pečuj doma

Jak správně hradit náklady na bydlení opatrovaného?

25.8.2023

Stala jsem se opatrovníkem svého otce. Jak mám v budoucnu vyúčtovávat jeho náklady na bydlení? Otec bydlí sám v družstevním bytě, který před časem přepsal na sestru, včetně elektroměru a plynoměru. Sestra platby uskutečňuje z otcova účtu, přístup měla po prosbě a následné dohodě obou rodičů ještě za života maminky. V družstevní smlouvě je otec uveden jako osoba bydlící. Druhý dotaz: pokud bude otci přiznán příspěvek na péči, bude lepší, když pečující osobou s odměnou za péči bude sestra, když já jsem opatrovník, aby nedošlo ke kolizi?

Odpověď

Předně jako opatrovník musíte mít platby pod kontrolou Vy a nikoliv sestra. Proto je potřeba oznámit České správě sociálního zabezpečení, pokud otec pobírá důchod, že jste opatrovníkem (listina opatrovníka a případně rozhodnutí o omezení svéprávnosti otce s doložkou právní moci). Určíte, kam půjdou prostředky. Buď půjdou na Váš účet, což tak trochu nesplňuje povinnost mít oddělené prostředky (dle § 1414 občanského zákoníku), anebo (vhodnějším řešením je) půjdou dále na otcův účet a Vy budete disponent. Pak můžete z účtu převádět platby na náklady na bydlení.

Se sestrou uzavřete dohodu (za otce ji podepíšete Vy jako opatrovník) o právu užívat byt a o výši nákladů. Tyto dohodnuté náklady pak z prostředků otce budete sestře posílat. Soudu doložíte smlouvu a necháte ji schválit jako neběžné právní jednání, protože pravděpodobně půjde o smlouvu na dobu neurčitou (tj. s povinností platit někomu na dobu delší než tři roky, což dle § 483 občanského zákoníků podléhá schválení soudem). Pak ročně budete dokazovat, že podle dané smlouvy platíte (ideálně výpisem z účtu).

Dále se ptáte, jak s péčí, zda ji nenapsat na sestru, kvůli případné kolizi.

Tady bych se přikláněla k tomu, abyste to udělali podle pravdy, kdo skutečně pečuje, protože ten z této péče může mít do budoucna výhody (např. zápočet do důchodu). Pokud skutečně pečujete především Vy, prosím, projděte si postup, který vysvětluji v odpovědi na tento dotaz: https://www.mskruh.cz/poradna/pravni-poradna-pro-opatrovniky/ptate-se-pece-o-nesvepravneho-syna-hospodareni-a-kolizni-opatrovnik.

Jde o postup sice krkolomný, ale čistý.

Peníze opět půjdou na účet otce (od ÚP) a pak příkazem budete přeposílat na svůj účet.

Kdybyste prostředky měla na svém účtu, tak by se Vám mohlo stát, že by při úmrtí otce daný účet obstaví (celý) notář a dá prostředky do dědictví. I tento případ jsme v poradně řešili: https://www.mskruh.cz/poradna/pravni-poradna-pro-opatrovniky/ptate-se-opatrovany-bratr-zemrel.-muze-mi-banka-zablokovat-ucet.

Pokud s opatrovnictvím teprve začínáte, doporučuji Vám naši publikaci pro opatrovníky, zdarma ke stažení zde: https://www.mskruh.cz/publikace/opatrovnik-v-praxi.

Mgr. Radka Pešlová

 


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Významná konference "Stáří spojuje" bude začátkem června

23.4.2024 Již tradiční mezinárodní konference Stáří spojuje 2024 se koná od 3. do 4. června 2024 v Praze. Hlavními tématy konference letos budou: mezigenerační vztahy, umění stárnout, ageismus, postavení seniorů ve společnosti, týrání a zanedbávání seniorů a další. Pozvání přijala řada významných českých i zahraničních expertů. více...

INFO: Zdravotně postižení budou od dubna 2025 patřit pod ČSSZ

22.4.2024 MPSV připravilo návrh zákona, jehož cílem je systémové sjednocení všech sociálních dávek podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem pod hlavičku České správy sociálního zabezpečení. Namísto Úřadu práce ČR by tak nově o příspěvku na péči a dávkách pro osoby se zdravotním postižením rozhodovaly územní správy sociálního zabezpečení. více...

PTÁTE SE: Znovuposouzení příspěvku na péči v 18 letech u celiaka

21.4.2024 Dceři v listopadu 2023 skončil posudek (3. v pořadí) na příspěvek na péči v 1. stupni, dg. celiakie, skolióza (celotrupový korzet). Uznáno pokaždé d) stravování, e) oblékání, h) péče o zdraví. (Rozporovali jsme osobní aktivity, ale nedosáhli). Před dvě dny jsem byla na základě Vyrozumění z úřadu práce nahlédnout do spisu. Posudkový lékař popsal více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.