pečuj doma

Dům opatrovance potřebuje opravy, úspory ale nestačí

21.2.2023

Opatrovanec má ve vlastnictví a v trvalém užívání dům, který je součástí památkové zóny. Dům začíná být v havarijním stavu. Ze strany přístupné veřejnosti (z ulice) počíná opadat omítka a ze strany přístupné pouze majiteli je v havarijním stavu balkon, který je nutné odstranit, či renovovat. S tímto zásahem bude zřejmě spojené správní řízení odborů památkové péče a výstavby. Když je opatrovníkem jmenováno město, musí veškeré úkony spojené s řešením této situace řešit veřejný opatrovník, nebo může město pověřit jinou kompetentnější osobu? Finanční situace opatrovance je taková, že pobírá invalidní důchod a má nějaké úspory, které však vystačí pouze na opravy v řádu nižších desítek tisíc.

Odpověď

Protože stavební řízení povede město a současně je opatrovaný zastoupen městem (opatrovníkem), pak v řízení nemůže zastupovat opatrovaného kdokoliv z města – jde o kolizi dle § 460 občanského zákoníku a musíte opatrovanému požádat soud o ustanovení kolizního opatrovníka. Soud pravděpodobně ustanoví jinou obec (nelze to spravit „jen“ ustanovením jiného zaměstnance města).

Nicméně byste měl pro opatrovaného uvážit, jaké jsou možnosti úhrady nákladů. Až bude rozhodnuto stavební řízení, budete to Vy, kdo bude finančně zajišťovat z opatrovancových příjmů náklady opravy.

Na zvážení je třeba schválení soudem úvěru na opravy, příp. prodej nemovitosti s právem dožití opatrovaného a povinností nového majitele provést opravy na svůj náklad, možná by se daly oslovit nadace anebo by možná něco šlo zajistit z mimořádné okamžité pomoci z dávek v hmotné nouzi (ta bude nejspíš primárně zamítnuta, proto bude nutné se odvolat a následně možná podat i žalobu, kde by soud mohl rozhodnout, že by nárok mohl vznikat).

Mgr. Radka Pešlová

 

Poradnu Moravskoslezského kruhu v roce 2022 podpořili: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu a drobní dárci.

       

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na podpůrné skupiny pro pečující, které pořádáme od září v Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Kolizní opatrovník při užívání bytu opatrovaného

17.7.2024 Po dohodě s rodinou jsem se stal opatrovníkem mého dědy, který aktuálně žije delší dobu v domově důchodců. Po zhoršení zdravotního stavu se za ním do domova přestěhovala i má babička, kde spolu nyní žijí. Mají společně byt v osobním vlastnictví, který oba hradí svým důchodem, byt je ale nyní prázdný. Domluvil jsem se s babičkou více...

INFO: Nesouhlas s upozaděním sociálního šetření u příspěvků na péči

16.7.2024 V legislativním procesu se nachází zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslední úpravy se dělaly na konci června. více...

PTÁTE SE: Práce ve stavebnictví při invalidním důchodu třetího stupně

15.7.2024 Můj otec, onkologický pacient, by rád zažádal o přiznání invalidního důchodu. S ohledem na jeho diagnózu by mu byl s největší pravděpodobností přiznán 3. stupeň. Nicméně můj otec je zároveň stále zaměstnán u mezinárodní stavební firmy, přičemž se nejedná v jeho případě o kancelářskou činnost, a pro otce je velmi podstatné, aby i po přiznání více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.