pečuj doma

Koupě auta s příspěvkem na pomůcku pro opatrovanou

28.4.2023

Jsem opatrovník naší dvacetileté těžce mentálně postižené dcery. Před měsícem jsme podali žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku (automobil). Musím žádat opatrovnický soud o svolení, když naše dcera bude mít na nákupu auta jen minimální nebo žádné výdaje? 200 000 Kč je předpokládaný příspěvek na zvláštní pomůcku, 95 000 Kč vrácení DPH, 120 000 Kč prodej starého auta v majetku opatrované, 110 000 je 20% podíl rodiny na občasné použití auta, 25 000 Kč úspory opatrované nebo příspěvek od rodiny. Předpokládaná cena automobilu je 550 000 Kč. Pokud musím žádat, tak prosím o přibližný vzor žádosti.

Odpověď

Při nákupu vozu dcerou (zastoupenou Vámi jako opatrovníkem) dochází k několika právním jednáním a dochází k různému režimu, co na soud dát a co ne:

 1. podání žádosti o kompenzační pomůcku (automobil): nepodléhá schvalování soudem (dle § 4 odst. 2 zák. č. 329/2011 Sb.)
 2. vrácení DPH: nepodléhá schvalování soudem (dle § 4 odst. 2 zák. č. 329/2011 Sb.)
 3. prodej starého auta v majetku opatrované: podléhá schválení opatrovnické rady (není-li zřízena, tak soudu), neboť opatrované ubude majetek výrazné hodnoty (tedy nejde o jednání běžné) a musí se hledat pro ni nejvhodnější (finančně výhodné řešení). Potřebujete Návrh na schválení právního jednání.
 4. smlouva s rodinou na občasný pronájem: zde je otázkou, zda půjde o darovací smlouvu, nebo půjde o smlouvu o výpůjčce s jednorázovou platbou předem, podmínkách smlouvy (např. náhrada škody, úhrada pojištění, hlídání technického stavu vozidla). Pak je podstatné, mezi kým smlouva bude sjednána (pokud by na jedné straně byla opatrovaná jako majitelka zastoupená Vámi jako opatrovníkem a na druhé straně Vy jako vypůjčitel – jste v kolizi dle § 460 občanského zákoníku a je třeba ještě řešit pro uzavření této smlouvy návrh na soud na ustanovení kolizního opatrovníka, tj. Návrh na ustanovení kolizního opatrovníka).
 5. úspory: záleží na objemu, protože by mohlo jít o jednání neběžné povahy, obdobný postup jako u bodu 3.
 6. příspěvek od rodiny: přijetí daru opatrovanou – pokud jde opět o vyšší částku, postup dle bodu 3., příp. je-li dar od opatrovníka (nebo ze společného jmění manželů, kdy opatrovník je jedním z manželů), pak je podstatné řešit i dle bodu č. 4 ustanovení kolizního opatrovníka.

Vzory:

Návrh na ustanovení kolizního opatrovníka

Vážení, protože jako otec, pečující osoba a současně opatrovník nemohu sám (za opatrovanou) se sebou uzavřít dohodu o výpůjčce předmětného vozu a o daru (a to ať ústní nebo písemnou) a současně si (za dceru) sobě určit pravidla smlouvy o výpůjčce a výši úhrady a taktéž kontrolovat se (za dceru), že plním podmínky výpůjčky, žádám o ustanovení kolizního opatrovníka dle § 460 občanského zákoníku, v platném znění pro oblast sjednání smlouvy o výpůjčce a smlouvy o daru, jejích změn, úhradu za výpůjčku a případně ukončení smlouvy mezi opatrovanou a opatrovníkem.

Návrh na schválení právního jednání:

Vážení,
z důvodu, že dceři již přestává sloužit její stávající vůz, je vhodné jej prodat a následně pořídit nový, který lépe odpovídá jejím současným potřebám.
...tady více popište, proč je výhodné (a rozumné), aby dcera využila své úspory na nový vůz, proč stávající vůz již neslouží...

S prodejem a koupí nového vozu se pojí tato právní jednání, která žádáme, aby soud po provedeném dokazování zvážil a schválil:

 1. Prodej vozu prostřednictvím autobazaru ... za cenu ... Kč.
  1. Že je cena stanovena spravedlivě lze usuzovat z běžných cen obdobných vozů na inzertním portále ..., jehož sken dokládáme přílohou. Případně dokládáme další nabídky konkurenčních autobazarů, aby bylo zřejmé, že jde o prodej vozu za nejvýhodnějších podmínek pro opatrovanou.
 2. Přijetí účelového daru opatrovanou ve výši ... Kč na pořízení nového vozu typu ...
 3. Využití úspor opatrované ve výši ... Kč k uhrazení hodnoty nového vozu (po uplatnění nároku na vrácení DPH finančním úřadem), kterou nepokryje příspěvek od úřadu práce na pořízení této kompenzační pomůcky, dar od rodiny a částka za smlouvu o výpůjčce.

Žádám o schválení uvolnění prostředků ve výši ... Kč z úspor opatrované na toto neběžné právní jednání, schválení smlouvy o daru a schválení prodeje vozu.

(vzor naleznete také zde: https://justice.cz/documents/32489/1000664/vzor+-+n%C3%A1vrh+na+schv%C3%A1len%C3%AD+pr%C3%A1vn%C3%ADho+jedn%C3%A1n%C3%AD+za+opatrovance.doc/c504cb69-e686-42d3-8be0-dbffb01a40f0)

Mgr. Radka Pešlová


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

INFO: Letošní týden pro rodinu začíná 13. května

15.4.2024 Rodinný svaz ČR vyhlašuje pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje 16. ročník týdne rodiny s mottem: „ŠTĚSTÍ RODINY NEJSOU OSAMOCENÉ ŠEDINY“. Proběhne od 13. do 19. května a chce poukázat na důležitost blízkosti a bolestný nárůst osamělosti, především seniorů, vedoucí často k vyloučení, pádu do izolace až ubližování si. více...

ZPRÁVY: Pečující roku 2024. Nominace do 30. dubna

14.4.2024 Ministerstvo práce a sociálních věcí znovu otevírá nominace na ocenění Pečující roku, které si klade za cíl ocenit a veřejně uznat náročnou práci neformálních pečujících po celé České republice. Slavnostní předávání cen se uskuteční 6. června 2024 v rámci 7. ročníku konference Fórum rodinné politiky, která tento rok zamíří do Jihlavy. více...

PTÁTE SE: Lze dokládat nové lékařské zprávy k námitce u příspěvku na péči?

13.4.2024 Dceři snížili příspěvek na péči ze 4. na 3. stupeň, podali jsme námitku. V ní jsme podle rady rané péče a v podstatě logiky nedodali žádné další/nové lékařské zprávy, jenom zdůvodnili, proč nesouhlasíme. Z úřadu práce nám došlo rozhodnutí, že vzhledem k tomu, že jsme k námitce nepřiložili žádné lékařské zprávy či jiné důkazové prostředky, více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.