pečuj doma

Klient se chce stěhovat, jeho opatrovnice s tím nesouhlasí

2.9.2022

Pracuji v domově pro osoby se zdravotním postižením. Klient projevuje libost s přestěhováním. Opatrovnice s tím nesouhlasí. Podléhá klientovo přání rozhodnutí opatrovnice?

Odpověď

Pravomoci opatrovníka jsou něco jako pravomoci rodiče, jen rozsah je určen v soudním rozhodnutí. Pokud by dítě projevovalo libost s přestěhováním, musel by rodič rozvážit finanční dopad, dlouhodobou změnu bydlení, zda by opravdu byla ve prospěch, původ chtění se přestěhovat (zda třeba dítě neutíká před problémy v současném místě bydliště), jak se sám dostane k dítěti (jestli by se mu neodstěhovalo příliš daleko) atd.

Starší dítě (s věkem nad 15 let) je držitelem občanského průkazu a může si určovat i místo pobytu, ale protože je na rodiči závislý, tak ani v tomto není plně svobodný. Pokud je opatrovaný mentálně alespoň na úrovni patnáctiletého dítěte, dá se dovodit, že už má i schopnost si určovat místo pobytu.

Ale projev samotné libosti opatrovaného klienta navozuje, že záměr ho přestěhovat je spíš Vás jako služby a klientovi to umíte hezky vysvětlit. Protože jste ale smluvní partner, je ten, kdo hájí práva klienta, opatrovník. Pokud tedy opatrovník nesouhlasí, nelze to jen překročit libostí opatrovance, pokud by na to navazovaly další právní souvislosti (např. změna výše úhrady, změna smlouvy). Kdyby snad opatrovaný prostě ze služby odešel a sám si našel bydlení jinde (odpovídalo by to mentálně vyššímu věku dítěte), tak by s tím musel opatrovník pracovat.

Opatrovník je vázán mimo jiné § 467 občanského zákoníku:

§ 467

(1) Opatrovník při plnění svých povinností naplňuje opatrovancova právní prohlášení a dbá jeho názorů, i když je opatrovanec projevil dříve, včetně přesvědčení nebo vyznání, soustavně k nim přihlíží a zařizuje opatrovancovy záležitosti v souladu s nimi. Není-li to možné, postupuje opatrovník podle zájmů opatrovance.

(2) Opatrovník dbá, aby způsob opatrovancova života nebyl v rozporu s jeho schopnostmi a aby, nelze-li tomu rozumně odporovat, odpovídal i zvláštním opatrovancovým představám a přáním.

Znamená to, že opatrovník má znát názor/přání (libost se tedy jeví jako málo) a pak toto srovná se zájmem, protože je to opatrovník, kdo je případně za špatnou zprávu odpovědný (k náhradě škody).

Můžete ale narazit na nefunkčního opatrovníka, kterému by vadilo vše. Např. přestěhování by bylo v zájmu opatrovaného (např. z vícelůžkového pokoje na jednolůžkový), a to i když by to bylo dražší, ale opatrovaný má vysoké příjmy a není třeba vytvářet rezervu, protože má i další majetek, ale opatrovník nesmyslně šetří (např. aby se více dědilo). Toto jednání není v zájmu opatrovaného, ale ani tak nelze opatrovníka obejít (úprava smlouvy by nebyla platná), ale je třeba dát podnět soudu na změnu opatrovníka (aby dlouhodobě opatrovník neškodil nejen v této věci, ale i v dalších).

Vím, že má odpověď není jednoznačná, ale snad i ve výše uvedeném odpověď najdete.

Mgr. Radka Pešlová

 

         

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a Ministerstvo zdravotnictví.

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Zajímá vás fungování hospicu a odlehčovací služby?

17.4.2024 Připravili jsme dvě nová videa ze seriálu Představujeme pět typů služeb: o pobytové odlehčovací službě a hospicu. Seriál má pomoci především rodinným pečujícím, kteří se starají o dospělé. Měli by se lépe zorientovat, v čem může být ta která prospěšná, v čem pomoci nemůže, jaké potíže mohou při využívání služeb nastat a jak jsou řešeny, jak služby dojednat více...

INFO: Letošní týden pro rodinu začíná 13. května

15.4.2024 Rodinný svaz ČR vyhlašuje pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje 16. ročník týdne rodiny s mottem: „ŠTĚSTÍ RODINY NEJSOU OSAMOCENÉ ŠEDINY“. Proběhne od 13. do 19. května a chce poukázat na důležitost blízkosti a bolestný nárůst osamělosti, především seniorů, vedoucí často k vyloučení, pádu do izolace až ubližování si. více...

ZPRÁVY: Pečující roku 2024. Nominace do 30. dubna

14.4.2024 Ministerstvo práce a sociálních věcí znovu otevírá nominace na ocenění Pečující roku, které si klade za cíl ocenit a veřejně uznat náročnou práci neformálních pečujících po celé České republice. Slavnostní předávání cen se uskuteční 6. června 2024 v rámci 7. ročníku konference Fórum rodinné politiky, která tento rok zamíří do Jihlavy. více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.