pečuj doma

Mám obavy, aby se dcera nedostala do exekucí

6.10.2021

Mám 24letou dceru, u které je dle psychiatra podezření na diagnozu hypománie, případně spojenou s bipolární poruchou. Má v současné době často iracionální myšlení a obávám se, že je schopná podepisovat různé smlouvy (nájem bytu, půjčky...), které nebude moci splácet, jelikož je studentka a má příjem pouze z brigády cca 11 tis. Kč. Neustále chodí na různé prohlídky nájemných bytů. Na druhou stranu chápu, že chce bydlet sama, a nabídla jsem jí finanční pomoc, nemohu si však dovolit jí pomoci nijak výraznou částkou..., žiji bez partnera. Její otec jí nepomůže vůbec.
Jde mi o to, jak ji i sebe ochránit např. před případnou exekucí, pokud by se dostala do velkých dluhů, které by nebyla schopna splatit. Trvalé bydliště má napsané v mém domě. Bojím se ale, že pokud bych jí trvalé bydliště nechala přepsat na městský úřad nebo např. podala návrh na částečné zbavení svéprávnosti, tak to její psychický stav ještě výrazně zhorší.
Mohl by například exekutor zabavovat věci v mém domě, i když jsem všechny platila já? Dcera tam má jen pár osobních věcí. Žila již několik let s přítelem v Praze, který se s ní nyní rozešel, a proto ona teď hledá nové bydlení. Se mnou bydlet nechce.

Odpověď

Z toho, co píšete, dovozuji, že dcera rozumí a chápe, co dělá, ale je nedbalá a méně finančně zodpovědná.
Nebo je to tak, že je schopná podepsat kde co, protože tomu nedokáže z důvodu postižení porozumět a dovodit důsledky?

Pokud jde o druhý případ, pak je dlouhodobě v ohrožení tím, že nedokáže dovodit nevýhodnost smluv, nedokáže si třeba i vyřešit potřebné sociální dávky. Tady určitě potřebujete řešit buď podpůrcovství (nápomoc), zastoupení členem domácnosti nebo opatrovnictví (popis a vzory naleznete zde: https://www.pecujdoma.cz/poradna/poradna-socialne-pravni/opatrovnictvi-a-zastupovani-pouceni-rozdily-vzory/).

Pokud jde o první případ, tak na to bohužel doplatilo již mnoho rodičů a jejich nehospodárných potomků – zde jsou možnosti tyto:

  1. Jestli to dcera uznává, ona sama si může požádat o opatrovníka pro správu jmění. Ten pak rozhoduje s ní a podle ní, je-li to možné. Není omezena ve svéprávnosti, ale opatrovník může třeba anulovat smlouvy, je schopen řešit finanční záležitosti, vyjednávat s exekutorem (příp. insolvenčním správcem). Ale dluhy vznikat mohou.
  2. Pokud dcera neumí nakládat se sociálními dávkami a nevyužívá je pro svoji potřebu (užitečně), lze toto doložit a požádat o ustanovení zvláštního příjemce a přebírat např. její důchod a rozhodovat, co zaplatíte. Pořád to ale není ochrana před dluhy.
  3. Zrušení trvalého pobytu, pokud u Vás opravdu nebude pobývat. Toto chrání před dluhy jen omezeně – kdyby u Vás bydlela, exekutor přijít může do místa, kde se obává, že má povinný majetek.

Rozumím Vaší obavě, že kroky „proti“ dceři by mohly zapříčinit těžkosti ve Vašem vztahu a zhoršení jejího zdravotního stavu. Bohužel – pomoc je někdy vnímána jako trest a ublížení. Proto je velmi vhodné ji komunikovat (otevřeně) a možná by opatrovníkem měl být někdo jiný než Vy, abyste si Vy udržela neutrální statut a zloba dcery (z omezování) nekončila na Vás.

