pečuj doma

Důchod opatrovaného a další otázky k hospodaření

5.8.2022

Jsem opatrovníkem 19letého syna. Podle úřadu jsem neoprávněně použila jeho důchod. Potřebovala bych poradit:

1. Jakým způsobem rozlišit platby za výdaje z důchodu a jestli je povinnost mít vlastní účet, když  platím v hotovosti?
2. Mohu dostat zpětně částku za opatrovnictví mého nesvéprávného syna, která mi bude do budoucna schválená kolizním pracovníkem?
3. Jak obhájit peníze za výměnu starého nábytku, který dosloužil?
4. Jak mám rozlišovat ve vykazování plateb z důchodu? A jak mám vykazovat peníze za domácnost?
5. Mohu mít problémy z toho, že jsem peníze použila i pro sebe, když nemám jiný příjem než na mého syna? 
Děkuji.

Odpověď

Dovolím si odpovědět do Vašeho textu:

1. Jakým způsobem rozlišit platby za výdaje z důchodu a jestli je povinnost mít vlastní účet, když  platím v hotovosti?

Podle občanského zákoníku (analogicky uplatníme § 1414) musí mít správce (Vy jako opatrovník) oddělené prostředky od spravovaného (syn jako opatrovanec). To je právě proto, aby se dalo lépe dokazovat, co se za co utratilo.
Není ze zákona nutné mít vlastní účet, ale může to usnadnit evidenci, protože se pak platí kartou a položky jsou vypsané na výpise z účtu. Ten doložíte společně s účtenkami.
Pro hotovostní platby je také vhodné schovávat účtenky. Nemusíte nutně rozdělovat nákup pro Vás a pro syna, ale pokud koupíte kilo brambor, tak protože z toho budete jíst oba, tak ze synových prostředků vykážete, že jste zaplatila jen polovinu brambor a nikoliv všechny.
Některé soudy vůbec účtenky nevyžadují, jiné je vidět chtějí.
Není nikde uzákoněno, jak má evidence nákupů/financí/majetku vypadat a co vše musíte doložit, proto je to hodně volné a spíše je vhodné zjistit, co by tak rád viděl soud, abyste si nedělala stres.
Nicméně při podezření na špatné nakládání s majetkem, by na Vás mohlo být podáno trestní oznámení. Kdybyste byla obviněna ze zpronevěry synových prostředků, tak právě tím, že budete mít doklady a budou dávat smysl (např. nebudou v nich zaplacené lodičky velikosti 38, když syn je muž a má nohu třeba velikosti 43 – tedy za předpokladu, že syn není sběratelem obuvi), obhájíte, že nakládáte se synovými prostředky dobře a v jeho prospěch.

Shrnuji:

  • Účet mít nemusíte, ale na velké platby, pro vykazování se hodí.
  • Při platbách v hotovosti nemusíte schovávat účtenky, ale opravdu doporučuji to dělat (alespoň od větších položek, které byste do budoucna mohla reklamovat, nebo po určitou dobu, abyste vykázala, že běžně život Vašeho syna stojí nějakou částku).

2. Mohu dostat zpětně tu částku za opatrovnictví mého nesvéprávného syna, která mi bude do budoucna schválená kolizním pracovníkem?

Opatrovnictví je (zpravidla) bezplatná činnost (pokud nejde o komplikovanou správu jmění, kde soud může přiznat částku).
Domnívám se, že se ptáte, zda můžete dostat uhrazenou částku za péči, až s Vámi kolizní opatrovník uzavře smlouvu o péči. Čistě teoreticky lze smlouvu uzavřít zpětně, pokud si to kolizní opatrovník troufne a platbu zpětně byste získat mohla. Nicméně, kolizní opatrovník je soudem ustanoven od určitého data a je běžnou praxí (méně sporné), když uzavře smlouvu až od svého jmenování do budoucna. Jiné řešení vypadá podezřele a opětovně by bylo nutné ho čestně vysvětlit a obhájit, kdyby na takové řešení někdo poukázal, příp. by ho rozporoval.

3. Jak obhájit peníze za výměnu starého nábytku, který dosloužil?

Ideálně nábytek nafotit, popsat, proč nevyhovuje.

Dále vymyslet a sepsat, jak situaci vyřešíte:

  • kde a za jakou cenu byste pořizovala nábytek nový
  • proč zrovna takový nábytek a proč ne jiný
  • pokud má nábytek sloužit více lidem, jak mezi ně bude částka rozdělena

Protože asi nepůjde o malou částku, tak podáte Návrh na schválení právního jednání (s přílohami – fotky, popis, zdůvodnění). Vzor naleznete zde:

Soud, podle toho, jak Váš návrh bude přesvědčivý, právní jednání schválí a Vy můžete zamýšlené provést. Pokud by to soud neschválil, může tomu něco vytknout. Podle toho, co by na tom soudu vadilo, to můžete zkusit opravit. Málokdy se děje to, že by to soud zamítl. Pokud je opatrovník přesvědčivý a má situaci promyšlenou a také je v zájmu opatrovaného, téměř pokaždé soud jednání schválí.

