celkovou částkou 5 470 000 korun.

V Jihomoravském kraji je zajištěna paliativní a hospicová péče ve všech podobách. Působí zde takzvané domácí hospice, k dispozici je i 22 lůžek v brněnském Hospici sv. Alžběty, dalších 50 má Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. Obě zařízení nabízí i odlehčovací služby pro pečující. V některých nemocnicích v kraji jsou také k dispozici ambulance paliativní péče.

„V letošním roce jsme spustili pilotní projekt na podporu paliativní péče v pobytových zařízeních, do kterého se zapojilo 9 zařízení napříč krajem. V podstatě nám tu vzniká síť propojených sociálních a zdravotních služeb, které budou odborně pracovat s lidmi v závěrečné etapě života, jejich blízkými, za podpory erudovaných odborníků. V následujících letech chceme v podpoře paliativní péče v sociálních službách pokračovat a důstojné odcházení ze života v kruhu blízkých lidí umožnit co největšímu počtu obyvatel pobytových služeb. Narůstající význam má i terénní hospicová péče, která se neustále zlepšuje a ukazuje, že jsme schopni udržet doma závažně nemocného člověka i s jeho rodinou takovým způsobem, aby mohl žít a zemřít důstojně, a to lidsky i medicínsky,“ uvedla Jana Leitnerová, radní pro sociální a rodinnou politiku Jihomoravského kraje.

Zmíněné aktivity Jihomoravského kraje jsou naplňováním Koncepce paliativní péče, kterou JMK v letošním roce přijal a jejímž prostřednictvím naplňuje svoje závazky v zajištění důstojné, bezpečné a odborné péče o občany v závěru života. V letošním roce vynaloží kraj na podporu hospicové péče včetně vzdělávání 21,5 milionů korun.

„Potřeba paliativní péče nevyhnutelně roste spolu s rozvojem medicíny jako takové. Integrace paliativních metod do systému zdravotních a sociálních služeb je nezbytnou podmínkou ke skutečně efektivnímu nastavení péče o nevyléčitelně nemocné – a to jak z hlediska kvality života nemocných a jejich blízkých či kvality péče, tak i z ekonomického pohledu. Od poslední konference jsme pak v Jihomoravském kraji navýšili finanční prostředky na odborný rozvoj a zvyšování kompetencí odborníků,“ řekl krajský radní pro zdravotnictví Jiří Kasala.

Zdroj: město Brno, JMK

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
Počet dotazů roste a proto jsme "korigovali" naše předsevzetí. Více...
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

INFO: Těm, co musí být odebrána slinivka, mohou pomoci vlastní buňky

1.12.2022 IKEM rozšířil program autologní transplantace Langerhansových ostrůvků do celé ČR a poprvé s ní překročil i hranice státu. Pacienti, kterým způsobuje potíže jejich vlastní slinivka, se mohou léčit v nemocnici přímo ve svém regionu a do IKEM putuje jen pankreas, z něhož lékaři z IKEM izolují ostrůvky a s nimi míří za pacientem, kterému je transplantují. více...

DOPORUČENÍ: APSS ČR: Nepodceňte přípravu na blackout

30.11.2022 Poskytovatelé sociálních služeb v České republice by měli být připraveni na rozsáhlý a déletrvající výpadek elektrické energie. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) proto zpracovala doporučený postup, jak by měli zaměstnanci v pobytových sociálních službách jednat v takovéto nouzové situaci, aby byly dopady na klienty co nejmenší. více...

PTÁTE SE: Místo průkazky ZTP/P má mít syn jen TP

29.11.2022 Syn s diagnózou dětský autismus mel do svých 15 let, tedy do srpna 2022, průkaz ZTP/P. Nyní nám přišlo oznámeni, že se chystají přiznat nám pouze TP. Převzala jsem osobně posudek, ale nenašla jsem nic, co by z něj bylo formálně vynecháno. Tudíž z možností, které mi sdělila pracovnice, jsem zvolila odvolaní po přijetí rozhodnutí, protože nové zprávy více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.