pečuj doma

Musí soud schvalovat svatební dar opatrované matky?

23.8.2022

Starám se o matku, která je omezena ve svéprávnosti tak, že může nakládat pouze s 800 Kč měsíčně. Nejmladší syn se bude ženit a matka by mu chtěla darovat cca 20 000 Kč. Podle mého názoru je tento dar poskytnutý k obvyklé příležitosti podle zásad slušnosti a v přiměřeném rozsahu. Tato částka je zlomek celkového majetku opatrované. Je nutné odsouhlasení soudem?

Odpověď

Částka 20 000 Kč (vzhledem ke vztahu maminka a syn) na svatbu se při dnešních cenách opravdu jeví jako přiměřená.
Ale vše okolo záleží také na celkových majetkových poměrech maminky, jak dosud soud trval/netrval na schvalování právního jednání.

Tedy zde úvaha:

 1. Maminka sama o celé částce rozhodnout nemůže.
 2. Je to maminčino zvláštní přání – lze na to tedy pohlížet dle § 467 občanského zákoníku, pokud současně opatrovník nemá být obdarovaným synem, ale s darem souhlasí.
 3. Je nutné rozvážit, vzhledem k majetkovým poměrům, zda dle § 483 odst. 2 písm. f) občanského zákoníku se jedná o dar poskytnutý k obvyklé příležitosti podle zásad slušnosti v přiměřeném rozsahu a opatrovanec je schopen úsudku a projevil s darem souhlas.
  1. Pokud maminka sama nestrádá, nepobírá sociální dávky pro sociálně slabé (dávky v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení), dá se říci, že za normálních okolností, kdyby byla zdravá, dokonce by asi přispěla víc… pak jde o slušnou částku. Ve starší judikatuře k výživnému se považovalo za situaci, kdy nemá rodič na slušnou výživu, když nedokázal hradit třeba základní náklady na bydlení a stravu v pobytové službě (dříve, v dané judikatuře, domově důchodců). Z toho bychom dovozovali, že je zásadou slušnosti, aby maminka přispěla, pokud však ona sama má na své základní potřeby (bydlení, léky, strava).
  2. Maminka souhlasí (chce).
  3. Částka 20 000 Kč je však neodhadnutelná – praxe v opatrovnictví není veřejná a navíc velmi individuální, a tedy by soud mohl proti této částce mít výhrady. Je-li čas a obava, že soud bude mít výhrady (šlo by to dovodit třeba z toho, že trvá na tom, že bude schvalovat právní jednání třeba nad částku běžně nižší, než je 20 000 Kč), pak lze podat návrh na schválení právního jednání soudem a tím mít právní jistotu při vyplacení.
   1. Pokud by si to opatrovník přece jen chtěl odůvodnit, že je to částka běžná a v rodině odpovídá slušnosti, pak je vhodné, aby si opatrovník zaznamenal třeba to, že maminka v minulosti přispěla všem svým dětem obdobnou částkou. Dále by měl přidat argumenty, že nebude vydáním této částky nijak strádat, že nebude ztrátu této částky muset suplovat stát prostřednictvím sociálních dávek. Že již nyní nesupluje stát (formou dotací) např. úhradu v pobytové službě (kdy mamince díky vyššímu důchodu či jiným příjmům nenáleží snížená úhrada).

Snad si z toho, jako opatrovník, učiníte úsudek a rozhodnete se podle nejlepšího vědomí a svědomí a běžné správy.

Mgr. Radka Pešlová

 

         

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a Ministerstvo zdravotnictví.

 

Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
Počet dotazů roste a proto jsme "korigovali" naše předsevzetí. Více...
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.
Konference s tématem Holistický přístup k dlouhodobé péči se konala od 13. do 15. září.

Články

PTÁTE SE: Manžel, již omezený ve svéprávnosti, prodal pole a les

4.10.2022 Manžel v době, kdy byl již omezen ve svéprávnosti, prodal pole a les. Byl v té době úplně mimo a chtěl jet na Kilimandžáro, tak potřeboval peníze, i si bral půjčku. Zajímalo by mě, jestli je ten prodej platný. Myslím si, že dnes by za ta pozemky dostal daleko víc peněz. Zajímalo by mě taky, jako to řešit více...

ZPRÁVY: Covid udeří už v říjnu? Chlíbek by nenasazoval respirátory

3.10.2022 Zatímco podle ministra zdravotnictví ČR Vlastimila Válka by měla podzimní vlna covidu-19 přijít až v měsíci listopadu, šéf Ústavu zdravotních informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek a předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek shodně zmiňují již říjen. více...

PŘEDNÁŠKA: Marián Kuffa a jeho moudrá a pravdivá slova

2.10.2022 O smíření, milosrdenství, lásce...  Video Slovenského dohovoru za rodinu, v němž vystupuje katolický kněz P. Marián Kuffa. Všechno, co říká, je hluboce lidské a pravdivé. Hovoří o věcech, které se našich národů, ale nejen jich, právě teď bytostně týkají. Přednášku proslovil na konci září. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.