pečuj doma

Musí soud schvalovat svatební dar opatrované matky?

23.8.2022

Starám se o matku, která je omezena ve svéprávnosti tak, že může nakládat pouze s 800 Kč měsíčně. Nejmladší syn se bude ženit a matka by mu chtěla darovat cca 20 000 Kč. Podle mého názoru je tento dar poskytnutý k obvyklé příležitosti podle zásad slušnosti a v přiměřeném rozsahu. Tato částka je zlomek celkového majetku opatrované. Je nutné odsouhlasení soudem?

Odpověď

Částka 20 000 Kč (vzhledem ke vztahu maminka a syn) na svatbu se při dnešních cenách opravdu jeví jako přiměřená.
Ale vše okolo záleží také na celkových majetkových poměrech maminky, jak dosud soud trval/netrval na schvalování právního jednání.

Tedy zde úvaha:

 1. Maminka sama o celé částce rozhodnout nemůže.
 2. Je to maminčino zvláštní přání – lze na to tedy pohlížet dle § 467 občanského zákoníku, pokud současně opatrovník nemá být obdarovaným synem, ale s darem souhlasí.
 3. Je nutné rozvážit, vzhledem k majetkovým poměrům, zda dle § 483 odst. 2 písm. f) občanského zákoníku se jedná o dar poskytnutý k obvyklé příležitosti podle zásad slušnosti v přiměřeném rozsahu a opatrovanec je schopen úsudku a projevil s darem souhlas.
  1. Pokud maminka sama nestrádá, nepobírá sociální dávky pro sociálně slabé (dávky v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení), dá se říci, že za normálních okolností, kdyby byla zdravá, dokonce by asi přispěla víc… pak jde o slušnou částku. Ve starší judikatuře k výživnému se považovalo za situaci, kdy nemá rodič na slušnou výživu, když nedokázal hradit třeba základní náklady na bydlení a stravu v pobytové službě (dříve, v dané judikatuře, domově důchodců). Z toho bychom dovozovali, že je zásadou slušnosti, aby maminka přispěla, pokud však ona sama má na své základní potřeby (bydlení, léky, strava).
  2. Maminka souhlasí (chce).
  3. Částka 20 000 Kč je však neodhadnutelná – praxe v opatrovnictví není veřejná a navíc velmi individuální, a tedy by soud mohl proti této částce mít výhrady. Je-li čas a obava, že soud bude mít výhrady (šlo by to dovodit třeba z toho, že trvá na tom, že bude schvalovat právní jednání třeba nad částku běžně nižší, než je 20 000 Kč), pak lze podat návrh na schválení právního jednání soudem a tím mít právní jistotu při vyplacení.
   1. Pokud by si to opatrovník přece jen chtěl odůvodnit, že je to částka běžná a v rodině odpovídá slušnosti, pak je vhodné, aby si opatrovník zaznamenal třeba to, že maminka v minulosti přispěla všem svým dětem obdobnou částkou. Dále by měl přidat argumenty, že nebude vydáním této částky nijak strádat, že nebude ztrátu této částky muset suplovat stát prostřednictvím sociálních dávek. Že již nyní nesupluje stát (formou dotací) např. úhradu v pobytové službě (kdy mamince díky vyššímu důchodu či jiným příjmům nenáleží snížená úhrada).

Snad si z toho, jako opatrovník, učiníte úsudek a rozhodnete se podle nejlepšího vědomí a svědomí a běžné správy.

Mgr. Radka Pešlová

 

         

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a Ministerstvo zdravotnictví.

 

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

INFO: Zrušení odpočtu daně na partnera poškodí pečující a postižené

28.5.2023 Zásadní připomínky vyslovila Národní rada zdravotně postižených České republiky k tzv. Konsolidačnímu nebo též ozdravnému balíčku vlády. Týkají se především praktického zrušení odpočtu daně na partnera. Návrh na jeho ponechání pouze do tří let věku dítěte považuje za další opatření proti soudržnosti českých rodin. více...

PTÁTE SE: Podpora v nezaměstnanosti po skončení péče o osobu blízkou

28.5.2023 Pečuji o maminku s Alzheimerovou chorobou ve 3. stupni postižení. Nemůžu chodit do zaměstnání. Maminka bere příspěvek na péči ve 3. stupni už 22 měsíců. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, kdyby skončila péče o maminku už nyní? Ať už v případě jejího úmrtí, nebo umístění maminky v nějakém sociálním zařízení. více...

ZPRÁVY: Na vyšetření štítné žlázy čekají lidé i půl roku

27.5.2023 Pacienti musí na vyšetření štítné žlázy u specialisty čekat i půl roku, protože endokrinologů je málo a jejich kapacitní možnosti nejsou neomezené. O pacienty s mírnými poruchami nebo ty, kteří jsou stabilizovaní a mají zavedenou léčbu, by se přitom v budoucnu mohli starat všeobecní praktičtí lékaři. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.