pečuj doma

Právní poradna pro opatrovníky

V Právní poradně pro soukromé opatrovníky odpovídáme na dotazy týkající se omezení svéprávnosti a návrhů opatrovníka, práv a povinností opatrovníka, nejasností, které během opatrovnictví vyvstanou, vztahů s dalšími stranami. Hlavním poradcem je Mgr. Radka Pešlová.

Poradna je bezplatná. Vzhledem ke kapacitě poradny je pomoc odborníka tazateli omezena na 1 hodinu v období 1 měsíce, dle vytíženosti poradny to může být změněno. Tazatel se ptá přes webový formulář a odpověď mu zasíláme e-mailem.
Upozornění: Vzhledem k zaměření projektu i kapacitě poradny neposkytujeme poradenství veřejným opatrovníkům. Děkujeme za pochopení.

24.6.2024 Byl jsem jako vnuk určen soudem opatrovníkem své babičky, u které se začala v rámci dlouhodobé těžké cukrovky začala rozvíjet stařecká demence a kvadruparéza. Obdržel jsem listinu opatrovníka. Babička zemřela v listopadu 2023, čímž mé opatrovnictví automaticky zaniklo. Teď v červnu mně do mé osobní datové schránky přišla žádost od soudu, více...
8.6.2024 Jsem opatrovník svému dospělému synovi, který je tělesně i mentálně postižený. Je mu 24 let, v jeho 18 letech jsem podala návrh k soudu na opatrovnictví, na radu rodičů ze školy, že bez toho mu nevyřídím ani důchod. Nebyla to pravda, syn důchod má a vyřídila jsem ho sama a nic po mě nechtěli. Teď jsem roky opatrovník, návrh k soudu jsem podala já více...
6.6.2024 Starám se o maminku, která je na invalidním vozíku, trpí roztroušenou sklerózou. Vzhledem ke zhoršení stavu se již nedokáže sama podepsat. Řeším tedy, jak toto nahradit, abych mohla maminku zastupovat v jednání s úřady, jako třeba úřad práce, pojišťovna, ale i s mobilním operátorem a zastupovat ji na shromáždění vlastníků v domě apod. více...
4.6.2024 Má matka je přes dva roky v hospici s onkologickým onemocněním, s těžkou stařeckou demencí, 100% odkázaná na opatrování, domácí péče již není možná. Její prognóza pár týdnu života se nenaplnila, její zdravotní stav je stabilní, hospic ji chce propustit, resp. přesunout do jiného zařízení se speciálním režimem, prý nepotřebuje zdravotní péči, ale více...
31.5.2024 Dceři je 23 let, je nesvéprávná na podepisování smluv, ale nyní si dojednala paušál. Chci se zeptat, jestli je tato smlouva platná nebo ne. 
ODPOVĚĎ
Omezení svéprávnosti není trest a zákaz dělat činnosti (pro dceru). Dcera může dle § 64 občanského zákoníku dělat běžné věci více...
25.5.2024 Jsem končící opatrovník a chtěla bych se zeptat, jakým způsobem a od koho má procesní opatrovník získávat informace, aby byl schopen si udělat objektivní názor. Jeho klientka je omezená ve svéprávnosti v maximální možné míře. Má lehkou mentální retardaci, ze znaleckého posudku, který je součástí spisu, také vyplývá, že často fabuluje. více...
23.5.2024 Chtěla bych odkoupit od mého strýce nemovitost. Strýc je nesvéprávný a vlastní 2/7 z pozemku, opatrovníkem mu je jeho bratr (můj druhý strýc), který vlastní zbytek pozemku a tuto část mi daruje. Pozemek jsem nechala zaměřit a nyní ho nechám ocenit. Je potřeba nechat pozemek ocenit soudním znalcem nebo to stačí přes realitní kancelář? více...
21.5.2024 Pro sestru chceme zřídit spořicí účet, ať její peníze nejsou ničeny inflací. Banka podmiňuje zřízení spořicího účtu tím, že omezí výběr peněz na 15 000 Kč měsíčně a my pak musíme bance vysvětlovat, nač chceme realizovat, přestože mají listiny opatrovníka i o zbavení svéprávnosti (tělesné i mentální postižení od narození). Má banka právo to dělat více...
18.5.2024 Jsem matka skoro 15leté dcery a začala jsem řešit, zda si budeme žádat o občanský průkaz. Zatím moc informací nemám. Dovolím si tedy zaslat mé dotazy:
1) Musí mít postižené dítě, občan ČR, občanský průkaz?
2) Pokud ano, zda nelze v OP nějak vymezit, aby nedošlo ke zneužití. více...
15.5.2024 Jsem kamarádka opatrované a chtěla bych se zeptat. Může opatrovník bez souhlasu opatrované jít za doktorem a zjišťovat informace? Může bez souhlasu opatrované změnit její trvalé bydliště? Teď se změnil opatrovník, je jím přítel. Opatrována má zítra dostat peníze od opatrovníka, ale původní opatrovník ještě nepřevedl peníze ani údaje k bankám více...
12.5.2024 Mám sestru omezenou ve svéprávnosti a jsem její opatrovník. Po rodičích jsme zdědily dvě nemovitosti. Ráda bych nemovitosti rozdělila a do její pak investovala její finance. Jak mám postupovat?
ODPOVĚĎ
Protože jde o zásah do majetku opatrované, který je většího rozsahu, a současně více...
11.5.2024 Opatrovanec byl na kulturní akci, doprovod mu zajišťoval pracovník pobytové sociální služby, která zajišťuje 24hodinovou péči, příspěvek na péči je vyplácen v celé výši sociální službě. Vstupenku na akci pro doprovod zaplatil opatrovaný ze svých financí, doloženo dokladem. Opatrovník předem věděl, že se na akci chystají. Dotaz zní: Neměla by vstupenku proplatit více...
2.5.2024 Opatrovaná dívka, 25 let, má odebranou dceru, která je momentálně v pěstounské péči u otce opatrované dívky (tedy u dědečka). Ona dceru navštěvuje. Pěstoun však odmítá jinou osobu při návštěvách. Přáním opatrované je navštěvovat dceru společně se svým opatrovníkem. Může jí v tomto pěstoun bránit? Má právo opatrovaná na základě více...
27.4.2024 Jsem opatrovníkem pána, který je omezen ve svéprávnosti v širokém rozsahu. Nyní mu zemřel bratr a chtěl by mu udělat pohřeb. On sám si umí říct, co chce, ale je dost ovlivnitelný. Můžu jeho jménem zařídit a zaplatit z jeho účtu pohřeb jeho bratra? Peníze by se mu stoprocentně vrátily z dědictví. Nebo pohřeb musím zaplatit já osobně více...
18.4.2024 Moje dlouholetá kamarádka je matkou 21leté nesvéprávné dcery, slečny K. Soudem byl určen opatrovník otec, avšak neplní roli opatrovníka. Zmiňovaná K. bydlí v jiném bytě sama, neumí vařit, těžko zvládá tělesnou hygienu, nevyzná se v užívání léků a neužívá léky od psychiatra. Byla několikrát hospitalizována, z důvodu demonstrativních pokusů více...
7.4.2024 Opatrovanec je klientem pobytové sociální služby, kde má vedený depozitní účet s finanční hotovostí. Opatrovník může nakládat s finančními prostředky opatrovance, tudíž může provádět výběry z depozitního účtu.
Je nějaký limit / maximální částka, kterou může opatrovník z depozitního účtu opatrovance vybrat? více...
2.4.2024 Moje matka vlastní tři čtvrtiny a její nesvéprávná sestra, paní L., jednu čtvrtinu lesa. Může nesvéprávná paní L. darovat sestře (mé matce) tu její čtvrtinu? Samozřejmě nějakým rozsudkem soudu. Nebo musí být pouze prodej? Jedná se o cca 100 000 Kč. Nesvéprávná je už několik desítek let. Opatrovníkem je má matka. Kolizním opatrovníkem při prodeji více...
29.3.2024 Jako veřejný opatrovník máme udělit souhlas v operací našeho opatrovance. Jedná se o člověka s epilepsií s častými záchvaty. Nyní je naplánována operace - zavedení elektrod do mozku a propojení s neurostimulátorem. My se domníváme, že k takové operaci je nutný souhlas soudu - jako veřejný opatrovník nejsme schopni dovodit závažnost tohoto lékařského více...
24.3.2024 Mám syna a jsem jeho opatrovník, syn je nesvéprávný. Jsem si vědom, že mám o něj pečovat a dohlížet na něj, ale někdy nejde vše, jak se řekne. Poslední dobou je toho na mne moc, syn neposlouchá, vyhrožuje, nebere prášky, krade nám peníze a teď dokonce 2x po sobě nám rozbil dveře od pokoje sekerou, jelikož tam měla manželka nabíječku od telefonu více...
19.3.2024 Opatrovanec mi odjel do ciziny bez uzavřeného cestovního pojištění. Je omezen ve svéprávnosti ve všech oblastech svého života. Nyní byl hospitalizován na základě úředního rozhodnutí v psychiatrické nemocnici v Paříži. Je bez dokladů. Prosím o radu, co mám vyřídit nebo koho všeho mám kontaktovat, ve věci zajištění návratu, převozu opatrovance zpět do ČR více...
17.3.2024 Je někde v zákoně nebo vyhlášce stanovené, jak a kdy můžu jako opatrovník provádět a přicházet na kontroly? Lze to třeba i v noci v době nočního klidu?
A dále, čím je stanovená pro poskytovatele služeb ochrana zdraví klienta před rizikem úrazu nebo zraněním jiným klientem?
více...
15.3.2024 Mentálně postižený opatrovanec je v nemocnici a je zákaz návštěv. Nechtějí mne k němu pustit, ačkoli teskní. Navíc v nemocnici jej už vícekrát zanedbávali, nevím tedy vůbec, co se s ním děje. §28 a §47 zákona o zdravotních službách znám, ale nevím, zda to platí i při zákazu návštěv. Mohou mi jako opatrovníkovi bránit ve styku s opatrovancem za této situace? více...
12.3.2024 Můj opatrovanec se vlivem nešťastných událostí ocitl v pobytové službě. Jednou týdně na tři hodiny by chtěl využívat denní stacionář, který je v místě, kde dříve bydlel. Před nástupem do pobytové služby ho navštěvoval. má zde kamarády. Stacionář je cca 15 km od pobytové služby. Peníze na tento stacionář má, doprava není problém. více...
8.3.2024 Mám syna, 29 let: invalidní důchod 3. stupně, schizofrenie, porušení léčby příležitostným užíváním drog, zadlužení, povolené oddlužení. Podala jsem unáhleně návrh na omezení svéprávnosti. Podle rozsudku není způsobilý právně jednat mimo nakládání do 500 korun a mimo běžné záležitostí. Okresní zastupitelství podalo odvolání, mírnější více...
6.3.2024 Mám podanou žádost o opatrovnictví své maminky, která je v domovu pro seniory a není schopna osobně řešit situace, kde by měla prokázat totožnost. Budu jako opatrovník moci nějak získat pro maminku datovou schránku, pomocí které bych pak mohl přistupovat na weby státní správy a řešit její potřeby elektronicky? více...
3.3.2024 Jsem opatrovníkem dámy, která byla před lety omezena ve svéprávnosti. Už dlouho probíhá rozvodové řízení s jejím manželem. Sňatek byl už dávno znám za neplatný, bohužel soud ani bývalá opatrovnice nezasáhli, aby byl sňatek anulován. Dnes jsem obdržel oznámení o dvou exekucich, které má její manžel, ale exekutor to chce vymáhat po nemocné více...
1.3.2024 Dcera byla tedy omezena ve svéprávnosti, právní moci to nabylo v prosinci 2023, invalidní důchod 3. stupně ji přiznali od plnoletosti, čili od dubna. Výplata důchodu je zasílána na její účet, který v osmnácti přešel z dětského účtu na běžný. Kam všude vlastně to omezení svéprávnosti musím hlásit, že jsem opatrovník... do banky, na OSSZ, ČSSZ? více...
19.2.2024 Jsem opatrovnicí mamky, která je umístěna v domově pro seniory a je omezena na svých právech v celém rozsahu. Jestliže ji praktický lékař odešle na vyšetření do nemocnice, tak s ní jezdí jako doprovod buď někdo z personálu, který ji zná, nebo dle domluvy já (je ležící). (Jelikož jsem se stala opatrovnicí, tak jsem z úschovy v DPS vzala občanský více...
17.2.2024 Opatrovaný má z minulosti uskladněn nábytek a další vybavení z předchozího bytu ve skladu, který si sjednal před omezením svéprávnosti. Vlivem nevyhovujících podmínek skladu je majetek již značně znehodnocen kvůli plísni apod. Opatrovanec bydlí na ubytovně, kam si další věci vzít nemůže. I pokud by získal jiné bydlení (dlouhodobá záležitost) více...
14.2.2024 Stala jsem se opatrovníkem své maminky ve věcech finančních, zdravotních a uzavírání smluv. Maminka trpí středně těžkou demencí a Alzheimerovou nemocí. Bohužel jejího stavu zneužil v minulosti příbuzný a na její OP si opakovaně vzal půjčku u nebankovní společnosti. Maminka vše podepíše, tudíž podepsala i tyto půjčky, které dotyčný již splatil více...
10.2.2024 V manželství jsme koupili pozemek a v katastru jsme zapsali jen manžela. Po CMP není schopen právních úkonů, a proto jsem požádala soud o souhlas s prodejem. Peníze za pozemek leží na jeho účtu a já s nimi nesmím disponovat. Jak mám postupovat, když jsme pozemek koupili společně a mysleli jsme, že je ve SJM? Co mám udělat pro to, abych mohla s polovinou více...
7.2.2024 Penzijní společnost jedné banky mi zrušila přístup k produktu založeného na mou matku a opatrovanku s odůvodněním, že opatrovnická listina byla vydána v r. 2018 a je tam uvedeno, že lhůta omezení je 5 let. Opatrovnický soud samozřejmě již začal řešit znovuposouzení, dotaz u lékaře atd., avšak tento proces trvá delší dobu. Domnívám se více...
3.2.2024 Známá je opatrovnicí a pečuje o syna, který je ročník 1991. Nerozumí výroku soudu a neví, jak postupovat. Dříve před úřady zastupovala syna bez jeho přítomnosti a nyní mu musela vyřídit občanský průkaz. Syn podle paní je na úrovni dvouletého dítěte. Je velmi obtížné jejího syna přivézt na úřady. Paní zajímá výrok "Opatrovnice navrhla, aby syn byl více...
