pečuj doma

Jak zneplatnit manželství občanky naší obce

26.7.2021

Soud zmeškal lhůtu na prodloužení omezení svéprávnosti. V rozsudku i ve znaleckém posudku je uvedeno, že paní není schopna uzavírat manželství. Přesto se v mezidobí vdala za 9x trestaného člověka, kvůli kterému byla de facto omezená, protože je snadno zneužitelná, využíval ji. Při jednání jsme navrhli zvážit soudu znepl. pr. úkonu dle § 581 NOZ - k tomu nám bylo sděleno, že „tento soud se tím zabývat nebude“ a větší právní sílu mají zák. o manželství. Nyní zvažujeme použít § 680… na návrh každého… ale po pravdě, teď na tom nemáme žádný právní zájem. (Nebo ochrana našeho občana?) Prosím, mohli byste mi poradit?

Odpověď

Píšete, že soud zmeškal lhůtu pro prodloužení omezení svéprávnosti. Jak k tomu došlo?

Opatrovník podal návrh na prodloužení (jako povinný se starat o záležitosti opatrované byl též povinen hlídat, aby nebyla lhůta zmeškána)? Pokud sám soud zahájil přezkum, ale nestihl to do jednoho roku od zahájení, byl to opět opatrovník, který soud urgoval?

Ptám se z důležitého úhlu pohledu:

Pokud by se podařilo nakonec stav napravit, či nenapravit, žena by v manželství zůstala, ale vznikla by jí z toho vážná újma, měla by nárok na náhradu škody, a to buď po opatrovníkovi a soudu, nebo jen po soudu. Za opatrovníka by byla napadána obec, za soud by bylo napadáno Ministerstvo spravedlnosti (doporučeným dopisem do 6 měsíců od provinění soudu). Jenže – stejně jako u manželství zde nyní nikdo, kdo by hájil práva již neopatrované ženy.

Navrhuji:

 1. okamžitě podat návrh na omezení svéprávnosti (a to nejen v manželství, ale i v rámci uzavírání smluv a finančních prostředků, sociálních dávek, dokladů...).
 2. v návrhu vyčerveňte (nebo prostě jinak decentně, ale výrazně zvýrazněte), že po dobu omezení žádáte o ustanovení opatrovníka dle § 58 oz. V tom si dejte záležet a popište, jak byla omezena na manželství, vzala si trestaného, ze sociální práce vyplývá zneužívání a potřebujete být opatrovník na tyto věci:
  1. správa sociální dávek a finančních prostředků, vč. podávání žádosti, změn a zánik sociálních dávek, smluvních vztahů (např. pracovně-právních) příjem a nakládání s finančními prostředky,
  2. správa společného jmění manželů, vč. oprávnění pro zúžení,
  3. správa poskytování sociální péče, vč. sjednání poskytování sociální služby a záležitostí s poskytováním související (vznik, změna, zánik, vyúčtování, kontrola, plánování apod.),
  4. pokud vlastní nemovitost, příp. je v nájmu, tak též řešení této záležitosti (hrazení nákladů, držení nemovitého majetku a nakládání s ním),
  5. nakládání s movitým majetkem (nákup, prodej),
  6. jednání s poskytovateli bankovních, úvěrových a pojišťovacích služeb (vč. vzniku, změny a zániku smluvních vztahů).
   Za podstatné uvádějte obavu ze zneužití.
 3. jakmile budete opatrovníkem dle § 58 oz vzdejte se práva odvolání a s doložkou právní moci můžete zkusit podat návrh dle § 680 oz, ale domnívám se, že tento návrh nebude vyslyšen a nadto bych očekávala, že velmi brzy paní otěhotní a tím spíš nebude manželství zrušeno. Ale máte další možnosti, jak trochu paní chránit a vlastně její „vůli“ mít tohoto „skvělého“ partnera, ponechat, ale jemu tak trošku „zatnout tipec“, pokud dochází k finančnímu zneužívání:
  1. Vyzvěte manžela k plnění povinnosti přispívat na společnou domácnost a pokud tak neučiní, podejte žalobu na uložení povinnosti přispívat na společnou domácnost (vzor zde: https://www.respondeo.cz/wp-content/uploads/2016/03/p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvek-na-spole%C4%8Dnou-rodinnou-dom%C3%A1cnost.docx).
  2. Požádejte o stanovení výživného mezi manžely dle § 697 oz, tak aby se muž podílel na výživě své ženy (více k tématu zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/k-povinnosti-manzelu-prispivat-na-naklady-rodinne-domacnosti-110293.html).
  3. Pokuste se s manželem dohodnout na zrušení společného jmění manželů (písemně ho požádejte o společný postup). Předpokládám, že nebude souhlasit, takže bude nutné podat návrh na soud dle § 724 oz na zrušení SJM (více též v článku zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/jak-se-vyhnout-dluhum-marnotratneho-manzela-a-ochranit-pred-nimi-spolecny-majetek-97754.html).
  4. U veškerých sociálních dávek (jednotlivé úseky Úřadu práce a příp. ČSSZ) okamžitě doložte listinu, kde jste jmenování opatrovníkem a okamžitě převeďte prostředky pod Vaši správu. Obešlete banky s informací, že zastupujete manželku a ať Vám sdělí, jaké smlouvy na její jméno vedou.
   Výše uvedeným zajistíte, aby mohl být naplněn vztah dvou, pokud je opravdový a pokud je ze strany manžela zneužívající, tak bude „prskat“, manipulovat a možná požádá o rozvod. Navrhněte mu i součinnost a podílnictví na úhradě poplatku (protože to by mu mohlo v rozvodu bránit).
 4. je-li pán 9× soudně trestaný, tak bude nejspíš mít blízko k agresi a další trestné činnosti. Informujte sousedy, dejte jim vzory podání trestního oznámení a sama při nejmenším podezření okamžitě reagujte. Náklad za budoucí věznění by byl dluhem v SJM, proto je nutné zúžení/zrušení (viz výše). Po dobu věznění nebude manželka tak pod vlivem a sama by mohla s Vaší dopomocí podat návrh na rozvod manželství.

