pečuj doma

Končící opatrovník nepředal doklady a finance svému nástupci

15.5.2024

Jsem kamarádka opatrované a chtěla bych se zeptat. Může opatrovník bez souhlasu opatrované jít za doktorem a zjišťovat informace? Může bez souhlasu opatrované změnit její trvalé bydliště? Teď se změnil opatrovník, je jím přítel. Opatrována má zítra dostat peníze od opatrovníka, ale původní opatrovník ještě nepřevedl peníze ani údaje k bankám novému opatrovníkovi, co se s tím dá dělat? Vím, že existuje nějaká lhůta 2 měsíce, ale týká se i financí?

Odpověď

Opatrovník je k opatrované něco jako rodič k dítěti. Tedy se může zajímat, aby dostatečně hájil práva opatrované. Není vždy nutný souhlas opatrované (pokud nejde o specifický institut opatrovnictví pro správu jmění, kde si původně návrh na opatrovnictví podávala opatrovaná sama). Opatrovník má povinnost znát zdravotní stav opatrované, aby mohl např. vyjednat lékařskou prohlídku, lepší přístup lékaře, získání posudku pro potřeby přiznání odpovídajících sociálních dávek atd.

Mezi opatrovníkem a opatrovanou by měl být vztah nápomocný a nikoliv bojující. Opatrovaná by se neměla před opatrovníkem skrývat a bojovat s ním. Opatrovník by zase neměl být pro opatrovanou policistou, věznitelem a někým, kdo jí jenom rozkazuje. Opatrovaná má mít v opatrovníkovi oporu a ten má být něco jako její advokát, za každých okolností hájit její zájmy (není to totéž, co přání, protože ty může ovlivňovat nějaké onemocnění nebo postižení, ale mělo by jít opravdu o nejlepší zájem opatrované).

Co se týče nutnosti předat doklady, finance apod. původním opatrovníkem, novému opatrovníkovi, tam není stanovena žádná lhůta (do dvou měsíců musí opatrovník předat zprávu soudu, opatrované a opatrovnické radě). Ale protože má opatrovník hájit práva opatrované a pokud své opatrovnictví končí, pak by buď měl ještě učinit nezbytné úkony, aby opatrovaná netrpěla, anebo všechny doklady a prostředky opatrované drží (zadržuje) neoprávněně a na úkor opatrované se bezdůvodně obohacuje.

Měl by to být právě nový opatrovník, kdo začne hájit práva opatrované až do stavu jejich vymáhání. Nový opatrovník může podat trestní oznámení, domnívá-li se, že jde třeba o krádež, neoprávněné nakládání s cizím majetkem, zpronevěru apod. Může také podat předžalobní výzvu a následně žalobu o vydání bezdůvodného obohacení.

Pokud šlo o opatrovníka veřejného, lze si na jeho postup stěžovat jeho nadřízenému, krajskému metodikovi a Ombudsmanovi. Pokud šlo o opatrovníka soukromého, je tam pouze soudní nebo policejní cesta, když nepomáhá vyjednávání nového opatrovníka.

Mgr. Radka Pešlová

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Problémy s duševním zdravím můžete řešit z domova

22.5.2024 Pokud potřebujete pomoc specialisty na duševní zdraví, nemusíte se spoléhat pouze na klasické ambulance psychiatrů a psychologů, které jsou v dnešních dnech přeplněné a je těžké zde dostat termín. Zkuste využít digitální terapie, které nabízí péči online, tedy doslova odkudkoli, kde máte připojení k internetu. Jednou z možností je digitální platforma Mindwell. více...

PTÁTE SE: Musí banka kontrolovat kroky opatrovníka, když to dělá soud?

21.5.2024 Pro sestru chceme zřídit spořicí účet, ať její peníze nejsou ničeny inflací. Banka podmiňuje zřízení spořicího účtu tím, že omezí výběr peněz na 15 000 Kč měsíčně a my pak musíme bance vysvětlovat, nač chceme realizovat, přestože mají listiny opatrovníka i o zbavení svéprávnosti (tělesné i mentální postižení od narození). Má banka právo to dělat více...

PTÁTE SE: Jak napsat vyjádření do řízení o příspěvku na péči

20.5.2024 Chci podat odvolání ohledně přiznání výše příspěvku na péči pro syna s poruchou autistického spektra. Připravuji podklady pro vyjádření k rozhodnutí. Díky článku od p. Pešlové na vašich stránkách jsem podala žádost o prodloužení vyjádření. Budu upozorňovat na procesní nesrovnalosti v řízení. Zjišťuji, že při posuzování situace syna nebyly více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.