1.2.2024 Opatrovaný má v Rozsudku uvedeno, že není schopen nakládat s finančními prostředky nad částku 300 Kč týdně. Je uživatelem sociální služby Chráněné bydlení, pobyt a strava je hrazena z jeho invalidního důchodu a částečně i z výdělku, který je přibližně 7 000 Kč měsíčně. Opatrovaný má našetřeno cca 168 tis. Kč. Opatrovaný umí číst, ovládá PC více...
27.1.2024 Můj otec onemocněl Alzheimerovou nemocí, přítelkyně ho dala do ústavu a vyřídila si u soudu opatrovnictví. Jeho přítelkyně – opatrovník mi brání v návštěvách za otcem, a jelikož to v ústavu zařídila, tak mě za otcem nepouštějí. Otec projevil přání se se mnou navštěvovat a opatrovník to nerespektuje. Co mám dělat? Podat návrh k soudu? více...
25.1.2024 Maminka má trvalý pobyt v bytě, jehož jsme s manželem vlastníci. V současné době je již téměř rok v péči Domova se zvláštním režimem (pokročilá Alzheimerova choroba). Ve smlouvě s DZR je deklarováno, že pobyt v jejich zařízení nemusí být trvalý, pokud např. bude porušovat domácí řád. Byt jí proto stále udržuji obyvatelný, vytápíme ho na 15 °C, uklízím více...
18.1.2024 Na opatrovanku jsou vedeny tři exekuce. Dluhy pochází z doby, kdy ještě nebyla omezena, ale z posudků o invaliditě vyplynulo, že již trpěla duševním onemocněním. Její příjem představuje invalidní důchod, má potomka, kterého nemá v péči. Nyní proběhne soudní jednání o stanovení výživného. Opatrovaná je nedobrovolně hospitalizována více...
16.1.2024 V roce 2020 zemřela teta, která se celý život starala o středně těžce postiženou dceru, naši sestřenici, a od té doby se táhnou nesmyslné soudní spory. Tetě jsme slíbili, že se o sestřenici postaráme (což činíme), přepsala proto byt na svoji sestru, naši maminku, a my jsme tento byt vyklidili a pronajali s tím, že z nájemného se budou hradit potřeby sestřenice. více...
14.1.2024 Mám dotaz, zda je právní opora v prokazování se opatrovnickou listinou v digitální podobě - tj. autorizovanou konverzí z Czech Pointu v pdf s doložkou konverze. Někde mi tento elektronický dokument akceptují např. při písemném dotazu do emailové podatelny, ovšem někde ne (např. na poště, když jsem chtěl vyzvednout doručený dopis opatrovanky více...
7.1.2024 Dceři je 18 let a stále plní povinnou školní docházku. Od 1. října podána žádost na omezení svéprávnosti. Na konci roku jsem byla žádat OSSZ o opatrovníka v řízení o invalidní důchod z mládí. OSSZ mi odmítla tuto žádost vyplnit, že to nejde a že už se to nedělá. Po telefonátu na ČSSZ mi bylo řečeno, že to lze a nechápou, proč to OSSZ odmítá více...
5.1.2024 V prosinci odvezla tatínka záchranná služba do nemocnice... Doposud se o něj starala maminka, tatínek má Alzheimera 4. stupně a stav je vážný. Dnes mi přišel dopis od soudu, že jsem opatrovník. Můžu se zeptat, jak na to soud přišel? To si musel tatínek zařídit? Jsme z toho v šoku, že opatrovník není maminka nebo starší sestra. více...
26.12.2023 V lednu 2022 jste publikovali odpověď Mgr. R. Pešlové, jak postupovat při vyřizování žádosti o příspěvek na péči v případě, že žadatel nerozumí jednání a je třeba ho zastupovat, aniž by byla dotčena jeho svéprávnost. Váš popis postupu se přesně týká naší situace, kdy manželka pečuje o maminku po prodělané těžké mozkové příhodě. více...
7.12.2023 Mám v opatrovnické péči dva syny. Kam se sousedi mají obrátit o pomoc, v případě mojí náhlé smrti?
ODPOVĚĎ
Opatrovnictví vlastních dospělých dětí má nejspíše dvě roviny:
právní – jste opatrovníkem, tj. hájíte práva synů v jejich dospělosti, více...
30.11.2023 Opatrovankyně má přiznaný invalidní důchod I. stupně a příspěvek na péči I. stupně. Nyní žije na ubytovně a chtěla bych požádat o dávky hmotné nouze, o dávku doplatek na bydlení. Vzhledem k tomu, že má ID I. stupně musí být zaevidována jako uchazeč o zaměstnání na ÚP. Prosím o sdělení, zda může být zaevidována v evidenci uchazečů více...
17.11.2023 Jsem opatrovník bratra. Zažádala jsem pro něj o příspěvek na bydlení. Již mě informovali telefonicky, že nebude přiznán, protože nemá nárok v pobytového službě. Prostudovala jsem si Váš návrh, jak řešit tuto situaci… Pobytová služba má pronajatý objekt města. Bratr bydlí v samostatném bytě s příslušenstvím. Tento byt obývají dva více...
12.11.2023 Mám dům, který mi darovala matka. Má v něm užívací právo, bydlela tam. Ta nyní už přes dva roky bydlí jinde, v domově, má Alzheimera. Jsem její opatrovník. V domě zůstalo velké množství věcí, od oblečení po starý nábytek. Potřebuji dům rekonstruovat, aby nechátral. Nepředpokládám, že se maminka do domu někdy vrátí, potřebuje nepřetržitou více...
1.11.2023 Přečetl jsem na webu si Váš článek: https://www.mskruh.cz/poradna/pravni-poradna-pro-opatrovniky/musi-byt-dedictvi-po-opatrovane-na-depozitnim-uctu-mesta. Moje maminka zemřela, když měla veřejného opatrovníka. Tento opatrovník zasílal její peníze do Alzheimercentra, kde bydlela. Po jejím úmrtí tam vznikl přeplatek, ale opatrovník více...
27.10.2023 Na doporučení lékaře byla má babička umístěna do LDN z důvodu ztráty soběstačnosti, pohyblivosti, ztráty přehledu o čase i místě, včetně poznávání rodinných příslušníků, zhoršeným zdravotním stavem a nutným dohledem nad užíváním léků, příjmem jídla a nedostatečnou hygienou. Babičká má těžkou demenci a jsem jejím opatrovníkem. více...
22.10.2023 Před omezením svéprávnosti (r. 2022) došlo k vystěhování družstevníka z družstevního bytu. Zřejmě byl předtím družstvem obesílán, ale nereagoval. Již v té době trpěl duševní poruchou. Předpokládáme, že družstevní práva k bytu již má někdo jiný. Oslovili jsme bytové družstvo se žádostí o nahlédnutí do dokumentace týkající se opatrovaného více...
20.10.2023 Mám dlouholetý problém se svojí mamkou. Dlouho pije a již v 90. letech ručila domem svému kamarádovi. Nevěděla jsem o tom problému, a když měl jít dům před 18 lety do exekuce, tak jsem mámu zachránila. Vzala jsem si tedy hypotéku na dům, který postavil můj otec. Ještě velmi dlouho budu hypotéku splácet.
Před pár lety už jsem nemohla více...
18.10.2023 Otec se stal opatrovníkem matky, své manželky, která trpí vysokým stádiem Alzheimerovy choroby. Matka má zřízeno stavební spoření, majetkový účet a běžný účet. Prostředky na těchto účtech spadají do společného jmění manželů. Do jaké míry může otec s prostředky na těchto účtech nakládat, když patří do SJM? Hledí se na tyto více...
15.10.2023 Jsem opatrovník bratra, který je omezen v právní způsobilosti. Je na něj napsán osobní automobil, 12 let starý, který má nyní tržní cenu cca 90 tis. korun. Já vozidlo provozuji. Pokud bych si chtěla vůz přepsat na sebe, je k tomu potřeba souhlas soudu?
ODPOVĚĎ
Protože je vůz v majetku opatrovaného více...
9.10.2023 Opatrovanec s diagnózou Alzheimer a částečná demence má uzavřenou smlouvu o poskytování služeb (domov seniorů) s Charitou, jejímž zřizovatelem je církev (není státní organizací). Ve smlouvě je jasně uvedena platba za ubytování, která při 31 dnech činí přes 8 500 korun. Dle MPSV však opatrovanec nemá nárok na příspěvek na bydlení více...
7.10.2023 Rozhodnutím soudu došlo ke změně opatrovníka. Opatrovanka vlastní dům, ve kterém s ní žil i původní opatrovník. Smlouvu neměl. Nic léta neplatil. Nyní žije opatrovanka u nového opatrovníka, kterého soud určil. V obou případech se jedná o děti opatrovanky. Původní opatrovník se odmítá z domu vystěhovat a nařizuje současnému opatrovníkovi více...
5.10.2023 Dcera vzácné onemocnění, které se nedá vyléčit a bude se zhoršovat. Invalidní důchod 3. stupeň, příspěvek na péči zatím 2. stupeň. Vyřizuje se zbavení svéprávnosti a opatrovník budu já. Dcera, 18 let, žije se mnou a manželem a tak to zůstane. Netuším vůbec, kolik mi dcera má dávat z důchodu a péče na domácnost a péči o ni. Do práce nemůžu více...
30.9.2023 Opatrovanci přišel 11.9.2023 exekuční příkaz, jistina 0 Kč, celkem 3 371,63. Návrh na exekuci je z 11/2012, opatrovaný je omezený ve svéprávnosti od 20.12.2012. Je příjemce nízkého invalidního důchodu, který z důvodu dřívějších exekucí chodí přímo do domova p.s.s. (nemá na plnou výši), ponecháno 15 %. Přispívají mu rodiče. Bankovní účet má, ale bylo více...
26.9.2023 Dostal jsem od okresního soudu Usnesení o ustanovení opatrovníkem. Je to čtyřstránkový elaborát, obsahující velmi citlivé údaje o zdravotním stavu opatrovance. Lze požadovat u soudu nějaké jednoduché potvrzení o ustanovení opatrovníkem s odkazem na toto rozhodnutí tak, aby potvrzování o ustanovení opatrovníkem nebylo v rozporu více...
24.9.2023 Jsem necelých pět let opatrovníkem mého nevlastního bratra. Bratr je částečně nesvéprávný (nesmí nijak nakládat s majetkem přesahující 5 000 Kč). Bydlí ve svém domě, který užívá k bydlení. Na pozemku je ještě výminek, který do letošního roku pronajímal, nájemník je po mozkové mrtvici, už se nevrátí. Mohu jako opatrovník výminek pronajmout více...
20.9.2023 Opatrovaný neodváděl dávky sociálního pojištění (pracoval v zahraničí na ruku). Nyní je nemocný v domovu pro osoby se zdravotním postižením, dostává dávky hmotné nouze, z toho 85 % platí službě. Tudíž je mu vyplácen doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí. Teď v září mu byla jednorázově vyplacena pojistka 98 000 Kč. více...
18.9.2023 Jak lze dosáhnout ustanovení opatrovníka pro řízení dle paragrafu 23 zákona číslo 108/2006 SB, a paragraf 32 číslo 500/ 2004 Sb., v platném znění? Je potřeba doložit lékařský posudek praktického lékaře nebo ambulantního psychiatra, popřípadě výsledek klinického psychologa k věci indikace příspěvku na péči pro osobu s duševní poruchou více...
16.9.2023 Mám na starost osobu omezenou ve svéprávnosti, která měla dvě exekuce. První je zcela zastavena, tam doufám, že se není čeho obávat? Druhá je zastavena. V usnesení od exekutora je uvedeno, že právní zástupce oprávněného se zastavením exekuce vyslovil souhlas přípisem. Toto usnesení nabylo právní moci 16. 6. 2018. Nyní důchod více...
10.9.2023 Manželka zaměstnává pána, který je soudně zbaven svéprávnosti. Nyní za ní přišel, aby mu poradila.
Už jako nesvéprávný podepsal někomu smlouvu na půjčku jako ručitel. Nyní mu přišel exekuční příkaz, protože dlužník neplatí. Je smlouva o ručení platná a musí jako nesvéprávný zaplatit dluh za dlužníka? více...
8.9.2023 Našemu opatrovanci prodávám byt - teď je to ve stavu, kdy čekám na schválení právního jednání od soudu. Na schválení soudem čekám již od července. Pán, který byt kupuje, je netrpělivý a již by na bytě chtěl provádět alespoň minimální práce. Včera mi volal, zdali by si uvedený byt nešlo pronajmout do doby, než prodej schválí soud - začal by více...
6.9.2023 Pečuji o dospělého syna, ZTP/P. Je majitelem osobního auta a já jsem jeho provozovatelem. Dostali jsme příspěvek na zakoupení, nyní uplynula doba, kdy už auto můžeme prodat. Syn je zbaven způsobilosti k právním úkonům a já jako opatrovník bych měla požádat soud o svolení s nakládáním s jeho majetkem. Jaký je postup při prodeji více...
25.8.2023 Stala jsem se opatrovníkem svého otce. Jak mám v budoucnu vyúčtovávat jeho náklady na bydlení? Otec bydlí sám v družstevním bytě, který před časem přepsal na sestru, včetně elektroměru a plynoměru. Sestra platby uskutečňuje z otcova účtu, přístup měla po prosbě a následné dohodě obou rodičů ještě za života maminky. V družstevní smlouvě více...
20.8.2023 Mám 21letou dceru a dělám jí opatrovníka. Úřad práce jí poskytl příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Se souhlasem soudu jsem pro dceru zakoupila nové vozidlo. ÚP chce doložit velký a malý technický průkaz vozidla, kde bude dcera uvedena jako majitel a provozovatel vozidla. To samé požaduje také soud. V registru vozidel nechtějí více...
18.8.2023 Pobírám invalidní důchod 3. stupně pro deprese. Zároveň se starám o postiženou dceru. Narodila se v manželství, nyní je už dospělá. Má příspěvek na péči 4. stupně a invalidní důchod. Protože sama jsem byla nemocná, žili jsme i s mužem u rodičů. Příspěvky na péči o postiženou dceru bral on (ukládal je pro ni), já celou domácnost financovala více...
