pečuj doma

Může být smlouva o nápomoci uzavřena s obcí?

10.4.2023

V domovu pro osoby se zdravotním postižením v naší obci žije paní, která je svéprávná a nemá ustanoveného opatrovníka. DOZP podal návrh k soudu na ustanovení opatrovníka. Paní se z domova nechce odstěhovat, přestože ji v domově přemlouvají, protože se v domově změnil druh sociální služby. V návrhu DOZP uvádí, že je paní ve většině oblastí života samostatná včetně nakládání s financemi. Pracovníci domova si myslí, že postupem času je paní důvěřivější a mluví o zřízení stavebního spoření či úvěru. Naše obec byla usnesením soudu přibrána do řízení. Máme za to, že institut opatrovníka pro tuto ženu předčasný, a rádi bychom s paní uzavřeli smlouvu o nápomoci v rozhodování. Pokud bude paní se smlouvou souhlasit, má smlouva u soudu šanci na schválení, když by se jednalo o smlouvu s obcí?

Odpověď

Váš přístup je jedinečný a smlouva o podpoře, tj. možnost, že by podpůrce dokázal anulovat, kdyby podporovaná bez jeho (Vašeho) souhlasu uzavřela pro sebe nevýhodnou smlouvu, je skvělý instrument. Faktem ale je, že je to velmi opomíjený nástroj a soudy s ním příliš nepracují. Proto nelze odhadnout, zda má smlouva šanci na schválení. Předpokládám, že je vysoká pravděpodobnost, že soud smlouvu schválí (podejte ji okamžitě), pokud se paní bude u soudu jevit orientovaná, při shlédnutí soudcem bude při smyslech a běžně vystupující (podpořit to může i skutečnost, že je v DOZP třeba pro tělesný handicap, a nikoliv pro snížený intelekt).

Jen, když smlouvu uzavřete jako obec (v samostatné působnosti), nebudete mít k této práci žádnou náhradu (odměnu jako je tomu např. u výkonu veřejného opatrovnictví v přenesené působnosti). Nejspíš situaci nemusí schvalovat zastupitelstvo, protože se to nevejde do pravomocí § 84 a § 85 zákona o obcích. Můžeme se „schovat“ pod § 35 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích („Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů.“), ale jen se zeptám, zda, když paní např. podepíše dohodu s DOZP o ukončení služby, což si vlastně nepřeje a nejspíš k tomu dojde pouhou manipulací ze strany DOZP, budete mít kapacitu takovou dohodu napadnout pro neplatnost? Budete schopni hájit práva paní? Kdo to u Vás na obci nejspíš bude vykonávat? Kdo za obec bude mít pravomoc smlouvu o nápomoci uzavřít?

Za sebe musím říci, že je to rozhodně chvályhodné a velké gesto k dodržování lidských práv, ale musíte to zvážit z pohledu obce (tj. právnické osoby, a nikoliv Vás soukromě), zda se do toho pustíte. Myslím, že by Vám podporu (alespoň metodickou, konzultační) mohl poskytnout také úřad Veřejného ochránce, kde se dlouhodobě snaží o zviditelnění institutu Podpůrce.

Mgr. Radka Pešlová


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Seriál videí s ukázkami správného a chybného postupu v různých situacích.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

PTÁTE SE: Stala jsem se opatrovníkem. Kam je to nutné nahlásit?

1.3.2024 Dcera byla tedy omezena ve svéprávnosti, právní moci to nabylo v prosinci 2023, invalidní důchod 3. stupně ji přiznali od plnoletosti, čili od dubna. Výplata důchodu je zasílána na její účet, který v osmnácti přešel z dětského účtu na běžný. Kam všude vlastně to omezení svéprávnosti musím hlásit, že jsem opatrovník... do banky, na OSSZ, ČSSZ? více...

INFO: Pečující o nemocné příbuzné nemá kdo vystřídat

29.2.2024 Žena pečující o vážně nemocného manžela usiluje o to, aby pečovatelky a osobní asistenti mohli pomáhat i s péčí o děti. Ministerští úředníci slibují, že to s nimi projednají. Návrh novely zákona o sociálních službách nyní mají na stole poslanci. Lucie Ovsenáková z Libiše pečuje o manžela s amyotrofickou laterální sklerózou přes pět let. více...

PTÁTE SE: Souběh invalidního a sirotčího důchodu

28.2.2024 Chlapec je narozen v srpnu 2004, omezen na svéprávnosti, byl mu ustanoven opatrovník. Studuje na střední praktické škole. Od 2.9.2020 je mu vyplácen sirotčí důchod. V říjnu 2023 bylo požádáno o invalidní důchod a ČSSZ ho přiznala ID I. stupně od 2.9.2020. ČSSZ sdělila, že sirotčí důchod nemá vliv na invalidní důchod. Podle rozhodnutí z ČSSZ se ukázalo více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.