pečuj doma

Můžeme pro dluh využít institut Milostivého léta?

10.9.2022

Náš opatrovanec měl před omezením ve svéprávnosti dluh u Dopravního podniku. Dluh byl vymáhán Exekutorským úřadem Prachatice. Dluh-jistina byl již dávno zaplacen, DP nyní neeviduje žádnou neuhrazenou pohledávku za naším opatrovancem. V současné době vymáhá EÚ Přerov pro oprávněného, kterým je EÚ Prachatice, ještě náklady předchozího řízení + pravděpodobné náklady exekuce a náklady oprávněného v exekučním řízení (náklady oprávněného, odměna exekutora, paušál výdajů soud. exekutora, DPH). Je možné využít u EÚ institut Milostivého léta, když se původní uhrazený dluh vztahoval k Dopravnímu podniku, zapojenému do Milostivého léta, když oprávněným je nyní jen EÚ Prachatice a vymáhá to pro něj EÚ Přerov ? Pokud ano, tak který z uvedených EÚ máme pro případné řešení oslovit?

Odpověď

Jestli to dobře chápu, tak dopravní podnik přeprodal pohledávku exekučnímu úřadu a ten se nechává zastupovat při vymáhání jiným exekučním úřadem. No, to je mazané, ale značně pro Vás nevýhodné, protože Milostivé léto se vztahuje na nepřeprodané pohledávky (ačkoliv původně mělo být navrhováno, aby se vztahovalo i na přeprodané pohledávky).

Protože si ale čistě teoreticky nemusíte být jista, jak to je, doporučuji oslovit oba exekuční úřady o sdělení:
„Dle § 2 zák. č. 214/2022 Sb. žádám o sdělení výše částky, která má být uhrazena ke splnění podmínky podle § 1 odst. 3 písm. a), nebo o sdělení, že byla splněna podmínka podle § 1 odst. 3 písm. b). a to nejpozději do 15 dnů. Pokud je již zaplacena nebo jinak zanikla jistina vymáhaná v exekučním řízení, popřípadě zaplacena nebo jinak nezanikla část jistiny, je-li exekuce vedena jen pro část jistiny (dále jen „vymáhaná jistina“) žádám zastavit exekuci podle odstavce 2 § 1 zák. č. 214/2022 Sb. Tento dopis vezměte jako sdělení uskutečněné do 30. listopadu 2022, kdy žádáme o zahájení postupu podle uvedeného zákona.

Dost možná to není přeprodaná pohledávka (bez bližší znalosti případu a dokumentů to nemohu vyloučit) a pak by Vám to mohlo v rámci Milostivého léta ulehčit. Pokud exekutorský úřad sdělí částku, budete vědět, že musíte doplatit ještě náklady milostivého léta, tj. 1500 Kč, a je-li soudní exekutor nebo správce závodu plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšuje se paušální náhrada nákladů exekuce o příslušnou daň z přidané hodnoty. V exekuci zastavené podle § 1 odst. 3 písm. a) soudnímu exekutorovi náležejí vedle částky podle věty první náklady exekuce, ohledně nichž byl přede dnem 1. září 2022 vydán příkaz k úhradě nákladů exekuce nebo jiné rozhodnutí a které byly přede dnem 1. září 2022 vymoženy. V exekuci zastavené podle § 1 odst. 3 písm. b) soudnímu exekutorovi náležejí vedle částky podle věty první náklady exekuce, ohledně nichž byl přede dnem 1. září 2022 vydán příkaz k úhradě nákladů exekuce nebo jiné rozhodnutí a které byly přede dnem 1. září 2022 vymoženy, ve výši, která přesahuje paušální náhradu nákladů exekuce podle věty první. Další náklady exekuce soudnímu exekutorovi nenáležejí.

Exekutor musí odpovědět, a pokud již jistina zanikla a bylo uhrazeno na dalších nákladech už alespoň oněch 1 500 Kč + DPH, musí exekuci zastavit.

Takže se buď dozvíte, kolik zaplatit, případně exekuci exekutor zastaví. A protože je nejisté, jak je to s přeprodaností pohledávky, oslovte oba exekutory (jinak by bylo potřebné oslovit jen toho vymáhajícího, tj. posledního, od kterého chodí výzvy; ale ve Vašem případě je stav nejistý, proto nespoléhejte na toho skutečně vymáhajícího).

Mgr. Radka Pešlová

 

         

Poradnu Moravskoslezského kruhu podporují TZMO Czech Republic s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a Ministerstvo zdravotnictví.

 

Hovory L. Vencálka s M. Klapetkem a J. Štěpaníka s P. Jemelkou o etice ve zdravotnictví.
Počet dotazů roste a proto jsme "korigovali" naše předsevzetí. Více...
Pročtěte si naše noviny Pečujeme doma. Další číslo je na webu.
Konference s tématem Holistický přístup k dlouhodobé péči se konala od 13. do 15. září.

Články

PTÁTE SE: Manžel, již omezený ve svéprávnosti, prodal pole a les

4.10.2022 Manžel v době, kdy byl již omezen ve svéprávnosti, prodal pole a les. Byl v té době úplně mimo a chtěl jet na Kilimandžáro, tak potřeboval peníze, i si bral půjčku. Zajímalo by mě, jestli je ten prodej platný. Myslím si, že dnes by za ta pozemky dostal daleko víc peněz. Zajímalo by mě taky, jako to řešit více...

ZPRÁVY: Covid udeří už v říjnu? Chlíbek by nenasazoval respirátory

3.10.2022 Zatímco podle ministra zdravotnictví ČR Vlastimila Válka by měla podzimní vlna covidu-19 přijít až v měsíci listopadu, šéf Ústavu zdravotních informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek a předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek shodně zmiňují již říjen. více...

PŘEDNÁŠKA: Marián Kuffa a jeho moudrá a pravdivá slova

2.10.2022 O smíření, milosrdenství, lásce...  Video Slovenského dohovoru za rodinu, v němž vystupuje katolický kněz P. Marián Kuffa. Všechno, co říká, je hluboce lidské a pravdivé. Hovoří o věcech, které se našich národů, ale nejen jich, právě teď bytostně týkají. Přednášku proslovil na konci září. více...

Podporují nás

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Nadace ZDRAVÍ PRO MORAVU
TZMO s.r.o., výrobce inkontinenčních pomůcek Seni
Chcete být informováni o nových článcích na našem webu? Přihlaste svůj e-mail k odběru.

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.