14.8.2023 Jsem opatrovník a zhruba 3 měsíce mám na starost nového opatrovance. Opatrovanec má diagnostikovanou Poruchu s bludy. Opatrovanec odmítá navštívit jakéhokoliv lékaře, odmítá ve všem spolupracovat. Invalidní důchod odmítá s tím, že nemocný není. Pán je i majitelem osobního automobilu. Auto, dle našich zdrojů, již několik let neřídil. Naše obava více...
6.8.2023 Jakožto opatrovník budu opatrovanci zařizovat převod družstevního podílu do výlučného vlastnictví. Jedná se tedy o nabytí nemovité věci, ke které potřebuji ze zákona souhlas soudu. Jak takovou žádost o souhlas formulovat a které dokumenty přiložit jako přílohu? Předpokládám, že smlouvu o převodu. Jak poté probíhá podpis takové smlouvy více...
2.8.2023 Mám peníze z důchodu a obec mi je nechce dát. Dává mi jenom 300 Kč z přibližně 21 700 Kč, z toho matka dostává 4 000 Kč, a tím pádem zbývá 17 700 Kč. Když jsem chtěl od obce víc peněz, tak jsem dostal právě jenom 300 Kč a víc mi prostě nedají, prý neví vůbec, jestli tam mám tolik peněz navíc. Mají moje přístupové kódy na můj osobní účet, takže ví více...
29.7.2023 Přítel je opatrovníkem své nesvéprávné maminky, které byla omezena svéprávnost v říjnu 2018 na dobu pěti let. Bohužel příteli umřela babička, která byla opatrovnicí jeho maminky před ním a nezasvětila ho do takových situací, jako je tato, jak máme postupovat, aby soud prodloužil nesvéprávnost na dalších 5 let. Popřípadě můžeme najít více...
27.7.2023 Za veřejného opatrovníka bych se chtěla zeptat - když chceme, aby šel opatrovanec do insolvenčního řízení, potřebuji souhlas soudu? A pokud ano, jakým způsobem o to požádat?
ODPOVĚĎ
Než budete u opatrovance uvažovat o insolvenčním řízení, je potřeba zvážit, jestli mu dluhy vznikly tak, aby je bylo možné více...
23.7.2023 Měl bych ještě jeden dotaz, týká se plateb z bankovního účtu opatrovaného strýce. Jaká je správná formulace předmětu odchozí platby z tohoto účtu?
Jsem jediný vlastník rodinného domu, všechny platby spojené s RD platím sám. Chci, aby mně strýc přispíval na bydlení pravidelně, chtěl bych nastavit trvalý příkaz a v předmětu napsat více...
21.7.2023 Jsem soudem pověřený opatrovník mého strýce, kde bylo staveno strýcovi finanční nakládání s hotovostí 1 500 Kč na týden. Chtěl bych požádat opatrovnický soud o navýšení týdenní částky na 2 000 Kč na týden.
Dotaz zní, jak lze požádat o navýšení finanční částky? Je nutný formulář žádosti, jaký je postup? více...
12.7.2023 Jedná se o moji tetu, která má 45 let, je svéprávná a pochází z Ukrajiny. Bydlí s mým duševně nemocným strýcem (schizofrenik, plný invalidní důchod) u mě v rodinném domě, jsem jediný vlastník RD. Jsem pověřený soudem jako opatrovník mého strýce.
Teta už 3 roky nepracuje, její zdravotní a psychický stav se za 3 roky velmi zhoršil více...
7.7.2023 Nesvéprávný syn, 34 let, zdědil po zemřelém otci osobní automobil. Nyní se auto, přepsané na syna, snažíme prodat, já matka a zároveň opatrovník. Autobazary chtějí od soudu rozhodnutí, že se auto může prodat v mém zastoupení. Kupní smlouvu nechtějí vystavit, neboť kupní cena vozidla se do doby rozhodnutí soudu může změnit. více...
1.7.2023 Jak řešit exekuce vedené na opatrovance, které jsou již několikaleté? Při změně opatrovníka není mnohdy zřejmé, jakým způsobem byly exekuce předchozím opatrovníkem řešeny – zda byly uplatňovány návrhy na zastavení, zda již v minulosti nedošlo k uznání dluhu a podobně. Podávat nově návrhy na zastavení (§268/1h), nebo nemajetnost? více...
29.6.2023 Manželka byla soudem určena opatrovníci syna. V pokynech se kromě jiného uvádí, že nesmí změnit adresu trvalého pobytu opatrovance bez souhlasu soudu.
Chtěli bychom nahlásit syna na naší trvalé adrese. Je na to nějaký určený formulář, nebo stačí nějakou volnou formou zažádat soud o změnu? více...
24.6.2023 Jsem matka (opatrovník) opatrovance, kterému je 19 let, bere důchod, příspěvek na péči 3. stupeň (od 18let) a příspěvek na mobilitu. Od Vánoc je nesprávný. Poprvé mám vyplnit vyúčtování. Jak mám vyúčtovat péči, když se o něj starám já, pokud není zrovna ve škole? Nemám práci, jsem s ním od mala doma. Do školy jezdíme asi 80 km skoro denně autem více...
21.6.2023 Moje matka trpí pokročilou stařeckou demencí, kvůli níž jsem se stal její opatrovníkem. Nyní je umístěna v psychiatrické nemocnici. Rád bych se zeptal, jestli jako její opatrovník mohu omezit její návštěvy vyjma doktorů, mě a nejbližší rodiny, jelikož cizí lidé matka těžko poznává a celkově to zhoršuje její stav.
více...
14.6.2023 Jsem matka a opatrovník dospělého, mentálně postiženého autistického syna. Žijeme spolu sami, otec již zemřel. Synovi bych chtěla z jeho peněz, které má na účtu, zafinancovat rekonstrukci jeho ložnice (podlahy, vybavení, výmalba). Kolik jeho peněz mohu použít na tento účel bez souhlasu opatrovnického soudu? Pokud bude částka na rekonstrukci vyšší více...
12.6.2023 Náš klient v sociální službě podpora samostatného bydlení bydlel společně s matkou. Máme podezření, že jeho matka na něj uvalila v roce 2013 meziúvěr na opravu domu u spořitelny a dluh asi nesplácela řádně, protože věřitel je nyní přihlášen do insolvenčního řízení. V roce 2019 syna nechala omezit ve svéprávnosti a stala se jeho opatrovníkem. více...
10.6.2023 Maminka se stará o svou maminku na plný úvazek již několik let. Babička však není vzhledem ke svému stavu schopna jednat samostatně ve správním řízení a není schopna podpisu, trpí demencí s těžkým trvalým omezením kognitivních funkcí. Bohužel maminka nemá vyřízenu plnou moc a není vyřízeno soudní prohlášení o nesvéprávnosti. více...
6.6.2023 Nejméně se bohužel celá rodina potýká s nadměrným pitím mojí maminky, která je těžký alkoholik. Sama si ovšem problém nepřipouští, nehodlá s ním cokoliv dělat. Bydlím s rodiči v jednom domě. Maminka jíž byla jednou v alkoholické léčebně, po návratu se držela zhruba půl roku, poté do toho opět spadla. Ukončila kvůli alkoholu podnikání, kontakt s blízkými více...
5.6.2023 Chci se informovat, jestli se mohu vzdát opatrovnictví, pokud by mě jmenoval soud opatrovníkem, ve prospěch své sestry, která by taky požádala o opatrovnictví přímo u soudu. Já jsem navrhovatel. Jelikož maminka je na tom už velice zle, myslím si, že přechod do jiného prostředí by už nezvládla. Jde o alkoholickou demenci. více...
1.6.2023 Chci se zeptat, když synovi poslali důchod zpětně za dva roky, bude chtít po mně soud posléze vyúčtování celé částky?
ODPOVĚĎ
Předně gratuluji k získání důchodu zpětně – někdy je to docela zázrak.
Nyní má tedy syn majetek ve výši 24 výplat důchodu zpětně. Do ročního vyúčtování více...
30.5.2023 Jak postupovat v situaci, kdy opatrovník brání kontaktu s jinými osobami (v tomto případě se jedná o matku opatrovance)? Obrátila se na nás matka našeho uživatele (denního stacionáře pro lidi s mentálním postižením). Neví si rady se situací, kdy jí její bývalý manžel a zároveň opatrovník jejího syna brání v kontaktu s ním. více...
26.5.2023 Naše opatrovanka byla umístěna do sociálního zařízení – do domova se zvláštním režimem. V tomto zařízení má podepsat dvě smlouvy. Jednu na zajištění sociální služby. A druhou na nadstandardní služby. Smlouva na zajištění sociálních služeb je na takovou částku, že by jí po zaplacení nezůstalo zákonných 15 % z důchodu. Smlouvy na zajištění více...
24.5.2023 Chtěla bych si zažádat o opatrovnictví a zbavení svéprávnosti svého otce (na základě doporučení psychiatra), který trpí Alzheimerovou chorobou. Mám dotaz, pokud způsobí škodu na cizím majetku, například podpálí někomu barák, stoh na poli, les atd.., kdo je za toto zodpovědný a kdo to za něj bude muset hradit? Dejme tomu, že na účtu nebude mít takovou více...
20.5.2023 Mám dotaz, na jak dlouho soud jmenuje soukromého opatrovníka? Dříve jsem někde četla, jestli se nemýlím, že na 3 roky..., nyní to v občanském zákoníku nemohu dohledat. Anebo to je bez omezení, až do zániku opatrovnictví či odvolání opatrovníka a podobně?
ODPOVĚĎ
Odpověď na Vaši otázku dává částečně více...
16.5.2023 Můj dotaz směřuje na opatrovance umístěné ve výkonu trestu, popřípadě vyšetřovací vazby. Jakým způsobem zaměřit výkon opatrovnictví k těmto osobám, tj. udržování kontaktu v potřebném rozsahu, projevování skutečného zájmu, naplňování jeho práv a ochrana jeho zájmu - v případě výkonu několikaletého trestu se mi nabízí více...
12.5.2023 Máme s přítelkyní problém s opatrovníkem. Bydlíme u její maminky a obecní úřad se stal opatrovníkem její mámy. Obecní úřad si vymýšlí různé smlouvy, abychom platili nájem s přítelkyní. Její maminka ani její strejda, kteří jsou majitelem baráku, s tím nesouhlasí. Nevím, proč bychom měli platit obecnímu úřadu nájem. Jídlo nakupuji pro celou rodinu, i její mamince více...
10.5.2023 Naše opatrovanka, která je omezena, je schopna samostatně jednat pouze v běžných záležitostech každodenního života. Paní bydlí v chráněném bydlení se svou kamarádkou v městském bytě, který je pronajímán sociální službě. Společně s ní byt užívá její kamarádka, která pod službu nespadá. Pravidelně za ní dochází sociální pracovnice. více...
9.5.2023 Můj snoubenec je omezený pouze ve finančních otázkách (uzavírání kupních a jiných smluv ohledně majetku, hospodaření s penězi nad 1000 Kč/týden). Opatrovníkem je jeho bratr, který má k manželství záporný vztah. Potřebuje partner k sňatku jeho souhlas? A myslíte, že by soud svolil ke změně opatrovníka na mě, když mám ID na deprese a úzkosti více...
7.5.2023 V lednu roku 2022 jsem se stala opatrovníkem své babičky. Opatrovnictví zahrnuje i správu jmění a zjistila jsem, že jsem povinna do června 2023 podat soudu vyúčtování správy jmění opatrovance za předchozí rok. Bohužel si nevím rady s tím, jak by vyúčtování mělo vypadat, a ani jsem na internetu nenašla žádné vzory. Můžete mi prosím více...
6.5.2023 Ráda bych se zeptala na možný postup v této situaci. Máme klientku OSV, jež je opatrovníkem svého syna s poruchou autistického spektra. Paní se psychicky zhroutila a nyní je hospitalizována. Jelikož je potřeba aktuálně řešit umístění syna do pobytového zařízení (s čímž souvisí samozřejmě podpisy smluv apod.), zajímá nás, zda a jak více...
3.5.2023 Chtěla bych se poradit ohledně vhodného postupu. Naše maminka trpí bipolární poruchou (maniodepresivní psychózou). Pravidelně se zadlužuje u bankovních i nebankovních institucí v řádech vyšších desítek tisíc a absolutně neřeší nesmyslné úroky ani ostatní nevýhodné podmínky. Dluhy před námi zpravidla tají do doby více...
1.5.2023 Klient, 68 let, alkoholik, imobilní (pouze na vozíku), aktuálně ubytován na ubytovně, příjem příspěvek na živobytí, příspěvek na mobilitu, doplatek na bydlení. Odmítá veškerou nabízenou pomoc. Jaké jsou povinnosti a možnosti opatrovníka? Podané žádosti do sociálních služeb byly odmítnuty - opatrovaný není jejich cílovým klientem nebo více...
28.4.2023 Jsem opatrovník naší dvacetileté těžce mentálně postižené dcery. Před měsícem jsme podali žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku (automobil). Musím žádat opatrovnický soud o svolení, když naše dcera bude mít na nákupu auta jen minimální nebo žádné výdaje? 200 000 Kč je předpokládaný příspěvek na zvláštní pomůcku, 95 000 Kč vrácení DPH více...
26.4.2023 Naše obec se stala veřejným opatrovníkem mladého muže s lehkou mentální retardací. Ačkoliv má pán 8 sourozenců a maminku, soud shledal, že nemá nikoho, kdo by se o něj postaral, a přiklepl ho nám. Jsme malá obec. Opatrovnictví řeším já jako neuvolněná místostarostka. Zařídila jsem pánovi nouzové ubytování včetně psychoterapií atd. více...
24.4.2023 Jsem matka již dospělé dcery (21 let), která má vývojovou dysfázii řeči.
Je možné žádat v jejím případě o ustanovení opatrovníka (bez zbavení svéprávnosti) nebo svědka, který by měl být vždy přítomen u jejího podepisování smluv, dohod, úpisů, apod., které by mohla podepsat v důsledku špatného pochopení textu? více...
21.4.2023 Mám v péči dospělou dceru s mentálním postižením. Dcera pobírá důchod. Vše poctivě spoříme a ročně dokládáme. Protože máme ještě další dvě děti, rádi bychom využili část našetřených peněz k vestavbě, aby měla dcera soukromý pokoj.
