pečuj doma

Jak můžu lépe ochránit opatrovaného

14.2.2024

Stala jsem se opatrovníkem své maminky ve věcech finančních, zdravotních a uzavírání smluv. Maminka trpí středně těžkou demencí a Alzheimerovou nemocí. Bohužel jejího stavu zneužil v minulosti příbuzný a na její OP si opakovaně vzal půjčku u nebankovní společnosti. Maminka vše podepíše, tudíž podepsala i tyto půjčky, které dotyčný již splatil, ale několikrát mamince přišla i upomínka, díky které jsem se to dozvěděla. Díky rozsudku by tato smlouva byla dnes neplatná pro její nesvéprávnost, ale jak předejít tomu, aby se to neopakovalo. Nebo například ze zdravotního hlediska, kdyby se jí něco stalo, jak se zdravotníci dozvědí, že má opatrovníka.

Odpověď

Co se týče zneužití maminky, pak je otázkou, o co půjde.

Pokud jde o podvody, úmyslné zneužití maminky, pak je vhodné na takovou osobu rovnou podávat trestní oznámení, kde poukážete na zneužití tzv. zvlášť zranitelné oběti a budete v řízení nárokovat náhradu škody. Toto by takovou osobu do budoucna mělo odradit.

Pokud jde o držení osobních dokladů (nejčastěji občanského průkazu), pak osoba omezená ve svéprávnosti nemusí držet občanský průkaz (§ 3 odst. 2 zák. č. 269/2021 Sb. Státní občan České republiky, který je omezen ve svéprávnosti, NEMÁ POVINNOST MÍT občanský průkaz.), příp. to bývá právě opatrovník, kdo zajišťuje ochranu dokladu tím, že jej drží u sebe, k tomu by ale mělo docházet velmi mimořádně (§ 68 odst. 1 zák. č. 269/2021 Sb.  Za osobu, která dosáhla věku 15 let, které byl jmenován opatrovník z důvodu, že jí její zdravotní stav působí obtíže při hájení jejích práv, může jednat při postupech podle tohoto zákona a vykonávat práva a povinnosti podle tohoto zákona tento opatrovník. Opatrovník může jednat podle věty první, pouze umožňuje-li to rozsah jeho působnosti.). Ačkoliv se občanský průkaz nesmí ofocovat bez souhlasu držitele (§ 39 písm. c) zák. č. 269/2021 Sb. Zakazuje se pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského průkazu), tady se připouští, že za opatrovanou souhlas udělíte, vyhotovíte kopii, kterou např. označíte informací, kdo je opatrovník a takovýto „doklad“ necháte opatrované u sebe.

Ptáte se, jak se např. zdravotníci dozvědí, že maminka má opatrovníka. Běžně je vhodné dát informaci sám od sebe (jako opatrovník) lékařům, které maminka navštěvuje (obvodní, zubař, gynekolog, psychiatr, do dokumentace v místní nemocnici atd.). Ale dál je vhodné mamince do dokladů vložit buď kartičku s informací o opatrovnictví anebo nalepit na kartičku zdravotní pojišťovny krátkou informaci s kontaktem na Vás.
Ale v praxi by to mělo fungovat stejně jako u dětí. Pokud by někde bylo nalezeno dítě, se kterým by se lékař nedomluvil, nezjistil jeho totožnost, kontaktoval by Policii, ta by v rámci postupu vedoucího ke ztotožnění a pomoci evidence obyvatel dohledala rodiče. Stejným způsobem by byla dohledána rodina dezorientované osoby v dospělosti a díky evidenci obyvatel by byl dohledán i opatrovník.
Jen, ne vždy to tak v praxi funguje. Někdy lékaři léčí osobu, aniž by se s ní domluvili, aniž by řešili, že od ní mají získat opravdu informovaný souhlas (tj. mít ověřeno, že osoba chápe, co se jí děje, plně se rozhoduje, co za ošetření chce, nebo co odmítá).  A pak tedy neshání nikoho, kdo by za osobu jednal, tj. ani případně nehledají (přes Policii ČR) opatrovníka.

Postavení snadno zneužitelných osob v naší společnosti není snadné, ale je skvělé, že jejich práva hájí právě někdo jako Vy, protože málokoho napadá třeba i to, že lze podvodné půjčky zneplatnit, jak píšete, že toto už víte (a možná jste to i dokázala pro maminku vyjednat).

Přeji Vám, abyste situaci maminky a prevenci zneužití zvládla

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Významná konference "Stáří spojuje" bude začátkem června

23.4.2024 Již tradiční mezinárodní konference Stáří spojuje 2024 se koná od 3. do 4. června 2024 v Praze. Hlavními tématy konference letos budou: mezigenerační vztahy, umění stárnout, ageismus, postavení seniorů ve společnosti, týrání a zanedbávání seniorů a další. Pozvání přijala řada významných českých i zahraničních expertů. více...

INFO: Zdravotně postižení budou od dubna 2025 patřit pod ČSSZ

22.4.2024 MPSV připravilo návrh zákona, jehož cílem je systémové sjednocení všech sociálních dávek podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem pod hlavičku České správy sociálního zabezpečení. Namísto Úřadu práce ČR by tak nově o příspěvku na péči a dávkách pro osoby se zdravotním postižením rozhodovaly územní správy sociálního zabezpečení. více...

PTÁTE SE: Znovuposouzení příspěvku na péči v 18 letech u celiaka

21.4.2024 Dceři v listopadu 2023 skončil posudek (3. v pořadí) na příspěvek na péči v 1. stupni, dg. celiakie, skolióza (celotrupový korzet). Uznáno pokaždé d) stravování, e) oblékání, h) péče o zdraví. (Rozporovali jsme osobní aktivity, ale nedosáhli). Před dvě dny jsem byla na základě Vyrozumění z úřadu práce nahlédnout do spisu. Posudkový lékař popsal více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.