pečuj doma

Připomínky NRZP nebyly vládou akceptovány

26.8.2023

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky oslovila členy vlády ve věci návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů. NRZP ČR měla k návrhu zákona řadu připomínek, které nebyly v rámci připomínkového řízení akceptovány. Jedním z pozměňovacích návrhů je zrušení omezení slevy na dani na manželku/manžela.

NRZP ČR navrhuje, aby se toto omezení slevy nevztahovalo na poplatníky, kteří žijí ve společně hospodařící domácnosti s manželem, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P a tento manžel poplatníka nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč, nebo poplatník pečuje o osobu blízkou, která je závislá na pomoci osoby ve stupni II – IV míry závislosti.

S odvoláním na vládní prohlášení, ve kterém vláda slíbila zlepšit situaci pečujících osob NRZP ČR rovněž upozornila, že i přes vysokou inflaci dosud nedošlo k žádné úpravě příspěvku na péči. Zrušení slevy na poplatníka považuje NRZP ČR za další negativní krok vůči pečujícím osobám, které odvádějí záslužnou činnost ve prospěch svých blízkých.

Zdroj: NRZP

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Nový guru libertiánství a jeho metoda motorové pily

25.6.2024 Liberálové po celém světě jsou nadšeni „svobodným, ekonomickým a sociálně-politickým programem“ nového argentinského prezidenta Javiera Mileie. Tento guru libertiánství chce udělat svou zemi „fit“ tím, že potlačí sociální standardy pro většinu lidí. Milei své konání cynicky nazývá metodou motorové pily. Stále víc stoupenců získává i v Evropě. více...

PTÁTE SE: Vrácení listiny opatrovníka po úmrtí opatrované

24.6.2024 Byl jsem jako vnuk určen soudem opatrovníkem své babičky, u které se začala v rámci dlouhodobé těžké cukrovky začala rozvíjet stařecká demence a kvadruparéza. Obdržel jsem listinu opatrovníka. Babička zemřela v listopadu 2023, čímž mé opatrovnictví automaticky zaniklo. Teď v červnu mně do mé osobní datové schránky přišla žádost od soudu, více...

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.