pečuj doma

Insolvenční řízení pro opatrovaného a souhlas soudu

27.7.2023

Za veřejného opatrovníka bych se chtěla zeptat - když chceme, aby šel opatrovanec do insolvenčního řízení, potřebuji souhlas soudu? A pokud ano, jakým způsobem o to požádat?

Odpověď

Než budete u opatrovance uvažovat o insolvenčním řízení, je potřeba zvážit, jestli mu dluhy vznikly tak, aby je bylo možné považovat za platné.

Více jsem o tom odpovídala zde:

Neplatně vzniklé dluhy se mají anulovat a nikoliv splácet. Pokud byste neplatně vzniklé dluhy splácela, tak byste se mohla dopouštět zpronevěry nebo neoprávněného nakládání s cizím majetkem.
Ale předpokládám, že už jste tuto úvahu udělala, a tak Vám zbývají dluhy (např. na přiměřeném, spotřebované nadměrným požíváním návykových látek atd.).

Insolvence je za normálních okolností velmi omezující pro toho, kdo oddlužením prochází. Vzhledem k podstatě dluhů, s ohledem na věk opatrovaného, na potřeby opatrovaného, je třeba zjistit, zda s tím souhlasí, případně je to v jeho zájmu. Protože dojde k omezení práv minimálně na 3 roky (pokud případně nespadá do kategorie na tři roky, tak dokonce na 5 let), tak tady už zavazujete opatrovaného k opakovanému plnění na dobu delší než 3 roky (i když teoreticky jen o pár měsíců, než se situace s tříletou insolvencí vyřeší, dokonce někdy může být vyřešeno dřív), případně nakládáte s majetkem opatrovaného ve vyšším rozsahu než jeho 1/3, proto s ohledem na § 480 a 483 občanského zákoníku potřebujete souhlas soud (příp. opatrovnické rady, pro nakládání nad 1/3 majetku – pokud ji nemáte, pak zase soudu).

Podáváte na soud Návrh na schválení právního jednání – podání insolvenčního návrhu

Obecný vzor:

Do textu zdůvodníte, proč je to pro opatrovaného dobré řešení, co tím získá.
Popíšete, jak jste dosud pracovala s dluhy a proč ty, co spadají do insolvence, považujete za platné.
Uvedete souhrn a popis dluhů a popíšete majetek (vč. příjmů), ze kterého lze insolvenci uspokojit (údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 12 měsících; údaje o příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců).
Uvedete návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že za opatrovaného dlužníka takový návrh nebudete nevznášet a informaci o předešlých insolvenčních řízeních.
Doplníte, se kterou organizací budete na podání návrhu spolupracovat.

Vyčkáte na rozhodnutí soudu o schválení, případně neschválení.

Více k insolvenci (pro posouzení, zda je pro opatrovaného vhodná) zde:

Mgr. Radka Pešlová

 


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Letošní týden pro rodinu začíná 13. května

15.4.2024 Rodinný svaz ČR vyhlašuje pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje 16. ročník týdne rodiny s mottem: „ŠTĚSTÍ RODINY NEJSOU OSAMOCENÉ ŠEDINY“. Proběhne od 13. do 19. května a chce poukázat na důležitost blízkosti a bolestný nárůst osamělosti, především seniorů, vedoucí často k vyloučení, pádu do izolace až ubližování si. více...

ZPRÁVY: Pečující roku 2024. Nominace do 30. dubna

14.4.2024 Ministerstvo práce a sociálních věcí znovu otevírá nominace na ocenění Pečující roku, které si klade za cíl ocenit a veřejně uznat náročnou práci neformálních pečujících po celé České republice. Slavnostní předávání cen se uskuteční 6. června 2024 v rámci 7. ročníku konference Fórum rodinné politiky, která tento rok zamíří do Jihlavy. více...

PTÁTE SE: Lze dokládat nové lékařské zprávy k námitce u příspěvku na péči?

13.4.2024 Dceři snížili příspěvek na péči ze 4. na 3. stupeň, podali jsme námitku. V ní jsme podle rady rané péče a v podstatě logiky nedodali žádné další/nové lékařské zprávy, jenom zdůvodnili, proč nesouhlasíme. Z úřadu práce nám došlo rozhodnutí, že vzhledem k tomu, že jsme k námitce nepřiložili žádné lékařské zprávy či jiné důkazové prostředky, více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.