pečuj doma

Mám nastoupit do nemocnice. Jak zajistit péči o syna?

30.6.2022

Mám nastoupit do nemocnice k plánované operaci. Mám v péči syna 50 let, je plně nesvéprávný, těžce nemocen epilepsií. Žádám nemocnici, aby mě na dobu nezbytně nutnou zastoupila v opatrování syna, aby byl na uzavřeném oddělení v čenovické nemocnici v Brně, kde již ležel a mají jeho chorobopis, tudíž znají jeho zdravotní stav. Byla by mu zde poskytnuta péče, kterou nutně potřebuje. Psychiatr, který pravidelně zajišťuje mému synu léčbu, nám napíše doporučení. Nicméně lékař z tohoto oddělení nechce pomoci. Jak mám postupovat a kam mám svěřit syna, když budu v nemocnici? Prosím poraďte mi, co mám ze zákona právo žádat stát neboli instituci?

Odpověď

Popíši to od absurdní situace, která by nastala, kdybyste prostě odešla z domu. Syn by nejspíš mohl chvíli doma vydržet, ale asi by nechápal, jak se najíst, a jak napít, čímž by se dostal (svým postižením) do zásadního zhoršení zdravotního stavu, a dokonce by to mohlo skončit fatálně.

Teď je ale otázkou, co potřebuje za péči. Potřebuje soustavnou léčbu, kterou mu doma podáváte a musí Vás zastoupit zdravotník? Nebo potřebuje především sociální péči (uvařit, nakrmit, dohlédnout na vyprazdňování…)?

Pokud potřebuje zdravotní péči (k tomu mě vede úvaha, že trváte na psychiatrickém uzavřeném oddělení), pak bych požádala písemně o hospitalizaci syna s doložením doporučení psychiatra a upozorněním, že ode dne … (vaší operace) bude syn dle § 5 odst. 1 nebo 2 zák. č. 372/2011 Sb. Pokud by psychiatrická nemocnice nebyla schopná syna hospitalizovat na základě akutnosti jeho stavu a hrozícího stavu ohrožení, pak by bylo vhodné syna s sebou vzít do nemocnice, kde by měl být personál schopen mu případně zajistit převoz. Též by se dalo nahradit tím, že mu předepíše jeho lékař sanitu a ošetření v nemocnici, kam by byl v děn Vaší hospitalizace převezen.

Současně je pak vhodné na lékaře, který syna odmítne ošetřovat, podat stížnost jeho nadřízenému a pak případně, pokud nadřízený nevyřídí stížnost k Vaší spokojenosti, tak na krajský úřad.

Předpokládám, že toto je velmi stresující (a do poslední chvíle nejisté), ale nebojte – opravdu je zde zdravotní systém nastaven, že to vyjde, pokud je to tak, že syn potřebuje zdravotní ošetření.

Pokud ale syn potřebuje především sociální péči, je zjevné, proč lékař psychiatrické nemocnice nechce spolupracovat. Proto doporučuji kontaktovat odlehčovací službu a na dobu hospitalizace syna přesunout do ní. Buď Vám budou schopni poradit na sociálním odboru na obecním nebo krajském úřadu, anebo si službu můžete vyhledat sama na http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1654533689111_2.

Na uvedeném odkaze můžete také hledat Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a pokud je Vaše hospitalizace pouze na chvíli, možná by mohli poskytnout krátkodobě akutně i lůžko v týdenním stacionáři, případně v domově pro osoby se zdravotním postižením, pokud mají místo.

Pokud je osoba bez péče a potřebuje pomoci, je povinen pomoci obecní úřad s rozšířenou působností (sociální odbor). Ale obecní úřad nedisponuje pracovníky na 24hodinovou péči a nemá ani toliko schopnost vynutit spolupráci psychiatrické nemocnice. Přesto za spolupráce přivolané záchranné služby a Policie se domnívám, že by akutně situaci také vyřešili, ale ani zde to není nic bezproblémového a uklidňujícího. Současně mají ve Vašem regionu největší povědomí, co je možné.

Píšete o Černovické psychiatrické nemocnici, doporučovala bych kontaktovat přímo Úřad městské části, pokud jste z Brna anebo sociální odbor na Magistrátu města Brna. Pokud byste narazila na neochotného úředníka (mohlo by se to stát, jako v každém povolání se i na úřadu takový úředník může najít), tak doporučuji okamžitě kontaktovat nadřízeného. Dokážu si představit v jak zoufalé nejistotě nyní můžete být, proto se nenechte odradit jen jistým drobným „nechci“, „nemůžu“…

Bude-li syn bez Vaší přítomnosti v ohrožení, jsou tu primárně záchranné složky a preventivně před tím lékaři i sociální práce.

Držím pěsti

Mgr. Radka Pešlová

         

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a Ministerstvo zdravotnictví.

 

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

PTÁTE SE: Obtížná domluva s bankou i s opatrovancem

23.3.2023 Otec byl omezen na svéprávnosti v nakládání s penězi, uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb, nájemních smluv a jednání s úřady. Důchod mu chodí na účet v bance, ke kterému má stále přístup. Platí z něj nájem, splátky úvěrů. Komunikace s bankou je obtížná, dostal jsem vyjádření „účet bude vypovězen, může být veden pouze na osobu více...

ZPRÁVY: My a Poláci máme nejvyšší procento laických pečujících

22.3.2023 Co prožívá člověk, který se v určité fázi svého života stane laickým pečujícím? Podle údajů mezinárodní Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) tvoří sedmdesát až devadesát procent poskytovatelů dlouhodobé péče právě neformálně pečující, tedy členové rodiny, přičemž často i oni jsou již v předdůchodovém věku. více...

INFO: NERV doporučil zvyšovat penze znovu jen o třetinu růstu mezd

21.3.2023 Národní ekonomická rada vlády kvůli zadlužování doporučila zvedání penzí zpomalit a znovu je zvyšovat o třetinu růstu reálných mezd místo poloviny, jak tomu bylo do roku 2017. Zákon dnes stanovuje, že se penze mají zvyšovat o inflaci a polovinu růstu reálných mezd. Půjde tedy o významnou změnu, kterou špičky koalice už začínají projednávat. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.