pečuj doma

Je dobře omezit ve svéprávnosti člověka se schizofrenií?

8.3.2024

Mám syna, 29 let: invalidní důchod 3. stupně, schizofrenie, porušení léčby příležitostným užíváním drog, zadlužení, povolené oddlužení. Podala jsem unáhleně návrh na omezení svéprávnosti. Podle rozsudku není způsobilý právně jednat mimo nakládání do 500 korun a mimo běžné záležitostí. Okresní zastupitelství podalo odvolání, mírnější omezení. Nejsem si jistá, zda chci vlastně syna omezit. Můžu podat odvolání, buď na zrušení celého rozhodnutí, nebo zvolit smlouvu o napomoci. Jakou formou, jaké jsou údaje? Mám se vyjádřit k odvolání okresního zastupitelství a připojit listiny, na něž odkazuje. Co to znamená? Taky jakou formou a jaké jsou nezbytné náležitosti? Smlouva o nápomoci může být i na určitou dobu kratší než 3 roky? Při zlepšení zdravotního stavu je možné ji zrušit i dříve? Těžké rozhodování, nechci mu ublížit.

Odpověď

U opatrovnictví a omezení svéprávnosti je třeba si vysvětlit pojmy.

Omezení svéprávnosti má být seznam věcí, kterým daná osoba není schopna rozumět. Pokud jí v nich následně bude pomáhat opatrovník, může zásadním způsobem zlepšit její život.
Pokud omezená osoba nerozumí počítání, bude omezena v nakládání s financemi. Opatrovník pak bude řešit platby za bydlení, řešit příjem ze sociálních dávek atd., protože když osoba nerozumí počtům a penězům, škodila by si tím, že by si neuměla za bydlení včas zaplatit, nevěděla by, kolik musí na zaplacení ušetřit, nedokázala by si rozvrhnout příjmy a ani by nejspíš nedokázala příjmy vyřídit (např. požádat o přiznání sociálních dávek).
Proto není omezení svéprávnosti trest, ale pomoc. Opatrovník je tu v roli laskavého rodiče, který vše zařídí ve prospěch svého dítěte, tj. opatrovaného. Opatrovaný si mnohdy neuvědomuje, jakou práci pro něj opatrovník dělá. Opatrovaný bývá mentálně na úrovni menšího dítěte.

Bohužel ale někdy dochází k omezování svéprávnosti ze špatných důvodů. U lidí s dluhy, závislostmi a případně nějakou psychiatrickou diagnózou, někdy soudy omezí svéprávnost jakoby za trest.
To znamená, že je udělán seznam, v čem se osoba nerozhoduje podle všeobecné představy ve společnosti.
A pak se očekává, že osoba bude sama od sebe dodržovat, ty věci ze seznamu nedělat a opatrovník opatrovaného bude hlídat, bude mu určovat, co a jak, bude ho omezovat, bude za něj věci vyřizovat, a to i proti vůli opatrovaného, který si bude takovou skrytou manipulaci a násilí plně uvědomovat.
Takové opatrovnictví a omezení svéprávnosti není v souladu se zákonem a je zásadním způsobem kritizováno. Je to něco jako vězení pro opatrovaného, ale je u toho na svobodě.
Opatrovaný je mentálně i nadále na úrovni dospělého a velmi dobře si omezení uvědomuje. Často je to osoba, která by mohla žít lépe, ale nechce (tj. má to ve svých rukou, které ale odmítá ovládat).
Opatrovník je tak trochu v roli policisty, vězeňské a hlídací služby, záchytky a exekutora.

Zvažte, jak to máte u syna. Pokud jde o to, že syn je schopen se rozhodovat, ale nechce se rozhodovat podle vhodných hodnot společnosti, pak opravdu není vhodné řešit omezení svéprávnosti.

