pečuj doma

Jak spravovat větší dědictví opatrovaného

15.9.2022

Naše obec byla ustanovena veřejným opatrovníkem osobě, která zdědila nemovitost v centru města, rodinný dům a značné finanční prostředky. Celé v odhadované hodnotě kolem 15 000 000 Kč. Nemovitost má tři patra a sklepní prostory, zesnulá matka opatrovance podnikala - vedla zde penzion, obchod s IT technikou a pronajímala školicí místnost. Podnikání po ní nikdo nepřevzal a jediný dědic je náš opatrovanec. Ten je omezen v oblasti dispozice s financemi nad 10 000 Kč a uzavírání smluv. Vzhledem k výši majetku, která není běžná, jsem požádala soud o ustanovení správce jmění. Je nařízeno soudní jednání. Zatím v této věci nemáme žádné zkušenosti, ani se mi nepodařilo dohledat nějaké informace, jak rozdělit správu jmění - např. zda je možné celou správu budov nechat na správci jmění.

Odpověď

Případy, kdy nejsou opatrovaní spíše o majetky obráni, nebo zde není rodina, která by majetky skrze své opatrovnictví chránila, jsou velmi ojedinělé. V bytě po zemřelé bych se pořádně podívala. Možná by tam mohla být závěť a v ní určen i správce dědictví. Pokud maminka podnikala a věděla, že má potomka omezeného ve svéprávnosti, dost možná právě v závěti mohla nějaký postup vymezit.

Ale pokud závěť neexistuje, uvažujete rozhodně vhodným způsobem, protože správu takového majetku není možné konat v rámci běžného (veřejného) opatrovnictví. Buď na takovou činnost opatrovník najímá advokáta, správce či účetního, kterého pak hradí z výnosů této činnosti (na péči se také najímá a platí služba, proto je to možné i pro jiné účely – jen musíte výkon této správy kontrolovat, jako byste byla zaměstnavatel), nebo lze žádat opatrovníka pro správu jmění a ten pak vykonává ono „ředitelování“ a spravování a soud mu za to určí odměnu.

Ačkoliv to připouští občanský zákoník, opatrovnictví pro správu jmění soud nemůže nikomu nařídit (nařizuje se obci výkon opatrovnictví, tj. vy už opatrovníkem jste), takže je otázkou, koho soud určí. A pak je opravdu otázkou, jak opatrovnictví vymezí. Tady v tomto jsou zkušenosti opravdu v jednotkách a v několika málo rozhodnutích soudy nebyly pečlivé a bylo pak nejasné, jak bude rozhodování rozděleno. Rozdělení je na soudu. Asi bych doporučila, abyste zkusila nechat na správci opravdu vše, co není každodenní (náklady na bydlení, stravu, péči, výlety, zájmy apod.). Není to o tom, že byste to musela vymyslet a nesměla byste se zmýlit. Je to o tom, co zkusíte navrhnout a u soudu projde. V horším případě soud vymezí jen něco z vašich návrhů.

Ale očekávala bych, že se bude snažit ponechat správu jmění vám a odkáže vás, abyste si jako obec požádali o úhradu. V takovém případě bych doporučila spíše někoho najmout než složitě kalkulovat, kolik vám to asi tak zabírá času, a jak byste měli dostat (a možná nedostanete) úhradu.

Mgr. Radka Pešlová

 

         

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a Ministerstvo zdravotnictví.

 

Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
Počet dotazů roste a proto jsme "korigovali" naše předsevzetí. Více...
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.
Konference s tématem Holistický přístup k dlouhodobé péči se konala od 13. do 15. září.

Články

PTÁTE SE: Manžel, již omezený ve svéprávnosti, prodal pole a les

4.10.2022 Manžel v době, kdy byl již omezen ve svéprávnosti, prodal pole a les. Byl v té době úplně mimo a chtěl jet na Kilimandžáro, tak potřeboval peníze, i si bral půjčku. Zajímalo by mě, jestli je ten prodej platný. Myslím si, že dnes by za ta pozemky dostal daleko víc peněz. Zajímalo by mě taky, jako to řešit více...

ZPRÁVY: Covid udeří už v říjnu? Chlíbek by nenasazoval respirátory

3.10.2022 Zatímco podle ministra zdravotnictví ČR Vlastimila Válka by měla podzimní vlna covidu-19 přijít až v měsíci listopadu, šéf Ústavu zdravotních informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek a předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek shodně zmiňují již říjen. více...

PŘEDNÁŠKA: Marián Kuffa a jeho moudrá a pravdivá slova

2.10.2022 O smíření, milosrdenství, lásce...  Video Slovenského dohovoru za rodinu, v němž vystupuje katolický kněz P. Marián Kuffa. Všechno, co říká, je hluboce lidské a pravdivé. Hovoří o věcech, které se našich národů, ale nejen jich, právě teď bytostně týkají. Přednášku proslovil na konci září. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.