pečuj doma

Je vhodné navrhnout zastavení exekuce pro nemajetnost?

30.9.2023

Opatrovanci přišel 11.9.2023 exekuční příkaz, jistina 0 Kč, celkem 3 371,63. Návrh na exekuci je z 11/2012, opatrovaný je omezený ve svéprávnosti od 20.12.2012. Je příjemce nízkého invalidního důchodu, který z důvodu dřívějších exekucí chodí přímo do domova p.s.s. (nemá na plnou výši), ponecháno 15 %. Přispívají mu rodiče. Bankovní účet má, ale bylo na něm jen kolem 300 Kč a nyní je přes 6 tis. Kč v minusu. Ptám se, zda napsat návrh na zastavení pro nemajetnost, nebo je to po 10 letech promlčeno? Ty exekuce jsou tak složité.

Odpověď

K nějaké podrobnější radě mám od Vás málo informací.

Rozumím, že téma exekucí je v počátku velmi těžké a ráda bych poradila, ale nejsem schopná bez bližší znalosti současně k tomu neuškodit, protože někde je zastavení pro nemajetnost, někde je lepší vyčekat zastavení pro roky nevymožení, někde je nutné zastavovat pro neplatný právní titul, někde je vhodné splatit a snížit závazky. Co se týče konkretizovaného dluhového poradenství, doporučujeme podklady („papíry“, co k tomu máte) k dluhové problematice probrat s poradnou (např. brněnská poradna CELZUS: https://celsuz.cz/celsuz/). Obecné rády můžeme sice poskytnout, ale bez konkrétních podkladů se velmi těžko navrhuje řešení.

Obecně mohu doporučit ke studiu: https://exekuce.justice.cz/popis-exekucniho-rizeni-a-jeho-institutu/ a vzory: https://exekuce.justice.cz/obecne-vzory-podani/.

Předně je třeba vědět, o jaké exekuce u opatrovaného jde – zde je vhodné zajít do spisu na soud a projít si podklady, o co šlo. Více jsme již k tématu exekucí popisovali zde: https://www.mskruh.cz/poradna/pravni-poradna-pro-opatrovniky/ptate-se-opatrovanec-ma-nekolikalete-exekuce.

Pak obecně:

 • 1× ročně je právo na zprávu exekutora zdarma, jak je na tom opatrovaný s exekucí a z toho by se dalo dovozovat, o co vlastně jde.
 • Zastavení pro nemajetnost je jistě možné u dluhů, které uznáváme jako platné, ale toto je komplikace a u dluhů, kde nebylo dlouhodobě vymoženo, má být zastaveno.
  • Nicméně se mi spíše zdá, vzhledem k vyčíslení jistiny 0, že exekutor zastavil exekuci pro nemožnost jejího vymožení v minulosti a jen doúčtovává náklady řízení. I přes to bych dávala návrh na zastavení pro neplatný právní titul z důvodu omezení svéprávnosti a neschopnosti jednat, podvodného vzniku původních dluhů (viz dále), protože v takovém případě (při úspěchu) by na náklady exekuce neměl exekutor nárok.
 • Jinak by mělo být řešeno zastavení pro neplatný právní titul (dle § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu).
  • Na základě II. ÚS 2230/16 ze dne 1.11.2016 a II. ÚS 3194/18 ze dne 1.4.2019 je soud povinen se zabývat i hmotněprávními námitkami ohledně existence právního titulu, na základě, kterého byla provedena exekuce.
  • Pokud je zjevně nespravedlivý (věcně i hmotně právně) exekuční titul.
  • Pokud pohledávka nemohla hmotně právně vůbec vzniknout (např. z důvodu absolutní neplatnosti).
  • Musí se vrátit vymožené a se vznesenou námitkou promlčení se nelze (ze strany věřitele) domáhat vrácení jistiny, nedojde tedy k bezdůvodnému obohacení, neboť vymáhání jistiny bude promlčeno.
  • Podání (zastavení) mohlo být navrhováno pozdě (je k tomu obecně lhůta jen 15 dnů), je vhodné se odvolat též na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.02.2014, sp. zn. 21 Cdo 3439/2013 a ze dne 04.05.2015, sp. zn. 26 Cdo 4086/2014 a rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.05.2016, sp. zn. 20 Cdo 1503/2016, abyste exekutora upozornila, když byste lhůtu propásla, že se tím má zabývat.
   • Smysl lhůty uvedené v ustanovení § 55 odst. 1 exekučního řádu spočívá v tom, že vede povinné k tomu, aby podávali návrh na zastavení exekuce „včas“ ve lhůtě 15 dnů a exekuci neprodlužovali; vyplývají-li však z listin předložených povinným k návrhu na zastavení exekuce skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení exekuce, je soud povinen k nim přihlédnout a i o opožděném návrhu věcně rozhodnout.
   • Lhůta 15 dnů uvedená v ustanovení § 55 odst. 1 ex. řádu není lhůtou prekluzivní. Vyplývají-li z listin předložených povinným k návrhu na zastavení exekuce skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení exekuce, je soud povinen k nim přihlédnout a i o opožděném návrhu věcně rozhodnout.
  • Pro jistotu navrhněte promlčení, kdyby nebyla zohledněna neplatnost.
    