Jak máme soud požádat? A máme nějakou šanci, že to soud schválí? více...
16.4.2023 Ptám se za kamarádku. Její dcera je zbavena svéprávnosti pro právní úkony a nyní se chce i se svým miminkem přestěhovat do Anglie. Je něco takového možné?
Opatrovnici poradili zeptat se u soudu. Ona sama s tím nesouhlasí. Zajímalo by mě, jestli existují nějaké podmínky, za kterých by to šlo, či nikoli. více...
14.4.2023 Máme nově v opatrovnictví mladší paní, která vlastní 1/2 nemovitosti spolu se svým bratrem. Ona sama obývá technickou místnost, kterou jí bratr uzpůsobil k bydlení, a v patře bydlí nájemníci, kteří mají uzavřenou nájemní smlouvu s bratrem opatrované. Elektrika je psaná na nájemnici a naše opatrovankyně jí platila měsíčně částku zhruba 3 000 Kč. Nemá žádné více...
11.4.2023 Jsem maminka a opatrovník 21letého mentálně postiženého syna. Na stavebním spoření má už naspořeno přes 120 tis. a bude mu letos končit. Můžu tyto peníze převést na běžný účet, spořicí účet a část třeba investovat bez souhlasů soudu? A pokud ne, jaký je postup? A lze pak z těchto naspořených peněz dofinancovávat pobytovou službu? více...
10.4.2023 V domovu pro osoby se zdravotním postižením v naší obci žije paní, která je svéprávná a nemá ustanoveného opatrovníka. DOZP podal návrh k soudu na ustanovení opatrovníka. Paní se z domova nechce odstěhovat, přestože ji v domově přemlouvají, protože se v domově změnil druh sociální služby. V návrhu DOZP uvádí, že je paní ve většině více...
7.4.2023 Mám babičku. Jsem ustanovena jako opatrovník. Je možné, abych babičce zřídila osobní účet v bance, kam byl byl doručován její důchod?
ODPOVĚĎ
Vyhlédněte si banku, vezměte do ní rozhodnutí o opatrovnictví (příp. omezení svéprávnosti babičky) a můžete zřídit babičce účet více...
5.4.2023 Partnera otec je opatrovníkem jeho bratra, tedy mého švagra. Žili jsme společně i s partnerovou matkou, po jejich rozvodu otec odešel, syna však zanechal u nás, posílá mu měsíčně 6 tisíc korun na jídlo, oblečení... Nestará se o něj a neudržuje s ním kontakt, vídají se tak 1x za měsíc, k sobě si ho vzít nechce. Říká, že už mu peníze posílat nebude. více...
4.4.2023 Mám dotaz ohledně exekucí. K osobě opatrovance je vedena řada exekucí. Finance jsou zasílány na účet města = nějaké peníze zbývají. Jakým způsobem lze umořovat exekuce drobnými splátkami, aby nedošlo ke zvýhodňování věřitele? Je možné založit na opatrovaného účet, tam "občas" vložit nějaké peníze, o které by se exekutoři více...
2.4.2023 Opatrovaná dcera je v hrozném stavu, není schopná se učesat, vyškubává si vlasy, neobléká se pořádně... Ke své závažné psychické poruše nedodržuje doporučenou dietu, neužívá medikaci, léky vyhazuje. Za jeden rok přibrala 50 kg. Trhá všechny dokumenty. Nemá nadhled nad nemocí. Můžu dceru nechat hospitalizovat bez jejího souhlasu? více...
1.4.2023 Jsem opatrovníkem babičky, za kterou bych chtěla uzavřít nájemní smlouvu na její byt. Dle dostupné judikatury jsem pochopila, že k tomuto právnímu jednání nepotřebuji schválení soudu. Můžete mi to prosím potvrdit? Smlouva by byla na dobu určitou jednoho roku. Soudce, pod kterého spadáme, však chce schvalovat úplně vše a má na tuto věc jiný názor více...
23.3.2023 Otec byl omezen na svéprávnosti v nakládání s penězi, uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb, nájemních smluv a jednání s úřady. Důchod mu chodí na účet v bance, ke kterému má stále přístup. Platí z něj nájem, splátky úvěrů. Komunikace s bankou je obtížná, dostal jsem vyjádření „účet bude vypovězen, může být veden pouze na osobu více...
20.3.2023 Mám opatrovnictví na mého strýce (80), který letos prodal dům. Jelikož nemá žádný účet, peníze dostal hotově. Momentálně je na tom opravdu zle, doktor říkal, že máme očekávat nejhorší. Soud vyžaduje, aby peníze byly zaslány na účet. Jak pokračovat? Lze nějak obejít soud, aby peníze byly svěřeny mně, nikoliv v dědictví jeho bratrovi, se kterým neměl dobrý vztah více...
13.3.2023 Jakým způsobem lze pro opatrovance uzavřít smlouvu s mobilním operátorem na paušální tarif?
Jedná se o smlouvu na dobu neurčitou, tedy by měla být schválena soudem? Jakým způsobem postupovat, když opatrovanec smlouvu uzavřel ještě před omezením svéprávnosti?
více...
12.3.2023 Bratr mé přítelkyně (30 let) má lehkou mentální retardaci. Není schopen starat o své finance a realizovat běžné finanční úkony a platby. Nyní se mu o peníze staráme my, platíme účty a přidělujeme hotovost. Vzhledem ke své povaze má tendenci nás opakovaně okrádat a využívat. Chystáme založení rodiny a není už možné podstupovat více...
9.3.2023 Existuje nějaký průkaz, kterým se může opatrovník prokázat, aby sebou nemusel stále nosit rozsudek soudu. Například při obyčejném vyzvednutí složenky a podobně?
ODPOVĚĎ
Soudy jsou schopné vystavit „Listinu opatrovníka“ (soudní vzor č. 58), ale i tak to není „malé a skladné“, jako je průkaz více...
6.3.2023 Můj bratr si chce vzít jednu paní do opatrovnictví, a pokud to vyjde, poté si ji chce vzít za manželku. Muže si opatrovník vzít za manželku opatrovanou?
ODPOVĚĎ
Pokud není opatrovaná omezena ve svéprávnosti ve schopnosti uzavřít manželství (resp. záležitosti ve spojitosti s manželstvím) více...
4.3.2023 Jaký má dopad přechod pěstouna v opatrovníka po 18. roce dítěte? A za jakých podmínek zůstane pěstoun pěstounem i po 18. roce dítěte? Našla jsem dost rozlišné informace a ráda bych se v tom zorientovala.
ODPOVĚĎ
Pěstounem můžete zůstat, pokud dle zák. č. 359/1999 Sb., více...
26.2.2023 Mám mentálně postiženou dceru, která má soudem částečné omezení ve svéprávnosti (finanční, zastupování u úřadů…). Invalidní důchod 2. stupně, ale budu žádat o plný invalidní důchod – již jsme byly na psych. vyšetření. V současnosti je umístěna v chráněném bydlení, ale lumpačí. Pracovníci si s ní neví rady – nechodí pro medikaci, nechodí ani více...
24.2.2023 Mám dotaz ohledně řízení vypořádaní podílového spoluvlastnictví i za opatrovance. Jedná se o situaci, kdy opatrovanec (matka) je umístěn již rok v domově se speciálním režimem a patří mu půl nemovitosti a druhou půlku jsme po úmrtí otce zdědili čtyři sourozenci. Já (opatrovník) a jeden z bratrů (kolizní opatrovník) chceme nemovitost prodat více...
21.2.2023 Opatrovanec má ve vlastnictví a v trvalém užívání dům, který je součástí památkové zóny. Dům začíná být v havarijním stavu. Ze strany přístupné veřejnosti (z ulice) počíná opadat omítka a ze strany přístupné pouze majiteli je v havarijním stavu balkon, který je nutné odstranit, či renovovat. S tímto zásahem bude zřejmě spojené správní řízení více...
17.2.2023 Jakou formu - podnět, návrh k ustanovení kolizního opatrovníka, stížnost na výkon opatrovnictví - byste nám doporučili podat k soudu v případě opatrovníka, rodinného příslušníka naší klientky s mentálním postižením v pobytové službě? Opatrovník nám nám nepředává informace týkající se zdraví, ke kterým má přístup pouze on, a tím nám více...
14.2.2023 Musím jako opatrovník sdělit výši invalidního důchodu (důchodový výměr) opatrovance pobytové sociální službě, kterou opatrovanec využívá?
ODPOVĚĎ
Za normálních okolností nemá opatrovník komu by sděloval výši opatrovancových příjmů. Jsou ale výjimky. více...
9.2.2023 Vloni dcera na nádraží podepsala smlouvu se ZPMV. Protože má lékaře, který s touto pojišťovnou nemá smlouvu, žádala jsem o zrušení smlouvy s tím, že je neplatná (září 2022), protože dcera je omezená ve svéprávnosti. Dostala jsem odpověď, že vyhovují mému přání a vyškrtli ji ze svého registru. Poslali mi zprávu, kterou jsem měla předat stávající OZP. více...
2.2.2023 Jsem opatrovníkem svého bratra. Každý týden vozím bratra do týdenního stacionáře svým automobilem. Můžu si kromě jízdy počítat i amortizace vozu?
ODPOVĚĎ
Navrhněte si dohodu mezi svým bratrem a Vámi jako opatrovníkem o přepravě (něco ve smyslu: „Strany se dohodly na pravidelné více...
30.1.2023 Jsem opatrovníkem svého syna, který je i zbaven svéprávnosti. Ráda bych se zeptala, zda můžu z jeho důchodu zaplatit i opravu auta, výměnu dílů atp., když je psané na něj.
ODPOVĚĎ
Svým způsobem je oprava vozu a uhrazení náhradních dílů běžným nákladem spojeným s užíváním vozu. ALE... více...
26.1.2023 Jako veřejný opatrovník jsme opatrovancům, kteří mají exekuce a mají uložené finance na účtu města, založili osobní účty, na ně převedli část financí, aby si mohli věřitelé (exekutoři, města, soudy), u kterých dluží, „stáhnout“ peníze z účtu a nedošlo tak k upřednostňování věřitelů. Avšak ne všichni si zjistili, že opatrovanci mají založený více...
19.1.2023 Jsem soudem stanovený opatrovník dcery, bez omezení svéprávnosti, dceři je 24 let (DMO, mentální retardace, na úrovni ročního dítěte). Po nedávných problémech navrhnu soudu omezení svéprávnosti mé dcery. Chci navrhnout omezení, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popř. důsledky jejich poskytnutí (abych mohla být více...
12.1.2023 Klientka našeho ambulantního zařízení, které pečuje o osoby trpící demencí, žila s manželem ve společné domácnosti. Paní trpí pokročilou formou Alzheimerovy choroby. Byly podány žádosti do domovů se zvláštním režimem, ale pro nedostatek míst a dlouhé čekací doby ve chvíli, kdy manžel péči už nezvládal, využil jediné možnosti více...
7.1.2023 Jednatřicetiletý syn měl přiznán invalidní důchod z důvodu mentální retardace, současně má omezenou způsobilost k nakládání s penězi a k podepisování smluv, opatrovníkem je úřad. Syn je ve stavu, kdy neumí vyhodnotit, že musí docházet k odbornému lékaři (psychiatr, psycholog, neurolog...) a lékařskou péči odmítá s tím, že je v pořádku a okolí je nemocné. více...
30.12.2022 Manžel je opatrovník dospělé dcery s postižením. Dcera má průkaz ZTP/P. Podali jsme žádost o příspěvek na pořízení motorového vozidla. Tento příspěvek už dcera dostala několikrát. Dosavadní auto (bylo pořízeno také za příspěvek z Úřadu práce) chceme dát protiúčtem a koupit s využitím příspěvku nový vůz. Je nutno žádat opatrovnický soud o souhlas více...
29.12.2022 Může opatrovník - matka postiženého plnoletého člověka - bránit v nepředávání informací druhému rodiči postiženého?
ODPOVĚĎ
Je mi to líto, ale lidé mohou dělat vše, co zákon nezakazuje, takže do jisté míry může opatrovník dělat svým způsobem ledasco, ale více...
23.12.2022 Syn byl soudem ustanoven opatrovníkem svého otce. Již obddržel rozhodnutí soudu o opatrovnictví, je nutné s tímto rozhodnutím zajít na soud a opatřit ho "doložkou" nebo ho nějak jinak potvrdit? Termín 2 měsíců na doložení majetku opatrovaného se počítá od vyzvednutí rozhodnutí na poště? Co všechno musí obsahovat počáteční více...
21.12.2022 Mám 93letou babičku, která bohužel po nevydařené operaci skončila zcela imobilní s těžkou kognitivní poruchou. Vrátit se do domova, chráněného bydlení nemůže a já jí hledám nový domov se zvláštním režimem. Potřebuje celodenní pěči. Momentálně se nachází na Oddělení následné péče. Bylo mi doporučeno zažádat o opatrovnictví u soudu více...
18.12.2022 Jsem opatrovníkem své maminky, která je po mrtvici a nemluví, a je tělesně a duševně postižená. Maminka má v bance podílové listy a já bych je chtěla zrušit. Banka mi napsala, že musím zažádat soud. Já ale vůbec netuším, jak takovou žádost sepsat. Mohli by jste mi prosím poradit? Poslat mi nějaký návod, jak tu žádost na soud podat? více...
9.12.2022 Opatrovaný by chtěl sepsat pořízení pro případ smrti, ve kterém by chtěl něco odkázat svému příteli, kterého má velmi rád a který jediný se o něho zajímá a pomáhá mu. Příbuzní - bratranec a sestřenice - se o opatrovaného nezajímají. Opatrovník konzultoval s notářkou, ta navrhla pořízení nového znaleckého posudku a nové posouzení více...
3.12.2022 Zažádala jsem o opatrovnictví mé švagrové. Předtím byl jejím opatrovníkem její otec (můj tchán). Tchán si v roce 2020 vzal příspěvek na auto 180 000,-. Letos v květnu oním vozidlem havaroval pod vlivem alkoholu, auto je na odpis. Tchán v červenci následně zemřel. A nám nyní na úřadě sdělili, že má nesvéprávná švagrová má vrátit příspěvek více...
