pečuj doma

Co bude s opatrovanými, kdyby opatrovník náhle zemřel

7.12.2023

Mám v opatrovnické péči dva syny. Kam se sousedi mají obrátit o pomoc, v případě mojí náhlé smrti?

Odpověď

Opatrovnictví vlastních dospělých dětí má nejspíše dvě roviny:

  1. právní – jste opatrovníkem, tj. hájíte práva synů v jejich dospělosti, vyřizujete za ně třeba sociální dávky, řešíte kupní smlouvy, objednáváte sociální službu atd. Toto právní smrtí opatrovníka automaticky přechází na veřejného opatrovníka, kterým je obec, ve které opatrovaní bydlí. Tato obec se to bohužel v současném systému sama nemusí dozvědět. Proto by bylo vhodné, kdyby sousedi kontaktovali primárně obec, že zde jsou opatrovaní bez opatrovníka. Tato obec se pak obrací na soud, kde si vyžádá listinu opatrovníka a následně se s ní i ostatní orgány začínají oficiálně bavit. Tady ale ačkoliv opatrovnictví přechází ze zákona okamžikem smrti, úřady začínají konat až po pohřbu a vystavení úmrtního listu. Soud se o úmrtí opatrovníka dozvídá až se zpožděním, až úřad soudu doručí úmrtní list. V chránění práv opatrovaných tak vznikají cca 2-4 týdenní prodlevy (někde bohužel ještě déle).
  2. sociální – nejspíše jste ještě navíc pečující osobou. V případě Vašeho úmrtí tak není nikdo, kdo by za Vás automaticky péči převzal. Pokud jsou dospělé děti v ohrožení, protože potřebují celodenní péči, je nutné okamžitě volat lékaře, spíše ale kontaktovat linku č. 112 a zde vylíčit skutečnosti, že jsou po úmrtí pečovatele v domě/bytě osoby závislé na péči. Zpravidla je to rychlá záchranná služba, která případně i za asistence policie osoby odveze na krátkodobý pobyt buď do nemocnice nebo do zdravotnického zařízení se sociální péči a pak v součinností se sociálním odborem na obci s rozšířenou působností, případně s krajským úřadem se hledá vhodné zařízení, kam by bylo možné osoby závislé na péči umístit.
    1. Může také být, že péči zajišťují společně s Vámi další lidé a ti by Vás byli schopní zastoupit. Pak je tedy otázkou úhrada této péče, zajištění smlouvy a ohlášení na Úřad práce změnu pečující osoby. To by měl dělat již ten nový veřejný opatrovník. Tento veřejný opatrovník by také třeba mohl zajistit pečovatelskou službu, nebo odlehčovací službu, aby o dospělé syny bylo prozatímně postaráno. 

Třetí rovinou, na kterou se asi ve vztahu k synům neptáte, ale dovolím si ji zmínit, je záležitost Vašeho pohřbu a pozůstalosti. Vystavitel Vašeho pohřbu pak vyřizuje úmrtní list, zajišťuje pitevní zprávu, nejspíš by i odevzdával Vaše doklady úřadům, ohlašoval na pojišťovnu (např. penzijní spoření, pojištění vozidla atd.), bance atd. Tady by bylo vhodné se s někým předem dohodnout, protože Váš pohřeb nejspíš za syny nezvládne (z důvodu, že o své funkci nejspíš nebude hned vědět) vyřídit jejich nově nabitý opatrovník. Pokud by se nikdo nenašel, kdo by pohřeb vystavil, vystavuje ho obec na náklady obce a následně náklady uplatňuje v dědickém řízení.

Ve Vašem požehnaném věku je zřejmé, že starost o to, co bude, když tu nebudete, může být velká a nepříjemná. Pokud Vám vznikají další otázky, určitě se nás ještě doptejte. Zkusíme, co nejpřesněji odpovědět, abychom Vás trochu uklidnili. Ale, prosím, ještě zvažte – už za svého života se sama můžete vzdát opatrovnictví. Tím kontrolovaně přejde tato funkce na jiného a pokud jiný v rodině není, pak na veřejného opatrovníka. Vy se můžete seznámit s touto osobou na úřadu předem (než byste se ke vzdání se opatrovnictví odhodlala). Zpravidla o syny můžete pečovat dál. Prostředky, doklady a záležitostí synů pak kontroluje/hlídá nový opatrovník a většinou pak s Vámi stejně vše konzultuje a hradí Vaši práci z příspěvku na péči, připlácí na domácnost ze synových důchodů jako dosud, pokud zůstanete pečující osobou. Vy sama pak ještě můžete iniciovat založení opatrovnické rady, to je takový kontrolní orgán a můžete opatrovníka kontrolovat, jak svoji práci dělá. Možná by Vám to ubralo starostí, co bude pak... Pokud je to ale natolik citlivé a toto rozhodně dělat nechcete, omlouvám se, že Vás jitřím. Snažím se jen o poskytnutí komplexních informací, abyste měla možnost volby.

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Stala jsem se opatrovníkem. Kam je to nutné nahlásit?

1.3.2024 Dcera byla tedy omezena ve svéprávnosti, právní moci to nabylo v prosinci 2023, invalidní důchod 3. stupně ji přiznali od plnoletosti, čili od dubna. Výplata důchodu je zasílána na její účet, který v osmnácti přešel z dětského účtu na běžný. Kam všude vlastně to omezení svéprávnosti musím hlásit, že jsem opatrovník... do banky, na OSSZ, ČSSZ? více...

INFO: Pečující o nemocné příbuzné nemá kdo vystřídat

29.2.2024 Žena pečující o vážně nemocného manžela usiluje o to, aby pečovatelky a osobní asistenti mohli pomáhat i s péčí o děti. Ministerští úředníci slibují, že to s nimi projednají. Návrh novely zákona o sociálních službách nyní mají na stole poslanci. Lucie Ovsenáková z Libiše pečuje o manžela s amyotrofickou laterální sklerózou přes pět let. více...

PTÁTE SE: Souběh invalidního a sirotčího důchodu

28.2.2024 Chlapec je narozen v srpnu 2004, omezen na svéprávnosti, byl mu ustanoven opatrovník. Studuje na střední praktické škole. Od 2.9.2020 je mu vyplácen sirotčí důchod. V říjnu 2023 bylo požádáno o invalidní důchod a ČSSZ ho přiznala ID I. stupně od 2.9.2020. ČSSZ sdělila, že sirotčí důchod nemá vliv na invalidní důchod. Podle rozhodnutí z ČSSZ se ukázalo více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.