pečuj doma

Organizace nesouhlasí s návrhem Mariana Jurečky

8.2.2024

Dopis Jiřímu Navrátilovi, zpravodaji poslaneckého návrhu poslance Mariana Jurečky, zaslaly organizace spojené s domácí péčí a sociálními službami. Společně se obracejí na poslance s žádostí o opravu věcí, které nepomáhají jejich společnému úsilí, aby byla péče v domácím prostředí zvládnutelná pro všechny zúčastněné.

„Nesouhlasíme jako zástupci neformálně pečujících a poskytovatelů sociálních služeb s poslaneckým návrhem poslance M. Jurečky a dalších sněmovní tisk č. 605, kterým se mění zákon o sociálních službách,“ píší v něm.

Tento návrh podle mínění signatářů zhoršuje stávající situaci v poskytování neformální péče.

Definice osoby pečující v návrhu je zbytečně formální a restriktivní a vylučuje řadu nyní neformálně pečujících z podpory, například ty pečující o paliativní pacienty nebo ty, co nejsou osobami blízkými. To je nepřípustné… Podmiňovat definici neformálně pečujícího a neformální péče pobíráním příspěvku na péči je absolutní nepochopení péče v domácím prostředí a způsobu podpory neformálně pečujících, která přes mnohé strategie státu chybí.  

Definice zcela ignoruje připomínky organizací sdružující a zastupující zájmy a práva neformálně pečujících i těch, o které pečují, i poskytovatelů sociálních služeb, uplatněné v dřívějších připomínkových řízeních k novele zákona o sociálních službách i ty uplatněné v poslanecké a senátní rozpravě naposledy v roce 2021. To je zarážející vzhledem k tomu, že předkladatel je současně ministrem práce a sociálních věcí.

Poradenství neformálně pečujícím přesouvá z odborného sociálního poradenství (na kterém byla v minulosti i v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, i v rámci vnějších připomínkových řízení k vládním návrhům zákona o sociálních službách shoda), do tzv. základního poradenství.  Nelze se ubránit dojmu, že místo zajištění systémové podpory a kvality jde o zajištění základního poradenství na papíře v jakékoliv službě, která existuje dosud a bez dalšího financování.“

Organizace v dopise také mimo jiné upozorňují, že „návrh neobsahuje splnění slibů k neformální péči učiněné MPSV na odborných setkáních a v rámci připomínkového řízení k vládnímu návrhu novely zákona o sociálních službách.“

Dopis podepsaly:

Alfa Human service

Aliance individualizované podpory

Asociace péče o seniory

Asociace terapeutických linek

Fórum mobilních hospiců

Jednota pro deinstitucionalizaci

Nadace Krása pomoci

Spiralis

Sue Ryder, z. ú.

Za sklem o. s.

Život 90

 

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Vrácení listiny opatrovníka po úmrtí opatrované

24.6.2024 Byl jsem jako vnuk určen soudem opatrovníkem své babičky, u které se začala v rámci dlouhodobé těžké cukrovky začala rozvíjet stařecká demence a kvadruparéza. Obdržel jsem listinu opatrovníka. Babička zemřela v listopadu 2023, čímž mé opatrovnictví automaticky zaniklo. Teď v červnu mně do mé osobní datové schránky přišla žádost od soudu, více...

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

PTÁTE SE: Započítání doby péče nebo evidence na úřadu práce do důchodu

22.6.2024 Pečuji o matku, do 31.5.2020 jsem byl zaměstnán, od 1.6.2020 jsem byl veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, podpora mi byla poskytnuta od 1.6. do 31.10.2020. Z důvodu covidu a odsouvání návštěv úřadu práce jsem byl vyřazen z evidence až 10.5.2021. V květnu 2020 jsme zažádali o příspěvek na péči, tento se vyřídil více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.