pečuj doma

Musím sdělit pobytové službě výši důchodu opatrovaného?

14.2.2023

Musím jako opatrovník sdělit výši invalidního důchodu (důchodový výměr) opatrovance pobytové sociální službě, kterou opatrovanec využívá?

Odpověď

Za normálních okolností nemá opatrovník komu by sděloval výši opatrovancových příjmů. Jsou ale výjimky. Např. pokud opatrovník žádá pro opatrovaného sociální dávky, doloží úřadům příjmy. Sociální služba je také jednou z výjimek:

  • Pokud opatrovaný užívá pobytovou službu: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením, nebo zdravotnické zařízení lůžkové péče, příp. ještě týdenní stacionář, může podle § 73 zákona o sociálních službách (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108#f3010570) získat ochranu, pokud mu nedostačují jeho příjmy na plnou úhradu za bydlení a stravu tak, aby mu po zaplacení bydlení a stravy zbylo 15 % (u týdenního stacionáře 25 %).
  • Pokud nemá dost vysoké příjmy a Vy současně tyto příjmy prokážete sociální službě, musí poskytnout tzv. sníženou úhradu a z příjmů opatrovanému ponechat 15 % / 25 %.
  • Pokud opatrovaný užívá jinou službu, nejspíš nemusíte příjem dokazovat, ale někdy je o tom ujednání ve smlouvě. Např. některá chráněná bydlení po doložení příjmů také ponechávají opatrovanému 15 %, ačkoliv by nemuseli (pokud je to sjednáno ve smlouvě).
  • Ještě by mohlo být, že služba učí opatrovaného hospodařit, a tak se zajímá o částku výše příjmů, nebo pracuje s opatrovaným a jeho dluhy... V těchto případech je potřeba projít smlouvu a zjistit rozsah služby, proč by to bylo užitečné službě sdělit. 

Každopádně – opatrovník zachovává mlčenlivost a je sdílný, jen pokud to má pro opatrovaného být nějaká výhoda.

Mgr. Radka Pešlová

Poradnu Moravskoslezského kruhu v roce 2022 podpořili: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu a drobní dárci.

       

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Významná konference "Stáří spojuje" bude začátkem června

23.4.2024 Již tradiční mezinárodní konference Stáří spojuje 2024 se koná od 3. do 4. června 2024 v Praze. Hlavními tématy konference letos budou: mezigenerační vztahy, umění stárnout, ageismus, postavení seniorů ve společnosti, týrání a zanedbávání seniorů a další. Pozvání přijala řada významných českých i zahraničních expertů. více...

INFO: Zdravotně postižení budou od dubna 2025 patřit pod ČSSZ

22.4.2024 MPSV připravilo návrh zákona, jehož cílem je systémové sjednocení všech sociálních dávek podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem pod hlavičku České správy sociálního zabezpečení. Namísto Úřadu práce ČR by tak nově o příspěvku na péči a dávkách pro osoby se zdravotním postižením rozhodovaly územní správy sociálního zabezpečení. více...

PTÁTE SE: Znovuposouzení příspěvku na péči v 18 letech u celiaka

21.4.2024 Dceři v listopadu 2023 skončil posudek (3. v pořadí) na příspěvek na péči v 1. stupni, dg. celiakie, skolióza (celotrupový korzet). Uznáno pokaždé d) stravování, e) oblékání, h) péče o zdraví. (Rozporovali jsme osobní aktivity, ale nedosáhli). Před dvě dny jsem byla na základě Vyrozumění z úřadu práce nahlédnout do spisu. Posudkový lékař popsal více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.