pečuj doma

Dům opatrovance potřebuje opravy, úspory ale nestačí

21.2.2023

Opatrovanec má ve vlastnictví a v trvalém užívání dům, který je součástí památkové zóny. Dům začíná být v havarijním stavu. Ze strany přístupné veřejnosti (z ulice) počíná opadat omítka a ze strany přístupné pouze majiteli je v havarijním stavu balkon, který je nutné odstranit, či renovovat. S tímto zásahem bude zřejmě spojené správní řízení odborů památkové péče a výstavby. Když je opatrovníkem jmenováno město, musí veškeré úkony spojené s řešením této situace řešit veřejný opatrovník, nebo může město pověřit jinou kompetentnější osobu? Finanční situace opatrovance je taková, že pobírá invalidní důchod a má nějaké úspory, které však vystačí pouze na opravy v řádu nižších desítek tisíc.

Odpověď

Protože stavební řízení povede město a současně je opatrovaný zastoupen městem (opatrovníkem), pak v řízení nemůže zastupovat opatrovaného kdokoliv z města – jde o kolizi dle § 460 občanského zákoníku a musíte opatrovanému požádat soud o ustanovení kolizního opatrovníka. Soud pravděpodobně ustanoví jinou obec (nelze to spravit „jen“ ustanovením jiného zaměstnance města).

Nicméně byste měl pro opatrovaného uvážit, jaké jsou možnosti úhrady nákladů. Až bude rozhodnuto stavební řízení, budete to Vy, kdo bude finančně zajišťovat z opatrovancových příjmů náklady opravy.

Na zvážení je třeba schválení soudem úvěru na opravy, příp. prodej nemovitosti s právem dožití opatrovaného a povinností nového majitele provést opravy na svůj náklad, možná by se daly oslovit nadace anebo by možná něco šlo zajistit z mimořádné okamžité pomoci z dávek v hmotné nouzi (ta bude nejspíš primárně zamítnuta, proto bude nutné se odvolat a následně možná podat i žalobu, kde by soud mohl rozhodnout, že by nárok mohl vznikat).

Mgr. Radka Pešlová

 

Poradnu Moravskoslezského kruhu v roce 2022 podpořili: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu a drobní dárci.

       

 

 

Doporučení odborníků z MZČR k očkování proti covidu v sezoně 2023/24. Nepřehlédněte!
Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

PTÁTE SE: Potvrzení o ustanovení opatrovníka a ochrana údajů

26.9.2023 Dostal jsem od okresního soudu Usnesení o ustanovení opatrovníkem. Je to čtyřstránkový elaborát, obsahující velmi citlivé údaje o zdravotním stavu opatrovance. Lze požadovat u soudu nějaké jednoduché potvrzení o ustanovení opatrovníkem s odkazem na toto rozhodnutí tak, aby potvrzování o ustanovení opatrovníkem nebylo v rozporu více...

ZPRÁVY: Milí senioři, máte svátek, přijďte ho oslavit

25.9.2023 Vážení a milí přátelé a příznivci mezigenerační politiky Jihomoravského kraje, a samozřejmě taktéž čtenáři našeho webu, dovolujeme si vás pozvat na Svátek seniorů se Senior Pasy. Uskuteční se čtyři akce, a to 26. 9. ve Znojmě, 27. 9. v Hodoníně, 1. 10. v Brně na Zelném trhu a 3. 10. ve Slavkově. Více informací najdete na plakátcích k akcím. více...

PTÁTE SE: Pronájem výminku matce opatrovaného

24.9.2023 Jsem necelých pět let opatrovníkem mého nevlastního bratra. Bratr je částečně nesvéprávný (nesmí nijak nakládat s majetkem přesahující 5 000 Kč). Bydlí ve svém domě, který užívá k bydlení. Na pozemku je ještě výminek, který do letošního roku pronajímal, nájemník je po mozkové mrtvici, už se nevrátí. Mohu jako opatrovník výminek pronajmout více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.