pečuj doma

Exekuce ze jmění manželů vůči osobě omezené ve svéprávnosti

3.3.2024

Jsem opatrovníkem dámy, která byla před lety omezena ve svéprávnosti. Už dlouho probíhá rozvodové řízení s jejím manželem. Sňatek byl už dávno znám za neplatný, bohužel soud ani bývalá opatrovnice nezasáhli, aby byl sňatek anulován. Dnes jsem obdržel oznámení o dvou exekucich, které má její manžel, ale exekutor to chce vymáhat po nemocné ženě. Všude jsem se informoval a zjistil jsem, že exekuce jsou protiprávní a tudíž neplatné. Vůči nesvéprávné osobě nemůže být exekuce vedena. Bohužel exekutor na to nedbá a jeho zástupce mě jako opatrovníka arogantním způsobem odmítnul a hovor ukončil. Nevím, co s tím mám dělat.

Odpověď

I proti osobě omezené ve svéprávnosti může být vedena exekuce, jen je tato osoba zastoupena opatrovníkem a ten má pravomoc situaci řešit.

Píšete, že sňatek má být neplatný, ale nebyl anulován, nicméně dochází k rozvodu. Musíme tedy vycházet ze skutečnosti, že sňatek tu je, vznik společného jmění manželů také, a tedy i společné závazky. Pokud bylo nakládáno s majetkem ve společném jmění tak, že mělo být uděleno souhlasu druhého z manželů pro tzv. nadlimitní zacházení s majetkem (např. nepřiměřené půjčování druhým z manželů), měl by okamžitě opatrovník manželky učinit kroky k prohlášení dle § 714 občanského zákoníku ((2) Jedná-li právně manžel bez souhlasu druhého manžela v případě, kdy souhlasu bylo zapotřebí, může se druhý manžel dovolat neplatnosti takového jednání.)

Pokud není dovolávání se neplatnosti učiněno do 3 let, je toto právo promlčené dle § 586 občanského zákoníku ((1) Je-li neplatnost právního jednání stanovena na ochranu zájmu určité osoby, může vznést námitku neplatnosti jen tato osoba. (2) Nenamítne-li oprávněná osoba neplatnost právního jednání, považuje se právní jednání za platné.)

Co se týče formy nesouhlasu, tak zde se vyžaduje výslovný nesouhlas druhého manžela s převzetím dluhu a to bez zbytečného odkladu[7] poté, co se o vzniku dluhu tento manžel dozví.[8] Při vyslovení takového to souhlasu, bude dluh uspokojen z výlučného majetku manžela, který dluh na sebe převzal.

[7] Ke lhůtě „bez zbytečného odkladu“ viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Cdo 2484/2012, ze dne 10. 12. 2013, ze kterého lze vyčíst, „že jde o velmi krátkou lhůtu, jíž je míněno bezodkladné, neprodlené, bezprostřední či okamžité jednání směřující ke splnění povinnosti či k učinění právního úkonu či jiného projevu vůle, přičemž doba trvání lhůty bude záviset na okolnostech konkrétního případu. Jde o lhůtu v řádu dnů, maximálně týdnů, v co nejkratším časovém úseku.“

VÍCE K TÉMATU a ZDROJ CITACE: https://www.epravo.cz/top/clanky/kdy-je-potreba-souhlasu-druheho-manzela-pri-jednani-tykajiciho-se-spolecneho-jmeni-98150.html

Dále je v průběhu rozvodu vhodné požádat (do rozvedení) o zúžení společného jmění manželů. K tomu doporučuji následovat postup zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/jak-se-vyhnout-dluhum-marnotratneho-manzela-a-ochranit-pred-nimi-spolecny-majetek-97754.html

Co se týče samotného postupu proti exekutorovi, doporučuji podat návrh na zastavení exekuce z důvodu § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu. Více k tomuto tématu jsme zpracovali zde: https://www.mskruh.cz/poradna/pravni-poradna-pro-opatrovniky/ptate-se-dluhy-opatrovane-vznikle-pred-omezenim-ve-svepravnosti. I když se Vám nebude zdát tato možnost snadná, možná bude těžké návrh zpracovat, určitě to udělejte a zkuste to v jakémkoliv formátu, co se Vám povede. Pozor – běžně je na podání jen 15 dnů, ode dne, kdy se o exekuci dozvíte, ale tuto lhůtu jde přes judikaturu prolomit.

Všechny tři výše uvedené body bych doporučila vykonat téměř současně, jak jen to bude možné.

Pro zanedbání opatrovnických povinností je vhodné ještě dál řešit náhradu škody po původní opatrovnici, pokud šlo i o vadné nakládání s majetkem, podávat trestní oznámení pro neoprávněné nakládání s cizím majetkem nebo pro zpronevěru.

Šlo-li o zlákání k manželství a mohl tam být i sexuální nátlak, znásilnění, i zde je potřeba situaci ideálně řešit trestním oznámením.

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Významná konference "Stáří spojuje" bude začátkem června

23.4.2024 Již tradiční mezinárodní konference Stáří spojuje 2024 se koná od 3. do 4. června 2024 v Praze. Hlavními tématy konference letos budou: mezigenerační vztahy, umění stárnout, ageismus, postavení seniorů ve společnosti, týrání a zanedbávání seniorů a další. Pozvání přijala řada významných českých i zahraničních expertů. více...

INFO: Zdravotně postižení budou od dubna 2025 patřit pod ČSSZ

22.4.2024 MPSV připravilo návrh zákona, jehož cílem je systémové sjednocení všech sociálních dávek podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem pod hlavičku České správy sociálního zabezpečení. Namísto Úřadu práce ČR by tak nově o příspěvku na péči a dávkách pro osoby se zdravotním postižením rozhodovaly územní správy sociálního zabezpečení. více...

PTÁTE SE: Znovuposouzení příspěvku na péči v 18 letech u celiaka

21.4.2024 Dceři v listopadu 2023 skončil posudek (3. v pořadí) na příspěvek na péči v 1. stupni, dg. celiakie, skolióza (celotrupový korzet). Uznáno pokaždé d) stravování, e) oblékání, h) péče o zdraví. (Rozporovali jsme osobní aktivity, ale nedosáhli). Před dvě dny jsem byla na základě Vyrozumění z úřadu práce nahlédnout do spisu. Posudkový lékař popsal více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.