pečuj doma

Jak můžu nakládat s věcmi opatrované matky

12.11.2023

Mám dům, který mi darovala matka. Má v něm užívací právo, bydlela tam. Ta nyní už přes dva roky bydlí jinde, v domově, má Alzheimera. Jsem její opatrovník. V domě zůstalo velké množství věcí, od oblečení po starý nábytek. Potřebuji dům rekonstruovat, aby nechátral. Nepředpokládám, že se maminka do domu někdy vrátí, potřebuje nepřetržitou péči. Mohu věci z domu vyklidit? Uvažuji, že bych uložila maminčiny osobní věci, které mají hodnotu (osobní doklady, šperky, fotografie apod.) mimo dům. Mohu zlikvidovat ostatní nehodnotné věci? Prosím o radu, jak postupovat.

Odpověď

Protože jste v této věci jako opatrovník své maminky v kolizi – Váš zájem je vyklidit a zlikvidovat věci, ale zájem maminky může být jiný (kdyby bývala chtěla věci likvidovat, nejspíš by to při plném vědomí ještě udělala), je potřeba požádat soud o ustanovení kolizního opatrovníka dle § 460 občanského zákoníku. S ustanoveným kolizním opatrovníkem pak projdete maminčiny věci a dohodnete jejich likvidaci.

„Já ..., nar. ..., bytem ... jako opatrovník paní ..., nar. ..., bytem ... žádám o ustanovení kolizního opatrovníka dle § 460 občanského zákoníku, neboť jako vlastník nemovitostí, kde maminka pobývala, je v mém zájmu vyklizení maminčiných věcí a jejich částečná likvidace, abych tak mohla rekonstruovat svůj dům. Ale současně by mohlo být v zájmu maminky s věcmi naložit jinak, což takto sama oprávněně a objektivně rozhodnout nemohu.
Žádám soud, aby mamince pro potřeby likvidace vybavení zůstávajícím na adrese ... ustanovil kolizního opatrovníka. Mohu sama navrhnout, aby jím byl/a ..., nar. ..., bytem, protože tato osoba má k mamince velmi blízký a laskavý vztah.“

Někteří opatrovníci to ale dělají jinak, když umísťují opatrovaného do sociální služby, zrovna dávají na soud návrh na schválení právního jednání spočívajícího v likvidaci, příp. zpeněžení majetku, který zůstává v nemovitosti (typicky to bývá u potřeby vyklidit nájemní byt). I toto soud po řádném zdůvodnění opatrovníkovi je schopen schválit.

Pak by (i mimo čas umístění do služby) mohl být podán:

Návrh na schválení neběžného právního jednání za opatrovanou opatrovníkem

„Já ..., nar. ..., bytem ... jako opatrovník paní ..., nar. ..., bytem ... žádám o schválení likvidace majetku uvedeného v příloze tohoto podání (foto, popis, číslování), neboť tento majetek se jeví bez hodnoty, brání dalšímu využití majetku opatrovníka (rekonstrukce nemovitosti) a neslouží a nebude sloužit k užitku opatrované. Naopak by zvyšoval náklady opatrované, pokud by byl na její náklady uschován.
Majetek spočívající v ... (fotografie, šperky, obrazy... viz příloha č. 2 tohoto podání) bude dále uschován bezplatně v prostorách domu, který opatrovaná užívala, protože má pro opatrovanou buď citovou hodnotu nebo vyšší majetkovou hodnotu, a opatrovník o něj bude pečovat s péčí řádného hospodáře.“

Snad je to takto srozumitelné.

Mgr. Radka Pešlová

 


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Doporučení odborníků z MZČR k očkování proti covidu v sezoně 2023/24. Nepřehlédněte!
Nový seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Co bude s opatrovanými, kdyby opatrovník náhle zemřel

7.12.2023 Mám v opatrovnické péči dva syny. Kam se sousedi mají obrátit o pomoc, v případě mojí náhlé smrti?
ODPOVĚĎ
Opatrovnictví vlastních dospělých dětí má nejspíše dvě roviny:
právní – jste opatrovníkem, tj. hájíte práva synů v jejich dospělosti, více...

Zprávy: Pečujeme doma o hrdinství všedního dne i valorizaci příspěvku

6.12.2023 Včera, 5. prosince vyšlo další číslo novin Pečujeme doma. Nabízí mj. rozhovor s Jolandou Voldánovou, novou ředitelkou Konta Bariéry, všímáme si seriálů, které se zabývají pečováním, a nemůžeme samozřejmě vynechat ústřední problém pečujících: odsouvání valorizace příspěvku na péči, k němuž nedošlo u některých stupňů od roku 2016. více...

Blog R. Honzáka: Starý doktor píše mladým stávkujícím kolegům

5.12.2023 Kolegyně a kolegové! Pokud vám bylo dopřáno vystudovat na Universitě Karlově, tak pomnětě, že ještě před pár roky patřila mezi 400 nejkvalitnějších fakult světa. Že se propadla níže, není už zásluha mojí generace. Bylo vám tedy dopřáno vzdělání, jako málokomu na světě. Aniž se na vás požadovaly jiné než elementární poplatky ve formě kolkovného. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.