pečuj doma

Můžeme pro dluh využít institut Milostivého léta?

10.9.2022

Náš opatrovanec měl před omezením ve svéprávnosti dluh u Dopravního podniku. Dluh byl vymáhán Exekutorským úřadem Prachatice. Dluh-jistina byl již dávno zaplacen, DP nyní neeviduje žádnou neuhrazenou pohledávku za naším opatrovancem. V současné době vymáhá EÚ Přerov pro oprávněného, kterým je EÚ Prachatice, ještě náklady předchozího řízení + pravděpodobné náklady exekuce a náklady oprávněného v exekučním řízení (náklady oprávněného, odměna exekutora, paušál výdajů soud. exekutora, DPH). Je možné využít u EÚ institut Milostivého léta, když se původní uhrazený dluh vztahoval k Dopravnímu podniku, zapojenému do Milostivého léta, když oprávněným je nyní jen EÚ Prachatice a vymáhá to pro něj EÚ Přerov ? Pokud ano, tak který z uvedených EÚ máme pro případné řešení oslovit?

Odpověď

Jestli to dobře chápu, tak dopravní podnik přeprodal pohledávku exekučnímu úřadu a ten se nechává zastupovat při vymáhání jiným exekučním úřadem. No, to je mazané, ale značně pro Vás nevýhodné, protože Milostivé léto se vztahuje na nepřeprodané pohledávky (ačkoliv původně mělo být navrhováno, aby se vztahovalo i na přeprodané pohledávky).

Protože si ale čistě teoreticky nemusíte být jista, jak to je, doporučuji oslovit oba exekuční úřady o sdělení:
„Dle § 2 zák. č. 214/2022 Sb. žádám o sdělení výše částky, která má být uhrazena ke splnění podmínky podle § 1 odst. 3 písm. a), nebo o sdělení, že byla splněna podmínka podle § 1 odst. 3 písm. b). a to nejpozději do 15 dnů. Pokud je již zaplacena nebo jinak zanikla jistina vymáhaná v exekučním řízení, popřípadě zaplacena nebo jinak nezanikla část jistiny, je-li exekuce vedena jen pro část jistiny (dále jen „vymáhaná jistina“) žádám zastavit exekuci podle odstavce 2 § 1 zák. č. 214/2022 Sb. Tento dopis vezměte jako sdělení uskutečněné do 30. listopadu 2022, kdy žádáme o zahájení postupu podle uvedeného zákona.

Dost možná to není přeprodaná pohledávka (bez bližší znalosti případu a dokumentů to nemohu vyloučit) a pak by Vám to mohlo v rámci Milostivého léta ulehčit. Pokud exekutorský úřad sdělí částku, budete vědět, že musíte doplatit ještě náklady milostivého léta, tj. 1500 Kč, a je-li soudní exekutor nebo správce závodu plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšuje se paušální náhrada nákladů exekuce o příslušnou daň z přidané hodnoty. V exekuci zastavené podle § 1 odst. 3 písm. a) soudnímu exekutorovi náležejí vedle částky podle věty první náklady exekuce, ohledně nichž byl přede dnem 1. září 2022 vydán příkaz k úhradě nákladů exekuce nebo jiné rozhodnutí a které byly přede dnem 1. září 2022 vymoženy. V exekuci zastavené podle § 1 odst. 3 písm. b) soudnímu exekutorovi náležejí vedle částky podle věty první náklady exekuce, ohledně nichž byl přede dnem 1. září 2022 vydán příkaz k úhradě nákladů exekuce nebo jiné rozhodnutí a které byly přede dnem 1. září 2022 vymoženy, ve výši, která přesahuje paušální náhradu nákladů exekuce podle věty první. Další náklady exekuce soudnímu exekutorovi nenáležejí.

Exekutor musí odpovědět, a pokud již jistina zanikla a bylo uhrazeno na dalších nákladech už alespoň oněch 1 500 Kč + DPH, musí exekuci zastavit.

Takže se buď dozvíte, kolik zaplatit, případně exekuci exekutor zastaví. A protože je nejisté, jak je to s přeprodaností pohledávky, oslovte oba exekutory (jinak by bylo potřebné oslovit jen toho vymáhajícího, tj. posledního, od kterého chodí výzvy; ale ve Vašem případě je stav nejistý, proto nespoléhejte na toho skutečně vymáhajícího).

Mgr. Radka Pešlová

 

         

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a Ministerstvo zdravotnictví.

 

Videa o aktivizaci seniorů a dlouhodobě nemocných z naší tvůrčí  dílny.
Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
A z čeho ji hradit? Přečtěte si zevrubný informační článek Radky Pešlové, aktualizovaný pro rok 2023.
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.

Články

NÁVOD: Vše o pečovatelské službě - aktualizované rady

6.2.2023 Mnoha lidem nevyhovuje institucionalizované poskytování péče v různých domovech (též nazývaných i ústavech). Pokud má opečovávaný dostatek prostředků, případně potřebuje jen méně péče, nabízí naše sociální služby pomoc v domácnosti pomocí pečovatelské služby. Na všechny podstatné otázky odpovídá magistra Radka Pešlová. více...

ZPRÁVY: Co ukázal lednový výzkum ústavu STEM

5.2.2023 Česká veřejnost nejlépe hodnotí zdejší kvalitu zdravotní péče. Výzkum neziskového ústavu STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších osmnácti let v lednu. Na otázky odpověděl soubor 1089 respondentů. STEM žádal občany, aby vystavili vysvědčení fungování naší společnosti v roce 2022. více...

INFO: NRZP nesouhlasí se zvýšením ceny léků a chce o tom jednat

4.2.2023 Národní rada zdravotně postižených oslovila ministra financí Zbyňka Stanjuru, a to v souvislosti s jeho návrhem na zrušení 10 % sazby daně z přidané hodnoty a snížení 15 % sazby DPH o 1-2 procentní body. Současná 10 % DPH se vztahuje i na léky a návrh by vedl ke zvýšení cen léků. Tato změna by se velmi dotkla osob se zdravotním postižením. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.