Pravděpodobně nastiňuji komplikovanou cestu, ale snad je realizovatelná, i když Vám to zabere dost času.

Pokud byste již nyní podávali návrh na zrušení manželství dle § 680, trvejte na skutečnosti, že zde byla překážka omezené svéprávnosti a to nikoliv, že zrovna „propadlo“ původní omezení, ale principem omezení svéprávnosti je ochrana osoby a jen nečinnost soudu nemůže následně způsobit újmu opatrované. Faktická nesvéprávnost, resp. neprojevovat pravou vůli a neschopnost chránit a vymáhat svá práva a neschopnost plnit své povinnosti, zde byla i po dobu, kdy formálně omezení svéprávnosti soudem nebylo pro pochybení soudu prodlouženo. Že dle znaleckého posudku trpí paní nemocí trvalou (nebo dlouhodobou), z čehož je patrné, že rozhodovat samostatně nemohla a k její tíži ji nelze považovat za svéprávnou. Nad to byla devítinásobným recidivistou k manželství podvedena, nucena a ke své ochraně není samostatně schopna podat návrh dle § 684 oz.

Jako vážný právní zájem (tedy Vaši aktivní legitimaci) uveďte § 2 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., kdy je manželka Vaším občanem a je tedy vážný zájem na spořádaných nepoškozujících vztazích osoby, která se jinak pro svoji duševní schopnost není schopna bránit a nelze jí právo na ochranu upřít jen proto, že není schopná jej samostatně uplatnit. A protože hrozí újma z prodlevy, než bude ustanoven opatrovník této osobě.

Mgr. Radka Pešlová

 

           

 

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Statutární město Brno a Jihomoravský kraj.

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Dcera omezená ve svéprávnosti si dojednala paušál

29.5.2024 Dceři je 23 let, je nesvéprávná na podepisování smluv, ale nyní si dojednala paušál. Chci se zeptat, jestli je tato smlouva platná nebo ne. 
ODPOVĚĎ
Omezení svéprávnosti není trest a zákaz dělat činnosti (pro dceru). Dcera může dle § 64 občanského zákoníku dělat běžné věci více...

INFO: Výsměch Jurečkovi za výroky, že lidé budou v penzi 21,5 let

29.5.2024 Poslanci opozičního ANO se přou s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou z KDU-ČSL kvůli tomu, že vláda tvrdí, že v penzi lidé stráví v průměru 21,5 roku. Sněmovna pokračuje na mimořádné schůzi v diskusi o návrhu důchodové reformy, která má zvýšit věk odchodu důchodu nad 65 let podle doby dožití. více...

ZPRÁVY: Jednání o důchodech ve sněmovně dnes odpoledne začalo

28.5.2024 Poslanci koalice a opozice se střetnou u dalšího tématu, které je rozděluje – u důchodové reformy. Na rozdíl od předchozích jednání by se mělo uskutečnit důstojně, bez nocování ve Sněmovně. Mimořádná schůze, která odstartovala jednání Poslanecké sněmovny o důchodové reformě, by měla trvat do čtvrtka. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.