pečuj doma

Koupě auta s příspěvkem na pomůcku pro opatrovanou

28.4.2023

Jsem opatrovník naší dvacetileté těžce mentálně postižené dcery. Před měsícem jsme podali žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku (automobil). Musím žádat opatrovnický soud o svolení, když naše dcera bude mít na nákupu auta jen minimální nebo žádné výdaje? 200 000 Kč je předpokládaný příspěvek na zvláštní pomůcku, 95 000 Kč vrácení DPH, 120 000 Kč prodej starého auta v majetku opatrované, 110 000 je 20% podíl rodiny na občasné použití auta, 25 000 Kč úspory opatrované nebo příspěvek od rodiny. Předpokládaná cena automobilu je 550 000 Kč. Pokud musím žádat, tak prosím o přibližný vzor žádosti.

Odpověď

Při nákupu vozu dcerou (zastoupenou Vámi jako opatrovníkem) dochází k několika právním jednáním a dochází k různému režimu, co na soud dát a co ne:

 1. podání žádosti o kompenzační pomůcku (automobil): nepodléhá schvalování soudem (dle § 4 odst. 2 zák. č. 329/2011 Sb.)
 2. vrácení DPH: nepodléhá schvalování soudem (dle § 4 odst. 2 zák. č. 329/2011 Sb.)
 3. prodej starého auta v majetku opatrované: podléhá schválení opatrovnické rady (není-li zřízena, tak soudu), neboť opatrované ubude majetek výrazné hodnoty (tedy nejde o jednání běžné) a musí se hledat pro ni nejvhodnější (finančně výhodné řešení). Potřebujete Návrh na schválení právního jednání.
 4. smlouva s rodinou na občasný pronájem: zde je otázkou, zda půjde o darovací smlouvu, nebo půjde o smlouvu o výpůjčce s jednorázovou platbou předem, podmínkách smlouvy (např. náhrada škody, úhrada pojištění, hlídání technického stavu vozidla). Pak je podstatné, mezi kým smlouva bude sjednána (pokud by na jedné straně byla opatrovaná jako majitelka zastoupená Vámi jako opatrovníkem a na druhé straně Vy jako vypůjčitel – jste v kolizi dle § 460 občanského zákoníku a je třeba ještě řešit pro uzavření této smlouvy návrh na soud na ustanovení kolizního opatrovníka, tj. Návrh na ustanovení kolizního opatrovníka).
 5. úspory: záleží na objemu, protože by mohlo jít o jednání neběžné povahy, obdobný postup jako u bodu 3.
 6. příspěvek od rodiny: přijetí daru opatrovanou – pokud jde opět o vyšší částku, postup dle bodu 3., příp. je-li dar od opatrovníka (nebo ze společného jmění manželů, kdy opatrovník je jedním z manželů), pak je podstatné řešit i dle bodu č. 4 ustanovení kolizního opatrovníka.

Vzory:

Návrh na ustanovení kolizního opatrovníka

Vážení, protože jako otec, pečující osoba a současně opatrovník nemohu sám (za opatrovanou) se sebou uzavřít dohodu o výpůjčce předmětného vozu a o daru (a to ať ústní nebo písemnou) a současně si (za dceru) sobě určit pravidla smlouvy o výpůjčce a výši úhrady a taktéž kontrolovat se (za dceru), že plním podmínky výpůjčky, žádám o ustanovení kolizního opatrovníka dle § 460 občanského zákoníku, v platném znění pro oblast sjednání smlouvy o výpůjčce a smlouvy o daru, jejích změn, úhradu za výpůjčku a případně ukončení smlouvy mezi opatrovanou a opatrovníkem.

Návrh na schválení právního jednání:

Vážení,
z důvodu, že dceři již přestává sloužit její stávající vůz, je vhodné jej prodat a následně pořídit nový, který lépe odpovídá jejím současným potřebám.
...tady více popište, proč je výhodné (a rozumné), aby dcera využila své úspory na nový vůz, proč stávající vůz již neslouží...

S prodejem a koupí nového vozu se pojí tato právní jednání, která žádáme, aby soud po provedeném dokazování zvážil a schválil:

 1. Prodej vozu prostřednictvím autobazaru ... za cenu ... Kč.
  1. Že je cena stanovena spravedlivě lze usuzovat z běžných cen obdobných vozů na inzertním portále ..., jehož sken dokládáme přílohou. Případně dokládáme další nabídky konkurenčních autobazarů, aby bylo zřejmé, že jde o prodej vozu za nejvýhodnějších podmínek pro opatrovanou.
 2. Přijetí účelového daru opatrovanou ve výši ... Kč na pořízení nového vozu typu ...
 3. Využití úspor opatrované ve výši ... Kč k uhrazení hodnoty nového vozu (po uplatnění nároku na vrácení DPH finančním úřadem), kterou nepokryje příspěvek od úřadu práce na pořízení této kompenzační pomůcky, dar od rodiny a částka za smlouvu o výpůjčce.

Žádám o schválení uvolnění prostředků ve výši ... Kč z úspor opatrované na toto neběžné právní jednání, schválení smlouvy o daru a schválení prodeje vozu.

(vzor naleznete také zde: https://justice.cz/documents/32489/1000664/vzor+-+n%C3%A1vrh+na+schv%C3%A1len%C3%AD+pr%C3%A1vn%C3%ADho+jedn%C3%A1n%C3%AD+za+opatrovance.doc/c504cb69-e686-42d3-8be0-dbffb01a40f0)

Mgr. Radka Pešlová


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

INFO: Do sociálních služeb může prakticky kdokoli. Chystá se změna

29.5.2023 Česká republika má jedna z nejnižších kvalifikačních kritérií pro práci v sociálních službách v Evropě. Nastoupit může prakticky kdokoli, stačí když má čistý trestní rejstřík a do roku a půl od nástupu do zaměstnání absolvuje kvalifikační kurs. Z pohledu nedostatku pracovníků v sociálních službách to může být jistá výhoda. více...

INFO: Zrušení odpočtu daně na partnera poškodí pečující a postižené

28.5.2023 Zásadní připomínky vyslovila Národní rada zdravotně postižených České republiky k tzv. Konsolidačnímu nebo též ozdravnému balíčku vlády. Týkají se především praktického zrušení odpočtu daně na partnera. Návrh na jeho ponechání pouze do tří let věku dítěte považuje za další opatření proti soudržnosti českých rodin. více...

PTÁTE SE: Podpora v nezaměstnanosti po skončení péče o osobu blízkou

28.5.2023 Pečuji o maminku s Alzheimerovou chorobou ve 3. stupni postižení. Nemůžu chodit do zaměstnání. Maminka bere příspěvek na péči ve 3. stupni už 22 měsíců. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, kdyby skončila péče o maminku už nyní? Ať už v případě jejího úmrtí, nebo umístění maminky v nějakém sociálním zařízení. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.