Píšete ještě o mínusovém stavu na účtu – bylo by potřeba zjistit, jak vznikl:

 • Neměli byste mít povolený kontokorent.
 • Neměli byste mít banku, která si za odpověď exekutorovi účtuje poplatky (tuším, že to dělala Fio banka).
 • Měli byste účet zrušit, pokud jej k ničemu nepotřebujete (ačkoliv by prostředky opatrovaného neměly chodit přímo na účet). 

Nejsem si jistá, zda výše uvedeným jsem Vám nezpůsobila spíš více beznaděje a chaosu, protože Vás může mást tolik možností, když konkrétněji nevidím podklady, proto bych doporučila ještě konzultaci v dluhové poradně.

Pro další obecný přehled by Vám možná alespoň mohlo pomoci vzdělávání (6.10. https://www.topseminare.cz/online/), kde učím o platnosti/neplatnosti, o dluhové problematice.

Píšete navíc o nízkém invalidním důchodu, doporučuji, koukněte se na naše odpovědi https://www.mskruh.cz/poradna/socialne-pravni-poradna-pro-pecujici/ptate-se-nizky-invalidni-duchod-pri-prader-williho-syndromu a https://www.mskruh.cz/poradna/pravni-poradna-pro-opatrovniky/ptate-se-opatrovanec-ma-velmi-nizky-invalidni-duchod, možná, kdybyste prověřila vznik invalidity, mohlo by dojít k navýšení důchodu.

Přeji, ať situaci rozklíčujete a zvolíte vhodné řešení

Mgr. Radka Pešlová


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Doporučení odborníků z MZČR k očkování proti covidu v sezoně 2023/24. Nepřehlédněte!
Nový seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

Zprávy: Pečujeme doma o hrdinství všedního dne i valorizaci příspěvku

6.12.2023 Včera, 5. prosince vyšlo další číslo novin Pečujeme doma. Nabízí mj. rozhovor s Jolandou Voldánovou, novou ředitelkou Konta Bariéry, všímáme si seriálů, které se zabývají pečováním, a nemůžeme samozřejmě vynechat ústřední problém pečujících: odsouvání valorizace příspěvku na péči, k němuž nedošlo u některých stupňů od roku 2016. více...

Blog R. Honzáka: Starý doktor píše mladým stávkujícím kolegům

5.12.2023 Kolegyně a kolegové! Pokud vám bylo dopřáno vystudovat na Universitě Karlově, tak pomnětě, že ještě před pár roky patřila mezi 400 nejkvalitnějších fakult světa. Že se propadla níže, není už zásluha mojí generace. Bylo vám tedy dopřáno vzdělání, jako málokomu na světě. Aniž se na vás požadovaly jiné než elementární poplatky ve formě kolkovného. více...

PTÁTE SE: Jak posunout datum vzniku invalidity do minulosti

4.12.2023 Přijatá dcera, která má přiznány příspěvek na péči 3. stupně a ZTP/P (dlouhodobě, obojí cca od 9 let, nyní v létě jí bylo obojí na dva roky přiznáno) má komplikovanou diagnózu - AS s výraznou poruchou komunikace, ADHD, PTSD, PDA, úzkostná porucha včetně sociální fobie, komplikovaná oční vada, hypersenzitivita. Její stav trvá s určitými obměnami již více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.