pečuj doma

Riziko úmrtí z vedra u nás velmi stoupá, říká expert

15.6.2024

O více než 40 procent vzrostlo za posledních 30 let v Česku riziko úmrtí z vedra. Muži se ovšem dokázali na vysoké teploty adaptovat lépe než ženy. „Podle jedné z hypotéz za to může rozdílná socioekonomická úroveň mužů a žen,” říká v rozhovoru pro iDNES.cz Tomáš Janoš z centra RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Vyjímáme z něho:

Dopady klimatické změny na zdraví Čechů a Češek jste spolu s dalšími kolegy zkoumali v období od roku 1987 do roku 2019. Pozorovali jste v datech vývoj?

Celkově se riziko úmrtí v důsledku horka zvýšilo o 42 procent. Zatímco ale u mužů zůstalo téměř stejné, zvýšilo se jen o 3 procenta, u žen jsme pozorovali výrazný nárůst, a to o 56 procent.  Můžeme tedy odhadnout, že nůžky nerovnosti se postupně rozevírají. Zvýšení rizika lze vidět také u lidí ve věku 75 až 89 let, u nichž narostlo o 32 procent. V nejstarší části populace, 90 let a více, se riziko zvýšilo dokonce o téměř 700 procent.

Čím si vysvětlujete, že muži se na změny adaptují lépe než ženy?

Je tu hlavně fyziologický faktor, ovšem z mého pohledu se nedá očekávat tak rozdílná fyziologická adaptace v tak krátkém časovém horizontu. Pakliže k nějakému přizpůsobení dojde, budou se obě skupiny adaptovat přibližně stejně. Vliv může mít i rozdílná socioekonomická úroveň mužů a žen. Nemáme to podloženo tvrdými daty, ale jde o jednu z hypotéz.

Úmrtí je ten nejkrajnější projev. Víte, jak se vyvíjí dopady změny klimatu na zdraví, které jsou méně fatální?

To se dá změřit velmi těžce. Pracujeme s daty, která získáme z Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Je povinen evidovat úmrtí. Když ale člověk dostane úpal nebo úžeh, pravděpodobně to nikam nenahlásí.

Jak se může země vyrovnat s nadcházejícími vlnami veder?

Pomoci by mohly například televizní spoty v hlavním vysílacím čase, které by informovaly, jak se mají chovat, když přijdou vedra.

A kromě lepší informovanosti?

Samozřejmě zeleň ve městech, veřejná pítka a podobně. Přizpůsobení infrastruktury je hodně důležité.

x x x

Vedra jsou problémem v celé Evropě. A na letošní prázdninové měsíce jsou opět hlášena.

„Za posledních dvacet let jsme byli svědky toho, že úmrtnost v důsledku horka v Evropě vzrostla v průměru o třicet procent. A týkalo se to naprosté většiny evropského území,“ uvedl Carlo Buontempo, ředitel služby Copernicus sledující změny klimatu v Evropském středisku pro střednědobé předpovědi počasí.

Zdroj: iDNES

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na podpůrné skupiny pro pečující, které pořádáme od září v Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Kolizní opatrovník při užívání bytu opatrovaného

17.7.2024 Po dohodě s rodinou jsem se stal opatrovníkem mého dědy, který aktuálně žije delší dobu v domově důchodců. Po zhoršení zdravotního stavu se za ním do domova přestěhovala i má babička, kde spolu nyní žijí. Mají společně byt v osobním vlastnictví, který oba hradí svým důchodem, byt je ale nyní prázdný. Domluvil jsem se s babičkou více...

INFO: Nesouhlas s upozaděním sociálního šetření u příspěvků na péči

16.7.2024 V legislativním procesu se nachází zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslední úpravy se dělaly na konci června. více...

PTÁTE SE: Práce ve stavebnictví při invalidním důchodu třetího stupně

15.7.2024 Můj otec, onkologický pacient, by rád zažádal o přiznání invalidního důchodu. S ohledem na jeho diagnózu by mu byl s největší pravděpodobností přiznán 3. stupeň. Nicméně můj otec je zároveň stále zaměstnán u mezinárodní stavební firmy, přičemž se nejedná v jeho případě o kancelářskou činnost, a pro otce je velmi podstatné, aby i po přiznání více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.