19.11.2022 V dubnu jsem zde již psala jeden dotaz. (Viz PTÁTE SE: Opatrovníkem matky bude město místo babičky. Co se bude dít?) Nyní již není opatrovníkem mamky babička, ale město. Bohužel noví sousedé však rozeslali dopis všem ostatním, aby získali nadpoloviční většinu a mohlo dojít k §1184 NOZ, tedy nucenému prodeji jednotky. Mamka je plně zbavena více...
17.11.2022 Zdědily jsme se sestrou a maminkou dům po otci, maminka se dědictví vzdala, takže majitelkami jsme my dvě se sestrou. V současnosti probíhá soudní spor se sousedem domu na určení vlastnictví k části pozemku, na němž náš dům stoji. Kvůli tomu došlo k obnovení dědického řízení. Mezitím maminku postihla silná CMP, je upoutána na lůžko a nemluví. více...
16.11.2022 Kdo může žádat o změnu opatrovníka dospělé osoby omezené na svéprávnosti a jakým způsobem?
ODPOVĚĎ
Pro vyjasnění odpovědi na Vaši otázku, je potřeba se podívat na způsoby jmenování opatrovníků:
1. Pokud opatrovníka ustanoví Krajská pobočka Úřadu práce pro řízení o příspěvku více...
15.11.2022 Jsem rozhodnutím soudu stanovena jako zástupce členem domácnosti pro mou maminku. Maminka by měla nastoupit do domova pro seniory.
Můžu za ni smlouvu uzavřít? Postačuje institut zástupce členem domácnosti k uzavření pobytové sociální služby?
více...
14.11.2022 Dotaz se týká pána, který je soudem určený opatrovníkem své matky. Jeho matka má uzavřenou smlouvu o nájmu hrobového místa, ale přeje si, aby smlouva byla napsána na jejího syna - opatrovníka. Je možné smlouvu přepsat, nedojde ke kolizi, když paní není svéprávná? Hrobové místo jako takové patří obci, pouze hrobové příslušenství je opatrované paní. více...
7.11.2022 Děti zdědily po otci vůz, investice, nemalou hotovost na účtě, polovinu domu. Jsem jejich opatrovníkem, nebyli jsme oddáni. Nemám řidičský průkaz, tak chci auto prodat a dát jim to na účet. A můžu za děti opět investovat - stávající investice se prý musí zrušit...
Jak mám žádat soud o svolení?
více...
1.11.2022 Žijeme s přítelkyní v bytě (ona je nesvéprávná) a její táta (opatrovník) nám sice posílá 4500 Kč z invalidního důchodu (invalidní důchod je celkem 9000 +-), ale přítelkyně vybrala jednou 1000 Kč a dle zůstatku tam mělo být 3500 Kč. V další týden šla vybrat a učet byl v mínusu. Když psala opatrovníkovi, ať jí dá kód internetového bankovnictví, více...
28.10.2022 Jsem nově jmenovaná opatrovníkem. Můj opatrovanec získal nemalou částku ze stavebního spoření a teď si chce nakupovat vybavení. Pořídil si internetovou tv, mobil, koberce do domácnosti. Chce ještě elektrickou koloběžku a obývací stěnu. Já bych mu koloběžku pořídila, touží po ní a bude mít snadnější cestování po městě. více...
26.10.2022 Bratrovi dělám opatrovnici v zakladních věcech. Chce zrušit penzijní spoření a pojišťovna požaduje papír od soudu. Je na to nějaký tiskopis na zrušení, který bych tedy dala ke schválení na soud?
ODPOVĚĎ
Předně ke zrušení penzijního spoření více...
25.10.2022 Co dělat, pokud už se mamka nezvládá podepsat, z důvodu nemoci, při přebírání důchodu?
ODPOVĚĎ
Píšete, že se maminka nedokáže podepsat z důvodu nemoci. Je ale podstatné, jak ona nemoc vypadá. Pokud jde o fyzické více...
23.10.2022 Opatrovaná žije řadu let spokojeně v domově se zvláštním režimem, s ohledem na její celkovou situaci lze předpokládat, že zde zůstane už natrvalo. Za účelem zvýšení komfortu jejího bydlení v domově jsem jí z jejích finančních prostředků zakoupila speciální polohovací postel (opatrovaná je majitelkou této postele). více...
22.10.2022 Chtěl bych vás poprosit o radu ohledně přebírání pošty do vlastních rukou (např. od soudu) v případě osoby s omezenou svéprávností žijící trvale v pobytovém zařízení sociální služby. Tato osoba má stanoveného opatrovníka a sama není schopna fyzicky ani mentálně poštu přebírat. více...
16.10.2022 Kdo určuje poplatek za vedení depozitního účtu klienta v domovu se zvláštním režimem? Jsem opatrovník maminky v DZR a měsíčně! platím 250 Kč za vedení depozita. V jiných podobných zařízeních zjišťuji, že účet je veden bezplatně. Našla jsem jediný poplatek, a to 45 Kč měsíčně. Jak zjednat nápravu? více...
7.10.2022 Můj bratr měl úraz mozku a je v kómatu, ve velmi špatném stavu. Jak jsme s rodinou zjistili, má velké dluhy, které nyní nikdo neplatí, jenom jsme doma našli dopisy z různých bank. Do nemocnice telefonuji jenom já, jelikož to nemohu nechat na rodičích, jsou velice špatní, co se stalo. Dnes mi přišel od soudu dopis více...
5.10.2022 Manžel v době, kdy byl již omezen ve svéprávnosti, prodal pole a les. Byl v té době úplně mimo a chtěl jet na Kilimandžáro, tak potřeboval peníze, i si bral půjčku. Zajímalo by mě, jestli je ten prodej platný. Myslím si, že dnes by za ta pozemky dostal daleko víc peněz. Zajímalo by mě taky, jako to řešit více...
30.9.2022 Jsem opatrovníkem zletilého syna, syn získal příspěvek na koupi motorového vozidla od úřadu práce ve výši 200 000 Kč. Osobní automobil jsme pořídili za cca 450 000 Kč s tím, že zbylou částku jsem financovala já. Chceme zažádat o vrácení DPH a teď nevíme, komu by DPH mělo být vyplaceno, synovi či mě? více...
23.9.2022 Na moji žádost o změnu opatrovníka jsem byl jmenován opatrovníkem (musel to schválit až krajský soud). Na moji žádost o předání závěrečné zprávy, kterou mi sepsal právník, veřejný opatrovník neodpověděl. To jsem po roce opatrovnictví uvedl i do zprávy o hospodaření soudu. více...
17.9.2022 Jsem veřejným opatrovníkem, klientka musí být akutně hospitalizována a následně bude provedena operace.
Jak mám postupovat při podpisu o souhlasu? Vím, že je to zásah do intergity klientky a měl by schvalovat soud. Ale stihne se to? Není čas.
více...
15.9.2022 Naše obec byla ustanovena veřejným opatrovníkem osobě, která zdědila nemovitost v centru města, rodinný dům a značné finanční prostředky. Celé v odhadované hodnotě kolem 15 000 000 Kč. Nemovitost má tři patra a sklepní prostory, zesnulá matka opatrovance podnikala - vedla zde penzion, obchod více...
10.9.2022 Náš opatrovanec měl před omezením ve svéprávnosti dluh u Dopravního podniku. Dluh byl vymáhán Exekutorským úřadem Prachatice. Dluh-jistina byl již dávno zaplacen, DP nyní neeviduje žádnou neuhrazenou pohledávku za naším opatrovancem. V současné době vymáhá EÚ Přerov pro oprávněného, kterým je více...
4.9.2022 Můj opatrovanec, nesvéprávný, těžká mentální retardace, nekomunikuje, je v nemocnici kvůli střevní infekci. Neholí ho, nečistí chrup, nepřebalují (1 plena na den), krvácí z katetru, je přikurtován, neposazují na WC s tím, že to udělá do pleny. Za týden má čtyři dekubity. Lékaři nekomunikují adekvátně. Jak postupovat více...
2.9.2022 Pracuji v domově pro osoby se zdravotním postižením. Klient projevuje libost s přestěhováním. Opatrovnice s tím nesouhlasí. Podléhá klientovo přání rozhodnutí opatrovnice?
ODPOVĚĎ
Pravomoci opatrovníka jsou něco jako pravomoci rodiče, jen rozsah je určen v soudním více...
23.8.2022 Starám se o matku, která je omezena ve svéprávnosti tak, že může nakládat pouze s 800 Kč měsíčně. Nejmladší syn se bude ženit a matka by mu chtěla darovat cca 20 000 Kč. Podle mého názoru je tento dar poskytnutý k obvyklé příležitosti podle zásad slušnosti a v přiměřeném rozsahu. Tato částka je zlomek více...
21.8.2022 Dceři je přes 50, má přiznanou invaliditu. Před lety se jí stalo neštěstí, od té doby má zdravotní potíže (postižení mozku, potíže s pamětí), problém s alkoholem. Už je to déle než rok, kdy jí soud ustanovil veřejného opatrovníka (já sama mám už vyšší věk, tak to nebylo vhodné). Dcera ale nebyla omezena více...
18.8.2022 Měla bych dotaz ohledně způsobilosti nakládat s finanční částkou, v určité výši týdně. Mohu jako veřejný opatrovník tuto částku sama opatrovanci po dohodě s ním navýšit, nebo k tomu potřebuji souhlas soudu? Vím, že jste na semináři říkala, že to lze i bez souhlasu soudu, ale musím to potom umět před soudem více...
12.8.2022 Je možné, aby mamka byla mou opatrovnicí, pokud jsem mentálně a psychicky zdravá? Jsem těžce nemocná, už jen ležící pacient a ve vozíku moc neusedím, ale v hlavě to mám naprosto v pořádku, jen fyzicky jsem na tom hodně špatně a můj stav se bude jen zhoršovat. Opatrovnictví by nám ušetřilo více...
6.8.2022 Moje teta, 80, let se stará celý život o mentálně postiženého syna a je zároveň jeho opatrovnicí. Přeje si, abych se stal následným opatrovníkem jejího syna, neboť její zdravotní stav se horší a prakticky již druhým rokem za ně vše vyřizuji já. Nicméně teta se nechce opatrovnictví vzdát během svého života. více...
5.8.2022 Jsem opatrovníkem 19letého syna. Podle úřadu jsem neoprávněně použila jeho důchod. Potřebovala bych poradit:
1. Jakým způsobem rozlišit platby za výdaje z důchodu a jestli je povinnost mít vlastní účet, když  platím v hotovosti?
2. Mohu dostat zpětně částku více...
29.7.2022 Zažádala jsem o opatrovnictví otce na doporučení lékařů. Nyní probíhá šetření a věřím, že budu jmenovaná opatrovníkem, ale nevím, jak si v dané věci počít. Otec si vzal ještě před úrazem ojeté auto na splátky a v 11. měsíci by mělo být splaceno. Vlastníkem auta je zatím finanční společnost, bude potřeba více...
24.7.2022 Jsem veřejným opatrovníkem. Zjistila jsem, že jednu seniorku v našem městě okrádají jistí lidé. Seniorka má dvě děti, se kterými jsem situaci probrala. Navrhla jsem jim, že nejlepší řešení by bylo, kdyby se mamince omezila svéprávnost. Ani jeden z dětí opatrovníka dělat nechce, proto paní budu mít více...
20.7.2022 Jsem veřejným opatrovníkem, opatrovanec si přeje se vdát za svého přítele. Opatrovanec není způsobilý právně jednat ve věcech mimo jiné i uzavření manželství. Opatrovanec i její přítel jsou oba mentálně postižení a společně žijí v Chráněném bydlení již asi 7 let. Z toho 2 roky bydlí zcela více...
17.7.2022 Po vážné onemocnění mamky pokročilou vaskulární demencí jsem souhlasila s opatrovnictvím bratra. Po jmenování opatrovníkem mě napadl, že jsem z bytu matky odcizila peníze, vkladní knížku a vyzval mě k odevzdání klíče od bytu. Na mou písemnou odpověď již nereagoval. více...
12.7.2022 Jsem nesvéprávný a můj opatrovník je táta. Musím být s tátou furt v kontaktu? Jedeme na dovolenou a mně se tam jet nechce. Chtěl bych zůstat doma, akorát nevím, jestli to jde.
Můžu zůstat celý týden sám, když můj opatrovník odjede?
více...
7.7.2022 Opatrovanec dědil, může manipulovat jen s finanční částkou do 500 Kč, po své babičce 300 tisíc korun. Soud určil opatrovníka k vyřízení dědictví ve prospěch opatrovance. Jeho bratr žádal od opatrovance vrátit dluh, který vznikl, ještě než opatrovanec byl zbavený svých práv. Dluží svému bratrovi jednou tolik více...
30.6.2022 Mám nastoupit do nemocnice k plánované operaci. Mám v péči syna 50 let, je plně nesvéprávný, těžce nemocen epilepsií. Žádám nemocnici, aby mě na dobu nezbytně nutnou zastoupila v opatrování syna, aby byl na uzavřeném oddělení v čenovické nemocnici v Brně, kde již ležel a mají jeho chorobopis více...
27.6.2022 Jsem veřejný opatrovník. Mám dva opatrovance, kteří pracují na dohodu o provedení práce v komunálních službách v našem městě. Nyní mě jejich nadřízený požádal, abych je proškolila v BOZP a PO, že nebudou běžnému školení rozumět. Jaká je moje role? Mám jít s nimi na školení a zajistit, aby všemu více...
20.6.2022 Máme psychicky nemocnou klientku, u které se už rok čeká, než ji pozvou k soudu k omezení ve způsobilosti (zdravotní šetření již proběhlo). Klientce podal návrh psychiatr. Absolutně není schopna si peníze rozdělit, má i demenci. Přestože děláme obálky, aby vyšla, čtrnáct dní před důchodem už nemá více...
18.6.2022 Ráda bych se zeptala, jestli jde nějak právně ošetřit střídavá pece o babičku, 99 let, mezi její dvě děti. Bohužel jedno se stará maximálně, ale po více než roce intenzivní péče to již odnáší zdravotně, figuruje jako opatrovník babičky. Druhé se nestará vůbec a začalo by se starat pouze v případě nějaké finanční více...
14.6.2022 Jsem opatrovníkem naší maminky, která byla v roce 2018 zbavena svépravnosti a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu je umístěna v domově se zvláštním režimem - je těžký ležák, trpí těžkou vasculární demencí a její zdravotní stav je neměnný a nevratný. V roce 2014 jsme v rámci dědického řízení zdědily více...
