pečuj doma

Jak prodloužit omezení svéprávnosti a kdo dál poradí?

29.7.2023

Přítel je opatrovníkem své nesvéprávné maminky, které byla omezena svéprávnost v říjnu 2018 na dobu pěti let. Bohužel příteli umřela babička, která byla opatrovnicí jeho maminky před ním a nezasvětila ho do takových situací, jako je tato, jak máme postupovat, aby soud prodloužil nesvéprávnost na dalších 5 let. Popřípadě můžeme najít ve městě svého trvalého bydliště nějaký státní orgán, kde nám vše bude vysvětleno, například nějaký úřad?

Odpověď

Doporučuji zavolat na soud a zkusit se zeptat, zda budou z moci úřední zahajovat řízení o přezkum omezení svéprávnosti. Některé soudy to dělají. Ale bohužel některé soudy to nedělají, nebo to nestíhají před skončením pětiletého období (počítá se od nabytí právní moci rozhodnutí o omezení svéprávnosti, nikoliv od vydání rozhodnutí).
Protože je zásadní prací opatrovníka HÁJIT PRÁVA OPATROVANÉ, tak pokud by opatrovaná neměla prodlouženo omezení svéprávnosti, tak zanikne a současně ale zanikne i opatrovnictví a práva opatrované pak nemá kdo chránit.

Proto je nutné, aby si pán sepsal Návrh na prodloužení omezení svéprávnosti maminky. Tento návrh by měl sdělovat něco ve smyslu:

 • Omezení svéprávnosti maminku chrání takto: ... (např. maminka podepíše komukoliv cokoliv, je zneužitelná, a proto dává omezení smysl, neboť vše, co podepíše, já jako opatrovník mohu anulovat k její ochraně).
 • Zdravotní stav maminky se nemění, resp. se ještě zhoršuje (zde přiložit jednoduchou zprávu od praktického lékaře, příp. psychiatra).
 • I nadále navrhuji prodloužit omezení svéprávnosti maminky na dalších 5 let, protože se neočekává zlepšení zdravotního stavu a k ochraně a jednání za maminku je i nadále potřeba opatrovnictví.
 • Rozsah omezení svéprávnosti ponechávám na úvaze soudu, ale sděluji, že tak jak bylo dosud definováno, dostačovalo k hájení práv (pokud nedostačovalo, uveďte, v čem a proč, a navrhněte změnu; např. dosud je maminka omezena na 200 Kč týdně a dnes byste to potřebovali na 500 Kč týdně, tak uvedete třeba něco ve smyslu, že z důvodu inflace by bylo vhodné navýšit částku).
   

Pokud by soud do konce září sám přezkum nezahájil (toto by opatrovníkovi oznámil), opatrovník by sám měl podat návrh. V zákoně to nikde nenajdete, vyplývá to jako doporučení z praxe, aby se to stíhalo včas.

Na to navážu, ptáte se, kde by Vám mohli poradit:

 1. Doporučuji samozřejmě naši poradnu a i publikaci: https://www.mskruh.cz/media/files/opatrovnik_v_praxi-web_verze.pdf, byť v ní nenajdete vše.
 2. Občanské poradny (dají se vyhledat zde: http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1690274671162_1).
 3. Sociální odbor na obecním úřadu obce s rozšířenou působností.
 4. Nemají povinnost, ale často pomohou:
  1. na každé obci s rozšířenou působností pracuje nějaký pracovník v pozici veřejného opatrovníka, tím, že tuto práci dělá, je často schopen i poradit. Nemá to ale v popisu práce a někdy nemusí být odborník (teprve se třeba učí). Opatrovníci jsou i na menších obcích, ale není to pravidlem;
  2. na každém krajském úřadu je metodik výkonu veřejného opatrovnictví. To je většinou odborník, který už toho hodně profesně zažil, ale on je tu pro veřejné opatrovníky a nikoliv pro „laické“ opatrovníky. Přesto je schopen občasně také poradit, i když to nemá v popisu práce.

Snad je to takto srozumitelné.

Mgr. Radka Pešlová

 


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Nový guru libertiánství a jeho metoda motorové pily

25.6.2024 Liberálové po celém světě jsou nadšeni „svobodným, ekonomickým a sociálně-politickým programem“ nového argentinského prezidenta Javiera Mileie. Tento guru libertiánství chce udělat svou zemi „fit“ tím, že potlačí sociální standardy pro většinu lidí. Milei své konání cynicky nazývá metodou motorové pily. Stále víc stoupenců získává i v Evropě. více...

PTÁTE SE: Vrácení listiny opatrovníka po úmrtí opatrované

24.6.2024 Byl jsem jako vnuk určen soudem opatrovníkem své babičky, u které se začala v rámci dlouhodobé těžké cukrovky začala rozvíjet stařecká demence a kvadruparéza. Obdržel jsem listinu opatrovníka. Babička zemřela v listopadu 2023, čímž mé opatrovnictví automaticky zaniklo. Teď v červnu mně do mé osobní datové schránky přišla žádost od soudu, více...

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.