pečuj doma

Můžeme opatrované nařídit návštěvu lékaře?

10.5.2023

Naše opatrovanka, která je omezena, je schopna samostatně jednat pouze v běžných záležitostech každodenního života. Paní bydlí v chráněném bydlení se svou kamarádkou v městském bytě, který je pronajímán sociální službě. Společně s ní byt užívá její kamarádka, která pod službu nespadá. Pravidelně za ní dochází sociální pracovnice. Paní je v současné době velmi zlá, všem píše urážlivé e-maily, ve kterých uvádí, že jsou všichni zlí, ubližují jí, okrádají, šikanují atd. Její písemné ataky se neustále stupňují. Paní by měla brát léky, docházet k psychiatrovi, ale toto odmítá a ohrazuje se tím, že nemáme žádné právo ji k ničemu nutit. V současné době nedochází k žádnému lékaři, neužívá žádné léky, přestože by dle znaleckého posudku měla. Díky jejímu stále agresivnějšímu chování máme důvodné obavy, že by mohla být nebezpečná sama sobě, ale i pro své okolí. Zajímalo by mě, zda máme právo jako opatrovník nařídit návštěvu lékaře, pravidelnou docházku k němu a řádné užívání léků. Dále by mě zajímalo, pokud bude i nadále toto odmítat, zda můžeme dát podnět k ústavní léčbě.

Odpověď

Nejsem si jistá, zda dobře rozumím otázce. Problémy má opatrovanka nebo spolubydlící? Kdo bydlí v chráněném bydlení, tj. sociální službě a kdo v nájemním (městském) bytě?

Pokud má problémy opatrovanka, pak opatrovník nemá nástroje pro „násilné“ léčení. Může dohodnout s lékaři, aby opatrovanou navštívili. Může být zavolána rychlá záchranná služba ve chvílích ohrožení (dle § 5 zákona o zdravotních službách) a tento lékař může nařídit převoz k nedobrovolné léčbě, kdy pak do 24 hodin hlásí situaci na soud a soud dává souhlas s detencí.

Opatrovník také může požádat soud o nedobrovolnou hospitalizaci, ale soud ji zpravidla nepovolí. Soudce není lékař a bez zjevných ataků, ke kterým jsou přivolané záchranné složky (Policie, rychlá záchranná služba...), nic neprovede. A pokud už jsou záchranné složky přivolány, pak mohou konat primárně ony a následně to akorát soud schválí.

Pokud má problémy druhá žena, možná dochází k tomu, že není schopná hájit svá práva a plnit povinnosti, a to díky svému zdravotnímu stavu. Pak je nejspíš vhodné řešit opatrovnictví, ale to je „běh na delší trať“ a to i při uplatnění § 58 občanského zákoníku, kdy by při omezování svéprávnosti bylo možné určit opatrovníka pro věci, které nesnesou odkladu již v době řízení.

Ale i zde lze v ataku přivolat záchranné složky a ty mohou postupovat, jak by postupovaly v případě opatrované.

Nicméně nikdo není povinen se léčit (vezměte kolik lidí přechází chřipku). A nařídit léčbu může jen soud, příp. v případě akutní a neodkladné péče (§ 5 zákona o zdravotních službách) může (musí) poskytnout pomoc lékař i bez souhlasu pacienta.

Dá se tedy odpovědět: „Zajímalo by mě, zda máme právo jako opatrovník nařídit návštěvu lékaře, pravidelnou docházku k němu a řádné užívání léků. Dále by mě zajímalo, pokud bude i nadále toto odmítat, zda můžeme dát podnět k ústavní léčbě.“

  • Opatrovník nemá bič, pouta a násilné možnosti něco nařídit (bylo by to např. omezování osobní svobody). Opatrovník musí využívat mírné mezilidské metody jednání (domluvu, respekt, laskavost atd.).
  • Opatrovník může pozvat obvodního lékaře k vykonání návštěvy pacienta v domácím prostředí.
  • Může (a měl by) sjednat i psychiatrickou péči a jak obvodního lékaře, tak případně psychiatra požádat o předpis domácí péče (aby k pacientovi docházela zdravotní sestra k podávání léků).
  • Opatrovník může častěji sledovat stav opatrované a navštěvovat ji. V případě ataku může volat Policii a rychlou záchrannou službu. Toto může učinit i okolí opatrované.
  • Opatrovník může zkusit podat návrh na ústavní léčbu.

Snad je to takto odpovědí.

Mgr. Radka Pešlová

 


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Moravskoslezský kruh, z. s. zahájil nový projekt.
Hlaste se na kurzy pro pečující a opatrovníky, které pořádáme v červnu Brně.
Potom byste mohli být v kolizi. Přečtěte se návod právničky Radky Pešlové, jak situaci vyřešit.
Všechna čísla novin najdete na webu.

Články

ZPRÁVY: Významná konference "Stáří spojuje" bude začátkem června

23.4.2024 Již tradiční mezinárodní konference Stáří spojuje 2024 se koná od 3. do 4. června 2024 v Praze. Hlavními tématy konference letos budou: mezigenerační vztahy, umění stárnout, ageismus, postavení seniorů ve společnosti, týrání a zanedbávání seniorů a další. Pozvání přijala řada významných českých i zahraničních expertů. více...

INFO: Zdravotně postižení budou od dubna 2025 patřit pod ČSSZ

22.4.2024 MPSV připravilo návrh zákona, jehož cílem je systémové sjednocení všech sociálních dávek podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem pod hlavičku České správy sociálního zabezpečení. Namísto Úřadu práce ČR by tak nově o příspěvku na péči a dávkách pro osoby se zdravotním postižením rozhodovaly územní správy sociálního zabezpečení. více...

PTÁTE SE: Znovuposouzení příspěvku na péči v 18 letech u celiaka

21.4.2024 Dceři v listopadu 2023 skončil posudek (3. v pořadí) na příspěvek na péči v 1. stupni, dg. celiakie, skolióza (celotrupový korzet). Uznáno pokaždé d) stravování, e) oblékání, h) péče o zdraví. (Rozporovali jsme osobní aktivity, ale nedosáhli). Před dvě dny jsem byla na základě Vyrozumění z úřadu práce nahlédnout do spisu. Posudkový lékař popsal více...

Podporují nás

Spolufinancováno Evropskou unií
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.