pečuj doma

Exekuce, prostředky u sociální služby a změna opatrovníka

16.9.2023

Mám na starost osobu omezenou ve svéprávnosti, která měla dvě exekuce. První je zcela zastavena, tam doufám, že se není čeho obávat? Druhá je zastavena. V usnesení od exekutora je uvedeno, že právní zástupce oprávněného se zastavením exekuce vyslovil souhlas přípisem. Toto usnesení nabylo právní moci 16. 6. 2018. Nyní důchod nechodí na účet opatrované, který má založený, ale nám opatrovníkům. Proběhl přezkum o prodloužení doby omezení svéprávnosti a byl stanoven nový opatrovník – přítel. Přemýšlím, zdali mohu nechat zrušit zasílání důchodu k nám a nový opatrovník s klidným svědomím může nahlásit účet, aniž by se obával nějakého nemilého překvapení (obstavení účtu). Co se děje s takovouto exekucí? A ještě má na depozitu v Domově našetřeny nějaké prostředky, kde bych chtěla, aby byly poslány na účet.

Odpověď

Pokud již právně nejste opatrovníkem, nemůžete provést u ČSSZ změnu výplaty důchodu, protože tu provádí svým jménem nový opatrovník s doložením jmenování (příp. listiny opatrovníka ČSSZ).

Co se týče „klidného svědomí“, aby exekutor nenařídil exekuci srážením z účtu, obávám se, že to tak úplně nebude nikdy. Protože nemusí jít o jediné exekuce, mohou se v budoucnu ukázat další a bude otázkou, zda je nový opatrovník bude schopen zastavit třeba pro neplatný právní titul (dle § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu), či bude schopen podat na základě judikátu IV. ÚS 121/16 návrh na částečné zastavení výkonu rozhodnutí pohledávky z účtu:

Také je otázkou důvod zastavení dosavadní exekuce. Pokud je exekuce zastavena, protože ve lhůtě 3, 6, 9, 12 let nebylo nic vymoženo, případně pro neplatný právní titul nebo pro bagatelní pohledávku, je, jak se říká, vystaráno, dál se už neděje nic. Pokud je zastavena exekuce pro nemajetnost, jistota ještě není a exekuce za jistých okolností následně může pokračovat.

Dále píšete o naspořených depozitech u sociální služby. Zde bych si dovolila kritizovat tento postup, pokud nebyla částka na depozitech pouze provozní (cca 1 000 Kč). Správcem majetku je opatrovník a sociální služby nesmí suplovat banky (§ 2 zákona o bankách) a nadto nemají právo suplovat ani opatrovníka, protože to nespadá do sociální práce, péče a ani pomoci, která by byla obhajitelná ve vztahu k dotacím na výkon činnosti a z pohledu řádného hospodáře (ředitel služby má zaměstnat raději pečovatelku než tři účetní dělající práci za opatrovníky). Je to též v rozporu s doplněným postupem 4_2013 (vydaným MPSV):

Ale nyní se dostáváme k otázce, kde jsem odpovědí i začala – jako bývalý opatrovník již neuděláte nic. Pokud ještě ale rozhodnutí o jmenování nového opatrovníka nenabylo právní moci, máte právo (dokonce povinnost) prostředky z domova vzít.

Následně máte povinnost při ukončení opatrovnictví:

 • občanský zákoník § 485 (3): Opatrovník, jehož funkce končí, doručí konečné vyúčtování správy jmění opatrovanci, opatrovnické radě a soudu, popřípadě také dalšímu opatrovníkovi nebo soudnímu komisaři jmenovanému v řízení o dědictví.
 • Proti předávacímu protokolu předejte hotovost a majetek na účtu novému opatrovníkovi (i ten z depozit sociální služby).
 • Držíte-li nějaký hmotný majetek (např. šperky), nafoťte si je a oproti předávacímu protokolu předejte opatrovníkovi.

Doporučeně (proti předávacímu protokolu):

 • Originály dokumentů (rodný list, rozhodnutí soudu, doklady ke všem, i uzavřeným exekucím, kdyby náhodou byly tyto případy „otevřeny“, rozhodnutí o přiznání dávek, posudky atd.) předejte novému opatrovníkovi.
  Pro obhajobu, že jste činnost dělala správně, se doporučuje vytvořit kopie a archivovat si je;
 • Kopie dokumentů
  Zvažte, co si pro archivaci okopírovat, a jinak předejte opatrovníkovi;
  Vlastní zápisy a postupy proberte a co máte za to, že může v úvaze o opatrovaném a obhajobě jeho práv novému opatrovníkovi pomoci, poskytněte v kopii.
 • Zadejte zbytku spisu archivační a skartační znaky a postupujte podle metodiky, kterou k archivaci a skartaci máte na úřadu.

Mgr. Radka Pešlová

 


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na podpůrné skupiny pro pečující, které pořádáme od září v Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Kolizní opatrovník při užívání bytu opatrovaného

17.7.2024 Po dohodě s rodinou jsem se stal opatrovníkem mého dědy, který aktuálně žije delší dobu v domově důchodců. Po zhoršení zdravotního stavu se za ním do domova přestěhovala i má babička, kde spolu nyní žijí. Mají společně byt v osobním vlastnictví, který oba hradí svým důchodem, byt je ale nyní prázdný. Domluvil jsem se s babičkou více...

INFO: Nesouhlas s upozaděním sociálního šetření u příspěvků na péči

16.7.2024 V legislativním procesu se nachází zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslední úpravy se dělaly na konci června. více...

PTÁTE SE: Práce ve stavebnictví při invalidním důchodu třetího stupně

15.7.2024 Můj otec, onkologický pacient, by rád zažádal o přiznání invalidního důchodu. S ohledem na jeho diagnózu by mu byl s největší pravděpodobností přiznán 3. stupeň. Nicméně můj otec je zároveň stále zaměstnán u mezinárodní stavební firmy, přičemž se nejedná v jeho případě o kancelářskou činnost, a pro otce je velmi podstatné, aby i po přiznání více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.