pečuj doma

Jak zastupovat dospělého s dysfázií řeči

24.4.2023

Jsem matka již dospělé dcery (21 let), která má vývojovou dysfázii řeči. Je možné žádat v jejím případě o ustanovení opatrovníka (bez zbavení svéprávnosti) nebo svědka, který by měl být vždy přítomen u jejího podepisování smluv, dohod, úpisů, apod., které by mohla podepsat v důsledku špatného pochopení textu?

Odpověď

Píšete, že dcera má vývojovou dysfázii, což není jasné postižení. Bylo by třeba rozeznat, jak je na tom dcera mentálně:

  1. Pokud si své postižení uvědomuje, je schopná ho saturovat tím, že si řekne o pomoc, pak zde není žádný náhradní institut rozhodování možný. Je to obdobné jako třeba u sociálně slabších lidí, kteří umí rozeznat, že něčemu nerozumí. Pak je akorát otázkou, jak s touto informací naloží. Zda si řeknou o pomoc anebo půjdou do rizika sebepoškozujícího rozhodnutí. A pokud se rozhodnou pro sebe nevýhodně, mohou někoho zmocnit k pomoci, mohou se jít poradit do poraden, mohou svoji situaci řešit. Tady by Vám dcera mohla udělit plnou moc a současně by ji také kdykoliv mohla odvolat. Rozhodnutí je výhradně na dceři.
  2. Pokud si své postižení dcera spíše nepřipouští, nemá náhled na svoji neschopnost rozeznat text a jiné, blíží se její postižení také mentálnímu defektu, pak je tu několik možností:
    1. Pokud sama dcera chce, může si zvolit podpůrce, tj. Vás. K tomu byste uzavřely smlouvu, kterou by schválil soud. Sama byste běžně jednat nemohla, ale mohla byste s dcerou být u jednání, a pokud by něco rozhodla bez Vás, měla byste pravomoc to zrušit (tady musím upozornit, že toto u nás ještě není v praxi tolik využívané a klade to na Vás více nároků, abyste si to troufla právně obhajovat).
    2. Pokud dcera sama chce, může požádat soud o ustanovení opatrovníka pro správu jmění. Tam můžete v těchto věcech dceru zastupovat, pokud dcera bude chtít, abyste opatrovníkem byla Vy.
    3. Lze také podat návrh (podnět) na ustanovení opatrovníka, třeba i bez omezení svéprávnosti dcery. Je to do jisté míry podobně tvrdé ustanovení opatrovníka (jako opatrovnictví při omezení svéprávnosti), ale mnoho lidí to snáší lépe. Opatrovník má i samostatnou pravomoc rozhodovat za opatrovaného v širších možnostech, než je jen správa jmění podle bodu b.

Vzory a popis jednotlivých institutů najdete zde: https://www.pecujdoma.cz/nase-sluzby/poradna/poradna-socialne-pravni/opatrovnictvi-a-zastupovani-pouceni-rozdily-vzory/. Publikaci k opatrovnictví zde: https://www.mskruh.cz/publikace/opatrovnik-v-praxi

Mgr. Radka Pešlová


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Nový guru libertiánství a jeho metoda motorové pily

25.6.2024 Liberálové po celém světě jsou nadšeni „svobodným, ekonomickým a sociálně-politickým programem“ nového argentinského prezidenta Javiera Mileie. Tento guru libertiánství chce udělat svou zemi „fit“ tím, že potlačí sociální standardy pro většinu lidí. Milei své konání cynicky nazývá metodou motorové pily. Stále víc stoupenců získává i v Evropě. více...

PTÁTE SE: Vrácení listiny opatrovníka po úmrtí opatrované

24.6.2024 Byl jsem jako vnuk určen soudem opatrovníkem své babičky, u které se začala v rámci dlouhodobé těžké cukrovky začala rozvíjet stařecká demence a kvadruparéza. Obdržel jsem listinu opatrovníka. Babička zemřela v listopadu 2023, čímž mé opatrovnictví automaticky zaniklo. Teď v červnu mně do mé osobní datové schránky přišla žádost od soudu, více...

INFO: V soukromých domovech by měli senioři odevzdat celý svůj příjem

23.6.2024 Je zde další novela zákona o sociálních službách. Jedná se o rozsáhlou novelu, jehož smyslem je zákonem upravit sociálně zdravotní pomezí pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči současně se sociální péčí. NRZP ČR souhlasí s tezí propojení sociální péče a zdravotní péče u lidí, kteří potřebují poskytovat oba druhy péče společně více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.