4. Jak mám rozlišovat ve vykazování plateb z důchodu? A jak mám vykazovat peníze za domácnost?

Zde je odpověď obdobná jako v bodě č. 1 – ideální jsou účtenky, alespoň za nějakou dobu. Např. pokud povedete jednoduchou evidenci výdajů cca 3 měsíce, tak získáte informaci, kterou průměrně synovi z důchodu utratíte. Případně můžete účtenky schovávat kontrolně třeba jeden měsíc vždy za půl roku a pak dokazovat, že další měsíc byla útrata podobná, protože syn má pravidelný režim, stravu, nemívá výkyvy.

5. Mohu mít problémy z toho, že jsem peníze použila i pro sebe, když nemám jiný příjem než na mého syna? 

Ano, můžete mít velký problém, říká se tomu zpronevěra.
Ale myslím, že je důležité, abyste rozlišila příjmy syna – důchod a třeba příspěvek na mobilitu a sociální dávku příspěvek na péči, za kterou si měl zaplatit péči. Pokud jste pečující osobou, pak jste poskytovala péči a měla byste za ni dostat zaplaceno. Takové peníze se pak stávají Vaším (legálním) příjmem. Komplikované je to jen v tom, že když Vy za syna (jako opatrovník) rozhodnete, že Vy budete pečující osoba a ze synova příspěvku si zaplatíte, tak jste v kolizi. Proto se to musí řešit tak, že soud ustanoví kolizního opatrovníka, ten s Vámi dohodu o péči uzavře a pak už Vám peníze za péči náleží (formálně a právně správně).
Ze synova důchodu pak platíte jeho podíl na nákladech na bydlení, na stravu, na léky atd. a z úhrady za péči, kterou dostanete (je Vaší mzdou) platíte svůj podíl. Může to být zavádějící, protože důchod i příspěvek chodí na jméno syna a Vy si to pak můžete vyložit, že nemáte jiný příjem, než příjem syna, ale snad už jste pochopila, že Vaším příjmem je vykázaná péče, za kterou dostanete zaplaceno.
Dále asi pobíráte příspěvek na bydlení a z toho také můžete hradit náklady.

Kdyby bylo ještě cokoliv nevyjasněné, prosím, podívejte se do naší příručky: https://www.mskruh.cz/media/files/opatrovnik_v_praxi-web_verze.pdf.

Zde tyto komplikovanější vztahy popisuji a snažím se vysvětlit, z čeho to vychází, jak situaci řešit a proč ji řešit. V příručce najdete popsanou kolizi, oddělenost účtů, opatrovník jako pečující…

A pokud i tak vzniknou ještě další dotazy (někdy jich na mysli vytane víc), napište prosím.

Mgr. Radka Pešlová

         

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a Ministerstvo zdravotnictví.

 

Padesát čtyři amatérských fotografií provázených texty s názvem „… jen tak si čmárám“.
Počet dotazů roste a proto jsme "korigovali" naše předsevzetí. Více...
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.
Konference s tématem Holistický přístup k dlouhodobé péči se koná od 13. do 15. září 2022 .

Články

ZPRÁVY: Sociální experiment jihočeského hejtmana Kuby

8.8.2022 Rostoucí inflace, vysoké účty za energie a válka. Jihočeský kraj se právě z těchto důvodů rozhodl finančně pomoci rodinám a seniorům, kteří mají nízké příjmy. Chce jim vyplácet příspěvky z krajské kasy. Tento kraj by mohl peníze vyplácet už od příštího měsíce, tedy září. Definitivní to bude za týden. více...

INFO: Víte, že osoby invalidní ve třetím stupni mají slevu na jízdném?

7.8.2022 Celkem bez povšimnutí došlo ke změně už od července pro osoby invalidní ve třetím stupni. Tak pro jistotu informujeme, že platí pro ně nová sleva. Ve vlacích ve druhé třídě a v linkové autobusové dopravě (mimo MHD) si mohou kupovat jízdenky za 50 % z obyčejného jízdného. více...

PTÁTE SE: Teta je opatrovnicí svého syna, ale už to nezvládá

6.8.2022 Moje teta, 80, let se stará celý život o mentálně postiženého syna a je zároveň jeho opatrovnicí. Přeje si, abych se stal následným opatrovníkem jejího syna, neboť její zdravotní stav se horší a prakticky již druhým rokem za ně vše vyřizuji já. Nicméně teta se nechce opatrovnictví vzdát během svého života. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.