pečuj doma

Je v pořádku zaplatit z důchodu opatrovaného opravu auta?

30.1.2023

Jsem opatrovníkem svého syna, který je i zbaven svéprávnosti. Ráda bych se zeptala, zda můžu z jeho důchodu zaplatit i opravu auta, výměnu dílů atp., když je psané na něj.

Odpověď

Svým způsobem je oprava vozu a uhrazení náhradních dílů běžným nákladem spojeným s užíváním vozu. ALE...
Protože je syn omezen ve svéprávnosti, pravděpodobně nenakládá s vozem a je „pouze“ vlastníkem, a nikoliv provozovatelem.
Jsou opravy vozu nutné z důvodu, že syn vůz potřebuje, vožením syna došlo k opotřebení/rozbití? Protože pokud ne, má hradit škodu a opravy na vozu ten, kdo vůz užívá, tj. provozuje.

Například: Vůz je pořízen z příspěvku Úřadu práce a majitelem je syn, ale nejčastěji s vozem jezdí tatínek do práce. Vůz se tím opotřebovává a je třeba opravy. Syn sám se vozem sveze max. 1× měsíčně. Nelze pak opravy hradit synem, protože by šlo o zneužití synových prostředků. Už to, že tatínek neplatí za pronájem vozu, by bylo na pováženou (nicméně v rodině by to bylo běžné), ale opravy by měl hradit tatínek. Jiná situace by byla, kdyby sice příspěvek a pořízení vozu bylo na syna, ale tatínek větším finančním obnosem na pořízení vozu synovi přispěl a nyní i tatínek vůz užívá. Tam by byla úvaha o tom, jaký poměr nákladů na opravu by měl nést syn jako vlastník a jakou tatínek jako provozovatel.

Dále je také rozhodující, jak nákladná je oprava a co jí předcházelo (např. nehoda – kdo ji způsobil)? Jaký je další majetek syna, protože opatrovník může nakládat s majetkem opatrovaného jen do výše 1/3 majetku. Opatrovník se má chovat hospodárně a nemá prostředky zpronevěřit. Větší položky schvaluje na návrh opatrovníka opatrovnická rada, pokud opatrovnická rada není, tak schvaluje výdej soud.

Pokud vůz užíváte Vy nebo třeba Váš manžel (jak píši výše příklad s tatínkem), pak máte společné jmění manželů a přenesení finanční tíže na syna není v jeho (synově) zájmu a Vy jako máma opatrovník jste v kolizi. Měla byste soud pro rozhodnutí této situace (úhrady nákladů na opravu vozu) požádat o ustanovení kolizního opatrovníka dle § 460 občanského zákoníku.

ALE – pokud se synem užíváte vůz jen Vy, vždy ho vozíte s sebou, vlastně mu spíš děláte řidiče, oprava je nutná k provozu auta, pohybuje se cca do výše 15 000 Kč (částku odhaduji ani ne malou a ani ne vysokou), pak to, že hradí náklad syn, protože auto je „ojížděno“ z důvodu péče o syna, je přípustné. Pokud auto využíváte i pro sebe, jste provozovatel, měla by částka spravedlivě být hrazená nejen synem, ale i Vámi, pro stanovení poměru, kdo kolik, by mohlo dojít ke kolizi zájmů Vašich i synových, takže by zase měl být stanoven kolizní opatrovník.

Omlouvám se, že nemám jednoduchou odpověď, ale bez bližších znalostí nemohu říci přesnější.

Mgr. Radka Pešlová

Upřesnění dotazu

Mnohokrát děkuji za odpověď. Auto řídím pouze já, hlavně vozím syna do školy a k lékařům, maximálně ho bez něj použiji na nákupy, jinak vozím především syna. Auto máme od dubna za příspěvek úřadu práce + prodej předcházejícího vozu. Kupovali jsem ho z bazaru a právě se mi teď zdá, že je v něm něco špatně. Nechám ho prohlédnout, ptala jsem se hlavně proto, kdyby oprava vyšla na nějaký velký peníz.

Odpověď

Toto se jeví jako náklad, který by mohl být hrazen ze synových prostředků (možná, pro jistotu bych hradila opravu 80 % syn a 20 % Vy, pak by soud nemusel mít ani pochyby o férovosti).

Ale zahýbat by s tím mohla cena opravy – mělo by jít o přiměřenou částku stáří vozu a synovu majetku.

Mgr. Radka Pešlová

 

Poradnu Moravskoslezského kruhu v roce 2022 podpořili: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu a drobní dárci.

       

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Exekuce ze jmění manželů vůči osobě omezené ve svéprávnosti

3.3.2024 Jsem opatrovníkem dámy, která byla před lety omezena ve svéprávnosti. Už dlouho probíhá rozvodové řízení s jejím manželem. Sňatek byl už dávno znám za neplatný, bohužel soud ani bývalá opatrovnice nezasáhli, aby byl sňatek anulován. Dnes jsem obdržel oznámení o dvou exekucich, které má její manžel, ale exekutor to chce vymáhat po nemocné více...

ZPRÁVY: Hlavním posláním Kociánky je ucelená rehabilitace

2.3.2024 "Narodil jsem se v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze, kousek od Jedličkova ústavu, nejstaršího českého zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením. Ten byl založen v roce 1913, pouhých šest let před Kociánkou, sociálně-zdravotnickým zařízením stejného typu. A moje první zaměstnání bylo v Jedličkově ústavu," vypočítává Tomáš Komárek. více...

PTÁTE SE: Stala jsem se opatrovníkem. Kam je to nutné nahlásit?

1.3.2024 Dcera byla tedy omezena ve svéprávnosti, právní moci to nabylo v prosinci 2023, invalidní důchod 3. stupně ji přiznali od plnoletosti, čili od dubna. Výplata důchodu je zasílána na její účet, který v osmnácti přešel z dětského účtu na běžný. Kam všude vlastně to omezení svéprávnosti musím hlásit, že jsem opatrovník... do banky, na OSSZ, ČSSZ? více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.