Pokud by byl syn schopen Vám říci, s čím má problém, spoléhal se na Vaši pomoc, dokázal se s Vámi radit, stačila by smlouva o podpoře (kterou schvaluje soud). V rámci smlouvy o podpoře byste mu mohla radit, být u jednání, a kdyby uzavřel nějakou smlouvu, která by mu škodila, mohla byste se právně domáhat (za syna) jejího zrušení.
Na podpůrce, tj. na Vás, to klade nároky, že dokážete právně více vyřešit konfliktní situace.

Pokud byste potřebovala v základních věcech i syna zastoupit, mohla byste být zástupce z řad členů domácnosti, to by schvaloval soud. Zástupce ale nesmí jednat proti vůli zastoupeného. Kde syn řekne ne, Vy nemůžete nic dělat. Zástupce má velmi omezené možnosti.

Můžete také být opatrovníkem (ten má širší možnosti), ale syn u toho nemusí být omezen ve svéprávnosti. Tedy, syn bude dělat vše, co bude zvládat (např. v době, kdy nebude v ataku schizofrenie). A když nebude zvládat, Vy budeme mít v listině opatrovníka vyjmenované vše, co za syna můžete vyřídit (sociální dávky, dluhovou problematiku, sociální služby atd.).

Takže nyní můžete zvážit, kterou verzi pro syna chcete, a podle toho zvolit, zda se odvoláte.

Ptáte se: Mám se vyjádřit k odvolání okresního zastupitelství a připojit listiny, na něž odkazuje. Co to znamená? Taky jakou formou a jaké jsou nezbytné náležitosti?

Bohužel nevím, jaké máte připojit listiny, protože nevidím jiné podklady než Váš dotaz. Ale pokud uvažujete, že byste chtěla být spíše podpůrce, nejspíš byste měla se synem uzavřít smlouvu o podpoře a tu přiložit.
Pokud uvažujete o tom, že byste byla zástupce z řad členů domácnosti, měla byste sepsat návrh na zastoupení a ten předložit.

(vzory najdete zde: https://www.pecujdoma.cz/res/archive/002/000283.pdf?seek=1584971157)

Smlouva o nápomoci může být i na určitou dobu kratší než 3 roky? Při zlepšení zdravotního stavu je možné ji zrušit i dříve?

Smlouva o nápomoci může být na dobu neurčitou a teoreticky nic nebrání, aby byla i jen na dobu určitou (kratší). A protože je to dohoda Vás a syna, pak ji lze také zrušit kdykoliv, kdy se dohodnete, jen to musíte oznámit následně soudu.

Píšete, že je to pro Vás těžké rozhodování a že nechcete synovi ublížit. To je samozřejmé. Zvažte, co by mu pomáhalo. To se potom dá přenést do návrhu, který byste soudu poslala.

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Významná konference "Stáří spojuje" bude začátkem června

23.4.2024 Již tradiční mezinárodní konference Stáří spojuje 2024 se koná od 3. do 4. června 2024 v Praze. Hlavními tématy konference letos budou: mezigenerační vztahy, umění stárnout, ageismus, postavení seniorů ve společnosti, týrání a zanedbávání seniorů a další. Pozvání přijala řada významných českých i zahraničních expertů. více...

INFO: Zdravotně postižení budou od dubna 2025 patřit pod ČSSZ

22.4.2024 MPSV připravilo návrh zákona, jehož cílem je systémové sjednocení všech sociálních dávek podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem pod hlavičku České správy sociálního zabezpečení. Namísto Úřadu práce ČR by tak nově o příspěvku na péči a dávkách pro osoby se zdravotním postižením rozhodovaly územní správy sociálního zabezpečení. více...

PTÁTE SE: Znovuposouzení příspěvku na péči v 18 letech u celiaka

21.4.2024 Dceři v listopadu 2023 skončil posudek (3. v pořadí) na příspěvek na péči v 1. stupni, dg. celiakie, skolióza (celotrupový korzet). Uznáno pokaždé d) stravování, e) oblékání, h) péče o zdraví. (Rozporovali jsme osobní aktivity, ale nedosáhli). Před dvě dny jsem byla na základě Vyrozumění z úřadu práce nahlédnout do spisu. Posudkový lékař popsal více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.