pečuj doma

Můžeme opatrované nařídit návštěvu lékaře?

10.5.2023

Naše opatrovanka, která je omezena, je schopna samostatně jednat pouze v běžných záležitostech každodenního života. Paní bydlí v chráněném bydlení se svou kamarádkou v městském bytě, který je pronajímán sociální službě. Společně s ní byt užívá její kamarádka, která pod službu nespadá. Pravidelně za ní dochází sociální pracovnice. Paní je v současné době velmi zlá, všem píše urážlivé e-maily, ve kterých uvádí, že jsou všichni zlí, ubližují jí, okrádají, šikanují atd. Její písemné ataky se neustále stupňují. Paní by měla brát léky, docházet k psychiatrovi, ale toto odmítá a ohrazuje se tím, že nemáme žádné právo ji k ničemu nutit. V současné době nedochází k žádnému lékaři, neužívá žádné léky, přestože by dle znaleckého posudku měla. Díky jejímu stále agresivnějšímu chování máme důvodné obavy, že by mohla být nebezpečná sama sobě, ale i pro své okolí. Zajímalo by mě, zda máme právo jako opatrovník nařídit návštěvu lékaře, pravidelnou docházku k němu a řádné užívání léků. Dále by mě zajímalo, pokud bude i nadále toto odmítat, zda můžeme dát podnět k ústavní léčbě.

Odpověď

Nejsem si jistá, zda dobře rozumím otázce. Problémy má opatrovanka nebo spolubydlící? Kdo bydlí v chráněném bydlení, tj. sociální službě a kdo v nájemním (městském) bytě?

Pokud má problémy opatrovanka, pak opatrovník nemá nástroje pro „násilné“ léčení. Může dohodnout s lékaři, aby opatrovanou navštívili. Může být zavolána rychlá záchranná služba ve chvílích ohrožení (dle § 5 zákona o zdravotních službách) a tento lékař může nařídit převoz k nedobrovolné léčbě, kdy pak do 24 hodin hlásí situaci na soud a soud dává souhlas s detencí.

Opatrovník také může požádat soud o nedobrovolnou hospitalizaci, ale soud ji zpravidla nepovolí. Soudce není lékař a bez zjevných ataků, ke kterým jsou přivolané záchranné složky (Policie, rychlá záchranná služba...), nic neprovede. A pokud už jsou záchranné složky přivolány, pak mohou konat primárně ony a následně to akorát soud schválí.

Pokud má problémy druhá žena, možná dochází k tomu, že není schopná hájit svá práva a plnit povinnosti, a to díky svému zdravotnímu stavu. Pak je nejspíš vhodné řešit opatrovnictví, ale to je „běh na delší trať“ a to i při uplatnění § 58 občanského zákoníku, kdy by při omezování svéprávnosti bylo možné určit opatrovníka pro věci, které nesnesou odkladu již v době řízení.

Ale i zde lze v ataku přivolat záchranné složky a ty mohou postupovat, jak by postupovaly v případě opatrované.

Nicméně nikdo není povinen se léčit (vezměte kolik lidí přechází chřipku). A nařídit léčbu může jen soud, příp. v případě akutní a neodkladné péče (§ 5 zákona o zdravotních službách) může (musí) poskytnout pomoc lékař i bez souhlasu pacienta.

Dá se tedy odpovědět: „Zajímalo by mě, zda máme právo jako opatrovník nařídit návštěvu lékaře, pravidelnou docházku k němu a řádné užívání léků. Dále by mě zajímalo, pokud bude i nadále toto odmítat, zda můžeme dát podnět k ústavní léčbě.“

  • Opatrovník nemá bič, pouta a násilné možnosti něco nařídit (bylo by to např. omezování osobní svobody). Opatrovník musí využívat mírné mezilidské metody jednání (domluvu, respekt, laskavost atd.).
  • Opatrovník může pozvat obvodního lékaře k vykonání návštěvy pacienta v domácím prostředí.
  • Může (a měl by) sjednat i psychiatrickou péči a jak obvodního lékaře, tak případně psychiatra požádat o předpis domácí péče (aby k pacientovi docházela zdravotní sestra k podávání léků).
  • Opatrovník může častěji sledovat stav opatrované a navštěvovat ji. V případě ataku může volat Policii a rychlou záchrannou službu. Toto může učinit i okolí opatrované.
  • Opatrovník může zkusit podat návrh na ústavní léčbu.

Snad je to takto odpovědí.

Mgr. Radka Pešlová

 


Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují: TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace zdraví pro Moravu, Nadace Agrofert, Středočeský kraj a drobní dárci.

   

 

 

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

INFO: Do sociálních služeb může prakticky kdokoli. Chystá se změna

29.5.2023 Česká republika má jedna z nejnižších kvalifikačních kritérií pro práci v sociálních službách v Evropě. Nastoupit může prakticky kdokoli, stačí když má čistý trestní rejstřík a do roku a půl od nástupu do zaměstnání absolvuje kvalifikační kurs. Z pohledu nedostatku pracovníků v sociálních službách to může být jistá výhoda. více...

INFO: Zrušení odpočtu daně na partnera poškodí pečující a postižené

28.5.2023 Zásadní připomínky vyslovila Národní rada zdravotně postižených České republiky k tzv. Konsolidačnímu nebo též ozdravnému balíčku vlády. Týkají se především praktického zrušení odpočtu daně na partnera. Návrh na jeho ponechání pouze do tří let věku dítěte považuje za další opatření proti soudržnosti českých rodin. více...

PTÁTE SE: Podpora v nezaměstnanosti po skončení péče o osobu blízkou

28.5.2023 Pečuji o maminku s Alzheimerovou chorobou ve 3. stupni postižení. Nemůžu chodit do zaměstnání. Maminka bere příspěvek na péči ve 3. stupni už 22 měsíců. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, kdyby skončila péče o maminku už nyní? Ať už v případě jejího úmrtí, nebo umístění maminky v nějakém sociálním zařízení. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Nadace Agrofert
Středočeský kraj
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.