pečuj doma

Jak můžu nakládat s věcmi opatrované matky

12.11.2023

Mám dům, který mi darovala matka. Má v něm užívací právo, bydlela tam. Ta nyní už přes dva roky bydlí jinde, v domově, má Alzheimera. Jsem její opatrovník. V domě zůstalo velké množství věcí, od oblečení po starý nábytek. Potřebuji dům rekonstruovat, aby nechátral. Nepředpokládám, že se maminka do domu někdy vrátí, potřebuje nepřetržitou péči. Mohu věci z domu vyklidit? Uvažuji, že bych uložila maminčiny osobní věci, které mají hodnotu (osobní doklady, šperky, fotografie apod.) mimo dům. Mohu zlikvidovat ostatní nehodnotné věci? Prosím o radu, jak postupovat.

Odpověď

Protože jste v této věci jako opatrovník své maminky v kolizi – Váš zájem je vyklidit a zlikvidovat věci, ale zájem maminky může být jiný (kdyby bývala chtěla věci likvidovat, nejspíš by to při plném vědomí ještě udělala), je potřeba požádat soud o ustanovení kolizního opatrovníka dle § 460 občanského zákoníku. S ustanoveným kolizním opatrovníkem pak projdete maminčiny věci a dohodnete jejich likvidaci.

„Já ..., nar. ..., bytem ... jako opatrovník paní ..., nar. ..., bytem ... žádám o ustanovení kolizního opatrovníka dle § 460 občanského zákoníku, neboť jako vlastník nemovitostí, kde maminka pobývala, je v mém zájmu vyklizení maminčiných věcí a jejich částečná likvidace, abych tak mohla rekonstruovat svůj dům. Ale současně by mohlo být v zájmu maminky s věcmi naložit jinak, což takto sama oprávněně a objektivně rozhodnout nemohu.
Žádám soud, aby mamince pro potřeby likvidace vybavení zůstávajícím na adrese ... ustanovil kolizního opatrovníka. Mohu sama navrhnout, aby jím byl/a ..., nar. ..., bytem, protože tato osoba má k mamince velmi blízký a laskavý vztah.“

Někteří opatrovníci to ale dělají jinak, když umísťují opatrovaného do sociální služby, zrovna dávají na soud návrh na schválení právního jednání spočívajícího v likvidaci, příp. zpeněžení majetku, který zůstává v nemovitosti (typicky to bývá u potřeby vyklidit nájemní byt). I toto soud po řádném zdůvodnění opatrovníkovi je schopen schválit.

Pak by (i mimo čas umístění do služby) mohl být podán:

Návrh na schválení neběžného právního jednání za opatrovanou opatrovníkem

„Já ..., nar. ..., bytem ... jako opatrovník paní ..., nar. ..., bytem ... žádám o schválení likvidace majetku uvedeného v příloze tohoto podání (foto, popis, číslování), neboť tento majetek se jeví bez hodnoty, brání dalšímu využití majetku opatrovníka (rekonstrukce nemovitosti) a neslouží a nebude sloužit k užitku opatrované. Naopak by zvyšoval náklady opatrované, pokud by byl na její náklady uschován.
Majetek spočívající v ... (fotografie, šperky, obrazy... viz příloha č. 2 tohoto podání) bude dále uschován bezplatně v prostorách domu, který opatrovaná užívala, protože má pro opatrovanou buď citovou hodnotu nebo vyšší majetkovou hodnotu, a opatrovník o něj bude pečovat s péčí řádného hospodáře.“

Snad je to takto srozumitelné.

Mgr. Radka Pešlová

 


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Zajímá vás fungování hospicu a odlehčovací služby?

17.4.2024 Připravili jsme dvě nová videa ze seriálu Představujeme pět typů služeb: o pobytové odlehčovací službě a hospicu. Seriál má pomoci především rodinným pečujícím, kteří se starají o dospělé. Měli by se lépe zorientovat, v čem může být ta která prospěšná, v čem pomoci nemůže, jaké potíže mohou při využívání služeb nastat a jak jsou řešeny, jak služby dojednat více...

INFO: Letošní týden pro rodinu začíná 13. května

15.4.2024 Rodinný svaz ČR vyhlašuje pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje 16. ročník týdne rodiny s mottem: „ŠTĚSTÍ RODINY NEJSOU OSAMOCENÉ ŠEDINY“. Proběhne od 13. do 19. května a chce poukázat na důležitost blízkosti a bolestný nárůst osamělosti, především seniorů, vedoucí často k vyloučení, pádu do izolace až ubližování si. více...

ZPRÁVY: Pečující roku 2024. Nominace do 30. dubna

14.4.2024 Ministerstvo práce a sociálních věcí znovu otevírá nominace na ocenění Pečující roku, které si klade za cíl ocenit a veřejně uznat náročnou práci neformálních pečujících po celé České republice. Slavnostní předávání cen se uskuteční 6. června 2024 v rámci 7. ročníku konference Fórum rodinné politiky, která tento rok zamíří do Jihlavy. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.