pečuj doma

Klient se chce stěhovat, jeho opatrovnice s tím nesouhlasí

2.9.2022

Pracuji v domově pro osoby se zdravotním postižením. Klient projevuje libost s přestěhováním. Opatrovnice s tím nesouhlasí. Podléhá klientovo přání rozhodnutí opatrovnice?

Odpověď

Pravomoci opatrovníka jsou něco jako pravomoci rodiče, jen rozsah je určen v soudním rozhodnutí. Pokud by dítě projevovalo libost s přestěhováním, musel by rodič rozvážit finanční dopad, dlouhodobou změnu bydlení, zda by opravdu byla ve prospěch, původ chtění se přestěhovat (zda třeba dítě neutíká před problémy v současném místě bydliště), jak se sám dostane k dítěti (jestli by se mu neodstěhovalo příliš daleko) atd.

Starší dítě (s věkem nad 15 let) je držitelem občanského průkazu a může si určovat i místo pobytu, ale protože je na rodiči závislý, tak ani v tomto není plně svobodný. Pokud je opatrovaný mentálně alespoň na úrovni patnáctiletého dítěte, dá se dovodit, že už má i schopnost si určovat místo pobytu.

Ale projev samotné libosti opatrovaného klienta navozuje, že záměr ho přestěhovat je spíš Vás jako služby a klientovi to umíte hezky vysvětlit. Protože jste ale smluvní partner, je ten, kdo hájí práva klienta, opatrovník. Pokud tedy opatrovník nesouhlasí, nelze to jen překročit libostí opatrovance, pokud by na to navazovaly další právní souvislosti (např. změna výše úhrady, změna smlouvy). Kdyby snad opatrovaný prostě ze služby odešel a sám si našel bydlení jinde (odpovídalo by to mentálně vyššímu věku dítěte), tak by s tím musel opatrovník pracovat.

Opatrovník je vázán mimo jiné § 467 občanského zákoníku:

§ 467

(1) Opatrovník při plnění svých povinností naplňuje opatrovancova právní prohlášení a dbá jeho názorů, i když je opatrovanec projevil dříve, včetně přesvědčení nebo vyznání, soustavně k nim přihlíží a zařizuje opatrovancovy záležitosti v souladu s nimi. Není-li to možné, postupuje opatrovník podle zájmů opatrovance.

(2) Opatrovník dbá, aby způsob opatrovancova života nebyl v rozporu s jeho schopnostmi a aby, nelze-li tomu rozumně odporovat, odpovídal i zvláštním opatrovancovým představám a přáním.

Znamená to, že opatrovník má znát názor/přání (libost se tedy jeví jako málo) a pak toto srovná se zájmem, protože je to opatrovník, kdo je případně za špatnou zprávu odpovědný (k náhradě škody).

Můžete ale narazit na nefunkčního opatrovníka, kterému by vadilo vše. Např. přestěhování by bylo v zájmu opatrovaného (např. z vícelůžkového pokoje na jednolůžkový), a to i když by to bylo dražší, ale opatrovaný má vysoké příjmy a není třeba vytvářet rezervu, protože má i další majetek, ale opatrovník nesmyslně šetří (např. aby se více dědilo). Toto jednání není v zájmu opatrovaného, ale ani tak nelze opatrovníka obejít (úprava smlouvy by nebyla platná), ale je třeba dát podnět soudu na změnu opatrovníka (aby dlouhodobě opatrovník neškodil nejen v této věci, ale i v dalších).

Vím, že má odpověď není jednoznačná, ale snad i ve výše uvedeném odpověď najdete.

Mgr. Radka Pešlová

 

         

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a Ministerstvo zdravotnictví.

 

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

NÁVOD: Vše o pečovatelské službě - aktualizované rady

6.2.2023 Mnoha lidem nevyhovuje institucionalizované poskytování péče v různých domovech (též nazývaných i ústavech). Pokud má opečovávaný dostatek prostředků, případně potřebuje jen méně péče, nabízí naše sociální služby pomoc v domácnosti pomocí pečovatelské služby. Na všechny podstatné otázky odpovídá magistra Radka Pešlová. více...

ZPRÁVY: Co ukázal lednový výzkum ústavu STEM

5.2.2023 Česká veřejnost nejlépe hodnotí zdejší kvalitu zdravotní péče. Výzkum neziskového ústavu STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších osmnácti let v lednu. Na otázky odpověděl soubor 1089 respondentů. STEM žádal občany, aby vystavili vysvědčení fungování naší společnosti v roce 2022. více...

INFO: NRZP nesouhlasí se zvýšením ceny léků a chce o tom jednat

4.2.2023 Národní rada zdravotně postižených oslovila ministra financí Zbyňka Stanjuru, a to v souvislosti s jeho návrhem na zrušení 10 % sazby daně z přidané hodnoty a snížení 15 % sazby DPH o 1-2 procentní body. Současná 10 % DPH se vztahuje i na léky a návrh by vedl ke zvýšení cen léků. Tato změna by se velmi dotkla osob se zdravotním postižením. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.