pečuj doma

Mám podat návrh na ochrannou léčbu klienta?

25.3.2022

Obracím se na Vás s prosbou ve věci našeho klienta. Jde o 63letého muže, bezdomovce, na kterého jsme podali návrh na omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka. Důvodem bylo, že svým chováním ohrožuje sám sebe, ale i své okolí (nadměrně užívá alkohol, nedodržuje léčebný režim – schizofrenik), nedodržuje hygienu, dle zprávy měst. policie polehával na silnici, kálí kdekoliv i u dětských hřišť. Dle znaleckého posudku i pan doktor zmiňuje, že by bylo možné zlepšení v čase, pokud by byl již v trvale v chráněném prostředí, kde by striktně dodržoval abstinenci od alkoholu, pravidelně užíval léky a měl dostatečnou výživu a životosprávu.

Je nařízeno soudní jednání, zvažuji požádat soud o připojení k tomuto jednání i projednání návrhu o nařízené ochranné léčbě v nemocnici. Dalším důvodem je, že klient je na dávkách hmotné nouze, pobytové sociální zařízení není v této chvíli možné. Prosím o radu, zda návrh na ochrannou léčbu mám podat.

Odpověď

Nejsem si jistá, zda jste při svém podání návrhu na omezení svéprávnosti dostatečně uvážila, co je to role opatrovníka.

Opatrovník má chránit PRÁVA opatrovaného. Tj. pokud má opatrovaný právo na svobodu pohybu, volbu lékaře, odmítání léčby apod., pak jeho opatrovník by měl toto hlídat, aby v tom nebyl omezen. Opatrovník nesupluje Policii a případně výchovný ústav. Opatrovník nemá ani nástroje k nucení opatrovaného „aby poslouchal“, což je samo o sobě poměrně složité vynucování i u nezletilých, kde má rodič větší kompetence a povinnosti k ovládnutí svého potomka (uvádím zde pro srovnání rodičovství u nezletilých je částečně podobné opatrovnictví dospělých).

Pokud klient „jen nechce“, nelze jeho „chtít“ vynutit. Zde má dojít k precizní sociální práci opravdu na bazální úrovni, kdy se snažíte odhalit, proč svůj nešťastný život vede a co by mu pomohlo chtít to změnit. V tom mu pak jste nápomocni.

Rozumím tomu, že je snadné vidět řešení v tom „kdyby se léčil a dodržoval režim“, ale právě svoboda člověka (až dokonce k projudikovanému) je v tom, že povinnost léčit není silnější jako právo se neléčit (příp. léčbu odmítnout).

Pokud tedy klient opakovaně porušuje svým chováním zákon a opravdu jeho sebeohrožení a ohrožení druhých je až za hranicí trestnosti, ten, kdo má jednat (a po kom byste jednání měli vymáhat), je Policie ČR, a klient má být souzen. Pokud by šel „převychovat“ – bude mu odňata svoboda a půjde do věznice. Pokud ho „převychovat“ nejde, protože je to projev nemoci, tak přeléčení mu bude detenčně nařízena léčba.

Tím se vrátím k Vašemu dotazu, zda již nyní máte podat návrh na ochranné léčení. Jen ze znaleckého posudku (a současně s tím, že jsem právník a nikoliv lékař) nejsem schopná dovodit, zda nařízená léčba může mít nějaký účinek. Znalec uvádí, že primární je demence, kterou nelze léčbou ovlivnit. Pokud tedy je stav klienta zchátralý (jak uvádí znalec), tak při akutních problémech je jistě hospitalizace nutná. Přesto návrh klidně podejte – uděláte tím pravděpodobně maximum pro zdravotní stav klienta, ale očekávala bych, že se tím soud nebude zabývat.

Proto bych doporučila další:

  • píšete, že je klient na dávkách HN a s tím spojujete, že není možné poskytnout mu sociální službu
    • zde se domnívám, že právě v tom by měla být Vaše sociální práce, abyste na příslušné službě pomohla klientu vymoci dodržovat právo, protože služby nesmí (ačkoliv připouštím, že některé to nedodržují) selektovat osoby podle příjmů
    • neočekávejte, že služba je hlídacím psem, která vynutí na klientu dodržování povinností sjednaných ve smlouvě a abstinenci... Služba má pouze metody sociální práce (stejně jako Vy) k práci s klientem. Pokud Vám ho nepodařilo motivovat a vést „k lepším zítřkům“, co čekáte, že zmůže služba?
  • ze znaleckého posudku vyplývá, že snad klient i pracoval...
    • bylo by vhodné projít doby pojištění a možnost získání nějakého potvrzení, kdy propukla jeho nemoc (např. epileptické záchvaty, alkoholismus, alkoholová demence) zpětně (co nejvíc zpětně). A na toto navázat získání invalidity zpětně (diagnózy naleznete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-359#prilohy) a tím by možná vyšel i nějaký invalidní důchod.
    • je pravděpodobné, že klient má invaliditu přiznanou bez výplaty – pokud ano, je potřeba zkontrolovat, kdy byl přiznán vznik – očekávala bych, že jen od nějaké poslední lékařské zprávy, příp. od podání žádosti. A protože se klient nebránil, zůstalo mu tohle vadné posouzení. Takže tohle můžete (měli byste) pomoci Vy, nebo pak opatrovník řešit.

Ačkoliv jste dala relativně jednoduchou otázku, omlouvám se, nedalo mi to, to trochu rozebrat.

Mgr. Radka Pešlová

         

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a Ministerstvo zdravotnictví.

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na podpůrné skupiny pro pečující, které pořádáme od září v Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Kolizní opatrovník při užívání bytu opatrovaného

17.7.2024 Po dohodě s rodinou jsem se stal opatrovníkem mého dědy, který aktuálně žije delší dobu v domově důchodců. Po zhoršení zdravotního stavu se za ním do domova přestěhovala i má babička, kde spolu nyní žijí. Mají společně byt v osobním vlastnictví, který oba hradí svým důchodem, byt je ale nyní prázdný. Domluvil jsem se s babičkou více...

INFO: Nesouhlas s upozaděním sociálního šetření u příspěvků na péči

16.7.2024 V legislativním procesu se nachází zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslední úpravy se dělaly na konci června. více...

PTÁTE SE: Práce ve stavebnictví při invalidním důchodu třetího stupně

15.7.2024 Můj otec, onkologický pacient, by rád zažádal o přiznání invalidního důchodu. S ohledem na jeho diagnózu by mu byl s největší pravděpodobností přiznán 3. stupeň. Nicméně můj otec je zároveň stále zaměstnán u mezinárodní stavební firmy, přičemž se nejedná v jeho případě o kancelářskou činnost, a pro otce je velmi podstatné, aby i po přiznání více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.