9.6.2022 Píšu z jiného e-mailu. Jsem zbavená svých práv a to na 5 let.
Pobírám důchod 5 300 korun. Nedávají mi ho celý, jen 1000 korun týdně. Proto se chci informovat, co dělají s tím zbytkem. Našetří mi za těch 5 let nějaké peníze? 
více...
31.5.2022 Mám dotaz týkající se opatrovnictví. Moje maminka má Alzheimera, žije sama, s bratrem se o ni střídavě staráme a navštěvuje denní stacionář. Čekáme na uvolnění místa v domově. Chtěla bych si vyřídit opatrovnictví, ale zajímalo by mě, jestli já jako opatrovník budu mít zodpovědnost za maminku, pokud by více...
29.5.2022 Soudem jsem byla ustanovena opatrovníkem svého 80letého otce trpícího stařeckou demencí. S ohledem na jeho psychický stav bych chtěla oddálil umístění do ústavu, jak to jen půjde. Otec ale bydlí daleko a já musím kromě dalšího spravovat jeho finanční záležitosti a majetek. Jaký je prosím mechanismus více...
20.5.2022 Ráda bych se informovala o možnosti platit úhradu za pobyt v pobytové sociální službě. Opatrovanec platí sníženou úhradu na základě nedostatečného pravidelného příjmu. Má však úspory z prodeje nemovitosti. Lze doplácet z těchto úspor do plné úhrady za službu a pokud ano, jakým způsobem se to dá provést? více...
6.5.2022 Moje matka mě nechala omezit ve svéprávnosti a teď mi bere celý můj invalidní důchod a nedává mi z něj ani korunu. Sice mi kupuje vše, co potřebuju, ale do ruky mi peníze prostě nedá.
A já bych se chtěl zeptat, jestli na to má právo, brát mi peníze a nic mi z nich nedat? více...
30.4.2022 Babička je opatrovník mé matky, která byla omezena ve svéprávnosti. Diagnóza je těžká porucha osobnosti (anorexie, alkohol, hysterie, agresivita...) V květnu proběhne soud ohledně zbavení opatrovnictví, neboť babi už je ve věku a mati je čím dál více agresivnější, každý týden platíme záchytné stanice, jsou problémy více...
25.4.2022 Mám menší technický dotaz. Na soud jsme před časem odeslali návrh na schválení právního jednání za opatrovance (babičku) se smlouvou o péči. Oba rodiče jsou na květen pozvaní k soudu. Očekával jsem, že to spíše soud zamítne a nebo schválí sám. Na co se tedy mají nachystat, to bude obdobné, jako když více...
21.4.2022 Opatrovanec není omezen ve svéprávnosti a má pouze ustanoveného veřejného opatrovníka. Soud toto rozhodnutí odůvodnil tím, že je opatrovanec v pobytovém zařízení, kde není ohrožen žádnou újmou a a o jeho zájmy se postará veřejný opatrovník. Před 14 dny jsem řešila praktický problém více...
18.4.2022 Synovi je 30 let, je zbaven svéprávnosti a pobírá invalidní důchod, příspěvek na péči III. stupeň, příspěvek na mobilitu. Zatím mi finance chodí na společný účet, ale chci mu zřídit jeho účet. Já pracuji, syn je ment. postižený, ale vydrží sám doma. Kolik si mohu z příspěvku na péči posílat na svůj účet, za to více...
16.4.2022 Vyměnili jsme menší byt za větší a majiteli většího bytu doplatili jím požadovanou částku. Změna vlastníků proběhla i v karastru nemovitostí. Po čase jsme dostali obsílku od Policie ČR k podání vysvětlení a oznámení, že byt nám bude do vyřešení záležitosti zaplombován (plomba je i v katastru). více...
14.4.2022 Maminka (nar. 1961) byla umístěna státním opatrovníkem v domovu se zvláštním režimem v okr. Děčín. Je to asi 450 km od rodiny, která žije v Moravskoslezském kraji. Umístěna tam byla asi před rokem, kdy měla trvalé bydliště měla v Praze. Verbální domluva s opatrovnicí zněla, že stále budou hledat volné místo více...
7.4.2022 Svoji matku (80 let) jsem musela umístit do Alzheimer centra. Má ve vlastnictví byt a chatu + bankovní účet, k ničemu nemám přístup, nemám žádná oprávnění - jen musím vše platit. Matka má jen mě a mého bratra, který se svou přítelkyní mají plno exekucí a z matky vytahali téměř všechny finance, což jsem zjistila více...
4.4.2022 Potřebovala bych prosím poradit, než se případně obrátím na soud. Jsem opatrovník mého dědy (cca půl roku) a mám ve správě jeho finanční prostředky, což je běžný účet a také majetkový účet, kde jsou podílové fondy a investice. Sám děda mě kontaktoval, abych se spojila s jeho investičním poradcem více...
28.3.2022 Pečuji o maminku, které je 89 let, má 8 let Alzheimerovu chorobu. Neudrží už tužku v ruce a nepodepíše se. Co mohu udělat pro to, abych měla právo podpisu místo ní a právo vyřizování v jejím jménu.
ODPOVĚĎ
Předpokládám, že tíže maminčiny více...
26.3.2022 Jsem matkou a opatrovníkem syna s kombinovaným postižením. Pro své těžké tělesné a lehké mentální postižení byl omezen ve svéprávnosti, nyní přišlo usnesení o zahájení řízení o prodloužení doby omezení svéprávnosti. Dle názoru mého, synovy psychiatričky i denního stacionáře by u něho mělo stačit více...
25.3.2022 Obracím se na Vás s prosbou ve věci našeho klienta. Jde o 63letého muže, bezdomovce, na kterého jsme podali návrh na omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka. Důvodem bylo, že svým chováním ohrožuje sám sebe, ale i své okolí (nadměrně užívá alkohol, nedodržuje léčebný režim – schizofrenik), více...
19.3.2022 Starám se přes rok o maminku a stejnou dobu běželo řízení o opatrovnictví. Maminka je ležící a úplně zbavená svéprávnosti. Na začátku péče mi začal úřad práce zasílat příspěvek na péči (jako náhradnímu příjemci a pečujícímu) na můj účet, když lékař potvrdil zdravotní stav a nemožnost fyzicky více...
17.3.2022 Jsem opatrovníkem své maminky, která je omezena na svéprávnosti (kromě uzavírání sňatku). Vzhledem k tomu, že maminka potřebuje 24hodinový dohled, vzala jsem si ji k sobě do mého bytu, kde společně žijeme. Její byt (se souhlasem soudu) byl prodán a peníze uloženy na svěřeneckém účtu opatrované více...
12.3.2022 Opatrovanka má na účtu 440 tisíc Kč. Dle slov paní soudkyně mohu jakožto opatrovnice investovat (utratit) do výše 1/3 celku, tedy oněch 440 tis. Nevím však, za jaké časové období.
ODPOVĚĎ
Dle § 480 občanského zákoníku více...
10.3.2022 Moje maminka (ročník 1943) - není zbavená svéprávnosti, si vzala půjčku u společnosti Provident. Bohužel jsem o tomto rozhodnutí nevěděla a neměla možnost tomu zabránit. Úrok úvěru je 43 % a RPSN 56,62 %. Dá se tady uvažovat o lichevním úroku? Chtěla bych mamince pomoc, ale nevím, na koho více...
7.3.2022 Otázka se týká mého otce, který má stařeckou demenci a letitý problém s alkoholem. Já žiji v zahraničí a platím otci SIPO a fond oprav. Jinak by peníze propil a nájem by neplatil. Jsem disponentem jeho účtu, zbytek peněz si otec nechává. Bohužel po pár dnech je úplně bez peněz a zbytek měsíce nemá co jíst. více...
1.3.2022 Jsem opatrovníkem svého syna. Na běžném účtu spojeném s uspokojováním jeho životních potřeb má větší částku peněz (převod ze spořících produktů založených v jeho dětství, kdy ještě nebyl omezen ve svéprávnosti), které chci před dobou, kdy budou využity pro Tomovy životní potřeby, účelně chránit více...
21.2.2022 Dala jsem si k soudu návrh na omezení k právním úkonům mé maminky, která má dluhy. Pokud se stanu její opatrovnicí, její dluhy přejdou na mě?
ODPOVĚĎ
S dluhy se to má tak:
1. Dluhy jsou (po dobu života) stále Vaší více...
17.2.2022 Čeká mě opatrovnický soud kvůli matce, jsem navrhovatel. Diagnóza matky je organický psychosyndrom, dále má syndrom závislosti na alkoholu. Navrhováno je toto, hospodařit může s penězi do 10 000 Kč, uzavírat může smlouvy do 15 000 Kč. Návrh na opatrovnictví jsem podala, když mamka více...
13.2.2022 Jsem pověřena výkonem veřejného opatrovnictví. Když jsem od kolegyně přebrala spis, zjistila jsem, v souvislosti s výkonem sociální práce, že moje opatrovanka je osobou pečující na dávce příspěvku na péči u svojí babičky (rozhodnuto ještě před omezením). Ze záznamů úřadu práce jsem se dočetla, že více...
7.2.2022 Náš bratr, umístěný v soc. zařízení pro mentální poruchu, měl jako oatrovníka bratra, který zemřel. Do zařízení jsme poslali úmrtní list s tím, že jako opatrovník nastoupí další bratr, nebo sestra. Po delší době, kdy jsme zařízení urgovali, jsme se dozvěděli, že již je opatrovníkem pan starosta z místního úřadu. více...
30.1.2022 Opatrovanec žije v Chráněném bydlení, které si platí a kde je mu poskytována péče 24 hodin denně. Doposud to bylo tak, že si platil péči do výše jeho příspěvku na péči. Podepsala jsem mu smlouvu na neurčito, kde je to takto uvedeno a soud ji schválil. Avšak nyní si chce sociální služba účtovat péči dle více...
20.1.2022 Neteři je 20 let, je invalidní důchodce v I. stupni, důchod má na psychické problémy – schizofrenii. Pobírá taky I. stupeň příspěvku na péči. Drogově závislý otec z ní mámí peníze a donutil ji k tomu, aby si vzala půjčku. Neteř si vzala půjčku u Providentu 20 000,- Kč a má splatit 38 120,- Kč, což by znamenalo, že úrok je více...
17.1.2022 Matka má 85, už delší dobu se neobejde bez naší pomoci, a protože asi bude hůř, rozhodli jsme se požádat o příspěvek na péči. V publikaci jsem se dočetl, že by neměla podepsat žádost sama maminka – už se totiž moc neorientuje a nějak moc tomu nerozumí. Pokud budu podepisovat já, jak to mám více...
16.1.2022 Chtěla bych uvolnit peníze z prodeje mého bytu, jelikož jsem nesvéprávná, opatrovnice je moje máma. Musíme se odstěhovat do nového bytu, chceme si vzít pejska, protože nemá kam jít, ale chci si dům vybavit, protože s nábytkem většinou nájemci nepronajímají i pro zvíře. Mám malou více...
27.12.2021 Syn, 19 let, má omezení svéprávnosti a invalidní důchod I. stupně. Má to náročnější ve společnosti, nemůže pracovat víc než čtyři hodiny denně a sám (tudíž potřebuje dohled).
Je možnost se na něho vyřídit finanční pomoc, a jakou?
Děkuji za radu. více...
21.12.2021 Dvacet let dělám jako soukromá osoba opatrovníka muži s mentálním postižením, který je omezený ve svéprávnosti. Využívá službu podpory samostatného bydlení. Opatrovanec oslovil p. asistentku, aby ho doprovodila k lékaři a následně si chce nechat udělat odborné psychiatrické vyšetření. více...
19.12.2021 Teta má pozdní formu Alzheimera, toho času již v péči zdr. zařízení. Bezdětná, nejbližší příbuzný je bratr, můj otec. Není schopná podpisu, či jiné domluvy. Moje sestra, tedy její neteř, by ji ráda vzala do opatrovnictví. Jak v této věci postupovat, dále ve zbavení svéprávnosti? více...
16.12.2021 Mám v dětském domově opatrovance, od roku 2010 na základě předběžného opatření a od dubna 2020 mu byla nařízena ústavní výchova. Klient v dubnu 2020 dosáhl zletilosti, v únoru 2021 byl omezen v plném rozsahu ve svéprávnosti. S domovem má uzavřenou smlouvu o setrvání v péče více...
11.12.2021 Jsem opatrovníkem své dcery (26 let) která má IV. stupeň postižení. Dcera pobírá plný invalidní důchod a sociální dávky na péči o osobu blízkou. Jelikož potřebuje celodenní péči, jsem doma bez příjmu a moje manželka je v plném invalidním důchodu. Jakým způsobem mám podat žádost na soud o schválení více...
4.12.2021 Jsem opatrovníkem své babičky, která doteď žila v domovu důchodců a nyní si ji bere k sobě domů moje sestra (její vnučka), která si pořídila větší byt, aby se mohla o babi starat. Jak prosím postupovat ve vykazování financí, když doteď měla babi jasně danou smlouvu s částkou na bydlení i stravu v domovu důchodců více...
21.11.2021 Jsem opatrovníkem zdravotně a mentálně postiženého dítěte, kterému jsem zařídila účet, jehož jsem disponent. Dítě je umístěno v soc. zařízení. Co se bude dít s jeho účtem po mé smrti? Jak mám zajistit, aby měl někdo přístup k jeho účtu a hradilo se z něj vše potřebné (ubytování, strava, PnP více...
15.11.2021 Jako veřejný opatrovník jsem se od září přemístila na jiný úřad, kde jsem u opatrovance (ročník 1989) narazila na to, že má velmi nízký důchod, protože mu nebyla přiznána invalidita z mládí. Posudkem z roku 2012 byl uznán invalidním ve II. stupni a následně posudkem z r. 2018 byl uznán invalidním více...
12.11.2021 Moje opatrovanka omezena ve svéprávnosti není způsobilá: - nakládat s movitým a nemovitým majetkem a fin. prostředky převyšujícími částku 1 000 Kč měsíčně, - uzavírat smlouvy ekonomického charakteru (kupní, darovací a jiné), - uzavírat smlouvu o poskytování sociálních služeb, - rozhodovat o svém více...
7.11.2021 V rámci sociální práce s klientem omezeným na svéprávnosti a jeho opatrovníkem, dochází ze strany opatrovníka k neplnění povinností plynoucích mu z této funkce. Opatrovník si je sám vědom, že péči o svého opatrovaného syna nezvládá a požádal o pomoc - (celá situace je složitější). více...
