pečuj doma

Může být smlouva o nápomoci uzavřena s obcí?

10.4.2023

V domovu pro osoby se zdravotním postižením v naší obci žije paní, která je svéprávná a nemá ustanoveného opatrovníka. DOZP podal návrh k soudu na ustanovení opatrovníka. Paní se z domova nechce odstěhovat, přestože ji v domově přemlouvají, protože se v domově změnil druh sociální služby. V návrhu DOZP uvádí, že je paní ve většině oblastí života samostatná včetně nakládání s financemi. Pracovníci domova si myslí, že postupem času je paní důvěřivější a mluví o zřízení stavebního spoření či úvěru. Naše obec byla usnesením soudu přibrána do řízení. Máme za to, že institut opatrovníka pro tuto ženu předčasný, a rádi bychom s paní uzavřeli smlouvu o nápomoci v rozhodování. Pokud bude paní se smlouvou souhlasit, má smlouva u soudu šanci na schválení, když by se jednalo o smlouvu s obcí?

Odpověď

Váš přístup je jedinečný a smlouva o podpoře, tj. možnost, že by podpůrce dokázal anulovat, kdyby podporovaná bez jeho (Vašeho) souhlasu uzavřela pro sebe nevýhodnou smlouvu, je skvělý instrument. Faktem ale je, že je to velmi opomíjený nástroj a soudy s ním příliš nepracují. Proto nelze odhadnout, zda má smlouva šanci na schválení. Předpokládám, že je vysoká pravděpodobnost, že soud smlouvu schválí (podejte ji okamžitě), pokud se paní bude u soudu jevit orientovaná, při shlédnutí soudcem bude při smyslech a běžně vystupující (podpořit to může i skutečnost, že je v DOZP třeba pro tělesný handicap, a nikoliv pro snížený intelekt).

Jen, když smlouvu uzavřete jako obec (v samostatné působnosti), nebudete mít k této práci žádnou náhradu (odměnu jako je tomu např. u výkonu veřejného opatrovnictví v přenesené působnosti). Nejspíš situaci nemusí schvalovat zastupitelstvo, protože se to nevejde do pravomocí § 84 a § 85 zákona o obcích. Můžeme se „schovat“ pod § 35 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích („Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů.“), ale jen se zeptám, zda, když paní např. podepíše dohodu s DOZP o ukončení služby, což si vlastně nepřeje a nejspíš k tomu dojde pouhou manipulací ze strany DOZP, budete mít kapacitu takovou dohodu napadnout pro neplatnost? Budete schopni hájit práva paní? Kdo to u Vás na obci nejspíš bude vykonávat? Kdo za obec bude mít pravomoc smlouvu o nápomoci uzavřít?

Za sebe musím říci, že je to rozhodně chvályhodné a velké gesto k dodržování lidských práv, ale musíte to zvážit z pohledu obce (tj. právnické osoby, a nikoliv Vás soukromě), zda se do toho pustíte. Myslím, že by Vám podporu (alespoň metodickou, konzultační) mohl poskytnout také úřad Veřejného ochránce, kde se dlouhodobě snaží o zviditelnění institutu Podpůrce.

Mgr. Radka Pešlová


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

INFO: Do sociálních služeb může prakticky kdokoli. Chystá se změna

29.5.2023 Česká republika má jedna z nejnižších kvalifikačních kritérií pro práci v sociálních službách v Evropě. Nastoupit může prakticky kdokoli, stačí když má čistý trestní rejstřík a do roku a půl od nástupu do zaměstnání absolvuje kvalifikační kurs. Z pohledu nedostatku pracovníků v sociálních službách to může být jistá výhoda. více...

INFO: Zrušení odpočtu daně na partnera poškodí pečující a postižené

28.5.2023 Zásadní připomínky vyslovila Národní rada zdravotně postižených České republiky k tzv. Konsolidačnímu nebo též ozdravnému balíčku vlády. Týkají se především praktického zrušení odpočtu daně na partnera. Návrh na jeho ponechání pouze do tří let věku dítěte považuje za další opatření proti soudržnosti českých rodin. více...

PTÁTE SE: Podpora v nezaměstnanosti po skončení péče o osobu blízkou

28.5.2023 Pečuji o maminku s Alzheimerovou chorobou ve 3. stupni postižení. Nemůžu chodit do zaměstnání. Maminka bere příspěvek na péči ve 3. stupni už 22 měsíců. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, kdyby skončila péče o maminku už nyní? Ať už v případě jejího úmrtí, nebo umístění maminky v nějakém sociálním zařízení. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.