pečuj doma

Může být smlouva o nápomoci uzavřena s obcí?

10.4.2023

V domovu pro osoby se zdravotním postižením v naší obci žije paní, která je svéprávná a nemá ustanoveného opatrovníka. DOZP podal návrh k soudu na ustanovení opatrovníka. Paní se z domova nechce odstěhovat, přestože ji v domově přemlouvají, protože se v domově změnil druh sociální služby. V návrhu DOZP uvádí, že je paní ve většině oblastí života samostatná včetně nakládání s financemi. Pracovníci domova si myslí, že postupem času je paní důvěřivější a mluví o zřízení stavebního spoření či úvěru. Naše obec byla usnesením soudu přibrána do řízení. Máme za to, že institut opatrovníka pro tuto ženu předčasný, a rádi bychom s paní uzavřeli smlouvu o nápomoci v rozhodování. Pokud bude paní se smlouvou souhlasit, má smlouva u soudu šanci na schválení, když by se jednalo o smlouvu s obcí?

Odpověď

Váš přístup je jedinečný a smlouva o podpoře, tj. možnost, že by podpůrce dokázal anulovat, kdyby podporovaná bez jeho (Vašeho) souhlasu uzavřela pro sebe nevýhodnou smlouvu, je skvělý instrument. Faktem ale je, že je to velmi opomíjený nástroj a soudy s ním příliš nepracují. Proto nelze odhadnout, zda má smlouva šanci na schválení. Předpokládám, že je vysoká pravděpodobnost, že soud smlouvu schválí (podejte ji okamžitě), pokud se paní bude u soudu jevit orientovaná, při shlédnutí soudcem bude při smyslech a běžně vystupující (podpořit to může i skutečnost, že je v DOZP třeba pro tělesný handicap, a nikoliv pro snížený intelekt).

Jen, když smlouvu uzavřete jako obec (v samostatné působnosti), nebudete mít k této práci žádnou náhradu (odměnu jako je tomu např. u výkonu veřejného opatrovnictví v přenesené působnosti). Nejspíš situaci nemusí schvalovat zastupitelstvo, protože se to nevejde do pravomocí § 84 a § 85 zákona o obcích. Můžeme se „schovat“ pod § 35 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích („Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů.“), ale jen se zeptám, zda, když paní např. podepíše dohodu s DOZP o ukončení služby, což si vlastně nepřeje a nejspíš k tomu dojde pouhou manipulací ze strany DOZP, budete mít kapacitu takovou dohodu napadnout pro neplatnost? Budete schopni hájit práva paní? Kdo to u Vás na obci nejspíš bude vykonávat? Kdo za obec bude mít pravomoc smlouvu o nápomoci uzavřít?

Za sebe musím říci, že je to rozhodně chvályhodné a velké gesto k dodržování lidských práv, ale musíte to zvážit z pohledu obce (tj. právnické osoby, a nikoliv Vás soukromě), zda se do toho pustíte. Myslím, že by Vám podporu (alespoň metodickou, konzultační) mohl poskytnout také úřad Veřejného ochránce, kde se dlouhodobě snaží o zviditelnění institutu Podpůrce.

Mgr. Radka Pešlová


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na podpůrné skupiny pro pečující, které pořádáme od září v Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Kolizní opatrovník při užívání bytu opatrovaného

17.7.2024 Po dohodě s rodinou jsem se stal opatrovníkem mého dědy, který aktuálně žije delší dobu v domově důchodců. Po zhoršení zdravotního stavu se za ním do domova přestěhovala i má babička, kde spolu nyní žijí. Mají společně byt v osobním vlastnictví, který oba hradí svým důchodem, byt je ale nyní prázdný. Domluvil jsem se s babičkou více...

INFO: Nesouhlas s upozaděním sociálního šetření u příspěvků na péči

16.7.2024 V legislativním procesu se nachází zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslední úpravy se dělaly na konci června. více...

PTÁTE SE: Práce ve stavebnictví při invalidním důchodu třetího stupně

15.7.2024 Můj otec, onkologický pacient, by rád zažádal o přiznání invalidního důchodu. S ohledem na jeho diagnózu by mu byl s největší pravděpodobností přiznán 3. stupeň. Nicméně můj otec je zároveň stále zaměstnán u mezinárodní stavební firmy, přičemž se nejedná v jeho případě o kancelářskou činnost, a pro otce je velmi podstatné, aby i po přiznání více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.