pečuj doma

Exekuce, prostředky u sociální služby a změna opatrovníka

16.9.2023

Mám na starost osobu omezenou ve svéprávnosti, která měla dvě exekuce. První je zcela zastavena, tam doufám, že se není čeho obávat? Druhá je zastavena. V usnesení od exekutora je uvedeno, že právní zástupce oprávněného se zastavením exekuce vyslovil souhlas přípisem. Toto usnesení nabylo právní moci 16. 6. 2018. Nyní důchod nechodí na účet opatrované, který má založený, ale nám opatrovníkům. Proběhl přezkum o prodloužení doby omezení svéprávnosti a byl stanoven nový opatrovník – přítel. Přemýšlím, zdali mohu nechat zrušit zasílání důchodu k nám a nový opatrovník s klidným svědomím může nahlásit účet, aniž by se obával nějakého nemilého překvapení (obstavení účtu). Co se děje s takovouto exekucí? A ještě má na depozitu v Domově našetřeny nějaké prostředky, kde bych chtěla, aby byly poslány na účet.

Odpověď

Pokud již právně nejste opatrovníkem, nemůžete provést u ČSSZ změnu výplaty důchodu, protože tu provádí svým jménem nový opatrovník s doložením jmenování (příp. listiny opatrovníka ČSSZ).

Co se týče „klidného svědomí“, aby exekutor nenařídil exekuci srážením z účtu, obávám se, že to tak úplně nebude nikdy. Protože nemusí jít o jediné exekuce, mohou se v budoucnu ukázat další a bude otázkou, zda je nový opatrovník bude schopen zastavit třeba pro neplatný právní titul (dle § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu), či bude schopen podat na základě judikátu IV. ÚS 121/16 návrh na částečné zastavení výkonu rozhodnutí pohledávky z účtu:

Také je otázkou důvod zastavení dosavadní exekuce. Pokud je exekuce zastavena, protože ve lhůtě 3, 6, 9, 12 let nebylo nic vymoženo, případně pro neplatný právní titul nebo pro bagatelní pohledávku, je, jak se říká, vystaráno, dál se už neděje nic. Pokud je zastavena exekuce pro nemajetnost, jistota ještě není a exekuce za jistých okolností následně může pokračovat.

Dále píšete o naspořených depozitech u sociální služby. Zde bych si dovolila kritizovat tento postup, pokud nebyla částka na depozitech pouze provozní (cca 1 000 Kč). Správcem majetku je opatrovník a sociální služby nesmí suplovat banky (§ 2 zákona o bankách) a nadto nemají právo suplovat ani opatrovníka, protože to nespadá do sociální práce, péče a ani pomoci, která by byla obhajitelná ve vztahu k dotacím na výkon činnosti a z pohledu řádného hospodáře (ředitel služby má zaměstnat raději pečovatelku než tři účetní dělající práci za opatrovníky). Je to též v rozporu s doplněným postupem 4_2013 (vydaným MPSV):

Ale nyní se dostáváme k otázce, kde jsem odpovědí i začala – jako bývalý opatrovník již neuděláte nic. Pokud ještě ale rozhodnutí o jmenování nového opatrovníka nenabylo právní moci, máte právo (dokonce povinnost) prostředky z domova vzít.

Následně máte povinnost při ukončení opatrovnictví:

 • občanský zákoník § 485 (3): Opatrovník, jehož funkce končí, doručí konečné vyúčtování správy jmění opatrovanci, opatrovnické radě a soudu, popřípadě také dalšímu opatrovníkovi nebo soudnímu komisaři jmenovanému v řízení o dědictví.
 • Proti předávacímu protokolu předejte hotovost a majetek na účtu novému opatrovníkovi (i ten z depozit sociální služby).
 • Držíte-li nějaký hmotný majetek (např. šperky), nafoťte si je a oproti předávacímu protokolu předejte opatrovníkovi.

Doporučeně (proti předávacímu protokolu):

 • Originály dokumentů (rodný list, rozhodnutí soudu, doklady ke všem, i uzavřeným exekucím, kdyby náhodou byly tyto případy „otevřeny“, rozhodnutí o přiznání dávek, posudky atd.) předejte novému opatrovníkovi.
  Pro obhajobu, že jste činnost dělala správně, se doporučuje vytvořit kopie a archivovat si je;
 • Kopie dokumentů
  Zvažte, co si pro archivaci okopírovat, a jinak předejte opatrovníkovi;
  Vlastní zápisy a postupy proberte a co máte za to, že může v úvaze o opatrovaném a obhajobě jeho práv novému opatrovníkovi pomoci, poskytněte v kopii.
 • Zadejte zbytku spisu archivační a skartační znaky a postupujte podle metodiky, kterou k archivaci a skartaci máte na úřadu.

Mgr. Radka Pešlová

 


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Doporučení odborníků z MZČR k očkování proti covidu v sezoně 2023/24. Nepřehlédněte!
Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

ZPRÁVY: Představuje se Brno, jako partner neziskovek

3.10.2023 Dnes proběhl křest tramvaje a začátek kampaně „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“. Akce se odehrála na Komenského náměstí na odstavné koleji. Tramvaj, která bude informovat Brňany a Brňanky o neziskových organizacích věnujících se sociálním službám, pokřtila primátorka města Brna Markéta Vaňková. více...

PTÁTE SE: Dostal jsem výpověď z bytu pro sociálně slabší

2.10.2023 Bydlím v bytovce a mám dlouhodobé spory se sousedy. Celou situaci již řeší Policie ČR. Problémy narůstají, sousedka je matka starosty a ten se nyní mstí. Cizí odpad před bytovými dveřmi, k čemuž se mi starosta přiznal, přešel jsem to. Za dva dny večer starosta u dveří s okamžitou výpověď z bytu, kdy se mám do pěti dní vystěhovat. více...

INFO: Práce na dálku je dostupnější. Pomůže pečujícím

1.10.2023 Rodiče malých dětí snadněji skloubí pracovní a rodinný život. Úprava zákoníku práce jim ulehčí získání práce na dálku a rovněž podpoří flexibilní úvazky. Z lepších podmínek budou těžit i další znevýhodněné skupiny na trhu práce, jako jsou těhotné ženy či lidé, kteří pečují o blízké. Novelu schválila sněmovna v půli září. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.