4.11.2021 Již nějakou dobu vykonává město opatrovnictví klientovi, který má řadu exekucí. Drtivá většina z nich vznikla tím, že si nekoupil jízdenku do vlaku, případně v hromadné dopravě v Praze. Kamenem úrazu je, že klient moc dobře ví, že si má jízdenky na dopravní prostředky kupovat, ale schválně si je nekupuje. více...
3.11.2021 Jsem veřejný opatrovník, opatrovaný si přeje opravit hrob matky a chce v něm být jednou pohřben. Smlouvu o pronájmu hrobového místa uzavřel po úmrtí matky opatrovancův nyní již zemřelý bratr (přechod nájmu nikdo dosud neřešil, zaplaceno je na ještě cca 10 let). více...
24.10.2021 Prosím, může mě nutit lékař před operací mého opatrovance k tomu, abych osobně jezdila podepisovat souhlas k operaci? Chtěla jsem podepsat souhlas k operaci elektronicky, protože momentálně se do nemocnice, která je v jiném městě, než bydlím, nedostanu. více...
17.10.2021 Jak probíhá vypravení pohřbu u veřejného opatrovance, který nemá nikoho, kdo by pohřeb vypravil?
Opatrovanec má dostatek finančních prostředků na vypravení pohřbu. více...
14.10.2021 Může podle Vašeho názoru pracovník obecního úřadu obce s rozšířenou působností podepsat za klienta smlouvu o poskytnutí služby denní stacionář podle § 91 odst. 6 zákona o sociálních službách? Jde o situaci, kdy klient není schopen vyjádřit souhlas či nesouhlas. více...
8.10.2021 Otec leží po třetí mrtvici v LDN, následky fyzické i psychické, odmítá podepsat žádost do domova důchodců, odmítá rehabilitaci, odmítá se bavit s kýmkoliv. Trvá na tom, že si ho maminka vezme zpátky domů. Ta je na antidepresivech, není fyzicky ani psychicky schopná se o něj postarat. více...
6.10.2021 Mám 24letou dceru, u které je dle psychiatra podezření na diagnozu hypománie, případně spojenou s bipolární poruchou. Má v současné době často iracionální myšlení a obávám se, že je schopná podepisovat různé smlouvy (nájem bytu, půjčky...), které nebude moci splácet, jelikož je studentka více...
5.10.2021 Přestěhovali jsme se do jiného města, máme syna na vozíku těžce postiženého DMO, pečuji o něho od narození, před několika lety byl částečně zbavený svéprávnosti a já jsem se stala jeho opatrovnicí. K volbám chodíme pravidelně, dříve jsme nikdy žádné problémy neměli, vloni jsme volili poprvé v novém bydlišti více...
24.9.2021 Jsme veřejným opatrovníkem. Opatrovanec je od 4/21 omezen v hospodaření s majetkem, uzavírání smluv, vyřizování důchodu, soc.dávek. Do té doby měl ustanoveného pouze správce jmění, který mu spravoval finanční prostředky z dědictví. Ty byly v 2/21 vyčerpány, od té doby je příjem klienta příspěvek více...
20.9.2021 Lze z účtu opatrovance vybírat hotovost (např. i na peněžní dárky k narozeninám dětem, vnoučatům, pravnoučatům)? Opatrovatel vybírá hotovost i na nákupy v lékárně a jinde, kam se nedostane, které zajišťuje jiný sourozenec. Má právo opatrovatel také přeposílat peníze na obživu (jídlo, oblečení, hygiena) více...
12.9.2021 Člověk omezený ve svéprávnosti chce přejít z pobytové služby do samostatného bydlení.
Pokud s tím opatrovník souhlasí, musí také o tom i přesto rozhodnout soud?
Pokud s tím jeho opatrovník nesouhlasí, rozhoduje soud? více...
8.9.2021 Moje opatrovanka s lehkou mentální retardací žije na ubytovně, je promiskuitní, neustále řešíme stížnosti, že si na ubytovnu vodí muže za peníze i zdarma. Nyní se nám doneslo, že má gynekologické problémy, bojíme se, že možná šíří pohlavní nemoc, nebo že je nějak ohroženo její vlastní zdraví. Přes opakované domluvy k lékaři jít odmítá více...
4.9.2021 Jsem opatrovníkem postiženého strýce, který je omezen na svéprávnosti a se kterým nesdílím společnou domácnost. Od zaměstnavatele mám 1x ročně možnost čerpat den volna na tzv. ,,osobní záležitosti" (pracuji od PO do PÁ). Toto volno zpravidla využívám na nezbytně nutné zařizování s opatrovancem. Na zbylé záležitosti (lékaři, soud, úřady...) více...
27.8.2021 Jsem opatrovníkem své mamky, která je trvale upoutaná na lůžko, ani duševně už není úplně v realitě. Než onemocněla, chodila si pro důchod na poštu, ale když si pro něj poté nepřišla, byl jí zastaven. Nyní je již téměř po roce obnoven, chodí na účet, který jsem mamce zřídil. Než se tak stalo, platil jsem např. za nadstandartní pokoj v nemocnici a LDN... více...
17.8.2021 Již 11 let jsme opatrovníkem klientky, kterou jsme dostali na starost rozhodnutím soudu po tom, co si nadělala řadu dluhů. Po čase se nám podařilo dluhy poplatit. Před třemi dny se však objevil dopis z ČSSZ, který nám oznámil zahájení srážek z jejího důchodu, a k tomu ještě v datové schránce 7 dokumentů od exekutora, týkajících se exekuce, o které jsme... více...
14.8.2021 Můj dotaz se týká mého zemřelého bratra, byla jsem jeho opatrovníkem a jeho důchod chodil na můj účet. Může mi banka zablokovat účet pro úmrtí bratra?

ODPOVĚĎ
Když jste povolovala zasílat důchod na svůj účet, tak jste podepisovala bance souhlas... více...
6.8.2021 Prosím o podrobné vysvětlení termínu na základě rozsudku: opatrovník je oprávněn zastupovat opatrovanou ve všech právních jednáních s výjimkou běžných záležitostí každodenního života. Běžné záležitosti každodenního života - nákup...? Znamená to pro opatrovníka i možnost rozhodovat např. o službách, které jsou poskytovány... více...
26.7.2021 Soud zmeškal lhůtu na prodloužení omezení svéprávnosti. V rozsudku i ve znaleckém posudku je uvedeno, že paní není schopna uzavírat manželství. Přesto se v mezidobí vdala za 9x trestaného člověka, kvůli kterému byla de facto omezená, protože je snadno zneužitelná, využíval ji. Při jednání jsme navrhli zvážit soudu znepl. pr. úkonu dle § 581 NOZ více...
24.7.2021 Byla jsem opatrovnice syna, která dva měsíce nebyl doma, já přebírala důchod od pošty a zmocnění jsem měla z České pošty. Pak se stalo opatrovníkem město a přišel mi dopis, že mám podat vysvětlení ohledně zpronevěření důchodu. Snad mi dají podmínku. Nevěděla jsem vůbec, kde ty dva měsíce syn byl. Až potom jsem se dozvěděla, kde se zdržuje... více...
19.7.2021 Kamarádka pečuje o otce. Je reálné, aby soud schválil prodej domu v SJM s maminkou a rozdělení peněz z prodeje mezi děti už za života? Otec je aktuálně umístěný v zařízení, peníze v takové míře nepotřebuje a dcera by chtěla z peněz opravit dům, aby si maminku a otce mohla vzít domů. Maminka s tím souhlasí, otcovo přání by to bylo taky... více...
17.7.2021 Soud rozhodl o zastoupení z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (stařecká demence, Alzheimerova choroba). Může prosím mezi zástupcem a zastoupeným dojít k darování nemovitého majetku na základě darovací smlouvy bez schválení soudu? Existují pochybnosti o svobodné vůli zastoupeného. Pokud již darování proběhlo, dá se... více...
16.7.2021 Mamku (opatrovance) ve 3. stupni závislosti (žádáme o 4.) mám u sebe (opatrovník) a starám se o ni s přítelkyní. Chodím do práce, přítelkyně je v invalidním důchodu - nepracuje. Mamka má naši péči celodenně. Důchod mamky je 14 994 Kč, příspěvek na péči 12 800 Kč a 550 Kč má na mobilitu. Můžeme si za poskytnutou péči přiznat odměnu 15 800 Kč... více...
5.7.2021 Syn má poruchu osobnosti f61. Může být opatrovníkem své přítelkyni?
ODPOVĚĎ
Primárně není nikde stanoveno, kdo opatrovníkem může/nemůže být. Ale opatrovnictví je velmi zodpovědná činnost, kdy musí být opatrovník schopen plnohodnotně nahradit jednání osoby v opatrovnictví. více...
3.7.2021 Obracím se na Vás jako zástupce opatrovnice. Poskytujeme službu osobám s Prader Willi syndromem (vrozené genetické postižení). Ve službě je 5 osob. Čtyři mají od 18 let ID III. stupně, jedna slečna měla ID pouze II. stupně. Na základě mého doporučení si opatrovnice vyžádala aktuální odborné lékařské zprávy a požádala o přezkoumání ID. více...
29.6.2021 Jakožto neznalec Vás prosím o radu. Můj dědeček se stal opatrovníkem mé babičky (tedy jeho manželky). Oba žijí v domově pro seniory. Babička je již jen ležák a dostává pouze výživu. Děda na začátku roku prodělal covid a velmi se mu zhoršilo zdraví. Z domova tedy padl návrh, ať převezmu opatrovnictví babičky. Následně se bude řešit i opatrovnictví dědy více...
27.6.2021 Jedná se o manžele, kteří mají dceru omezenou ve svéprávnosti. Opatrovníkem byl její otec, ale ten nedávno zemřel. Má povinnost manželka zemřelého napsat na soud tu závěrečnou výroční zprávu, která se má podávat k soudu jednou za rok, nebo to nemusí psát nikdo? A počká se, až se zahájí řízení o ustanovení nového opatrovníka? více...
18.6.2021 Jsme veřejným opatrovníkem. Opatrovanec se na nás obrátil s tím, že by chtěl sepsat závěť. Jedná se o majetek – pán má v osobním vlastnictví byt, který by chtěl odkázat své neteři. Pán je omezen ve svéprávnosti takto: není schopen činit žádná právní jednání s výjimkou práva samostatně jednat v běžných záležitostech každodenního života. více...
15.6.2021 Za našeho opatrovance platíme výživné na jeho děti. Doplatili jsme dlužné výživné z minulých období (před tím, než jsme byli opatrovníky). Nyní již děti dovršily věk 18 let, ale dle matky mají stále nárok na výživné. Jak by nám to matka měla doložit, abychom výživné mohli dále platit? Myslím, že některé z dětí má omezenou možnost uplatnění. více...
1.6.2021 Prosím, jak zabezpečit, aby si opatrovanec sobě nebo nějakému podvodníkovi nemohl sjednat úvěr? V minulosti už to udělal pro podvodníka, ale dluh se sráží pochopitelně opatrovanci, kterého teď dostal do opatrování obecní úřad. Zmíněný nemá příbuzné ani majetek. Na doporučení lékařů byl přestěhován do pečovatelského domu... více...
24.5.2021 Můj tchán je opatrovníkem jeho vlastní 89leté matky. Bydlí v rodinném domě, ten je psaný už na tchána. S tím, že musí jeho matka v tom domě dožít a že se on o ni postará. Což se ale absolutně neděje a já se na to nemůžu koukat. Proto se obracím na vás pro radu. Tchánovi je 56 let, nepracuje, není ani na ÚP. Je zadlužen, kam se podíváte. Je alkoholik. více...
22.5.2021 Jsem veřejným opatrovníkem paní, která v době, kdy ještě nebyla omezena ve svéprávnosti a ve svém bytě žila s přítelem, sepsala závěť, ve které svůj byt odkazuje svému příteli. V současné době již s přítelem nežije ani s ním není v kontaktu. Velkým přáním paní je přepsání závěti ve prospěch jejího bratrance, který je s ní v kontaktu a stará se o ni. více...
15.5.2021 Může se rodinný účastník odvolat proti rozhodnutí opatrovníka, popřípadě soudu, ohledně prodeje nemovitosti opatrovance?
ODPOVĚĎ
Prodej nemovitosti (jako takový) se primárně neděje rozhodnutím, proto se nemůže rodinný příslušník odvolat. Pokud by rodinný příslušník byl členem opatrovnické rady, více...
13.5.2021 Jsem matkou a opatrovnicí syna, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům, nemluví, není schopen podpisu, má těžkou mentální retardaci a těžkou formu poruchy autistického spektra. Byl mu přiznán invalidní důchod třetího stupně. Prosím, odkdy je pravomocné Rozhodnutí o ID, doručené 22.3.2021? Kdy končí výživné na syna... více...
10.5.2021 Babička (můj pěstoun) žila v mé polovině rodinného domu, vyvstala nutnost umístění do zařízení se zvláštním režimem kvůli alzheimerově chorobě. V druhé polovině žije moje matka, která je opatrovníkem babičky. Toto opatrovnictví bylo tehdy díky tomu, že babička ležela v léčebně dlouhodobě nemocných a vyvstala nutnost opatrovnictví. více...
8.5.2021 Moje babička se dle slov opatrovníka (paní M.) stala opatrovancem. Bohužel vyhrocené vztahy v rodině způsobily tuto situaci: Paní M. tvrdí, že se stala babiččiným opatrovníkem, avšak nedoložila dokument od soudu. Můj otec, syn babičky, popírá, že by dostal potvrzení od soudu o určení opatrovnictví. Otec si dnes babičku odvezl neznámo kam... více...
3.5.2021 Může opatrovník zrušit opatrovanému bankovní účet a nechat si přeposílat peníze na svůj účet? Nechci platit bankovní poplatek za vedení účtu opatrovanci. Na účet přichází pouze přeplatek z domova seniorů.
ODPOVĚĎ
Paragraf 1414 občanského zákoníku stanovuje: více...
27.4.2021 Chtěla bych se zeptat na doplatkovou dohodu v rámci úhrad za sociální službu domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP). Zřizovatelem DOZP je kraj a poskytovatel nás žádá jako veřejného opatrovníka klientky o doplatek tzv. "neuhrazena" za naši opatrovanou. Jejich argumentem je příspěvek na přenesenou působnost... více...