Shrnuji:

  • Dcera s Vámi může dobrovolně uzavřít smlouvu o podpoře. Vy budete mít právo rušit, co uzavře (pokud to uzavře bez porady s Vámi), ale ona sama dál bude rozhodovat. Před dluhy to neochrání.
  • Vy se prohlásíte za zástupce a dáte to schválit na soud, dceru s tím obeznámíte a ta nebude proti – může jednat za zastupovaného, ale pokud zastupovaný něco udělá sám, je možné, že to bude platné. Ochrana před dluhy menší.
  • Podáte návrh na opatrovnictví (i proti vůli dcery). Opatrovník rozhoduje místo opatrovaného a pokud je opatrovaný současně omezen ve svéprávnosti, bude neplatné, co uzavře v rámci toho omezení.
  • Dcera Vás může navrhnout na opatrovníka pro správu jmění. To je v její kompetenci a pak můžete řešit majetkové věci. Před exekucí, když dcera něco udělá bez Vás, to úplně nechrání, ale možná by to šlo zneplatnit, kdyby jednala v duševní poruše, která ji brání o tom rozumně uvažovat.

Zvažte, zda ona opatření sice mohou krátkodobě zhoršit zdravotní stav, ale dlouhodoběji pomohou.

Pokud by přišel exekutor k Vám, tak Vaše tvrzení, že tam dcera nemá věci, nebo jsou všechny věci Vaše, budete muset exekutorovi dokázat – půjde o vylučovací žalobu (https://www.ekcr.cz/1/exekutori-radi/870-36-navrh-na-vyskrtnuti-veci-ze-soupisu-a-vylucovaci-zaloba?w=), což není moc komfortní a je to nejisté (musíte mít účtenky, výpisy z účtu, že to šlo z Vašeho účtu, nabytí třeba v době nezletilosti dcery atd.).

Je mi jasné, že nic z výše uvedeného není bezkonfliktní a jisté řešení. Musí to být obtížné, dát dítěti svobodu, ale obávat se, že ji nezvládne a ublíží si. Je otázkou, zda brzký pád, kdy pak třeba může zvážit insolvenci a relativně brzy (za 3/5 let) se z ní dostat, není sice nepříjemná, ale dobrá zkušenost do budoucího života, který pak ještě může prožít velmi kvalitně.

Pokud dcera bude žít v Praze a mít příjem jen 11 tis., je ještě možné, aby si požádala o příspěvek na bydlení. Více možností nyní bohužel není. Z Vašeho psaní mám dojem, že i mnou uvedené možnosti vlastně znáte, ale stále mateřsky hledáte jiné láskyplné řešení. Je mi o to víc líto, že je právně nenacházím.

Držím pěsti, abyste vzájemný vztah nenarušily nevratně, a aby jakékoliv řešení, do kterého se pustíte, bylo to nejlepší pro Vás obě.

Mgr. Radka Pešlová

 

           

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Statutární město Brno a Jihomoravský kraj.

 

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

PTÁTE SE: Příspěvek na bydlení pro klienty pobytové služby

7.2.2023 Pracuji v domovu pro osoby se zdravotním postižením a v týdenním stacionáři. Našimi klienty jsou lidé s mentálním postižením. Jsou omezeni ve svéprávnosti a každý z nich má svého opatrovníka.
Je možné v těchto službách usilovat o získání příspěvku na bydlení? Jak bych měla případně postupovat? více...

ZPRÁVY: Ministr Stanjura odpověděl NRZP ohledně léků v obecné rovině

7.2.2023 Před několika dny jsme informovali o dopisu, kterým se NRZP ČR obrátila na ministra financí Zbyňka Stanjuru ve věci zavedení pouze dvou sazeb DPH ze současných tří. Podle ministra by došlo ke zrušení nejnižší 10% sazby DPH, která se vztahuje i na léky, což je pro osoby se zdravotním postižením zásadní, protože většina užívá denně nějaké léky. více...

NÁVOD: Vše o pečovatelské službě - aktualizované rady

6.2.2023 Mnoha lidem nevyhovuje institucionalizované poskytování péče v různých domovech (též nazývaných i ústavech). Pokud má opečovávaný dostatek prostředků, případně potřebuje jen méně péče, nabízí naše sociální služby pomoc v domácnosti pomocí pečovatelské služby. Na všechny podstatné otázky odpovídá magistra Radka Pešlová. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.