pečuj doma

Chtěl bych disponovat větší částkou peněz z důchodu

2.8.2023

Mám peníze z důchodu a obec mi je nechce dát. Dává mi jenom 300 Kč z přibližně 21 700 Kč, z toho matka dostává 4 000 Kč, a tím pádem zbývá 17 700 Kč. Když jsem chtěl od obce víc peněz, tak jsem dostal právě jenom 300 Kč a víc mi prostě nedají, prý neví vůbec, jestli tam mám tolik peněz navíc. Mají moje přístupové kódy na můj osobní účet, takže ví, kolik tam mám. Chtěl bych právě zrušit u mojí banky obci disponování peněz. Jak to udělat?

Odpověď

Je podstatné, z jakého důvodu je disponentem obec. Nejspíš je Vaším opatrovníkem a tuto roli obci stanovil soud.

Proto odpovídá za využití důchodu ve Váš prospěch. V případě opatrovnictví Vám musí doručit 1× ročně vyúčtování Vašeho majetku a v souladu s vyjádřením ombudsmana, který se zabýval nahlížením do spisu (dostupné zde): https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/10850 je relevantní toto: „K tomu, aby mohl opatrovanec aktivně participovat na rozhodnutích, která se ho týkají (podle § 467 občanského zákoníku a k naplnění práv podle čl. 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením), by měl mít přehled o úkonech, jež opatrovník za něj činí, o tom, s kým jeho jménem jedná, a jak nakládá s jeho majetkem. Opatrovanec má právo požádat o kopii údajů, které o něm opatrovník sbírá. Žádný předpis ale neukládá opatrovníkovi povinnost umožnit opatrovanci nahlížet do opatrovnického spisu nebo přeposílat opatrovanci korespondenci od soudů adresovanou přímo opatrovníkovi.“

Obec by Vás tedy měla informovat, jak jste na tom finančně. To ale nic nemění na tom, že Vám k nakládání s penězi poskytuje určitou částku. Možná k tomu má dobrý důvod: třeba hradí náklady bydlení, náklady na jídlo, splácí nějaké dluhy, šetří na opravu v bytě apod.
Pokud soud určil, že nejste schopen se starat o své finance, pak to za Vás dělá právě obec. Neznamená to, že Vám jen zprostředkuje předání důchodu, ale že situaci řeší v souvislostech.

Také to ale neznamená, že každá obec, která je opatrovníkem, to dělá dobře. Protože do práce opatrovníka nevidíme, doporučuji se obrátit se stížností přímo na:

Tyto instituce mohou kontrolovat rozhodnutí opatrovníka a požadovat napravení.

Musím ještě také dodat, že někdy opatrovník chrání opatrovaného tím, že mu dává malé částky, protože opatrovaný vyšší částce nerozumí, vyšší částku nemá k dispozici, případně za dané peníze žije tak, že by mohl přijít o bydlení (např. si kupuje ve velkém množství alkohol) nebo se může díky penězům stát terčem zneužívačů, kteří se s ním pak přátelí jen kvůli penězům. Toto vše musí opatrovník při své práci také zvažovat.

Mgr. Radka Pešlová

 


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na podpůrné skupiny pro pečující, které pořádáme od září v Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Kolizní opatrovník při užívání bytu opatrovaného

17.7.2024 Po dohodě s rodinou jsem se stal opatrovníkem mého dědy, který aktuálně žije delší dobu v domově důchodců. Po zhoršení zdravotního stavu se za ním do domova přestěhovala i má babička, kde spolu nyní žijí. Mají společně byt v osobním vlastnictví, který oba hradí svým důchodem, byt je ale nyní prázdný. Domluvil jsem se s babičkou více...

INFO: Nesouhlas s upozaděním sociálního šetření u příspěvků na péči

16.7.2024 V legislativním procesu se nachází zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslední úpravy se dělaly na konci června. více...

PTÁTE SE: Práce ve stavebnictví při invalidním důchodu třetího stupně

15.7.2024 Můj otec, onkologický pacient, by rád zažádal o přiznání invalidního důchodu. S ohledem na jeho diagnózu by mu byl s největší pravděpodobností přiznán 3. stupeň. Nicméně můj otec je zároveň stále zaměstnán u mezinárodní stavební firmy, přičemž se nejedná v jeho případě o kancelářskou činnost, a pro otce je velmi podstatné, aby i po přiznání více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.