18.4.2021 Ráda bych se zeptala na jeden případ: Opatrovníkem se stane dle ustanovení soudu syn opatrovance. Opatrovanec disponuje movitým i nemovitým majetkem, který už však nijak neužívá a rád by jej daroval synovi - opatrovníkovi daroval. Darovací smlouva musí být v tomto případě schválená soudem. Z principu "darování" opatrovanci žádný prospěch nepřinese. více...
11.4.2021 Moc ráda bych Vás požádala o radu při podání návrhu na soud ke schválení právního jednání k prodeji pozemků za opatrovance. Veřejným opatrovníkem jsem krátce, nemám zkušenosti s podáváním návrhu. Opatrovanec je omezen vyjma běžných záležitostí každodenního života, je umístěn v domově se zvláštním režimem. více...
7.4.2021 Jsem matkou a opatrovnicí svého jediného syna. Zajímá mne, jestli může syn po mně dědit a nebo jakým způsobem mu mohu odkázat svůj majetek v případě mojí smrti.

ODPOVĚĎ
Dítě vždy dědí po svém rodiči, pokud ze strany rodiče nedochází k vydědění. více...
31.3.2021 Město vykonává funkci veřejného opatrovníka. Opatrovaná zakoupila vozidlo v AutoEsa v září 2020, v lednu 2021 byla omezena ve svéprávnosti, mimo jiné – na vlastnictví a provozování vozidla. Má uzavřené dvě půjčky – u společnosti Essox a u Moneta Money Bank. Vlastníkem je úvěrová společnost Essox. Provozovatelem je opatrovaná. více...
23.3.2021 Dcera je zbavena svéprávnosti. Bylo mi řečeno, že není dobré pro dceru spořit. Prý bych bez svolení soudu nemohla prostředky použít na nákup jejího auta, na které budu žádat o příspěvek na zvláštní pomůcku. Aby dcera měla dost peněz, založila jsem stavební spoření, spoření do fondu a na pozdější dobu penzijní spoření. více...
21.3.2021 Ráda bych Vás požádala o radu, jak nejlépe udržet výši důchodu při ukončení 5 let dříve pred limitem odchodu do důchodu. Pečuji a pracuji a docházejí síly.

ODPOVĚĎ:
Na Vaši otázku nemám úplně jednoduchou odpověď, protože... více...
8.3.2021 V rodině je otec a matka v seniorském věku, mentálně postižený dospělý syn (zbaven svéprávnosti, otec je jeho opatrovníkem), tři dospělé dcery. Prosím o zodpovězení následujících otázek. 1. Rodiče darují nemovitost, ve které si přejí dožít i se synem, jedné ze tří dcer s tím, že tato převezme v budoucnu opatrovnictví bratra (a postará se o rodiče). více...
6.3.2021 Mohu se jako opatrovník pokusit o refinancování půjček svého bratra, aniž by důsledky šly za mnou? V bance mi řekli, že jako opatrovník nemohu za něj něco takového podepsat. Jedině, že bych to vzala na sebe. Což se mi nelíbí, jsou to stále jeho dluhy, chci jen z jeho peněz něco uspořit. Případně, je možné banku nějak donutit ke snížení úroku... více...
3.3.2021 Mám v opatrovnictví otce, jemuž do podzimu minulého roku dělala opatrovníka obec. Já jsem nyní opatrovníkem od září 2020, avšak v červnu 2021 končí tříletá lhůta omezení svéprávnosti. Otec je omezen ve svéprávnosti už od roku 2014. Chci se tedy zeptat, jak mám žádat nadále o prodloužení omezení svéprávnosti a s jakým předstihem to začít řešit? více...
22.2.2021 Ráda bych vás touto cestou poprosila o odpověď. Pokud by byl mé dceři přiznán 2. stupeň závislosti na pomoci jiné osoby (příspěvek na péči), může dcera i přesto pracovat? Jedná se o úklid, pracovní úvazek 10 hodin týdně.
Dcera má dignostikovánu středně težkou mentální retardaci, ale pozametat a vytřít zvládne. více...
15.2.2021 Ráda bych se zeptala na situaci, kdy klientka domova pro seniory se zvláštním režimem má ustanoveného opatrovníka (manžela). Klientka má také dvě dcery. Už při přijetí do DS manžel-opatrovník informoval o tom, že dcery o paní nejeví zájem a nijak s péčí nepomáhají (špatné rodinné vztahy), že si nepřeje, aby dcery věděly, že je paní v DS. více...
1.2.2021 Jsme veřejným opatrovníkem klientky, která není způsobilá vykonávat práva a povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti a nyní je těhotná (jedno dítě má již v pěstounské péči). Má partnera, který omezen není. Partner chce být v rodném listu zapsán jako otec a o dítě pečovat. Partneři spolu sdílejí domácnost a klientka určitým způsobem bude pečovat. více...
13.1.2021 Jste opatrovníkem a zajímá vás, kdy máte povinnost podat vyúčtování k soudu a jak má vypadat? Na co v něm nezapomenout, od čeho raději dokládat účtenky a jaký typ výdajů podrobněji zdůvodnit? Proč vůbec musíte vyúčtování vytvářet? Přečtěte si poradenský a návodný text právničky Radky Pešlové, která problematiku srozumitelně objasňuje... více...
11.1.2021 Pracuji jako veřejný opatrovník a momentálně jsem byla nucena podat žalobu na domov pro osoby s mentálním postižením, jelikož můj klient dostal výpověď a my všechny kolegyně se samozřejmě domníváme, že neoprávněně. Klient, o kterého se jedná, vyskočil z tohoto zařízení z okna, celkem 3x. Přestože je klinet v domově bezmála 30 let... více...
29.12.2020 Jsem veřejný opatrovník. Po změně opatrovnictví máme novému opatrovníku vyplatit našetřené peníze opatrovance. Jedná se o částku přes 92 000 Kč. Lze tuto částku vyplatit k rukám opatrovníka, nebo musí nový opatrovník založit opatrovanci účet, na který peníze přepošleme? Vyšší soudní úřednice chce, aby nový opatrovník účet založil. více...
13.12.2020 Město vykonává opatrovníka panu XY, kterému byla diagnostikována trvalá porucha s bludy na terénu smíšené poruchy osobnosti. V době, kdy byl ještě svéprávný, se měl dopustit podvodu spolu s ostatními osobami, kdy měl připravit svou matku o dům, ve kterém společně žili. Už v té době by se dalo říci, že byl duševně nemocný a nevěděl, co jednáním způsobí. více...
5.12.2020 Jsem veřejný opatrovník. Můj opatrovanec žije v městském bytě. Trpí simplexní schizofrenií, je zaléčený, nekouří, nepije, trpí inkontinencí, pleny používá asi jen občas. Jsou na něj stížnosti, že zapáchá (zejména močí). Město, které je opatrovníkem, je zároveň vlastníkem bytu opatrovance. Kdyby mu s.r.o, která byty spravuje, odmítla již prodloužit... více...
5.11.2020 Jsem veřejným opatrovníkem a nevím, jakým způsobem postupovat v záležitosti zrušení věcného břemene. Můj klient (nar. 1949) má omezenou svéprávnost tak, že není způsobilý samostatně právně jednat v žádných záležitostech s výjimkou běžných záležitostí každodenního života. V současné době je umístěný v domově se zvl. režimem. více...
23.10.2020 Jsme veřejným opatrovníkem klientů umístěných do pobytové sociální služby, jejichž omezení svéprávnosti jsou takové, že nejsou způsobilí činit žádná právní jednání. V současné době ve službě probíhá očkování proti chřipce a domov žádá souhlas s očkováním. S vyjádřením souhlasu máme problém u klientů, kteří již nejsou schopni svou vůli projevit. více...
14.10.2020 Jsem stanovená soudem jako opatrovník dcery. Vozíme ji střídavě do domova pro postižené (DOZP). Je prosím nutné ohledně podávání léků (změnu dávkování ) do DOZP dodat i lékařskou zprávu, když změnu léku dohodneme s lékařem po telefonickém rozhovoru a lékaře máme 60 km od domova a není možné hned pro zprávu přijet? více...
25.9.2020 Jedná se o pána (35 let) s lehkým mentálním postižením. Je svéprávný, v mnoha směrech relativně soběstačný. Žije ve společné domácnosti s maminkou (70 let). Do budoucna by si přál zůstat v bytě. Uvažuje o sociální službě Podpora samostatného bydlení. Rodiče jsou rozvedení, s otcem se stýká sporadicky, ten jej navíc finančně zneužíval. více...
8.9.2020 Jsem veřejným opatrovníkem na obci. Náš opatrovaný má naspořené peníze na pohřeb a jeho přání je, aby byly použity na tento účel, neboť nechce, aby mu vypravovala pohřeb rodina, která by navíc ještě zbytek peněz zdědila. Pohřební služba tady u nás vypravení pohřbu do budoucna neumožňuje. Jak mu jeho přání splnit tak, aby to bylo právně v pořádku? více...
24.8.2020 Eviduji dluh u opatrovance od bývalé opatrovnice - maminky. V roce 2016 nezaplatila 6 splátek na sociálních službách. Důchod chodil jí (maminka roč. 46), ona důchod předávala dceři v domnění, že ho odesílá našemu opatrovanci do sociální služby, ona tak ale nečinila. Našla jsem pár korespondencí, co sociální služba zasílala bývalé opatrovnici... více...
4.8.2020 Vykonávám funkci veřejného opatrovníka. Opatrovaná pobírá dávky hmotné nouzi, za pár let došlo k navýšení úspor a k dnešnímu dni na depozitním účtu města zůstatek jejích finančních prostředků přesahuje 20 tisíc korun. Prosím o radu, zda je nutné v takovém případě zažádat o odejmutí dávek v hmotné nouzi. více...
28.7.2020 Jsem veřejným opatrovníkem. Opatrovanec vlastní pozemkové parcely, na kterých státní podnik plánuje vybudovat veřejně prospěšnou stavbu (poldr), která je už součástí územního plánu města. Státní podnik se obrátil na opatrovance (nevědí, že má opatrovníka) s tím, že by chtěl uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem jsou opatrovancovi pozemky. více...
22.7.2020 Jsme veřejným opatrovníkem a chtěla bych se zeptat. Když se dozvíme, že je opatrovanec v nemocnici, je nutné ihned jet do nemocnice a podepsat souhlas s hospitalizací, nebo je možné počkat a přijet do nemocnice až druhý den? Jako úřad máme práci od - do. A když se dozvíme o hospitalizaci po pracovní době... více...
20.7.2020 Jsem opatrovnicí svého syna a chystáme jet do zahraničí. Jak máme v tomto případě postupovat? Platí opatrovnická listina i v zahraničí? Mohu i v zahraničí jednat za syna, když jsem jeho opatrovník?
ODPOVĚĎ
Pro české občany platí české právo (a rozsudky) i v cizině. více...
17.7.2020 Potýkáme se s problémem ohledně vyplácení kapesného klientovi nad rámec rozsudku. Klient má v rozsudku 200 Kč týdně. Bydlí v domově pro osoby se zdravotním postižením, ale občas jezdí za rodinou do města vzdáleného přes 100 km. Kapesné vyplácí DOZP. Při návštěvě rodiny v mu opatrovník vyplácí finance, jako další kapesné... více...
29.6.2020 Naše město vykonávalo funkci veřejného opatrovníka u paní, která 29.12.2019 zemřela, tím funkce opatrovníka skončila. Soud pověřil notářku vyřízením pozůstalosti. Na depozitním účtu města zůstaly finance a na sociálním odboru dvě vkladní knížky. Jsem přesvědčena, že není zákonný důvod, abychom dále měli v držení to, co patří do dědictví. více...
15.6.2020 Pracuji pro městský úřad, nemáme mnoho případů opatrovnictví, problém tohoto klienta je specifický. Podědil dluh (dědictví nabyl 21.8.2018), opatrovnictví nastalo pravomocným rozhodnutím 4.10.2019, nyní přišel návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, dluh zděděný po matce ve výši 4 890 Kč, ale na úrocích to od roku 2009 velmi naskakuje. více...
1.6.2020 Opatrovanec (61 let), žije sám v bytě, v paneláku, kde bydlí sociálně potřební. Trpí simplexní schizofrenií, je zaléčený, sám zvládá užívat léky, pravidelně dochází ke své psychiatričce. Krom toho trpí diabetem a obezitou, nerad dodržuje dietu. Sociální služby mu dovážejí obědy, donášejí mu nákupy. Cca 1x týdně dochází do centra duševního zdraví. více...
20.5.2020 Jsem veřejným opatrovníkem. Můj opatrovanec má ve vlastnictví pozemky, jejichž prodejem by mohl získat peníze, díky kterým by doplatil úvěr. (Má 64 let a v případě úmrtí by pozemky zdědila rodina, která si navíc ten úvěr na něj vzala a on to musí splácet). Je omezený ve svéprávnosti tak, že veškeré tyto záležitosti nemůže vůbec vyřizovat. více...
5.5.2020 Naší 19leté dceři byla omezená svéprávnost tak, že není schopná činit žádná právní jednání s výjimkou práva samostatně právně jednat v běžných záležitostech každodenního života. Já jsem byla ustanovena její opatrovnicí. Chtěla bych se zeptat, co přesně omezení znamená. Dcera totiž odešla z domova. více...
Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Nový guru libertiánství a jeho metoda motorové pily

25.6.2024 Liberálové po celém světě jsou nadšeni „svobodným, ekonomickým a sociálně-politickým programem“ nového argentinského prezidenta Javiera Mileie. Tento guru libertiánství chce udělat svou zemi „fit“ tím, že potlačí sociální standardy pro většinu lidí. Milei své konání cynicky nazývá metodou motorové pily. Stále víc stoupenců získává i v Evropě. více...

PTÁTE SE: Vrácení listiny opatrovníka po úmrtí opatrované

24.6.2024 Byl jsem jako vnuk určen soudem opatrovníkem své babičky, u které se začala v rámci dlouhodobé těžké cukrovky začala rozvíjet stařecká demence a kvadruparéza. Obdržel jsem listinu opatrovníka. Babička zemřela v listopadu 2023, čímž mé opatrovnictví automaticky zaniklo. Teď v červnu mně do mé osobní datové schránky přišla žádost od soudu, více...

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.